Wandel jij in 2018 óók voor een GOED DOEL?

134 wandelaars en 901 sponsoren doneren samen € 29.957,- aan 64 goede doelen
alice de ruiter: Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
alice de ruiter

Net als vorig jaar hoop ik, bij leven en welzijn, dit jaar weer de Vierdaagse te lopen voor Stichting de Mangoboom. Stichting de Mangoboom zet zich in voor weeskinderen in Burkina Faso. Zoals op de website vermeld staat, is de stichting voortgevloeid uit een reis in oktober 2013. Ook ik was hierbij aanwezig . Stichting de Mangoboom is in 2014 opgericht. Als teken van samenwerking is op het terrein van het weeshuis, dat we tijdens de reis in 2013 bezocht hebben, een mangoboom geplant. Voor de kinderen is dit een tastbaar bewijs dat de stichting zich sterk maakt voor de toekomst van de kinderen. Zoals de boom gestaag groeit, zo mag de stichting steeds meer gaan betekenen voor deze kinderen. In januari 2017 heb ik, tijdens ons bezoek aan het weeshuis, met eigen ogen kunnen zien wat de stichting al heeft kunnen en mogen doen voor de kinderen in het weeshuis. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gebouwen, maar ook de hygiëne is erg verbeterd waardoor er minder ziektes zijn onder de kinderen. De kinderen krijgen dagelijks voldoende te eten en te drinken, kunnen naar school als ze de leeftijd hebben bereikt, krijgen medische check-ups en medische zorg indien nodig. De kinderen ontvangen Bijbels onderwijs in het weeshuis en op het terrein is een moestuin aangelegd waar de oudste kinderen verantwoordelijk voor zijn en eigen groentes en fruit gegeten kunnen worden. Ook is er nu gemotiveerd personeel om voor de kinderen te zorgen. Gewoon een aantal dingen die veranderd zijn na de oprichting van Stichting de Mangoboom. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder donateurs en sponsoren. Met mijn sponsorgeld van vorig jaar is bijvoorbeeld de watertoren op het terrein van het weeshuis gerepareerd, waardoor ze nu altijd over water beschikken . Maar ook is er elektra aangelegd in een deel van de gebouwen op het terrein. Gezien de omstandigheden in Burkina , verliezen veel kinderen al jong 1 of beide ouders. Het weeshuis krijgt vaak de vraag , ook van de burkinese kinderbescherming, of het mogelijk is om nieuwe kinderen er bij op te nemen. Dit doet de stichting uiteraard, anders zouden deze kinderen aan hun lot worden overgelaten, omdat er vaak niemand anders is om voor ze te zorgen. Onlangs zijn er weer 3 baby's binnen gebracht. Door de extra zorg die de allerkleinsten nodig hebben, is er voldoende en goed personeel ( allemaal locals ) nodig. Het personeel krijgt maandelijks ook een klein loontje uitbetaald door de stichting. Helaas zijn de maandelijkse kosten ( te denken valt aan voldoende eten en drinken, kleding, scholing, medische zorg voor de kinderen, maar ook aan de loonkosten van het personeel in Burkina ) hoger dan het bedrag dat de stichting binnen krijgt via vaste donateurs en giften. Vanuit Nederland wordt er gewoon vanuit huis gewerkt op geheel vrijwillige basis. Dat houdt dus in dat er geen kosten zijn voor een pand en loon. Elke euro die de stichting ontvangt, komt ook daadwerkelijk in zijn geheel in Burkina Faso terecht. Niets blijft er dus aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Mensen zeggen wel eens: Afrika helpen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Misschien is dat wel zo, maar voor de kinderen die deze druppel ontvangen , voelt het als een oceaan. Daarom ga ik weer lopen voor deze weeskinderen die ook recht hebben op een toekomst. Vorig jaar heb ik een geweldig bedrag van bijna 4500 euro bij elkaar gesponsord gekregen. Ik hoop en bid dat ik ook dit jaar weer een mooi bedrag door sponsoring bij elkaar mag krijgen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan hetgeen deze hulpbehoevende kinderen ook recht op hebben: een hoopvolle toekomst. Helpt u / help jij mij mee om een steentje bij te dragen om dit mogelijk te maken voor deze kinderen door mij te sponsoren? Dat zou fantastisch zijn ! Alvast bedankt!
Verzameld bedrag
 6.210,00
Linda Kragtwijk: Ik wandel voor Stichting Kenya Child Care
Ik wandel voor Stichting Kenya Child Care
Linda Kragtwijk

