Wij Wandelen voor een goed doel!

0 wandelaars en 0 sponsoren steunen 0 goede doelen voor € 0

Meer over teamWij wandelen voor

Joyce van Kempen. Ik loop samen met Peter van Kempen, Eline van Kempen en Tonny Derksen de vierdaagse! ..: Ik wandel voor NCFS
Ik wandel voor NCFS
Joyce van Kempen. Ik loop samen met Peter van Kempen, Eline van Kempen en Tonny Derksen de vierdaagse! .. Team

Bij mijn nichtje Fien die (CF) taaislijmziekte heeft ervaar ik van dichtbij hoe belangrijk een goed medicijn is. Het zou fantastisch zijn als jij wil bijdragen aan dit mooie doel.
Verzameld bedrag
13.503,95
Jacco Batavier: Ik wandel voor Kinder Hospice Binnenveld
Ik wandel voor Kinder Hospice Binnenveld
Jacco Batavier Team

Kinderhospice Binnenveld heeft een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland. Een kenmerk van de zorg in Kinderhospice Binnenveld is dat het veelal gaat om kortdurende - ofwel respijt - zorg. Dit is complexe zorg ter verlichting van de thuissituatie. Kinderhospice Binnenveld biedt incidenteel ook langdurige zorg aan zieke kinderen. Hiervoor is geld nodig. Daar ga ik voor!
Verzameld bedrag
12.750,60
alice de ruiter- vd Weerd: Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
Ik wandel voor Stichting de Mangoboom
alice de ruiter- vd Weerd Team

Dit jaar loop ik, bij leven en welzijn, voor de 3e x de Vierdaagse en voor de 3e doe ik dit weer voor het doel waar ik me het hele jaar door voor inzet: Stichting de Mangoboom, hulp aan weeskinderen in Burkina Faso. Deze kinderen hebben mijn hart. Ze hebben onze steun zo enorm hard nodig . Mensen zeggen wel eens: Afrika helpen is een druppel op de gloeiende plaat. Misschien is dat ook wel zo, maar voor diegenen die zo'n druppel ontvangen, voelt het als een oceaan.
Verzameld bedrag
12.285,25
Ed Grootveld: Ik wandel voor Stichting CAMA zending
Ik wandel voor Stichting CAMA zending
Ed Grootveld Team

Net als vorig jaar zamel ik geld in voor het werk van Peter en Anne-Marie Dekker, zij bouwen bruggen tussen moslims en christenen in Zuid-Sulawesi (www.pamakassar.nl). Jouw bijdrage wordt 100% gebruikt om mensen te helpen in een eigen gezinsinkomen te voorzien en om de babysterfte in het gebied terug te dringen. Er is nauwelijks werkgelegenheid en het gemiddelde dagloon is €2,40. Met behulp van een kokosoliefabriek krijgen de mensen die onder de armgoedegrens leven kans op verbeterde levensomstandigheden. Helaas sterft op dit moment 1 op de 20 baby’s binnen drie weken na de geboorte. Anne-Marie zet haar ervaring als kraamverzorgster in door het geven van voorlichting en begeleiding aan zwangere vrouwen.
Verzameld bedrag
10.854,60
Theo Hermens: Ik wandel voor Water4Kids
Ik wandel voor Water4Kids
Theo Hermens Team

In Afrika is schoon water van levensbelang. Jaarlijks sterven er wereldwijd miljoenen kinderen door vervuild water. Voor ons is schoon water heel normaal.
Verzameld bedrag
 9.000,90
Gerard Heuvelman: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Gerard Heuvelman Team

Mijn moeder, Gerrie Heuvelman heeft begin dit jaar te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is aangaande de constatering van alvleesklier en leverkanker. Dit is de beweegreden waarom ik mij inzet tijdens mijn Nijmeegse Vierdaagse voor het KWF Kankerbestijding! Helaas is mijn moeder onlangs overleden!
Verzameld bedrag
 6.564,65
Ben Hendriks: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Ben Hendriks Team

De Vierdaagse is al meer dan 100 jaar een prachtig evenement van eendracht, sport en gezelligheid. Wandelen voor een goed doel voegt nog een extra dimensie toe aan de sportieve prestatie. Voor patiënten met (bloed)kanker is geen \\\'bridge too far\\\': nooit opgeven en steeds uitzien naar nieuw perspectief en.....verder leven! Matchis is daarbij een hele belangrijke schakel.
Verzameld bedrag
 6.500,60
MAMA - ploeg: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
MAMA - ploeg Team

