Wandel jij in 2018 óók voor een GOED DOEL?

61 wandelaars en 285 sponsoren doneren samen € 12.469,- aan 38 goede doelen
alice de ruiter: Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
alice de ruiter

Net als vorig jaar hoop ik, bij leven en welzijn, dit jaar weer de Vierdaagse te lopen voor Stichting de Mangoboom. Stichting de Mangoboom zet zich in voor weeskinderen in Burkina Faso. Zoals op de website vermeld staat, is de stichting voortgevloeid uit een reis in oktober 2013. Ook ik was hierbij aanwezig . Stichting de Mangoboom is in 2014 opgericht. Als teken van samenwerking is op het terrein van het weeshuis, dat we tijdens de reis in 2013 bezocht hebben, een mangoboom geplant. Voor de kinderen is dit een tastbaar bewijs dat de stichting zich sterk maakt voor de toekomst van de kinderen. Zoals de boom gestaag groeit, zo mag de stichting steeds meer gaan betekenen voor deze kinderen. In januari 2017 heb ik, tijdens ons bezoek aan het weeshuis, met eigen ogen kunnen zien wat de stichting al heeft kunnen en mogen doen voor de kinderen in het weeshuis. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gebouwen, maar ook de hygiëne is erg verbeterd waardoor er minder ziektes zijn onder de kinderen. De kinderen krijgen dagelijks voldoende te eten en te drinken, kunnen naar school als ze de leeftijd hebben bereikt, krijgen medische check-ups en medische zorg indien nodig. De kinderen ontvangen Bijbels onderwijs in het weeshuis en op het terrein is een moestuin aangelegd waar de oudste kinderen verantwoordelijk voor zijn en eigen groentes en fruit gegeten kunnen worden. Ook is er nu gemotiveerd personeel om voor de kinderen te zorgen. Gewoon een aantal dingen die veranderd zijn na de oprichting van Stichting de Mangoboom. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder donateurs en sponsoren. Met mijn sponsorgeld van vorig jaar is bijvoorbeeld de watertoren op het terrein van het weeshuis gerepareerd, waardoor ze nu altijd over water beschikken . Maar ook is er elektra aangelegd in een deel van de gebouwen op het terrein. Gezien de omstandigheden in Burkina , verliezen veel kinderen al jong 1 of beide ouders. Het weeshuis krijgt vaak de vraag , ook van de burkinese kinderbescherming, of het mogelijk is om nieuwe kinderen er bij op te nemen. Dit doet de stichting uiteraard, anders zouden deze kinderen aan hun lot worden overgelaten, omdat er vaak niemand anders is om voor ze te zorgen. Onlangs zijn er weer 3 baby's binnen gebracht. Door de extra zorg die de allerkleinsten nodig hebben, is er voldoende en goed personeel ( allemaal locals ) nodig. Het personeel krijgt maandelijks ook een klein loontje uitbetaald door de stichting. Helaas zijn de maandelijkse kosten ( te denken valt aan voldoende eten en drinken, kleding, scholing, medische zorg voor de kinderen, maar ook aan de loonkosten van het personeel in Burkina ) hoger dan het bedrag dat de stichting binnen krijgt via vaste donateurs en giften. Vanuit Nederland wordt er gewoon vanuit huis gewerkt op geheel vrijwillige basis. Dat houdt dus in dat er geen kosten zijn voor een pand en loon. Elke euro die de stichting ontvangt, komt ook daadwerkelijk in zijn geheel in Burkina Faso terecht. Niets blijft er dus aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Mensen zeggen wel eens: Afrika helpen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Misschien is dat wel zo, maar voor de kinderen die deze druppel ontvangen , voelt het als een oceaan. Daarom ga ik weer lopen voor deze weeskinderen die ook recht hebben op een toekomst. Vorig jaar heb ik een geweldig bedrag van bijna 4500 euro bij elkaar gesponsord gekregen. Ik hoop en bid dat ik ook dit jaar weer een mooi bedrag door sponsoring bij elkaar mag krijgen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan hetgeen deze hulpbehoevende kinderen ook recht op hebben: een hoopvolle toekomst. Helpt u / help jij mij mee om een steentje bij te dragen om dit mogelijk te maken voor deze kinderen door mij te sponsoren? Dat zou fantastisch zijn ! Alvast bedankt!
Verzameld bedrag
 5.430,00
Tessa Heijnen: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Tessa Heijnen

