Ik wandel voor Verkaart Development Team!

0 sponsoren steunen mij voor € 0,-
Joost van de Ven

Joost van de Ven

Waarom ik wandel voor een goed doel!

Ik neem voor de 4de keer mee aan het wandel feest.

Weesmeisjes behoren tot de kansarmsten in Kenia. Familie ziet doorgaans vanwege armoede geen kans hen op te vangen, zij worden jong uitgehuwelijkt, vaak misbruikt en altijd als ballast gezien. Deze meisjes krijgen van Stichting Verkaart weer een kansrijke toekomst. Zij geven hen een goede middelbare opleiding en opvang in een veilig internaat. En ze begeleiden ieder meisje – ruim 2000 meisjes - in haar ontwikkeling naar een zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouw die vol vertrouwen met haar toekomst aan de slag kan.
Als je in meisjes investeert, heeft dit een positieve uitwerking op hun omgeving. Goed opgeleide vrouwen creëren een betere leefomgeving voor hun families en inspireren andere vrouwen. Tegelijkertijd draagt de emancipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden bij aan gender-gelijkheid, een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling.

Deel mijn actie op Facebook


Deze mensen steunen mij. Jij ook?