In 2013 hebben we samen gezwommen in de grachten tijdens de Amsterdam City Swim om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte ALS. Een toen nog onbekende ziekte.. Helaas veranderde dat bijna 2 jaar geleden. Toen kreeg de oudste zoon van Maria de diagnose ALS. Bram is een jonge vent van 38 jaar, getrouwd en twee jonge kindjes. Een enorme klap voor hem, zijn gezin, familie én zijn omgeving. Ondanks zijn ziekte geniet hij volop van het leven en gaat er super goed mee om. Wie had gedacht dat het geld wat wij 6 jaar geleden hebben opgehaald, ineens voor zo’n dierbaar persoon nodig zou zijn? We staan zo machteloos. Daarom gaan we in 2019 wederom een sportprestatie neerzetten. Wij gaan de Nijmeegse Vierdaagse lopen, met de MAMA-ploeg. Om zo wederom geld in te zamelen voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Voor Bram. Help je mee? Alle donaties zijn welkom! Alvast bedankt!
Verzameld bedrag
 6.496,95
Marla4AYA --: Ik wandel voor Nationaal AYA
Ik wandel voor Nationaal AYA
Marla4AYA -- Team

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. That changes everything. Plotseling staat de wereld op zijn kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Kun je je opleiding afmaken? Gaat het nog lukken om voor die ene droombaan te gaan? Kun je je favoriete sport blijven beoefenen? Welke invloed heeft het op mijn relatie, en ben ik nog wel vruchtbaar? ------ Helaas bracht ik, Marla, de afgelopen 2 jaar 2 jonge meiden weg, van 27 en 23 jaar. Beiden kregen het nieuws: we kunnen niets meer voor je doen. De eerste kreeg te horen dat er iets niet goed was in haar buik, het was kanker. Na veel gesprekken kreeg zij de diagnose dat het niet meer te behandelen was. Ze stond erop dat de arts een schatting zou geven van hoeveel tijd ze nog zou krijgen. De arts durfde dit niet, maar na lang aandringen van haar zei hij: ik denk ongeveer 3 maanden. Hij had gelijk, het waren er precies 3. Een heftige periode. 1,5 jaar later kreeg Laura slecht nieuws. Ze liep al een paar jaar rond met een van de meest zeldzame tumoren in haar rug. Na heftige operaties en bestralingen bleef het stabiel. Echter kreeg zij afgelopen zomer te horen dat het weer groeide. Binnen 1 week ging zij van het uitzicht van een dwarslaesie naar geen uitzicht meer.. We verloren haar, nóg een jonge meid. Beiden waren krachtige, positieve en dankbare meiden. Een voorbeeld voor iedereen. In deze 2 jaar heb ik het besef gekregen dat ik moet leven, in plaats van te bestaan. In deze 2 jaar heb ik ontslag genomen en ben ik gaan reizen. Toen ik terug kwam heb ik het Nationaal AYA Jong & Kanker platform gebeld en gevraagd: wat kan ik voor jullie betekenen? Vanaf dat moment ontstond er een hele mooie samenwerking. Sinds een aantal maanden werk ik, via Yacht trainees, bij Philips Design. Ik hou me bezig met het ontwerpen van interfaces binnen Healthcare, je raadt het nooit: binnen een oncologie project. Dit kwam op mijn pad, zonder dat ik hier actief naar zocht. Er is toch niets mooiers dan onderdeel uitmaken van een jong en ambitieus netwerk en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in Nederland? ------- Wij gaan ervoor! Jij ook? Omdat dus niet iedereen zijn droombaan mag vervullen en volop in de bloei van zijn of haar leven mag staan, willen wij jullie aandacht vragen voor dit bijzondere doel. Meer weten over dit goede doel? Lees dan ook https://aya4net.nl/. Helpen jullie ons om een mooi bedrag bij elkaar te lopen om de zorg voor jongvolwassenen met kanker te verbeteren? Zullen we afspreken dat je tijdens de zomerfeesten 2 biertjes minder drinkt en de prijs daarvan doneert ;)? Super bedankt! PS: Volg ons op Instagram via @4daagse4AYA! ---------- English ---------- We, Carmen, Wieke, Sanne, Jos, Annet, Babs, Beau and Marla will walk 1240 kilometers during the Nijmeegse Vierdaagse to collect money for the National AYA Young & Cancer Platform. The goal of this organisation is to improve care for young adults with cancer, supported by training and challenged by scientific research. In the Netherlands, every year 2,700 young adults receive the news that they are diagnosed with cancer. That changes everything. Suddenly the world is upside down and there are very normal questions in an abnormal situation. Can you finish your studies? Will it still be possible to go for that one dream job? Can you continue to practice your favourite sport? What influence does it have on my relationship, and are you still fertile? —— Unfortunately I, Marla, lost 2 young friends, 27 and 23 years old, in the last 2 years. Both got the news ‘there is nothing we can do anymore’. My first friend was told that something was not right in her belly, it was cancer. After many conversations she got the diagnose that there was no treatment possible anymore. She insisted that the doctor should give an estimate of how much time she would have left. The doctor didn’t dare to say, but finally said ‘I think about 3 months’. He was right, it were only 3 months. An intense period. 1,5 years later, Laura received bad news. She had been walking around with one of the rarest tumors in her back for a few years already. It remained stable after intense surgeries and radiation therapies. However, she was told last summer that the tumor was growing again. Within 1 week, her outlook changed from losing the use of her legs to fighting for her life. In the end, we lost another young girl. Both of my friends were powerful, positive and grateful girls. An example for everyone. In those 2 years I have realised that I have to live, rather than exist. I resigned and went on a trip for 3 months to explore the world. When I arrived back home I contacted the National AYA ‘Young & Cancer’ Platform and asked: How can I help? From that moment on, a wonderful collaboration started. I have been working at Philips Design for a few months now. I design interfaces within Healthcare, within an oncology project. I love to be part of a young and ambitious network and at the same time I am contributing to the improvement of healthcare. We go for it and choose to live our lives! You too? Because not everyone gets the chance to fulfil his or her dream job and be in the prime of their lives, we would like to draw your attention to this purpose, that is very special to us. Would you like to know more about this charity? Please go to aya4net.nl to find out more. Will you help us to improve the care of young adults with cancer? Can we make a deal that you drink 2 beers less during the Vierdaagse parties and donate the price of them? Thanks a lot!
Verzameld bedrag
 6.000,45
Tjeerd Bakker: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Tjeerd Bakker Team

