Wandel jij óók voor een GOED DOEL?

557 wandelaars en 10.292 sponsoren doneren samen € 280.648,- aan 213 goede doelen
alice de ruiter: Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
alice de ruiter

Net als vorig jaar hoop ik, bij leven en welzijn, dit jaar weer de Vierdaagse te lopen voor Stichting de Mangoboom. Stichting de Mangoboom zet zich in voor weeskinderen in Burkina Faso. Zoals op de website vermeld staat, is de stichting voortgevloeid uit een reis in oktober 2013. Ook ik was hierbij aanwezig . Stichting de Mangoboom is in 2014 opgericht. Als teken van samenwerking is op het terrein van het weeshuis, dat we tijdens de reis in 2013 bezocht hebben, een mangoboom geplant. Voor de kinderen is dit een tastbaar bewijs dat de stichting zich sterk maakt voor de toekomst van de kinderen. Zoals de boom gestaag groeit, zo mag de stichting steeds meer gaan betekenen voor deze kinderen. In januari 2017 heb ik, tijdens ons bezoek aan het weeshuis, met eigen ogen kunnen zien wat de stichting al heeft kunnen en mogen doen voor de kinderen in het weeshuis. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gebouwen, maar ook de hygiëne is erg verbeterd waardoor er minder ziektes zijn onder de kinderen. De kinderen krijgen dagelijks voldoende te eten en te drinken, kunnen naar school als ze de leeftijd hebben bereikt, krijgen medische check-ups en medische zorg indien nodig. De kinderen ontvangen Bijbels onderwijs in het weeshuis en op het terrein is een moestuin aangelegd waar de oudste kinderen verantwoordelijk voor zijn en eigen groentes en fruit gegeten kunnen worden. Ook is er nu gemotiveerd personeel om voor de kinderen te zorgen. Gewoon een aantal dingen die veranderd zijn na de oprichting van Stichting de Mangoboom. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder donateurs en sponsoren. Met mijn sponsorgeld van vorig jaar is bijvoorbeeld de watertoren op het terrein van het weeshuis gerepareerd, waardoor ze nu altijd over water beschikken . Maar ook is er elektra aangelegd in een deel van de gebouwen op het terrein. Gezien de omstandigheden in Burkina , verliezen veel kinderen al jong 1 of beide ouders. Het weeshuis krijgt vaak de vraag , ook van de burkinese kinderbescherming, of het mogelijk is om nieuwe kinderen er bij op te nemen. Dit doet de stichting uiteraard, anders zouden deze kinderen aan hun lot worden overgelaten, omdat er vaak niemand anders is om voor ze te zorgen. Onlangs zijn er weer 3 baby's binnen gebracht. Door de extra zorg die de allerkleinsten nodig hebben, is er voldoende en goed personeel ( allemaal locals ) nodig. Het personeel krijgt maandelijks ook een klein loontje uitbetaald door de stichting. Helaas zijn de maandelijkse kosten ( te denken valt aan voldoende eten en drinken, kleding, scholing, medische zorg voor de kinderen, maar ook aan de loonkosten van het personeel in Burkina ) hoger dan het bedrag dat de stichting binnen krijgt via vaste donateurs en giften. Vanuit Nederland wordt er gewoon vanuit huis gewerkt op geheel vrijwillige basis. Dat houdt dus in dat er geen kosten zijn voor een pand en loon. Elke euro die de stichting ontvangt, komt ook daadwerkelijk in zijn geheel in Burkina Faso terecht. Niets blijft er dus aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Mensen zeggen wel eens: Afrika helpen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Misschien is dat wel zo, maar voor de kinderen die deze druppel ontvangen , voelt het als een oceaan. Daarom ga ik weer lopen voor deze weeskinderen die ook recht hebben op een toekomst. Vorig jaar heb ik een geweldig bedrag van bijna 4500 euro bij elkaar gesponsord gekregen. Ik hoop en bid dat ik ook dit jaar weer een mooi bedrag door sponsoring bij elkaar mag krijgen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan hetgeen deze hulpbehoevende kinderen ook recht op hebben: een hoopvolle toekomst. Helpt u / help jij mij mee om een steentje bij te dragen om dit mogelijk te maken voor deze kinderen door mij te sponsoren? Dat zou fantastisch zijn ! Alvast bedankt!
Verzameld bedrag
 8.029,30
Ben Hendriks: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Ben Hendriks

