Zet jouw Vierdaagse ook in voor een goed doel!

402 wandelaars en 8.601 sponsoren doneren samen € 223.562,- aan 183 goede doelen
Team  FST: Ik wandel voor Stichting Radboud Oncologie Fonds
Ik wandel voor Stichting Radboud Oncologie Fonds
Team FST

Team FST gaat dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wij willen graag ons steentje bij dragen aan dit fonds en hebben besloten om als team de Nijmeegse4daagse te lopen. Als lopers van deze afstandmars hopen wij geld op te kunnen halen dat we na het behalen van de eindstreep kunnen doneren aan het Radboud Oncologie Fonds. Onze motivatie: In 2012 is bij Sander NF2 geconstateerd, dit is een ziekte waarbij in het lichaam op elke zenuw goedaardige tumoren groeien. Een zeer zeldzame levensbedreigende ziekte met een onzekere toekomst. Na een aantal zeer zware risicovolle operaties, veel onderzoeken en Chemo behandelingen gaat het naar omstandigheden nu goed met Sander. Nadat hij heeft ervaren hoe het is om bijna niet meer te kunnen lopen, is hij stapje voor stapje verder gegaan. Elke dag een stuk verder. Samen met Frits (vader) en Thomas (broer), hebben we het team FST opgericht. We proberen zoveel mogelijk wandeltochten te gaan doen voor een goed doel. Nu gaan wij lopen voor het Radboud oncologisch fonds, dit is de afdeling waar Sander behandelt wordt. Het Radboud Oncologie Fonds: Oncologie is één van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc te Nijmegen. Samen werken zij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. Kijk ook eens op onze Facebookpagina TeamFST Je kunt ons makkelijk vinden via @foreverstrongtogether.
Verzameld bedrag
 3.777,95
Marla4AYA --: Ik wandel voor Nationaal AYA
Ik wandel voor Nationaal AYA "Jong & Kanker" Platform
Marla4AYA --