Je moet maar een bloedziekte hebben als bijvoorbeeld leukemie en alle behandelingen hebben niets uitgehaald. De enige redding is een match met een stamceldonor, die jou de hoop op NIEUW leven kan geven. Toen mijn schoonmoeder aan leukemie overleed bestond dit reddingsmiddel nog niet. Als eerbetoon aan haar en alle patiënten met bloedkanker zet ik mij ook dit jaar weer in om zoveel mogelijk stamceldonoren te werven. U kunt helpen om middels uw bijdrage de financiering hiervan, zijnde € 35 per donor, mogelijk te maken. In 2018 mocht ik het record bedrag van € 5.567 ophalen goed voor ruim 150 donoren. Hopelijk lukt dit dit jaar weer dank zij uw steun
Verzameld bedrag
 5.752,55
Team  FST: Ik wandel voor Stichting Radboud Oncologie Fonds
Ik wandel voor Stichting Radboud Oncologie Fonds
Team FST Team

Team FST gaat dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wij willen graag ons steentje bij dragen aan dit fonds en hebben besloten om als team de Nijmeegse4daagse te lopen. Als lopers van deze afstandmars hopen wij geld op te kunnen halen dat we na het behalen van de eindstreep kunnen doneren aan het Radboud Oncologie Fonds. Onze motivatie: In 2012 is bij Sander NF2 geconstateerd, dit is een ziekte waarbij in het lichaam op elke zenuw goedaardige tumoren groeien. Een zeer zeldzame levensbedreigende ziekte met een onzekere toekomst. Na een aantal zeer zware risicovolle operaties, veel onderzoeken en Chemo behandelingen gaat het naar omstandigheden nu goed met Sander. Nadat hij heeft ervaren hoe het is om bijna niet meer te kunnen lopen, is hij stapje voor stapje verder gegaan. Elke dag een stuk verder. Samen met Frits (vader) en Thomas (broer), hebben we het team FST opgericht. We proberen zoveel mogelijk wandeltochten te gaan doen voor een goed doel. Nu gaan wij lopen voor het Radboud oncologisch fonds, dit is de afdeling waar Sander behandelt wordt. Het Radboud Oncologie Fonds: Oncologie is één van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc te Nijmegen. Samen werken zij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. Kijk ook eens op onze Facebookpagina TeamFST Je kunt ons makkelijk vinden via @foreverstrongtogether.
Verzameld bedrag
 5.617,60
Jort Vermeulen: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Jort Vermeulen Team

Ik ben Jort Vermeulen, 13 jaar en loop dit jaar mij eerste vierdaagse en voor de stichting ALS. Dit voor Bram, mijn vriend en grote voorbeeld van kracht en doorzettingsvermogen. Ik loop samen met Marleen, de vrouw van Bram en haar ouders Wil en Marion Kamps. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Wij zetten de stappen, stapt U met ons mee door ons te sponsoren. Alvast hartelijk bedankt. Jort, Marleen, Wil en Marion.
Verzameld bedrag
 5.240,25
Wandel menzen: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Wandel menzen Team

Amyotrofische Laterale Sclerose, is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij de signalen vanuit de hersenen niet meer aankomen bij de spieren, met als gevolg dat een voor een de spieren uitvallen. Hierdoor kan je steeds minder zelf zoals bewegen, praten, eten en drinken. In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan ALS. Jaarlijks komen daar 500 patiënten bij maar overlijden er ook weer 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Over de oorzaak van ALS is nog maar weinig bekend en er bestaat nog geen geneesmiddel. Hoop op een toekomst -met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste klachten- is er dus nog niet. Steun jij ons in de strijd tegen ALS?
Verzameld bedrag
 5.094,90
Ria Spanbroek: Ik wandel voor Stichting Dolidi Ndano
Ik wandel voor Stichting Dolidi Ndano
Ria Spanbroek Team