Voor patiënten met (bloed)kanker is geen 'bridge too far' : nooit opgeven en steeds uitzien naar nieuw perspectief en..... verder leven! Matchis is daarbij een hele belangrijke schakel. Voor de derde keer loop ik tijdens de komende Vierdaagse voor 'Matchis voorheen Stamceldonorbank Nijmegen' met het doel zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de werving en inschrijving van nieuwe stamceldonoren. Stamceldonoren kunnen voor kankerpatiënten het verschil maken tussen leven en dood. In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe stamceldonoren ingeschreven dank zij Matchis. Juist in de afgelopen maanden is Matchis volop in de media verschenen. Helaas waren de berichten gemengd. Dankzij de oproep van Oscar Westbroek, het interview in het AD van Rosan en de berichten over voetballer Lennart Thy van VVV -Venlo hebben zich ruim 12.000 nieuwe donoren aangemeld. Helaas is Oscar Westbroek op vrijdag 16 maart jl. op 23-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. Het treurige bericht over Oscar toont nogmaals aan dat er meer stamceldonoren geworven moeten worden om voor iedere patiënt een geschikte match te vinden. Om dit te realiseren hebben we mensen zoals u nodig die het mogelijk maken om de registratie van nieuwe donoren te bekostigen. Met uw sponsorbijdrage ondersteunt u het belangrijke werk van Matchis in het belang van een nieuwe kans voor al die mensen die afhankelijk zijn van stamceldonoren! Via https://aanmelden.matchis.nl/ kunnen mensen zich melden om stamceldonor te worden. Bij de laatste twee Vierdaagses kon ik dankzij uw sponsorbijdrage ruim zevenduizend euro bij elkaar brengen voor Matchis. Met mijn derde Vierdaagse dit jaar hoop ik dat bedrag te laten groeien naar in elk geval 10.000 euro! Het mag natuurlijk ook nog meer zijn! Mag ik (weer) op uw bijdrage rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank!
Verzameld bedrag
 4.464,30
Nancy van der Giessen Yvonne Lans: Ik wandel voor Stichting Kans tegen Kanker
Ik wandel voor Stichting Kans tegen Kanker
Nancy van der Giessen Yvonne Lans

WAAROM WIJ WANDELEN VOOR DE STICHTING KANS TEGEN KANKER Bij mijn man is in februari 2017, na een gastroscopie, slokdarmkanker met uitzaaiingen geconstateerd. Altijd een hardwerkende gezonde man van 50 jaar, nooit ziek geweest en hij stond op het punt om voor het eerst opa te mogen worden. Na deze uitslag stortte onze wereld in. Samen op weg naar huis om dit aan de kinderen, ouders, familie en vrienden te vertellen. De eerste behandelingen volgden snel in het Erasmus MC; plaatsen van een stent om weer te kunnen eten (hij was inmiddels al 18 kg. afgevallen) en 6 chemo behandelingen. Aanvankelijk leek dit aan te slaan maar na nog eens 3 chemo behandelingen waren er toch nieuwe plekjes te zien. Bij het Erasmus MC was er géén verdere behandeling mogelijk. We hebben vervolgens een second opinion aangevraagd in de Helios Kliniek in Duitsland. Hier is mijn man in september 2017 gestart met behandelingen waar de artsen van deze kliniek nog mogelijkheden in zagen. Na een reeks behandelingen kregen we voor het eerst sinds lange tijd wat positieve resultaten. Het gezwel in de slokdarm was afgenomen én de uitzaaiingen waren verminderd. Toch zijn we ons bewust van de reservetijd waar wij met elkaar in leven en willen we er alles uithalen wat erin zit. Veel verzekeraars vergoeden behandelingen in het buitenland. Helaas zaten wij in 2017 niet bij de juiste verzekeraar, iets waar je als je gezond bent totaal niet bij stil staat. De kosten voor deze behandelingen werden niet vergoed, waardoor alle kosten voor onze eigen rekening kwamen. In de Helios Kliniek kwamen wij in contact met een patiënte. Zij is- bewonderingswaardig genoeg- zelf bestuurslid van de stichting Kans tegen Kanker. Zij vertelde ons over de stichting en de mogelijkheden. Dit was voor ons aanleiding om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage in de kosten. Na onze aanvraag kregen we bericht van de stichting dat zij een bijdrage wilde leveren aan onze kosten. Wij zijn de stichting, haar vrijwilligers én donateurs dan ook heel dankbaar voor de bijdrage die wij hebben ontvangen. Al 8 jaar loop ik samen met mijn vriendin Yvonne Lans de Nijmeegse vierdaagse. Toen dit jaar de vraag kwam of wij voor een goed doel wilden lopen was de keus snel gemaakt. Wij lopen voor de stichting Kans tegen Kanker om zo iets terug te doen voor de stichting. Op deze manier hopen wij dat mensen in de toekomst ook nog gebruik kunnen maken van het steuntje in de rug dat de stichting biedt. Vindt u ook dat iedereen een Kans tegen Kanker verdient? Steun ons dan door middel van een donatie. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Nancy van der Giessen & Yvonne Lans
Verzameld bedrag
 4.374,60
Tjeerd Bakker: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Tjeerd Bakker