Lieve allemaal, Exact zes jaar geleden begon ik vol hoop en vertrouwen, net als nu, aan mijn onderbouwing om sponsors te werven voor het prachtige doel Ruby and Rose. Mijn schoonmoeder moest ik destijds al bijna een jaar missen, na een zeer korte maar intense strijd tegen baarmoederkanker. Ik was in die periode tijdens haar ziekte en na haar overlijden vooral verdrietig, voelde me verslagen; de kanker had niet alleen mijn schoonmoeder, maar ons allemaal in zijn greep. Ik zag dagelijks het verdriet bij allen die haar liefhadden. Kort na haar overlijden besloot ik echter dat de kanker geen enkele slag meer mocht winnen. Niet één meer. Ik kwam in contact met de stichting Ruby and Rose. Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker. Hiervoor organiseert de stichting verschillende projecten en evenementen. Met het inzamelen van deze gelden hoopt Ruby and Rose een bijdrage te leveren in de strijd tegen vrouwenkanker en de overlevingskansen voor vrouwen die getroffen worden door deze vorm van kanker te vergroten. Prachtige doelstellingen dus, nietwaar? En dat met evenzo prachtige resultaten die eruit voort vloeiden. Er was bij mij dan ook geen enkele twijfel tot het lopen van de Vierdaagse voor Ruby and Rose. Dit resulteerde in 2012 al in een prachtig bedrag van bijna €3500. En dit jaar? Dit jaar deel ik opnieuw mijn verhaal, in de hoop dat mensen wat vaker stil zullen staan bij de impact van kanker....Trek ik mijn trouwe wandelschoenen aan en zamel ik opnieuw met volle moed en vertrouwen zoveel mogelijk geld in. Voor iedere vrouw die zo enorm hard strijd. Voor iedere vader, moeder, echtgenoot, dochter, zoon, broer, zus of andere dierbare.... Helpen jullie mee? Ertegen vechten gaat immers samen altijd beter! Sponsoren gaat al vanaf vijf euro, die u eenmalig via bovenstaande knop doneert. Wat u ervoor in ruil terug krijgt? Enorme dankbaarheid, hoop, vertrouwen, optimisme en strijdlustigheid. Liefs, en met een hele dikke knuffel aan jou daarboven lieve Peet, Tessa
Verzameld bedrag
  .752,30
Tjeerd Bakker: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Tjeerd Bakker

Sponsorlopen voor Matchis betekent automatisch een extra levenskans aan allen die met de ziekte bloedkanker b.v. leukemie direct of indirect te maken hebben of nog zullen krijgen. Iedere € 50 sponsorgeld staat gelijk aan het kunnen inschrijven van een nieuwe donor. Mijn schoonmoeder, die ook te maken had met leukemie heeft hiervan nooit kunnen profiteren daar deze technieken toen nog niet bestonden. Mede als eerbetoon aan haar hoop ik deze Vierdaagse weer veel sponsorgeld te kunnen binnenhalen opdat vele nieuwe donoren kunnen worden ingeschreven. De Gelderlander Editie Nijmegen van donderdag 15 februari 2018 schrijft onder meer het volgende : Doden door tekort aan donoren Stamceltransplantatie vindt plaats bij ernstige bloedziekten. Stamcellen worden gebruikt om oude, zieke cellen in het beenmerg te vervangen. Stichting Matchis zoekt zo snel mogelijk de best passende donor voor patiënten, die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Volgens Matchis loopt Nederland enorm achter op landen als Duitsland en moet de database groter worden. Meer donoren in de database betekent meer matchende stamcellen voor een transplantatie. Op dit moment overlijden er mensen onnodig, doordat er geen matchende donoren zijn. Matchis is hard op zoek naar alle typen donoren, maar vooral donoren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar ( gezondste stamcellen en daarom hoogste overlevingskans) en mensen met een niet-Westerse achtergrond.. In die laatste categorie is de kans op een match zeer klein op dit moment. Via https://aanmelden.matchis.nl/ kunnen mensen zich melden om stamceldonor te worden. Ook zoekt Matchis gelddonateurs.
Verzameld bedrag
  .619,65
Robert Jansen: Ik wandel voor  Stichting Vrienden van de S.T.E.A. Hilversum
Ik wandel voor Stichting Vrienden van de S.T.E.A. Hilversum
Robert Jansen

