De sponsorloop 2017 is gefinisht. Tot ziens in 2018!

686 wandelaars en 18.384 sponsoren doneren samen € 506.847,- aan 233 goede doelen
TEAM BROCA: Wij wandelen  voor het goede doel.
Wij wandelen voor het goede doel.
Team TEAM BROCA
Leden 4

Team Broca loopt voor kinderen met het Angelman Syndroom. Kinderen met het Angelman Syndroom hebben een aangeboren genetische afwijking waardoor zij veelal een ernstige verstandelijke beperking hebben, niet spreken en epilepsie hebben. Mensen met het Angelman Syndroom hebben hun leven lang zorg nodig. WAT DOEN WIJ MET UW GELD? Stichting Broca gunt deze mensen een zo normaal mogelijk leven, maar dat is vaak niet mogelijk zonder hulpmiddelen. Een rolstoel, een aangepaste fiets, een communicatie hulpmiddel en ga zo maar door. Veel van deze hulpmiddelen worden vergoed door voorliggende voorzieningen zoals de zorgverzekeraar of de gemeente. Echter, steeds vaker zien we dat deze instanties geld belangrijker vinden dan het voldoende faciliteren van deze gezinnen. Zij verstrekken dan bijvoorbeeld alleen hulpmiddelen op basis van medische redenen en kijken hierbij niet naar de kwaliteit van leven. Wij begrijpen dat een aangepaste stoel voornamelijk ontwikkelt is voor kinderen met een medische beperking, maar als een kind niet aan tafel kan blijven zitten omdat het geen prikkels kan filteren is het gezamenlijk als gezin aan tafel eten niet mogelijk. Wij willen mensen met het Angelman Syndroom in staat stellen een zo normaal mogelijk te lijden door de hulpmiddelen te vergoeden die voorliggende voorzieningen niet vergoeden. Daarnaast willen wij op onregelmatige basis uitjes organiseren waar deze kinderen aan deel kunnen nemen, zodat zij een leuke dag hebben en de ouders onderling contact kunnen hebben. Helaas zijn hulpmiddelen duur. Hier is dus veel geld voor nodig. Daarom loopt Team Broca ook dit jaar weer mee met de vierdaagse. Wij hopen op deze manier voldoende geld op te halen om snel in te kunnen spelen op aanvragen van ouders en instellingen. WIE LOPEN ER VOOR TEAM BROCA? Team Broca bestaat dit jaar uit: Ellen Elings (4 x 40 km) zij moeder van een zoon met het Angelman Syndroom en loopt de vierdaagse dit jaar voor de eerste keer. Tonnie Krook (4 x 40 km), Tonnie is de zus van Ellen, haar neefje heeft het Angelman Syndroom. Ze loopt dit jaar de vierdaagse voor de vierde keer. Angela Groen (4 x 40 km), haar nichtje Donna heeft het Angelman Syndroom en ze loopt de vierdaagse dit jaar voor de eerste keer. Johan Meulen (4 x 50 km), vader van een dochter met het Angelman Syndroom, hij loopt dit jaar zijn tweede vierdaagse.
Verzameld bedrag
 2.703,95