Wij Wandelen voor een goed doel!

14 wandelaars en 135 sponsoren steunen 1 goede doelen voor € 2.775
V-PWR Team

V-PWR Team

Meer over team V-PWR Team

Als miltairen steunen wij de veteranen met PTSS.


Wij wandelen voor V-PWR Team

Jos Verkerk: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Jos Verkerk Team V-PWR Team

Een van de dingen die mij altijd weer opnieuw raken is als ik zie hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun mijn onderzoek.
Verzameld bedrag
  .515,30
André Vaders: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
André Vaders Team V-PWR Team

Mensen worden door ons gestuurd naar gevaarlijke gebieden. Daar grijpen intense belevenissen diep in in het gevoel van mensen. Om dat een plek te geven is onze steun hard nodig. Dat motiveert mij om door te gaan in het lopen en in betrokkenheid tonen.
Verzameld bedrag
  .409,65
Pieter van Gent: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Pieter van Gent Team V-PWR Team

Het raakt mij als ik zie hoe collega-militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid in missiegebieden en hoe na hun veilige huiskomst de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken hun levens blijvend beïnvloeden. Help mee hun lot draaglijk te maken door het onderzoek naar de effecten van hulphonden op veteranen te steunen! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun het onderzoek.
Verzameld bedrag
  .405,00
Steven Smit: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Steven Smit Team V-PWR Team

Een van de dingen die mij altijd weer opnieuw raken is als ik zie hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Naast dat ik al jaren als reservist bij Defensie ben betrokken, ben ik ook onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Dus ik loop mee voor VPWR: Voor veteranen met PTSS Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun mijn onderzoek.
Verzameld bedrag
  .290,00
Marc van Weert: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Marc van Weert Team V-PWR Team

Dagelijks zetten militairen zich in voor een veilige en stabiele wereld. Essentieel werk dat fysiek en mentaal het uiterste van ze vergt, vooral ook omdat zij soms getuige moeten zijn van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen. Met als gevolg dat menig militair thuis komt met een knauw, die kan nu of zelfs veel later uitgroeien tot PTSS. Deze veteranen verdienen alle steun die mogelijk is. Het doel van het V-PWR project is om zo veel mogelijk veteranen met PTSS te helpen. De inzet van een hulphond kan voor deze groep en hun naasten, mogelijk leiden tot een duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven. Daar is steun/geld voor nodig. Zelf ben ik twee keer naar Afghanistan (ISAF) en één keer naar Mali (MINUSMA) op uitzending geweest. Toen stonden mijn collega's altijd klaar voor mij. Nu sta ik klaar voor mijn collega's. Ik draag mijn 11e Vierdaagse graag op aan hen, die door hun inzet, na thuiskomst niet meer los konden komen van hun missie. Helpt u mij mee? Alvast bedankt namens hen.
Verzameld bedrag
  .258,65
Mike t Hoen: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Mike t Hoen Team V-PWR Team

Als Marinier voelde mijn uitzending in 2003 als een druppel op een gloeiende plaat. Bij sommige collegas komt er echter helaas een geheel andere spreekwoord in beeld ofwel: De druppel die de emmer doet overlopen. Dusdanig traumatische ervaring(en) oplopen waardoor er uiteindelijk PTSS wordt ontwikkeld. Een mentaal gevecht dat bij thuiskomst vaak nog lang voortduurt. Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen, is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject is V-PWR genoemd en via o.a. Vrienden Diergeneeskunde wordt er zoveel mogelijk geld ingezameld. Mijn collega Joris Wijnker (dierenarts en ook actief reserve-Officier) is als onderzoeker o.a nauw verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Een initiator van een sponsorloop met zo\'n mooi doel, steun ik uiteraard van harte! Daarom loop ik mee voor V-PWR: Voor veteranen met PTSS/PTSD. Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun dit belangrijke onderzoek! Elke financiële bijdrage (hoe klein ook) is zéér welkom; samen maken we het verschil!
Verzameld bedrag
  .231,65
Dik van Manen: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Dik van Manen Team V-PWR Team

Een van de dingen die mij altijd weer opnieuw raken is als ik zie hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Als reservist die ook uitgezonden is geweest ondersteun ik dit doel graag. Dus ik loop mee voor VPWR: Voor veteranen met PTSS Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun dit onderzoek.
Verzameld bedrag
  .189,65
Joris Wijnker: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Joris Wijnker Team V-PWR Team

