Ik wandel voor Kans tegen Kanker!

1 sponsoren steunen mij voor € 25,-
Rob van Zaalen

Rob van Zaalen

Hé!
Ben jij geïnspireerd
door Rob?
Kom ook in actie!

Waarom ik wandel voor een goed doel!

Van dichtbij heb ik meegemaakt wat kanker met iemand doet. Iedereen verdient de beste kans op de beste behandeling. Werkt de ziektekostenverzekeraar niet mee omdat het bijvoorbeeld een behandeling in het buitenland is dan is de St. Kans tegen Kanker er voor een financiële ondersteuning.

De stichting Kans Tegen Kanker is gestart in 2012. De initiatiefnemer Han Heerkens, overleed in 2016 aan de ziekte, na een jarenlange, dappere strijd tegen kanker. Hij stond niet alleen; natuurlijk zijn ook wij – partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen – betrokken; wij zetten de strijd tegen kanker voort via de stichting Kans Tegen Kanker. Onze stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI instelling.
Buitenland
De strijd tegen kanker bracht ons bij de behandelmogelijkheden in het buitenland. Met name in Duitsland blijken artsen vaak verder te (kunnen/willen) gaan, en ook eerder te willen werken met innovatieve therapieën, al dan niet in combinatie met bestaande behandelwijzen.
Gewonnen tijd
Mensen met kanker hebben vaak baat bij die benadering. Ook als de strijd tegen kanker uiteindelijk (nog) niet gewonnen wordt, ervaart de patiënt toch een heel belangrijke persoonlijke winst: tijdwinst! Want vaak levert die behandeling in het buitenland extra tijd op. Extra maanden, soms jaren, die voor de patiënt en zijn omgeving zeer waardevol is. En een enkele, de uitzondering, blijkt de ziekte teruggedrongen.
Mensvriendelijk
Die gewonnen leef-tijd, biedt de patiënt bovendien een menswaardige kwaliteit van leven, ook dankzij de mensvriendelijke behandeling. Behandeling in de dubbele betekenis van: zowel medisch handelen, als mensvriendelijk bejegenen. Met als uitgangspunt: als patiënt ben je geen dossier, maar een mens, een individu die te maken heeft met kanker.
Kostendekking
De ervaring is dat de kosten voor behandeling in het buitenland lang niet altijd gedekt worden door de Nederlandse Zorgverzekeraars; als patiënt moet je er zelf voor opdraaien, of zorgen dat je gesponsord wordt. Dat is de eerste van de twee kerndoelstellingen van Kans tegen Kanker: het bieden van financiële ondersteuning bij behandeling in het buitenland. (Denk aan reis- en verblijfkosten). Onze tweede doelstelling is het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Deel mijn actie op Facebook


Deze mensen steunen mij. Jij ook?

Anoniem
Geniet er ook van!
 . 25,00