Wij, Eveline Meester, Marja Mooten en Ria Spanbroek, lopen samen voor de Stichting Dolidi Ndano omdat we dit kleinschalige project een heel warm hart toedragen. De Stichting zet zich op het eiland Sulawesi van Indonesie in voor kansarme kinderen. In het opvanghuis in Tentena aan het Poso meer, verblijven op dit moment 25 kinderen die allemaal een kans krijgen op een goede toekomst. De kinderen hebben een veilig onderkomen en worden goed verzorgd. Het belangrijkste is dat ze naar school kunnen. Dat is immers DE basis voor een goede toekomst. Het werk van de stichting werpt al veel vruchten af. Enkele kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en volgen een beroepsopleiding elders in Indonesie. Dit jaar zijn weer enkele kinderen klaar met het voortgezet onderwijs en willen ook graag gaan studeren. Een potentiele technicus in de marine, een schipper, een accountant, een verpleegster en een modeontwerper staan te springen om te gaan studeren. We willen deze kinderen heel graag hun droom laten uitkomen en daarom gaan WIJ de uitdaging van de 4-Daagse aan !
Verzameld bedrag
 4.462,00
Frank van t Hof: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Frank van t Hof Team

Verhalen van ALS Patienten grijpen mij erg aan. Ik vind het goed om te zien hoe hard ALS bezig is met het ondersteunen van het onderzoek naar deze slopende ziekte. Daarom draag ik graag mijn steentje bij en loop ik de vierdaagse voor Stichting ALS
Verzameld bedrag
 4.370,90
Jan Lantink: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Jan Lantink Team

Parkinson is de grote, onbekende, bekende ziekte. Iedereen denkt te weten wat de ziekte van Parkinson behelst, maar het is zoveel meer dan dat je denkt dat het is. Bovendien is het (helaas nog) een ongeneeslijke ziekte. Thuis hebben we er al 15 jr. mee te dealen en dat gaat goed. Als voorzitter van de Parkinson Vereniging wil ik er alles aan doen de ziekte van Parkinson en de Parkinson Vereniging meer in beeld te brengen en daarmee meer geld te kunnen genereren voor onderzoek en andere activiteiten die vanuit de Parkinson Vereniging voor mensen met de ziekte van Parkinson (of Parkinsonisme) gedaan worden. Bovendien woon ik in Nijmegen en is wandelen gezond en leuk.
Verzameld bedrag
 4.148,95
jolanda schreuders: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
jolanda schreuders Team

En ook dit jaar loop ik natuurlijk weer voor de Parkinson vereniging. Daar kom ik heel graag voor in beweging. Beweging die zo belangrijk is voor ons alle maar zeker ook voor parkinsonpatiënten! in mijn omgeving kom ik parkinson tegen, via mij schoonzus, de moeder van een vriendin, iemand uit het dorp maar ook door bekende vanuit de Parkinson vereniging, ook hier heb ik nieuwe vrienden gemaakt! ik heb zoveel bewondering voor al deze mensen die bij iedere tegenslag toch weer een doel vinden en toch weer leren omgaan met soms een stapje minder het geld wat ik bij elkaar hoopt te lopen, nee zeg hier niet mijn streven want iedere euro is er een, draagt hopelijk bij aan een toekomst die er weer een beetje beter uitziet. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de toekomst er hoopvol uit ziet en we kunnen zeggen ja daar hebben wij aan mee geholpen! iedere km die ik ga lopen draag ik op aan alle patienten die ik ken en niet ken. Kanjers zijn jullie stuk voor stuk!
Verzameld bedrag
 4.019,95
Bert Van der Kuijl: Ik wandel voor Vereniging vrienden van Padureni
Ik wandel voor Vereniging vrienden van Padureni
Bert Van der Kuijl Team

Ik loop voor de arme Roma bevolking van Padureni en Babele in Roemenië. Het werk van de Vereniging vrienden van Padureni heeft ondersteuning nodig. Deze Vereniging is actief in de genoemde plaatsen welke op het platte land van Roemenië liggen. Hiervoor ga ik vier dagen van 40 km per dag lopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Concreet loop ik voor het volgende doel: het afmaken van de herbouw van een huisje van een arme weduwe in Babele wat op instorten staat. De vrouw heeft zwaar astma , haar man is overleden en ze heeft een blinde zoon, het is voor haar onmogelijk om zonder steun de gestarte herbouw af te maken. Ik hoop dat met de opbrengst van deze sponsortocht € 4000,- wordt binnen gelopen. Zodat een groot deel van de kosten van dit doel betaald kan worden. De Vereniging vrienden van Padureni is een ANBI hetgeen betekent dat u uw gift als aftrekpost kan opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting over 2019. Mocht er meer geld binnen komen dan nodig zal dit gebruikt voor armoede bestrijding in het gebied in Roemenië waar deze Vereniging actief is.
Verzameld bedrag
 4.000,30
JAMAI Loman: Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
JAMAI Loman Team