Sponsorlopen voor Matchis betekent automatisch een extra levenskans aan allen die met de ziekte bloedkanker b.v. leukemie direct of indirect te maken hebben of nog zullen krijgen. Iedere € 50 sponsorgeld staat gelijk aan het kunnen inschrijven van een nieuwe donor. Mijn schoonmoeder, die ook te maken had met leukemie heeft hiervan nooit kunnen profiteren daar deze technieken toen nog niet bestonden. Mede als eerbetoon aan haar hoop ik deze Vierdaagse weer veel sponsorgeld te kunnen binnenhalen opdat vele nieuwe donoren kunnen worden ingeschreven. De Gelderlander Editie Nijmegen van donderdag 15 februari 2018 schrijft onder meer het volgende : Doden door tekort aan donoren Stamceltransplantatie vindt plaats bij ernstige bloedziekten. Stamcellen worden gebruikt om oude, zieke cellen in het beenmerg te vervangen. Stichting Matchis zoekt zo snel mogelijk de best passende donor voor patiënten, die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Volgens Matchis loopt Nederland enorm achter op landen als Duitsland en moet de database groter worden. Meer donoren in de database betekent meer matchende stamcellen voor een transplantatie. Op dit moment overlijden er mensen onnodig, doordat er geen matchende donoren zijn. Matchis is hard op zoek naar alle typen donoren, maar vooral donoren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar ( gezondste stamcellen en daarom hoogste overlevingskans) en mensen met een niet-Westerse achtergrond.. In die laatste categorie is de kans op een match zeer klein op dit moment. Via https://aanmelden.matchis.nl/ kunnen mensen zich melden om stamceldonor te worden. Ook zoekt Matchis gelddonateurs.
Verzameld bedrag
 4.274,65
Linda Kragtwijk: Ik wandel voor Stichting Kenya Child Care
Ik wandel voor Stichting Kenya Child Care
Linda Kragtwijk

Samen met Marije Eits heb ik Stichting Kenya Childcare opgezet en runnen wij sinds februari 2015 een rescue centre in Kikambala (Kenia) Het rescue centre is bedoeld voor kinderen in acute nood. Kinderen die te vondeling worden gelegd of letterlijk worden gedumpt als vuilnis. Soms zitten de ouders van de kinderen (tijdelijk) in de gevangenis. Er zijn kinderen die zijn mishandeld dan wel seksueel misbruikt. Kinderen worden ontvoerd en ingezet in de seksindustrie. Meisjes worden op extreem jonge leeftijd uitgehuwelijkt en raken ongewenst zwanger terwijl ze zelf nog een kind zijn. Schrijnende verhalen die helaas te vaak voorkomen. Inmiddels hebben wij ruim 225 kinderen kunnen redden. Dat geeft aan wat de noodzaak is van het rescue centre. Prachtig dat we dit kunnen doen met de steun van donateurs!

 Wij bieden deze kinderen hulp en opvang voor de duur van maximaal een jaar in het rescue centre. Deze opvang wordt geboden door een vast team van Keniaanse medewerkers, waaronder de manager, een psychologe, een drietal huismoeders, een docente, een tuinman en bewaker. Zij doen dit met heel hun hart en zorgen dat de kinderen zich thuis voelen. Veiligheid is zo belangrijk na de veelal traumatische gebeurtenissen in hun jonge leven. In de periode dat de kinderen bij ons verblijven wordt er gekeken of de kinderen weer terug geplaatst kunnen worden bij een familielid of eventueel in een Keniaans gezin. Indien dat geen optie is gaan zij naar een tehuis of weeshuis. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Kinderbescherming ter plaatse.  Natuurlijk ga ik lopen voor al deze kindjes en ben ik enorm gemotiveerd! Hoeveel blaren ik ook zal krijgen, hoe moe ik ook ben, het komt nooit in de buurt van het leed wat deze kindjes is overkomen. Ik hoop dat jullie mij willen steunen waardoor wij kunnen doorgaan en nog meer kinderen uit een noodsituatie kunnen redden dat zou fantastisch zijn. Alvast bedankt voor jullie steun!
Verzameld bedrag
 4.100,00
Marise Mulder: Ik wandel voor LUMC - Onderzoek behandeling botsarcomen
Ik wandel voor LUMC - Onderzoek behandeling botsarcomen
Marise Mulder

