Wij wandelen voor een goed doel!

641 wandelaars en 21.016 sponsoren doneren samen € 582.891,- aan 204 goede doelen

 

Welke goede doelen doen mee?

Deelnemers kunnen via De Vierdaagse Sponsorloop elk gewenst goed doel ondersteunen. Groot of klein: elk doel kan meedoen. Stichting De Vierdaagse Sponsorloop garandeert dat het volledige sponsorbedrag zonder inhouding van kosten wordt uitbetaald aan het goede doel.

Partner goede doelen

Sommige goede doelen staan op de pagina Goede doelen op deze website: dat zijn onze partners die De Vierdaagse Sponsorloop actief ondersteunen. Met sommige partners hebben we ook bijzondere afspraken gemaakt waar onze deelnemers voordeel bij hebben. De specifieke informatie hierover staat bij het aanmelden als actievoerder.

Een deelnemer kan een partner goed doel met 1-click kiezen bij het publiceren van de actiepagina. Als partner goed doel kun je er voor kiezen om deelnemers gratis te laten inschrijven en partners krijgen bericht van elke nieuwe aanmelding van een deelnemer. 

Eigen goede doelen

Wanneer een goed doel niet in het overzicht staat, kan een deelnemer bij zijn aanmelding dit doel toevoegen als persoonlijk ‘eigen’ goed doel. De informatie over de eigen goede doelen is alleen terug te vinden op de persoonlijke actiepagina van de actievoerder. Een eigen goed doel staat niet in het overzicht van goede doelen en is door deelnemers ook niet met 1-click te kiezen.

Maar ook voor deze goede doelen geld dat het verzamelde sponsorbedrag via Stichting De Vierdaagse Sponsorloop in zijn geheel wordt uitbetaald zonder daar kosten op in te houden.

Toch komt niet elk goed doel in aanmerking. Organisaties met een racistische, seksistische of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor plaatsing op onze website. Beoordeling hiervan is volgens de reglementen voorbehouden aan de organisatie, bezwaar is niet mogelijk.

Heb je hierover vragen of vertegenwoordig je een goed doel en wil je graag partner worden van De Vierdaagse Sponsorloop? Neem dan contact op via sponsorloop@4daagse.nl