Overwinnaars heb ik opgericht vanuit een besef dat ik bevoorrecht ben. Mijn herstel is mede soepel gegaan omdat ik het me kon permitteren extra therapie te volgen. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. Stichting Overwinnaars zet zich in voor mensen wiens lichaam hen in de steek heeft gelaten door een ziekte of een ongeluk en die een zetje in de rug nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen, door middel van zorg die niet door verzekeraars wordt vergoed. Ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk geld bijeen te lopen om anderen te kunnen helpen! Weet je, als je abrupt ziek wordt staat je leven op z\'n kop. Maar je moet verder. Ook als je niet eens je werk meer kunt uitvoeren. Ik loop dus voor al die mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om weer verder te gaan. Stichting Overwinnaars helpt met therapieën en trainingen zoals coaching, sport-trainingen, fysiotherapie en omscholing. Want je leven weer kunnen oppakken na zo\'n heftige gebeurtenis, man dat is fijn! Dat gevoel gun ik anderen ook.
Verzameld bedrag
 3.856,20
Heleen ten Thij: Ik wandel voor Shelterbox
Ik wandel voor Shelterbox
Heleen ten Thij Team

ShelterBox is een internationale noodhulporganisatie die noodhulp /noodonderkomens brengt naar mensen die getroffen worden door natuurrampen of conflicten, waar ook ter wereld. Zij wachten niet af, maar komen direct in actie. ShelterBox wil de mensen die getroffen zijn een (tijdelijk) thuis en aanvullende middelen geven waarmee zij snel hun leven weer kunnen oppakken. Ik zet me graag voor Shelterbox in en hoop met mijn sponsorloop niet alleen veel geld op te halen voor dit prachtige doel, maar ook hun naamsbekendheid te vergroten.
Verzameld bedrag
 3.453,95
Chantal Kuipers: Ik wandel voor Stichting strijd tegen misbruik
Ik wandel voor Stichting strijd tegen misbruik
Chantal Kuipers Team

Zij doen op kleine schaal grootse dingen voor kinderen die seksueel misbruikt zijn. Kunnen ze wonderen verrichten? Soms weet je het niet. Alle mooie dingen beginnen vaak klein.
Verzameld bedrag
 3.410,30
Rob Lugtenburg: Ik wandel voor VVC ( Vrienden van Carmen )
Ik wandel voor VVC ( Vrienden van Carmen )
Rob Lugtenburg Team

De stichting Vrienden Voor Carmen zet zich in voor onderzoek naar hersentumoren en zamelt hier geld voor in. Het uitblijven van een daling bij hersentumoren onder kinderen is een feit. Voor kinderen met een tumor in de hersenen is de genezingskans nog steeds slechts 0,3%. Hierin moet verandering komen. Carmen Kievit uit Sommelsdijk is aan een kwaadaardige hersentumor op 1 december 2015 op 25 jarige leeftijd overleden. Dat is de reden dat ik mij in zet voor dit goede doel.
Verzameld bedrag
 3.374,30
Fred Droog: Ik wandel voor Nederlandse Coeliakie Vereniging
Ik wandel voor Nederlandse Coeliakie Vereniging
Fred Droog Team

Er is nog steeds een grote onbekendheid met Couliakie, toch heeft 1 op de honderd personen daar in meer of mindere mate last van. Voorlichting hierover is van groot belang, want ouders die geconfronteerd worden met een baby die geen gluten mag, raken vaak in paniek en zien de toekomst met grote zorgen tegemoet. Met de juiste voorlichting zien ouders toch snel weer wat lichtpuntjes en dat is heel belangrijk. Een van mijn kleinkinderen heeft deze aandoening ook, dit vraagt van haar ouders extra oplettendheid met koken, aparte pannen aparte snijplanken, messen e.d. Inmiddels zijn de ouders er aan gewend en gelukkig ook mijn kleindochter. Ze weet dat ze bij een traktatie op school vaak nee moet zeggen en mee gaan op een verjaardagspartijtje is lastig, zeker als er ook nog wat gegeten moet worden. Zoals bv. patat mag ze alleen eten als er niets anders in het vet is gebakken. Wanneer er een kroket in is gebakken mag zij die patat niet meer. Zo zie je dat voorlichting belangrijk is. Daarom loop ik dit jaar voor dit doel.
Verzameld bedrag
 3.300,30
Desiree Bekker: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Desiree Bekker Team