Samen met Marije Eits heb ik Stichting Kenya Childcare opgezet en runnen wij sinds februari 2015 een rescue centre in Kikambala (Kenia) Het rescue centre is bedoeld voor kinderen in acute nood. Kinderen die te vondeling worden gelegd of letterlijk worden gedumpt als vuilnis. Soms zitten de ouders van de kinderen (tijdelijk) in de gevangenis. Er zijn kinderen die zijn mishandeld dan wel seksueel misbruikt. Kinderen worden ontvoerd en ingezet in de seksindustrie. Meisjes worden op extreem jonge leeftijd uitgehuwelijkt en raken ongewenst zwanger terwijl ze zelf nog een kind zijn. Schrijnende verhalen die helaas te vaak voorkomen. Inmiddels hebben wij ruim 225 kinderen kunnen redden. Dat geeft aan wat de noodzaak is van het rescue centre. Prachtig dat we dit kunnen doen met de steun van donateurs!

 Wij bieden deze kinderen hulp en opvang voor de duur van maximaal een jaar in het rescue centre. Deze opvang wordt geboden door een vast team van Keniaanse medewerkers, waaronder de manager, een psychologe, een drietal huismoeders, een docente, een tuinman en bewaker. Zij doen dit met heel hun hart en zorgen dat de kinderen zich thuis voelen. Veiligheid is zo belangrijk na de veelal traumatische gebeurtenissen in hun jonge leven. In de periode dat de kinderen bij ons verblijven wordt er gekeken of de kinderen weer terug geplaatst kunnen worden bij een familielid of eventueel in een Keniaans gezin. Indien dat geen optie is gaan zij naar een tehuis of weeshuis. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Kinderbescherming ter plaatse.  Natuurlijk ga ik lopen voor al deze kindjes en ben ik enorm gemotiveerd! Hoeveel blaren ik ook zal krijgen, hoe moe ik ook ben, het komt nooit in de buurt van het leed wat deze kindjes is overkomen. Ik hoop dat jullie mij willen steunen waardoor wij kunnen doorgaan en nog meer kinderen uit een noodsituatie kunnen redden dat zou fantastisch zijn. Alvast bedankt voor jullie steun!
Verzameld bedrag
 1.270,00
Tessa Heijnen: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Tessa Heijnen

Lieve allemaal, Exact zes jaar geleden begon ik vol hoop en vertrouwen, net als nu, aan mijn onderbouwing om sponsors te werven voor het prachtige doel Ruby and Rose. Mijn schoonmoeder moest ik destijds al bijna een jaar missen, na een zeer korte maar intense strijd tegen baarmoederkanker. Ik was in die periode tijdens haar ziekte en na haar overlijden vooral verdrietig, voelde me verslagen; de kanker had niet alleen mijn schoonmoeder, maar ons allemaal in zijn greep. Ik zag dagelijks het verdriet bij allen die haar liefhadden. Kort na haar overlijden besloot ik echter dat de kanker geen enkele slag meer mocht winnen. Niet één meer. Ik kwam in contact met de stichting Ruby and Rose. Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker. Hiervoor organiseert de stichting verschillende projecten en evenementen. Met het inzamelen van deze gelden hoopt Ruby and Rose een bijdrage te leveren in de strijd tegen vrouwenkanker en de overlevingskansen voor vrouwen die getroffen worden door deze vorm van kanker te vergroten. Prachtige doelstellingen dus, nietwaar? En dat met evenzo prachtige resultaten die eruit voort vloeiden. Er was bij mij dan ook geen enkele twijfel tot het lopen van de Vierdaagse voor Ruby and Rose. Dit resulteerde in 2012 al in een prachtig bedrag van bijna €3500. En dit jaar? Dit jaar deel ik opnieuw mijn verhaal, in de hoop dat mensen wat vaker stil zullen staan bij de impact van kanker....Trek ik mijn trouwe wandelschoenen aan en zamel ik opnieuw met volle moed en vertrouwen zoveel mogelijk geld in. Voor iedere vrouw die zo enorm hard strijd. Voor iedere vader, moeder, echtgenoot, dochter, zoon, broer, zus of andere dierbare.... Helpen jullie mee? Ertegen vechten gaat immers samen altijd beter! Sponsoren gaat al vanaf vijf euro, die u eenmalig via bovenstaande knop doneert. Wat u ervoor in ruil terug krijgt? Enorme dankbaarheid, hoop, vertrouwen, optimisme en strijdlustigheid. Liefs, en met een hele dikke knuffel aan jou daarboven lieve Peet, Tessa
Verzameld bedrag
 1.184,30
Tjeerd Bakker: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Tjeerd Bakker