Ik loop mee voor het onderzoek van het LUMC dat zich richt op botsarcomen. Een sarcoom is kanker van steun- en tussenweefsels (bijv. botten en spieren). Er zijn verschillende soorten sarcomen. Dit zijn zeldzame tumoren die voornamelijk bij jongvolwassenen (Adolescents and Young Adults -AYA’s) voorkomen. De behandelingsmogelijkheden zijn nog beperkt en de overlevingskans is laag. Anne (8 jaar oud, zie foto) kreeg op vijfjarige leeftijd te maken met een ewing sarcoom in haar linkerbeen. Na onderzoek bleek de kanker te zijn uitgezaaid naar haar rechterheup en longen. Anne reageerde enorm goed op de zware chemokuren en de bestralingen. Daarna zijn de tumor en uitzaaïngen via verschillende operaties verwijderd waarbij ze, via een donor, nieuw bot heeft gekregen. Begin 2017 leek het erop dat de kanker weg was. Helaas was het na drie maanden weer mis. De kanker bleek naast haar longen ook uitgezaaid naar haar rechter onderbeen en nek. Na ruim 2,5 jaar chemo, periode van bestralingen, vele operaties en een bacterie in haar linkerbeen is afgelopen februari alsnog haar linker onderbeen geamputeerd. Momenteel traint Anne keihard om met behulp van een prothese weer te kunnen lopen. Daarnaast vecht ze nog steeds tegen de kanker en krijgt ze experimentele chemobehandelingen om de kanker in haar longen tegen te gaan. Hopelijk steunen jullie samen met mij het AYA-team van het LUMC door middel van een donatie! Meer informatie over de ziekte en het onderzoek is te vinden op: https://campagne.lumc.nl/onderzoek-naar-een-betere-behandeling-van-botsarcomen
Verzameld bedrag
 2.394,65
Jasmijn Vollering: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Jasmijn Vollering

Met je hoofd in een rolstoel Speciaal loop ik voor die mensen die je op straat zó voorbij zou lopen. Niks te zien aan hun buitenkant... maar niets is wat het lijkt. Dit zijn de cognitieve, niet-zichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Misschien wel de meest invaliderende gevolgen, maar waar het minste begrip voor is. Het zijn vaak de meest ingrijpende en moeilijkste veranderingen, ook voor de omgeving. Overprikkeling (prikkels die soms wel 30x zo hard binnen komen), geheugenproblemen, (extreme) vermoeidheid, of je herkent je geliefde niet meer terug door een verandering in zijn of haar gedrag. Het kunnen allemaal (blijvende) gevolgen zijn na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of zuurstofgebrek bij een hartstilstand (of soms zelfs na een hersenschudding!). Dit wordt ook wel Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) genoemd. Vergaderingen, etentjes, verjaardagen… het zijn regelrechte uitdagingen voor mensen met hersenletsel. File in je hoofd door alle prikkels. Een dagje weg? Een paar dagen bijkomen. Boodschapjes doen? Lijkt zo alledaags, maar vergeet het maar. Werken? Niet meer vanzelfsprekend.. en leg je collega’s maar eens uit wat er in je hoofd gebeurt. Vaak kost alles meer energie dan voorheen. Met je hoofd in een rolstoel, zoals mijn collega (en ervaringsdeskundige) het mooi verwoordde. Alleen is er niemand op straat die jouw onzichtbare rolstoel ziet. Lopen voor de hersenen Ik loop dit jaar voor de eerste keer de Vierdaagse (4x40 km). Ik stel op deze manier graag mijn hersenen, ons meest fascinerende orgaan, op de proef en loop de benen uit mijn lijf voor mensen met hersenletsel! Want we weten veel van onze hersenen, maar ook heel veel (nog) niet. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen behandelingen. Het is de droom van de Hersenstichting om hersenaandoeningen te voorkómen, verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Dit wil de Hersenstichting bereiken door vernieuwende onderzoeken en projecten te doen, en door voorlichting te geven. Ik wil je vragen mij te steunen en dat kan op drie manieren: 1. Je komt mij (en 46.999 andere bikkels) aanmoedigen tijdens de 4-daagse (mentale ondersteuning, door aan me te denken, telt ook ;-)) 2. Doneer een financiële bijdrage op deze pagina. Elk bedrag voor de Hersenstichting is welkom! 3. Zowel optie 1 als 2... :-) Dank je wel voor je steun!
Verzameld bedrag
 1.827,95
Mieke van Kaam: Ik wandel voor Hersentumorcentrum VUmc Amsterdam
Ik wandel voor Hersentumorcentrum VUmc Amsterdam
Mieke van Kaam