Mijn man Allard Felderhoff (55 jaar) overleed een jaar geleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Veroorzaakt door een aneurysma in de halsslagader, een aandoening waar nog weinig over bekend is. Hij had onder andere afasie, een vreselijke taalstoornis. Met het lopen van de Vierdaagse wil ik geld inzamelen voor meer onderzoek en nog betere behandeling voor ieder die door deze ziekte getroffen wordt.
Verzameld bedrag
 3.279,95
Wandelaars Jacqueline, Gerrit, Liam en Dirk: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Wandelaars Jacqueline, Gerrit, Liam en Dirk Team

De Nijmeegse vierdaagse is een geweldig evenement, de meeste van ons wandelgroepje hebben deze ook al meerdere keren succesvol gelopen. Zo ook twee jaar geleden liepen wij Gerrit, Wout, Liam, Dirk en Jacqueline de vierdaagse op verschillende afstanden, voorafgaand aan maanden gezellig samen trainen. Dit jaar zouden er vier van start gaan en de akela van deze groep zou een jaar sabbatical nemen, was het niet zo dat Wout de verschrikkelijke diagnose kanker kreeg te horen. Hij kan nu niet mee en daarom gaan wij Gerrit, Liam, Dirk en Jacqueline samen met hem de strijd aan tegen kanker. KWF besteed het geld van deze sponsorloop aan onderzoek naar kanker in het RadboudUMC en daarom lopen we voor het KWF. Iedere stap en iedere donatie, hoe klein ook, is een stap naar minder kanker, meer genezing en een beter kwaliteit van leven voor een kankerpatient. Steun ons en help ons een mooi bedrag bij elkaar te wandelen, alvast bedankt!
Verzameld bedrag
 3.045,90
Leo Josemanders: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Leo Josemanders Team

Bij mijn echtgenote Annie is dit jaar voor de 2e keer in 4 jaar beenmergkanker (Kahler) geconstateerd. Daarom loop ik de 4Daagse ook nu weer voor Matchis.
Verzameld bedrag
 3.020,60
Aleph Team: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Aleph Team Team

ALS is een dodelijke zenuw- spierziekte die iedereen kan treffen. Een voor een vallen je spieren uit. Jaarlijks overlijden er 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar is er geen hoop op een toekomst. Met uw steun helpen wij Stichting ALS Neederland wetenschappelijk onderzoek te financieren, om zo ALS de wereld uit te krijgen!
Verzameld bedrag
 3.007,60
Riet Heuver: Ik wandel voor Hospice Zutphen
Ik wandel voor Hospice Zutphen
Riet Heuver Team

Om een mooi bedrag op te halen om het verblijf in het hospice voor minder draagkrachtigen mogelijk te maken.
Verzameld bedrag
 2.931,60
Estelle Manusiwa: Ik wandel voor Stichting Sauwa
Ik wandel voor Stichting Sauwa
Estelle Manusiwa Team

Op dit moment is er veel vraag naar drinkwaterfilters op de Molukken. In 2015 ben ik zelf voor het eerst naar de Molukken geweest en heb ik met eigen ogen gezien wat de leefomstandigheden daar zijn. Voor ons is schoon drinkwater vanzelfsprekend, maar op de Molukken is dit tot op heden helaas niet toegankelijk voor iedereen. Ik vind dat iedereen betrouwbaar en schoon drinkwater moet kunnen gebruiken. Vorig jaar heb ik maar liefst 2235 euro ingezameld voor Stichting Sauwa. Met dit geld heb ik 150 gezinnen op kampong Oma (het dorp waar mijn roots liggen) kunnen voorzien van een drinkwaterfilter, deze drinkwaterfilters zijn vorig jaar oktober uitgedeeld. Ondanks dat ik vorig jaar al 150 gezinnen heb geholpen aan een drinkwaterfilter, zijn er op dit moment nog steeds 450 gezinnen in Oma zonder een drinkwaterfilter. Daarom wil ik de rest van de gezinnen in Oma helpen om hun leven dragelijk te maken, te beginnen met de minder bedeelden in Oma. Schoon drinkwater betekent niet alleen slechte hygiëne en ziektes voorkomen maar het draagt ook bij aan een gezondere en schonere leefomgeving: geen vervuild drinkwater meer, minder plastic (zwerf)afval en minder giftige petroleumdampen. Verschillende tests hebben uitgewezen dat vervuild regen-, rivier- en grondwater via deze filter wordt omgezet tot schoon drinkwater. Koken van het gefilterd schoon drinkwater is niet meer nodig! De capaciteit van de filter bedraagt gemiddeld 7000 liter per jaar voor een gezin van vijf leden. Voor particuliere initiatieven in Nederland biedt de drinkwaterfilter een uitgelezen kans een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Door families met lage inkomens op de Molukken een waterfilter te schenken, vergroot je tevens de kansen van deze families op een groener en gezonder leven en op een toekomst zonder armoede. De kosten voor de aanschaf en plaatsing van de waterfilter op de Molukken bedragen 30,00 euro per stuk, inclusief plaatsing en instructies. Via deze site kun je doneren en het gehele bedrag wat er wordt gedoneerd komt terecht bij Stichting Sauwa en zal worden besteed aan de drinkwaterfilters. Help jij ook mee aan een gezondere leefomgeving op de Molukken? Alle donaties zijn welkom! Alvast bedankt =)
Verzameld bedrag
 2.925,30
Milan Kolmer: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Milan Kolmer Team