Zonder lucht kun je niet leven Ademhalen doen de meesten van ons zonder er bij stil te staan…terwijl het toch zo belangrijk is! Daarom is het ook zo bijzonder als iets je de adem beneemt. Als je vergeet adem te halen, omdat je zoiets indrukwekkends zag. Als je adem stokte omdat iemand je tot in het diepst van je ziel raakte. Als je je adem inhield om niet uit te barsten. Als je diep inademde om die heerlijke geur vast te houden. Weet jij nog het laatste moment dat het leven je de adem benam? Iemand met Astma of COPD vergeet dat nooit. Voor mensen met Astma of COPD is het een terugkerende levensbedreigende situatie die plots kan ontstaan, en waarvan nooit is in te schatten wanneer het eindigt. Het is geen kwestie van even vergeten adem te halen, maar het niet kúnnen ademhalen. Doordat reeds ingeademde lucht er niet of nauwelijks meer uit kan is er geen plaats voor nieuwe lucht. Een angstige situatie, als je niet op je eigen lichaam kunt vertrouwen… Mijn vrouw heeft sinds enkele jaren zwaar longemfyseem. Van oktober t/m december 2017 heeft zij een programma van 10 weken mogen volgen in de Merem te Hilversum (oud Heideheuvel). Heideheuvel ligt in de bossen aan de rand van Hilversum. De groene omgeving is bij uitstek een plaats waar patiënten op verhaal kunnen komen. In Heideheuvel staat de patiënt centraal. De patiënt heeft te maken met een chronische aandoening en moet bewuster met de gevolgen van deze aandoening leren leven. Dit vereist vaak een omslag in gedrag. Beter leren bewegen, conditieverbetering, meer leren over hun aandoening en het eerder (h)erkennen van symptomen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling. In Heideheuvel staat een team van specialisten klaar om de patiënt hierbij te helpen. Niet alleen artsen, fysiotherapeuten, bewegingsdeskundigen en verpleegkundigen, maar ook psychologen, agogen, pedagogen en reactiveringstherapeuten. De bundeling van verschillende deskundigheden levert belangrijke voordelen op voor de patiënt. De individuele situatie van de patiënt wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Deze interdisciplinaire benadering levert een beter resultaat. Gedurende de behandeling leert de patiënt om gedragsverandering vervolgens om te zetten in gedragsbehoud. Want na de eerste - gezamenlijke - stappen moet de patiënt ook zelfstandig in staat zijn om bewust met zijn of haar chronische aandoening om te gaan. Als dank voor de fantastische begeleiding door zowel professionals en vele vrijwilligers wil ik met deze, voor mij 5e, vierdaagse dit goede doel steunen. Zie voor alle informatie de website: http://www.vriendenvanheideheuvel.nl Uw bijdrage zal aan dit doel zeer goed besteed zijn. Namens de Vrienden van Heideheuvel hartelijk dank voor uw steun.
Verzameld bedrag
  .150,00
Belinda Janssen: Ik wandel voor Stichting Gijsje Eigenwijsje
Ik wandel voor Stichting Gijsje Eigenwijsje
Belinda Janssen