Een van de dingen die mij altijd weer opnieuw raken is als ik zie hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Naast dat ik al jaren als reservist bij Defensie ben betrokken, ben ik ook onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Dus ik loop mee voor VPWR: Voor veteranen met PTSS Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun mijn onderzoek.
Verzameld bedrag
  .135,00
Wendy Galjard-Klein: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Wendy Galjard-Klein Team V-PWR Team

Het raakt mij altijd weer om te zien hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Doordat ik als reservist bij Defensie betrokken ben en hierdoor ook in contact ben gekomen met Hulphond Nederland en van dichtbij heb gezien wat zij betekenen voor veteranen met PTSS, wil ik mij graag inzetten voor meer onderzoek naar deze manier van hulp bij PTSS. Dus ik loop mee voor VPWR: Voor veteranen met PTSS Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en sponsor mij!
Verzameld bedrag
  .125,00
Gijsbert Markies: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Gijsbert Markies Team V-PWR Team

Je als militair inzetten voor een veilige en stabiele wereld heeft een prijs. Wat dit in de praktijk betekent, is vaak grillig en onvoorspelbaar. Menig militair die thuiskomt van een uitzending heeft een knauw gekregen door het meemaken van verschrikkelijke gebeurtenissen. Zij, en niet te vergeten hun naasten, betalen een hoge prijs als dit uitgroeit tot PTSS. De inzet van een hulphond kan deze collega's daadwerkelijk helpen! Om meer veteranen gericht te kunnen matchen met een hulphond doet V-PWR project wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij een solide basis voor een aantoonbaar positief effect. Ik wil mij met het lopen van de 4Daagse graag inzetten om het V-PWR project te sponsoren.
Verzameld bedrag
  .100,00
Ralph van Leening: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ralph van Leening Team V-PWR Team

Mijn loopvriend dierenarts Dr. Joris Wijnker werkt aan de Universiteit Utrecht aan een onderzoek welk effect hulphonden hebben op veteranen met PTSS. Het doel van dit onderzoek, V-PWR project, is om zoveel mogelijk veteranen met PTSS te helpen. Een hulphond kan voor deze groep, en hun naasten, leiden tot een beter leven. Daar is geld voor nodig. Het raakt mij diep als ik zie dat sommige collega's na thuiskomst van hun uitzending hun daar opgedane belevenissen met zich meenemen en dat dit hun leven blijvend kan beïnvloeden. Maak het verschil en ondersteun dit onderzoek om het lot van deze veteranen draaglijk te maken. Ik ben twee keer op uitzending geweest t.w.: Bosnië (Eufor 14) en Afghanistan (ISAF). Mijn collega's stonden altijd klaar voor mij en wij deelden lief en leed. Nu sta ik klaar voor mijn collega's. Mijn vijfde Vierdaagse draag ik op aan hen die door hun uitzending zijn beschadigd. Helpt U mij mee? Dank U ook namens hen.....
Verzameld bedrag
  . 60,00
Gijsbert ter Horst: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Gijsbert ter Horst Team V-PWR Team

Omdat ik zelf ook een veteraan ben
Verzameld bedrag
  . 30,00
Marcel Kaal: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Marcel Kaal Team V-PWR Team

Een van de dingen die mij altijd weer opnieuw raken is als ik zie hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Naast dat ik al jaren als reservist bij Defensie ben betrokken, ben ik ook onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Dus ik loop mee voor VPWR: Voor veteranen met PTSS Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun mijn onderzoek.
Verzameld bedrag
  . 15,00
Kees van Toor: Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Ik wandel voor Veteranen met PTSS
Kees van Toor Team V-PWR Team

Een van de dingen die mij altijd weer opnieuw raken is als ik zie hoe collega-militairen zich keer om keer inzetten voor een veilig Nederland, maar zodra ze veilig thuis zijn kapot gaan aan de traumatische belevenissen die ze hebben mee moeten maken. Zo’n lot hebben ze niet verdiend! Sinds 2012 zijn er een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Om meer veteranen beter met hulphonden te kunnen matchen is er onderzoek nodig. Dit onderzoeksproject hebben we V-PWR genoemd en we zamelen geld in via Vrienden Diergeneeskunde. Daar naast ben ik al jaren als reservist bij Defensie betrokken. Dus ik loop mee voor VPWR: Voor veteranen met PTSS Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun dit onderzoek.
Verzameld bedrag
  . 10,00