Sponsorlopen voor Matchis betekent automatisch een extra levenskans aan allen die met de ziekte bloedkanker b.v. leukemie direct of indirect te maken hebben of nog zullen krijgen. Iedere € 50 sponsorgeld staat gelijk aan het kunnen inschrijven van een nieuwe donor. Mijn schoonmoeder, die ook te maken had met leukemie heeft hiervan nooit kunnen profiteren daar deze technieken toen nog niet bestonden. Mede als eerbetoon aan haar hoop ik deze Vierdaagse weer veel sponsorgeld te kunnen binnenhalen opdat vele nieuwe donoren kunnen worden ingeschreven. De Gelderlander Editie Nijmegen van donderdag 15 februari 2018 schrijft onder meer het volgende : Doden door tekort aan donoren Stamceltransplantatie vindt plaats bij ernstige bloedziekten. Stamcellen worden gebruikt om oude, zieke cellen in het beenmerg te vervangen. Stichting Matchis zoekt zo snel mogelijk de best passende donor voor patiënten, die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Volgens Matchis loopt Nederland enorm achter op landen als Duitsland en moet de database groter worden. Meer donoren in de database betekent meer matchende stamcellen voor een transplantatie. Op dit moment overlijden er mensen onnodig, doordat er geen matchende donoren zijn. Matchis is hard op zoek naar alle typen donoren, maar vooral donoren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar ( gezondste stamcellen en daarom hoogste overlevingskans) en mensen met een niet-Westerse achtergrond.. In die laatste categorie is de kans op een match zeer klein op dit moment. Via https://aanmelden.matchis.nl/ kunnen mensen zich melden om stamceldonor te worden. Ook zoekt Matchis gelddonateurs.
Verzameld bedrag
 1.019,65
Anneke Ensing: Ik wandel voor In actie voor de hondjes in Portugal
Ik wandel voor In actie voor de hondjes in Portugal
Anneke Ensing