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. That changes everything. Plotseling staat de wereld op zijn kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Kun je je opleiding afmaken? Gaat het nog lukken om voor die ene droombaan te gaan? Kun je je favoriete sport blijven beoefenen? Welke invloed heeft het op mijn relatie, en ben ik nog wel vruchtbaar? ------ Helaas bracht ik, Marla, de afgelopen 2 jaar 2 jonge meiden weg, van 27 en 23 jaar. Beiden kregen het nieuws: we kunnen niets meer voor je doen. De eerste kreeg te horen dat er iets niet goed was in haar buik, het was kanker. Na veel gesprekken kreeg zij de diagnose dat het niet meer te behandelen was. Ze stond erop dat de arts een schatting zou geven van hoeveel tijd ze nog zou krijgen. De arts durfde dit niet, maar na lang aandringen van haar zei hij: ik denk ongeveer 3 maanden. Hij had gelijk, het waren er precies 3. Een heftige periode. 1,5 jaar later kreeg Laura slecht nieuws. Ze liep al een paar jaar rond met een van de meest zeldzame tumoren in haar rug. Na heftige operaties en bestralingen bleef het stabiel. Echter kreeg zij afgelopen zomer te horen dat het weer groeide. Binnen 1 week ging zij van het uitzicht van een dwarslaesie naar geen uitzicht meer.. We verloren haar, nóg een jonge meid. Beiden waren krachtige, positieve en dankbare meiden. Een voorbeeld voor iedereen. In deze 2 jaar heb ik het besef gekregen dat ik moet leven, in plaats van te bestaan. In deze 2 jaar heb ik ontslag genomen en ben ik gaan reizen. Toen ik terug kwam heb ik het Nationaal AYA Jong & Kanker platform gebeld en gevraagd: wat kan ik voor jullie betekenen? Vanaf dat moment ontstond er een hele mooie samenwerking. Sinds een aantal maanden werk ik, via Yacht trainees, bij Philips Design. Ik hou me bezig met het ontwerpen van interfaces binnen Healthcare, je raadt het nooit: binnen een oncologie project. Dit kwam op mijn pad, zonder dat ik hier actief naar zocht. Er is toch niets mooiers dan onderdeel uitmaken van een jong en ambitieus netwerk en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in Nederland? ------- Wij gaan ervoor! Jij ook? Omdat dus niet iedereen zijn droombaan mag vervullen en volop in de bloei van zijn of haar leven mag staan, willen wij jullie aandacht vragen voor dit bijzondere doel. Meer weten over dit goede doel? Lees dan ook https://aya4net.nl/. Helpen jullie ons om een mooi bedrag bij elkaar te lopen om de zorg voor jongvolwassenen met kanker te verbeteren? Zullen we afspreken dat je tijdens de zomerfeesten 2 biertjes minder drinkt en de prijs daarvan doneert ;)? Super bedankt! PS: Volg ons op Instagram via @4daagse4AYA! ---------- English ---------- We, Carmen, Wieke, Sanne, Jos, Annet, Babs, Beau and Marla will walk 1240 kilometers during the Nijmeegse Vierdaagse to collect money for the National AYA Young & Cancer Platform. The goal of this organisation is to improve care for young adults with cancer, supported by training and challenged by scientific research. In the Netherlands, every year 2,700 young adults receive the news that they are diagnosed with cancer. That changes everything. Suddenly the world is upside down and there are very normal questions in an abnormal situation. Can you finish your studies? Will it still be possible to go for that one dream job? Can you continue to practice your favourite sport? What influence does it have on my relationship, and are you still fertile? —— Unfortunately I, Marla, lost 2 young friends, 27 and 23 years old, in the last 2 years. Both got the news ‘there is nothing we can do anymore’. My first friend was told that something was not right in her belly, it was cancer. After many conversations she got the diagnose that there was no treatment possible anymore. She insisted that the doctor should give an estimate of how much time she would have left. The doctor didn’t dare to say, but finally said ‘I think about 3 months’. He was right, it were only 3 months. An intense period. 1,5 years later, Laura received bad news. She had been walking around with one of the rarest tumors in her back for a few years already. It remained stable after intense surgeries and radiation therapies. However, she was told last summer that the tumor was growing again. Within 1 week, her outlook changed from losing the use of her legs to fighting for her life. In the end, we lost another young girl. Both of my friends were powerful, positive and grateful girls. An example for everyone. In those 2 years I have realised that I have to live, rather than exist. I resigned and went on a trip for 3 months to explore the world. When I arrived back home I contacted the National AYA ‘Young & Cancer’ Platform and asked: How can I help? From that moment on, a wonderful collaboration started. I have been working at Philips Design for a few months now. I design interfaces within Healthcare, within an oncology project. I love to be part of a young and ambitious network and at the same time I am contributing to the improvement of healthcare. We go for it and choose to live our lives! You too? Because not everyone gets the chance to fulfil his or her dream job and be in the prime of their lives, we would like to draw your attention to this purpose, that is very special to us. Would you like to know more about this charity? Please go to aya4net.nl to find out more. Will you help us to improve the care of young adults with cancer? Can we make a deal that you drink 2 beers less during the Vierdaagse parties and donate the price of them? Thanks a lot!
Verzameld bedrag
 3.207,20
Lotte, Suus, Peter en Robin uit Molenhoek: Ik wandel voor Stichting Wensambulance Limburg
Ik wandel voor Stichting Wensambulance Limburg
Lotte, Suus, Peter en Robin uit Molenhoek

De Wensambulance vervult wensen voor mensen die ernstig of terminaal ziek zijn, mensen die bedlegerig zijn en daardoor het huis niet of nauwelijks meer uitkomen zonder de daarvoor benodigde hulpmiddelen. Door de Wensambulance is liggend vervoer mogelijk, waardoor het gemakkelijker wordt de deur wel nog uit te gaan en daardoor de wens van de persoon uit te laten komen. Een klein deel van de pijn kan voor even aan de kant gezet worden. Wat overblijft is een herinnering om voor altijd te koesteren. In oktober 2018, toen mijn moeder te horen kreeg dat ze nog maar een paar weken te leven had, was er nog een speciale wens: Terug naar Zeeland, naar het strand van Oostkapelle. Om nog een keer de zeelucht te ruiken, het strand te zien en te genieten van de plek waar wij als gezin al jaren komen. Na het insturen van onze wens, hoorden wij de dag erna al dat de wens van mijn moeder uitgevoerd kon worden.... En daar stonden we dan met zijn allen: Met ambulance, strand brancard, rolstoel en de twee ontzettend lieve en hilarische mannen van de Wensambulance die deze dag mogelijk maakten, op het strand van Oostkapelle. Onder toeziend oog van de stralende zon, stonden we te genieten van de plek waar wij al die jaren kwamen. Mijn moeder genoot en wij genoten van haar mee. Wij realiseerden ons ontzettend dat zonder de wensambulance, mijn moeder nooit meer met ons in Zeeland geweest zou zijn. Des te meer realiseerden wij ons dat deze stichting ZO ontzettend belangrijk is en het dubbel en dwars verdient om van alle kanten gesteund te worden. Vroeg of laat heeft iedereen een laatste wens en hoe mooi is het dat deze wens uit kan komen? Dagelijks verzorgt de Wensambulance wensen van heel veel verschillende mensen. Alles is gebaseerd op vrijwillige basis, met daarbij een vleugje liefde, passie en enthousiasme. Dus je begrijpt hoe belangrijk het is dat dit soort organisaties gesteund moeten worden. Daarom loop ik, Lotte Hendriks, samen met Suus van Gemert, Peter Leseman en Robin Schrievers, voor Stichting Wensambulance Limburg en daarmee hopen wij ontzettend veel geld op te halen zodat alle wensen groot en klein, ooit gekoesterde herinneringen mogen zijn! we gaan onze uiterste best doen de eindstreep te halen. Alvast dank voor de donatie en hopelijk tot juli, aan de kant van de route! Wil je meer weten over deze stichting? Kijk dan op https://www.wensambulancelimburg.nl/
Verzameld bedrag
 1.619,95
Judith, Marloes, Jeanine en Jeske: Ik wandel voor Rode Kruis - Cycloon Idai en Kenneth
Ik wandel voor Rode Kruis - Cycloon Idai en Kenneth
Judith, Marloes, Jeanine en Jeske