De stichting Stichting Gijsje Eigenwijsje is door de negenjarige Gijs Baeten opgericht in de laatste fase van zijn leven. Met als doel: gezinnen van ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen een gratis weekje weg aanbieden. Hij gunde hen, net zoals hij had ervaren, een warm rustpunt in een heftige periode. Na het bericht over de levensbedreigende ziekte van Gijs stond de wereld van het gezin op zijn kop. Vader, moeder, Gijs en 10-jarige broer Bart belandden in een rollercoaster van emoties. Voor Gijs werd gelukkig veel georganiseerd, waardoor hij soms het ziek zijn helemaal kon vergeten en gewoon kind kon zijn. Omdat Gijs dit andere kinderen ook zo gunde, had hij de droom om terminaal zieke kinderen een ‘warm nest’ te geven. Even samenzijn, weg van de ellende, genieten van elkaar, zoals hij het zelf ook had ervaren. Hij wilde dat andere kinderen ook die warmte van familie en vrienden, dat beetje geluk, konden hebben. Er moest een huisje komen waar de gezinnen met het zieke kind naartoe konden. Steun de droom van Gijs Gijs overleed op 30 december 2011. Na in december nog net zijn 9e verjaardag te hebben gevierd. Medio januari 2012 besloten zijn ouders werk van de stichting te maken. Goede vrienden werden benaderd, een bestuur werd gevormd en de wensen van Gijs werden vastgelegd in een fraaie doelomschrijving. Eind februari 2012 was Stichting Gijsje Eigenwijsje was een feit! Zijn stichting is inmiddels een groot succes en al vele gezinnen verbleven in één van de vakantiehuizen van de stichting. Om de wens van Gijs blijvend mogelijk te maken, heeft de stichting continu middelen nodig. Voor wie De stichting is er voor kinderen met een levensbedreigende ziekte, in beginsel met een levensverwachting van <12 maanden in de leeftijdscategorie 1 - 16 jaar. Onderscheid naar ziektevorm wordt niet gemaakt. De stichting biedt het gezin een gratis verblijf in haar eigen, volledig ingericht en op een ziek kind afgestemd, vakantiehuis.
Verzameld bedrag
  . 59,30
Hetty Vroege: Ik wandel voor Chris
Ik wandel voor Chris
Hetty Vroege

Chris, wat er ook is! Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Daarnaast verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van onze deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Chris "ontmoet" jaarlijks vele duizenden kinderen en tieners. Dit deel wordt gefinancierd uit giften. Waar andere initiatieven profiteren van subsidies, is Chris afhankelijk van jouw steun. Op de chat en bij de e-coaching komt er een grote verscheidenheid van onderwerpen aan bod, zoals: pesten, ouders die scheiden, ruzie met een vriend(in), vormen van verslaving en nog veel andere onderwerpen waar jongeren mee zitten. De chat en de e-coaching wordt door vrijwilligers (die hiervoor intern een training hebben gehad) verzorgd. De chat is 7 dagen per week 's middags en 's avonds open. Jongeren kunnen anoniem hun verhaal doen en rekenen op een luisterend oor. Zelf ben ik sinds 2011 vrijwilliger bij Chris en heb ik naast veel jongeren mogen staan, naar ze mogen luisteren, hebben zij mij het vertrouwen geschonken en hun verhaal gedaan en heb ik ze mogen bemoedigen en hebben we samen gezocht naar eventuele vervolgstappen. In deze 7 jaar heb ik gezien en gemerkt hoe hard dit werk nodig is en daarom wil ik graag voor Chris en de jongeren die wij bereiken deze sponsoractie op zetten. Zij zijn het meer dan waard!!! Wil je zelf kijken waar ik het over heb? Kijk eens op: www.chris.nl Zullen we met elkaar de jongeren een warm hart toedragen en een bijdrage storten? 2 jaar geleden liep ik voor de 3de keer de Nijmeegse 4daagse en toen mocht ik via de sponsoractie € 300,00 ophalen, vorig jaar liep ik voor de 4de keer de Nijmeegse 4daagse en was de sponsoropbrengst € 400,00! Weet u ik loop dit jaar voor de 5de keer de Nijmeegse 4daagse en............. gaan we een bedrag van € 500,00 binnenhalen? Dat zou echt fantastisch zijn!!!!! Mag ik op u rekenen????
Verzameld bedrag
  . 20,00

Er worden maximaal 48 wandelaars getoond. Staat jouw wandelaar er niet tussen? Klik dan hier om hem te zoeken!