Ik wandel voor Stichting FCIC (Family and patient Centered Intensive Care)!

3 sponsoren steunen mij voor € 260,-
Margo van Mol

Margo van Mol

Waarom ik wandel voor een goed doel!

Wandelen geeft mij energie en een goed gevoel. Met al het plezier in de grootsheid van het evenement, is de vierdaagse voor mij ook een periode van reflectie. Met eigen muziek en soms een steunend gesprek van medewandelaars, is het een uitdagende week waarin ik mezelf mag en ga tegenkomen. Voormalig IC-patiënten met het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) ervaren dagelijks fysieke en emotionele uitdagingen waarbij zij zichzelf (en hun familie) moeten motiveren om door te gaan. Dat bewonder ik enorm.

Ik kom dit jaar graag in actie om andere mensen, die zelf (soms veel) gezondheid hebben verloren, op deze manier te ondersteunen.


Als intensive care (IC) verpleegkundige zie ik dagelijks de pijn en het verdriet, en vooral ook de hoop en de moed, van ernstig zieke IC patiënten en hun familieleden. Na deze moeilijke periode kan het leven veel uitdagingen geven. Er is steeds meer bekend over gevolgen op de lange termijn van kritieke ziekte en IC behandeling zoals fysieke achteruitgang, pijn, concentratieproblemen, emotionele overprikkeling en symptomen van posttraumatische stress. Dit wordt het Post-Intensive Care syndroom (PICS) genoemd. PICS is nog nauwelijks bekend in onze gezondheidszorg, IC nazorg staat nog in de kinderschoenen.

Met uw financiële bijdrage wil ik graag verder onderzoek stimuleren naar steunende maatregelen voor deze kwetsbare doelgroep.

Over Stichting FCIC (Family and patient Centered Intensive Care):

Drie jaar geleden is stichting FCIC opgericht. Daarin komen voormalig IC-patiënten, hun familie, IC-verpleegkundigen en artsen, en wetenschappelijk onderzoekers samen om de impact van een IC-opname te beperken. Daarnaast worden lotgenoten gesteund om hun leven weer op een prettige manier vorm te geven via ‘IC-Connect’.

Deel mijn actie op Facebook


Deze mensen steunen mij. Jij ook?

Marianne Brackel
Geweldig, Margo, dat je je nu naast je immense betrokkenheid bij IC-patiënten en naasten als IC-verpleegkundige en wetenschapper, je nu ook op sportief vlak voor hen wilt inzetten. Ik sponsor je graag! Met heel veel dank! Marianne Brackel, ex-IC-patiënte,
 . 50,00
Miranda Versteeg
Goed initiatief. Suc6
 . 10,00
Arie den Ouden
Ga ervoor schoonheid. Ik begrijp dat als je voldoende sponsoring krijgt je 50 kilometer per dag gaat lopen. Om dit te stimuleren geef ik je 1 euro per kilometer.
 .200,00