Het asiel ligt net achter Praia de Mira in Portugal, het is heel erg arm en wordt niet ondersteund door de gemeente , ook wordt het niet ondersteund door stichtingen in Europa. Er is bijna niets, geen stromend water, geen stroom.. De honden slapen op houten pallets, er zijn soort van kennels gemaakt van allerlei materialen die gedoneerd worden.Er is geen caranténe ruimte en geen ziekenboeg. er komen helaas ondanks de goede zorg veel ziektes voor die veelal de jonge en oude kwetsbare honden fataal worden. Er zitten gemiddeld zo'n 120 honden in de shelter, van hele oude honden tot pupjes van een paar dagen. De honden worden veelal zwervend gevonden, Portugal is arm , en voor de dieren wordt vaak niet goed gezorgd. De zieke en gewonde honden worden meegenomen naar de shelter, en er wordt geprobeerd ze weer op te knappen. De gezonde honden blijven op straat, er is helaas geen plek meer.. Wel weten ze de weg te vinden naar de shelter, daar worden ze op het buitenterrein gevoed. De shelter heeft 1 betaald personeel lid ( afgekeurd en door het rijk betaald), hij is erg bevlogen en heeft een vreselijk groot hart voor de dieren. samen met een handje vol vrijwilligers proberen ze de honden zo goed en zo kwaad als het kan te verzorgen. ze zijn heel erg inventief met de weinige middelen die ze hebben. Ik help deze shelter privé, en verzamel zoveel mogelijk goederen, dwz, mandjes, dekens, medicijnen en voer en probeer dat naar de shelter te krijgen, ook proberen we oorzaak van de problemen aan te pakken door zoveel mogelijk de honden te castreren /steriliseren. Dit te bekostigen door de fooien die ik krijg van klanten in mijn trimsalon, verkopen van spullen op de rommelmarkt enz. Op dit moment ben ik geld aan het inzamelen om stromend water naar de shelter te krijgen, hierdoor zal het leven van de honden in de shelter een stuk eenvoudiger en gezonder worden, nu wordt er een tank gevuld door de brandweer, 1x in de 3 weken, je kunt je voorstellen dat het water niet echt meer gezond is als de zon er de hele dag op staat te branden. veel nare ziektes komen dan ook voor door dit ziekmakende water, dit zal niet meer gebeuren als er stromend water is . het zal zo'n enorme stap voorwaarts zijn!! 6 bijlagen (565 kB) Alle downloaden Alles opslaan in OneDrive - Persoonlijk Van: @ <stnijkamp@aol.com> Verzonden: zondag 11 februari 2018 9:04 l Het asiel ligt net achter Praia de Mira in Portugal, het is heel erg arm en wordt niet ondersteund door de gemeente , ook wordt het niet ondersteund door stichtingen in Europa. Er is bijna niets, geen stromend water, geen stroom.. De honden slapen op houten pallets, er zijn soort van kennels gemaakt van allerlei materialen die gedoneerd worden.Er is geen caranténe ruimte en geen ziekenboeg. er komen helaas ondanks de goede zorg veel ziektes voor die veelal de jonge en oude kwetsbare honden fataal worden. Er zitten gemiddeld zo'n 120 honden in de shelter, van hele oude honden tot pupjes van een paar dagen. De honden worden veelal zwervend gevonden, Portugal is arm , en voor de dieren wordt vaak niet goed gezorgd. De zieke en gewonde honden worden meegenomen naar de shelter, en er wordt geprobeerd ze weer op te knappen. De gezonde honden blijven op straat, er is helaas geen plek meer.. Wel weten ze de weg te vinden naar de shelter, daar worden ze op het buitenterrein gevoed. De shelter heeft 1 betaald personeel lid ( afgekeurd en door het rijk betaald), hij is erg bevlogen en heeft een vreselijk groot hart voor de dieren. samen met een handje vol vrijwilligers proberen ze de honden zo goed en zo kwaad als het kan te verzorgen. ze zijn heel erg inventief met de weinige middelen die ze hebben. Ik help deze shelter privé, en verzamel zoveel mogelijk goederen, dwz, mandjes, dekens, medicijnen en voer en probeer dat naar de shelter te krijgen, ook proberen we oorzaak van de problemen aan te pakken door zoveel mogelijk de honden te castreren /steriliseren. Dit te bekostigen door de fooien die ik krijg van klanten in mijn trimsalon, verkopen van spullen op de rommelmarkt enz. Op dit moment ben ik geld aan het inzamelen om stromend water naar de shelter te krijgen, hierdoor zal het leven van de honden in de shelter een stuk eenvoudiger en gezonder worden, nu wordt er een tank gevuld door de brandweer, 1x in de 3 weken, je kunt je voorstellen dat het water niet echt meer gezond is als de zon er de hele dag op staat te branden. veel nare ziektes komen dan ook voor door dit ziekmakende water, dit zal niet meer gebeuren als er stromend water is . het zal zo'n enorme stap voorwaarts zijn!!
Verzameld bedrag
  .310,00
Sharon Spronsen: Ik wandel voor Stichting Ushersyndroom
Ik wandel voor Stichting Ushersyndroom
Sharon Spronsen