Iedereen kent wel iemand met kanker. De buurvrouw van verderop, een collega, of dichter bij, een familielid. Mijn zoon overkwam het, en hij is er vandaag niet meer om erover te vertellen. Rien had willen vechten, had willen helpen, en bovenal, wilde hij zijn herinnering levend houden. Ik doe dit nu voor hem. Door geld in te zamelen voor onderzoek. Alle beetjes helpen en iedereen kan helpen. Rien overleed op 26 jarige leeftijd in 2015 aan een kwaadaardige vorm van hersenkanker. Hij had geen schijn van kans. Vanaf de diagnose was duidelijk dat hij nog maar kort te leven had. Doodgaan aan een hersentumor komt nog veel te vaak voor. De wetenschap heeft wel wát te bieden, maar de artsen staan vaak nog met lege handen als het om deze ziekte gaat. Inzetten op levensverlenging en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven vormen de belangrijkste behandeling. Genezing komt te weinig voor. Hersenkanker is één van de meest dodelijke vormen van kanker. Omdat er verhoudingsgewijs minder mensen doodgaan aan een hersentumor dan aan andere vormen van kanker is er ook minder geld beschikbaar voor onderzoek naar deze vorm van kanker en is men ook sterk aangewezen op donaties en acties. Het Hersentumorcentrum Amsterdam van het VUmc is één van de 2 hersentumorcentra in Nederland en richt zich op behandeling van en onderzoek naar verschillende vormen van goed- en kwaadaardige hersenkanker. Binnen het Amsterdamse centrum wordt onder andere onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmethoden, de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de werking van de hersenen, met als doel de behandeling van patiënten met een hersentumor in de (nabije) toekomst te verbeteren. Ik steun dit onderzoek van harte, zodat er geen (jonge) mensen meer sterven en ouders hun kind niet meer hoeven te verliezen aan deze afschuwelijke ziekte. Daar zet ik mij met volle overgave voor in door nu mee te lopen met de 4 daagse.
Verzameld bedrag
 1.373,00
Daniella Geering: Ik wandel voor Nierstichting
Ik wandel voor Nierstichting
Daniella Geering

‘Dit jaar voor de buis, volgend jaar op de buis!’ Dat waren mijn woorden op 17 juli 2017 toen ik weer naar de binnenkomst op de Via Gladiola zat te kijken. De sfeer, de prestatie, daar wil ik al jaren onderdeel van zijn en dit jaar gaat dat gebeuren! De Nijmeegse 4Daagse staat al ruim 20 jaar hoog op mijn verlanglijst maar van de grond kwam het niet. Ergens van dromen is niet genoeg. Pas vanaf het moment dat ik besloot dit echt te gaan doen en me niet meer tegen laat houden door invloeden en gedachtes, ben ik op weg. Letterlijk en figuurlijk. Dromen, Durven, Doen is ook het thema van het jubileumjaar van de Nierstichting die dit jaar 50 jaar bestaat. Zelf word ik dit jaar 40 en met mijn mams die bij de Nierstichting werkt, was de link om de jubilea te combineren snel gelegd: 40 jaar, 4x 40 km voor de Nierstichting die dit jaar 50 jaar bestaat. Helpen door te doen, klaar staan voor een ander, het sterkt mij om er helemaal voor te gaan en op moeilijke momenten zal het ook zeker helpen om door te gaan. De eerste stappen zijn gezet via de Via 4Daagse, een organisatie die zich specifiek richt op debutanten. Via hun krijg ik coaching, tips, schema’s en het belangrijkste HET startbewijs. Ik heb er vertrouwen in, maar belangrijker nog onwijs veel zin in. Makkelijk zal het niet worden, maar ik zet mijn beste beentje voor jullie voor. De paden op de lanen in en 20 juli 2018 finishen op mijn Via Gladiola met hopelijk een geweldig mooi bedrag voor de draagbare kunstnier! Hartelijke groet, Daniëlla
Verzameld bedrag
 1.371,00
Tessa Heijnen: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Tessa Heijnen