Ik ben Milan Kolmer en ik loop samen met mijn moeder Caroline de Nijmeegse Vierdaagse. Wij lopen voor Kika, omdat ik zelf een kind ben en ik vind het belangrijk dat kinderen geen kanker zouden moeten hebben. Helaas komt het ook bij ons in de familie voor. Ik wil lekker genieten als kind en dat zouden alle kinderen moeten kunnen. We hopen met deze actie een mooi bedrag voor Kika bij elkaar te kunnen wandelen.
Verzameld bedrag
 2.882,65
Marion Oosterlee: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Marion Oosterlee Team

Parkinson, een steeds meer voorkomende ziekte van de hersenen. Mijn man en zijn broer zijn beide Parkinson patiënt . Hoe bijzonder 2 broers uit 1 gezin en beide de ziekte van Parkinson. En wat is het een strijd om in goede conditie te blijven. Ik sta aan de zijlijn, beide aanmoedigend om hier hard aan te werken d.m.v. Fysio, om lichaamsfuncties te behouden, want veel bewegen is hierbij erg belangrijk. Maar ook het stimuleren van de hersenen door spelletjes te doen, dingen proberen te onthouden mogen niet vergeten worden. Hiervoor ga ik weer 160 km lopen, voor een zo groot mogelijke opbrengst voor verder onderzoek.
Verzameld bedrag
 2.825,30
Roderick Vonhogen: Ik wandel voor Adventsactie
Ik wandel voor Adventsactie
Roderick Vonhogen Team

De Adventsactie steunt dit jaar in vier landen projecten om jonge moeders en hun pasgeboren kinderen te helpen. In El Salvador sterven veel moeders en baby’s door slechte voeding en gezondheidszorg. Met een opvanghuis voor zwangere vrouwen kunnen we daar wat aan doen. In Peru worstelen een half miljoen vluchtelingen uit Venezuela, waaronder veel kinderen, met trauma’s, ondervoeding en ontwikkelingsachterstand. Met uw sponsorgift kunnen we opvang en ondersteuning bieden. In Niger lopen moeders en kinderen gevaar door gebrek aan medicijnen en hulp. Ik loop voor gratis medicijnen en bevallingszorg. In Somalië, dat ontwricht is na 20 jaar burgeroorlog, sterven extreem veel moeders en baby’s rond de bevalling. Door mijn Vierdaagse te sponsoren kunt u zorgen voor meer vroedvrouwen en medische zorg voor zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen. Help me te helpen, en sponsor mijn Vierdaagse met een royaal gebaar!
Verzameld bedrag
 2.820,30
Collegas van Overbetuwe: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Collegas van Overbetuwe Team

Kanker raakt ons allemaal: maar liefst 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Op dit moment sterven er jaarlijks helaas nog ruim 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Dit maakt kanker in Nederland doodsoorzaak nummer 1. KWF gelooft dat er een dag komt dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. We wandelen daarom tegen kanker en dragen zo bij aan baanbrekend kankeronderzoek. KWF besteedt het geld dat wij ophalen aan onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Elke stap die we zetten, elke kilometer die we lopen, draagt bij aan minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dit willen we samen doen met jullie, dus steun ons hierbij!
Verzameld bedrag
 2.800,60
Lotte, Suus, Peter en Robin uit Molenhoek: Ik wandel voor Stichting Wensambulance Limburg
Ik wandel voor Stichting Wensambulance Limburg
Lotte, Suus, Peter en Robin uit Molenhoek Team