Waarvoor kies je: Nooit meer kunnen horen of nooit meer kunnen zien? Een lastige keuze. Maar mensen die het Ushersyndroom hebben, hebben die keuze niet! Het Ushersyndroom is een zeldzame progressieve ziekte waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden. Vanaf tienerleeftijd worden zij ook nachtblind en neemt het gezichtsveld af tot een zeer kleine kokervisus alsof je door een smal rietje kijkt. Uiteindelijk worden mensen met Ushersyndroom doofblind. Ushersyndroom heb je niet alleen, het heeft ook grote impact op de naaste omgeving (je partner, je kinderen, je sociale relaties, je werk). Of zoals Joyce de Ruiter, één van de ambassadrices van de stichting prachtig verwoord: “Ik gun iederéén met Usher een toekomst met alle tijd om mooie herinneringen te maken en het gehoor en zicht om te kunnen werken en zo je eigen inkomen te verdienen om alle dromen en wensen te bekostigen.” En daarom is er nog een hoop geld nodig voor het financieren van onderzoek om zo samen het proces van doof en blind worden door Ushersyndroom stop zetten. Kinderen die nu geboren worden hoeven dan helemaal geen beperkingen in horen en zien te ervaren en volwassenen met Ushersyndroom hoeven dan niet hun allerlaatste restje aan gehoor en zicht te verliezen. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij. Met het geld wat ik hoop op te halen tijdens de Vierdaagse, kan de stichting onderzoek financieren zodat er hopelijk een behandeling komt voor Ushersyndroom. De afdeling KNO van het Radboudumc, is bezig om een genetische therapie te ontwikkelen voor Ushersyndroom. Vanuit het genetisch laboratorium van de afdeling Hearing & Genes zijn de eerste positieve resultaten gemeld die aanknopingspunten bieden voor een mogelijke stopzetting van de afname van het zicht en gehoor bij Ushersyndroom. Kijk voor meer informatie op www.ushersyndroom.nl De eerste stap in de goede richting is gezet, help jij me mee om ook de vervolgstappen te kunnen zetten? Alvast bedankt
Verzameld bedrag
  .250,00
Robert Jansen: Ik wandel voor  Stichting Vrienden van de S.T.E.A. Hilversum
Ik wandel voor Stichting Vrienden van de S.T.E.A. Hilversum
Robert Jansen

Zonder lucht kun je niet leven Ademhalen doen de meesten van ons zonder er bij stil te staan…terwijl het toch zo belangrijk is! Daarom is het ook zo bijzonder als iets je de adem beneemt. Als je vergeet adem te halen, omdat je zoiets indrukwekkends zag. Als je adem stokte omdat iemand je tot in het diepst van je ziel raakte. Als je je adem inhield om niet uit te barsten. Als je diep inademde om die heerlijke geur vast te houden. Weet jij nog het laatste moment dat het leven je de adem benam? Iemand met Astma of COPD vergeet dat nooit. Voor mensen met Astma of COPD is het een terugkerende levensbedreigende situatie die plots kan ontstaan, en waarvan nooit is in te schatten wanneer het eindigt. Het is geen kwestie van even vergeten adem te halen, maar het niet kúnnen ademhalen. Doordat reeds ingeademde lucht er niet of nauwelijks meer uit kan is er geen plaats voor nieuwe lucht. Een angstige situatie, als je niet op je eigen lichaam kunt vertrouwen… Mijn vrouw heeft sinds enkele jaren zwaar longemfyseem. Van oktober t/m december 2017 heeft zij een programma van 10 weken mogen volgen in de Merem te Hilversum (oud Heideheuvel). Heideheuvel ligt in de bossen aan de rand van Hilversum. De groene omgeving is bij uitstek een plaats waar patiënten op verhaal kunnen komen. In Heideheuvel staat de patiënt centraal. De patiënt heeft te maken met een chronische aandoening en moet bewuster met de gevolgen van deze aandoening leren leven. Dit vereist vaak een omslag in gedrag. Beter leren bewegen, conditieverbetering, meer leren over hun aandoening en het eerder (h)erkennen van symptomen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling. In Heideheuvel staat een team van specialisten klaar om de patiënt hierbij te helpen. Niet alleen artsen, fysiotherapeuten, bewegingsdeskundigen en verpleegkundigen, maar ook psychologen, agogen, pedagogen en reactiveringstherapeuten. De bundeling van verschillende deskundigheden levert belangrijke voordelen op voor de patiënt. De individuele situatie van de patiënt wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Deze interdisciplinaire benadering levert een beter resultaat. Gedurende de behandeling leert de patiënt om gedragsverandering vervolgens om te zetten in gedragsbehoud. Want na de eerste - gezamenlijke - stappen moet de patiënt ook zelfstandig in staat zijn om bewust met zijn of haar chronische aandoening om te gaan. Als dank voor de fantastische begeleiding door zowel professionals en vele vrijwilligers wil ik met deze, voor mij 5e, vierdaagse dit goede doel steunen. Zie voor alle informatie de website: http://www.vriendenvanheideheuvel.nl Uw bijdrage zal aan dit doel zeer goed besteed zijn. Namens de Vrienden van Heideheuvel hartelijk dank voor uw steun.
Verzameld bedrag
  .210,00

Er worden maximaal 48 wandelaars getoond. Staat jouw wandelaar er niet tussen? Klik dan hier om hem te zoeken!