Lieve allemaal, Exact zes jaar geleden begon ik vol hoop en vertrouwen, net als nu, aan mijn onderbouwing om sponsors te werven voor het prachtige doel Ruby and Rose. Mijn schoonmoeder moest ik destijds al bijna een jaar missen, na een zeer korte maar intense strijd tegen baarmoederkanker. Ik was in die periode tijdens haar ziekte en na haar overlijden vooral verdrietig, voelde me verslagen; de kanker had niet alleen mijn schoonmoeder, maar ons allemaal in zijn greep. Ik zag dagelijks het verdriet bij allen die haar liefhadden. Kort na haar overlijden besloot ik echter dat de kanker geen enkele slag meer mocht winnen. Niet één meer. Ik kwam in contact met de stichting Ruby and Rose. Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker. Hiervoor organiseert de stichting verschillende projecten en evenementen. Met het inzamelen van deze gelden hoopt Ruby and Rose een bijdrage te leveren in de strijd tegen vrouwenkanker en de overlevingskansen voor vrouwen die getroffen worden door deze vorm van kanker te vergroten. Prachtige doelstellingen dus, nietwaar? En dat met evenzo prachtige resultaten die eruit voort vloeiden. Er was bij mij dan ook geen enkele twijfel tot het lopen van de Vierdaagse voor Ruby and Rose. Dit resulteerde in 2012 al in een prachtig bedrag van bijna €3500. En dit jaar? Dit jaar deel ik opnieuw mijn verhaal, in de hoop dat mensen wat vaker stil zullen staan bij de impact van kanker....Trek ik mijn trouwe wandelschoenen aan en zamel ik opnieuw met volle moed en vertrouwen zoveel mogelijk geld in. Voor iedere vrouw die zo enorm hard strijd. Voor iedere vader, moeder, echtgenoot, dochter, zoon, broer, zus of andere dierbare.... Helpen jullie mee? Ertegen vechten gaat immers samen altijd beter! Sponsoren gaat al vanaf vijf euro, die u eenmalig via bovenstaande knop doneert. Wat u ervoor in ruil terug krijgt? Enorme dankbaarheid, hoop, vertrouwen, optimisme en strijdlustigheid. Liefs, en met een hele dikke knuffel aan jou daarboven lieve Peet, Tessa
Verzameld bedrag
 1.364,30
Daan Cuijten: Ik wandel voor gehandicaptenvervoer in Gambia
Ik wandel voor gehandicaptenvervoer in Gambia
Daan Cuijten

Mijn naam is Daan Cuijten. Ik ben 11 jaar oud. Omdat ik ADHD en PDD-NOS heb kan ik niet naar een gewone school. Gelukkig kan ik met de taxi naar deze school waar het wat rustiger is en ik goed kan leren. Ik ben 1,5 jaar geleden naar Gambia geweest en heb met mijn eigen ogen gezien dat de kinderen die daar een beperking hebben niet zelf naar school kunnen. Ze moeten thuis blijven omdat daar geen taxi is en ze hebben ook geen rolstoel. De school is er wel en daar kunnen ze ook heen want ik ken die directeur. 1,5 jaar geleden heb ik geld opgehaald om eten te kopen voor de kinderen. Dit is toen gelukt en heb ik voor 150 kinderen pannenkoeken gebakken in Gambia. Ze hadden dit nog nooit op. Voor deze actie heb ik van de burgemeester van Nijmegen het kinderlintje gekregen. Ik ga dit jaar de Nijmeegse vierdaagse lopen om geld bij elkaar te lopen voor het vervoer van kinderen met een handicap in Gambia. Ik hoop veel geld bij elkaar te krijgen zodat ik een busje kan kopen. De Humanity school of learning is in Farrato. De mensen zijn hier erg arm. De mensen hebben geen stomend water of elektriciteit en geen goede gezondheidzorg. Aan de kinderen op school zie je dat ze lichamelijk niet gezond zijn, ze zijn erg licht door hetzelfde eten. Ik ga verschillende acties doen om geld bij elkaar te krijgen. Als we genoeg geld hebben wil ik graag in Nederland een ( oude) bus kopen en die naar Gambia versturen. Wil je me sponsoren? Alle kleine beetjes helpen.
Verzameld bedrag
 1.230,00

Er worden maximaal 48 wandelaars getoond. Staat jouw wandelaar er niet tussen? Klik dan hier om hem te zoeken!