Wij willen heel graag geld inzamelen om het Rode Kruis te steunen bij hun acties in Mozambique, nadat het land in korte tijd met niet 1, maar 2 natuurrampen te maken kreeg. Op vrijdagavond 15 maart kwam cycloon Idai aan land in Mozambique, in de havenstad Beira. Niet alleen Mozambique, maar ook buurlanden Zimbabwe en Malawi werden getroffen door de tropische storm. Iets minder dan 6 weken later raasde cycloon Kenneth over het noorden van Mozambique heen, vanaf de Comoren (een eilandengroep voor de kust), om verder te trekken naar het zuiden van Tanzania. Maar liefst 1,7 miljoen mensen zijn getroffen door deze cyclonen. Door de hevige regenval en harde wind is 90% van Beira beschadigd of verwoest. Inmiddels zijn er tot onze grote spijt al 602 dodelijke slachtoffers in Mozambique, 344 in Zimbabwe en 56 in Malawi. Na cycloon Idai brak cholera uit in Mozambique, met nu meer dan 6.500 gevallen. Ondertussen zijn er ook nog eens 64 gevallen van cholera gemeld in het gebied verwoest door cycloon Kenneth. Tevens zijn er al meer dan 22.000 meldingen van malaria binnengekomen. Allemaal verschrikkelijke cijfers. Lokale hulpverleners en correspondenten schetsen een afschuwelijk beeld: huizen die compleet onder water staan, wegen die door de enorme hoeveelheden regenval compleet zijn weggevaagd en vrachtwagens die omver zijn geblazen. Het Rode Kruis helpt door hulpteams in te zetten. Deze hulpteams delen waterzuiveringstabletten, voedsel en dekzeilen uit. Het Rode Kruis heeft 2 veldhospitalen richting Mozambique gestuurd, waarin zorg verleend kan worden aan 250.000 mensen. Ook zijn er meerdere opvangcentra geopend waar duizenden mensen slapen. Daarnaast probeert het Rode Kruis familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt weer met elkaar in contact te brengen. Hulp komt echter moeizaam op gang, omdat zelfs nu nog veel gebieden onbegaanbaar zijn en communicatie niet overal mogelijk is. Tevens is er nog veel geld nodig: eind april was er ruim 3 miljoen euro opgehaald, terwijl het Rode Kruis heeft ingeschat in totaal 27,5 miljoen euro nodig te hebben om alle hoognodige hulp te kunnen bieden. Voor de meesten van ons zijn zulke omstandigheden (gelukkig) onvoorstelbaar. Bent u echter net als wij (enorm) geraakt door deze rampen met catastrofale gevolgen, doneer dan voor het Rode Kruis in Mozambique! Alle kleine beetjes helpen! Om het even inzichtelijk te maken (staat ook op onderstaande site): €5,- voor zuiveringstabletten voor een maand schoon drinkwater €15,- voor een hygiënepakket voor vrouwen €15,- voor basisbenodigdheden voor een gezin van 5 personen (o.a. tandenborstels, zeep, toiletpapier) €60,- voor een pakket met spullen voor onderdak (onderzeil, dekzeil, bouwmateriaal en gereedschap) Voor meer informatie, zie de website van het Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/dossiers/cycloon-idai-mozambique/
Verzameld bedrag
 1.369,65

Er worden maximaal 40 wandelaars getoond. Staat jouw wandelaar er niet tussen? Klik dan hier om hem te zoeken!