De Wensambulance vervult wensen voor mensen die ernstig of terminaal ziek zijn, mensen die bedlegerig zijn en daardoor het huis niet of nauwelijks meer uitkomen zonder de daarvoor benodigde hulpmiddelen. Door de Wensambulance is liggend vervoer mogelijk, waardoor het gemakkelijker wordt de deur wel nog uit te gaan en daardoor de wens van de persoon uit te laten komen. Een klein deel van de pijn kan voor even aan de kant gezet worden. Wat overblijft is een herinnering om voor altijd te koesteren. In oktober 2018, toen mijn moeder te horen kreeg dat ze nog maar een paar weken te leven had, was er nog een speciale wens: Terug naar Zeeland, naar het strand van Oostkapelle. Om nog een keer de zeelucht te ruiken, het strand te zien en te genieten van de plek waar wij als gezin al jaren komen. Na het insturen van onze wens, hoorden wij de dag erna al dat de wens van mijn moeder uitgevoerd kon worden.... En daar stonden we dan met zijn allen: Met ambulance, strand brancard, rolstoel en de twee ontzettend lieve en hilarische mannen van de Wensambulance die deze dag mogelijk maakten, op het strand van Oostkapelle. Onder toeziend oog van de stralende zon, stonden we te genieten van de plek waar wij al die jaren kwamen. Mijn moeder genoot en wij genoten van haar mee. Wij realiseerden ons ontzettend dat zonder de wensambulance, mijn moeder nooit meer met ons in Zeeland geweest zou zijn. Des te meer realiseerden wij ons dat deze stichting ZO ontzettend belangrijk is en het dubbel en dwars verdient om van alle kanten gesteund te worden. Vroeg of laat heeft iedereen een laatste wens en hoe mooi is het dat deze wens uit kan komen? Dagelijks verzorgt de Wensambulance wensen van heel veel verschillende mensen. Alles is gebaseerd op vrijwillige basis, met daarbij een vleugje liefde, passie en enthousiasme. Dus je begrijpt hoe belangrijk het is dat dit soort organisaties gesteund moeten worden. Daarom loop ik, Lotte Hendriks, samen met Suus van Gemert, Peter Leseman en Robin Schrievers, voor Stichting Wensambulance Limburg en daarmee hopen wij ontzettend veel geld op te halen zodat alle wensen groot en klein, ooit gekoesterde herinneringen mogen zijn! we gaan onze uiterste best doen de eindstreep te halen. Alvast dank voor de donatie en hopelijk tot juli, aan de kant van de route! Wil je meer weten over deze stichting? Kijk dan op https://www.wensambulancelimburg.nl/
Verzameld bedrag
 2.794,25
Marga Kennis- van Mierlo: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Marga Kennis- van Mierlo Team

Ik vind het belangrijk dat er goed onderzoek gedaan kan worden, we hebben onlangs zelf een zoontje verloren aan een hersenafwijking.
Verzameld bedrag
 2.768,95
Huub van Asten: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Huub van Asten Team

Parkinson kan iedereen treffen. Het is een ziekte waarvan men meestal denkt aan bevende bejaarde mensen. Maar ook zeer jonge mensen kunnen de ziekte krijgen, met een zeer breed scala aan gezondheidsklachten. Dit varieert van beven, vermoeidheid, spraak- en slikproblemen, slapeloosheid, cognitieve stoornissen, etc. Parkinson moet in de toekomst te genezen zijn en door deze sponsorloop te steunen komen we in ieder geval een stapje dichterbij.
Verzameld bedrag
 2.708,90
Colette Wever: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Colette Wever Team

Als je je realiseert, dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt, is de keuze om ook dit jaar tijdens de 4-daagse voor het KWF te lopen niet zo moeilijk. Er moet nog zo veel onderzoek worden gedaan en daar is natuurlijk geld voor nodig. Reden genoeg voor mij om hier opnieuw aandacht voor te vragen door middel van de sponsorloop actie. Wil je me helpen, door te doneren voor het KWF, zodat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is? Het zal mijn 26ste 4 daagse nog mooier maken!
Verzameld bedrag
 2.682,95
Jack Darphorn: Ik wandel voor Het Inloophuis Den Helder
Ik wandel voor Het Inloophuis Den Helder
Jack Darphorn Team

Kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben een enorme impact op het leven van de betrokkenen, hun naasten en mantelzorgers. Het leven voor en na de diagnose is nooit meer hetzelfde. Er over praten met naasten valt vaak niet mee. De ziekte kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben grote gevolgen voor het leven van de betrokken mensen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Het Inloophuis biedt sociaal emotionele ondersteuning. Het Inloophuis ontvangt de gasten in een ongedwongen sfeer en biedt een luisterend oor. Het kost mensen vaak moeite het leven na de diagnose opnieuw vorm en zin te geven. In een huiselijke sfeer wordt ruimte geboden voor een praatje, steun, warmte en rust. Het Inloophuis vindt het belangrijk dat de gasten de ruimte krijgen om vrijelijk over hun ervaringen, problemen en beperkingen te spreken, met iemand die buiten de familieleden en kennissenkring staat. Het Inloophuis ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van giften. Er zijn uitsluitend vrijwilligers aan het werk in het Inloophuis Voor meer info zie https://inloophuisdenhelder.wixsite.com/inloophuis1
Verzameld bedrag
 2.650,95
Govert Jan Wijfjes: Ik wandel voor De Liedjesfabriek
Ik wandel voor De Liedjesfabriek
Govert Jan Wijfjes Team

Ook dit jaar loop ik weer voor dit prachtige goede doel. Deze vrijwilligers verdienen de steun om alle zieke kindjes van een muzikale oppepper te voorzien. Er gaat niets boven de lach van een kind. Kijk op de site wat De Liedjesfabriek allemaal doet voor deze kindjes. https://www.liedjesfabriek.nl/liedjesfabriek/#onze-werkwijze
Verzameld bedrag
 2.632,00
Clair Yvette Dreierink: Ik wandel voor Prader Willi Fonds
Ik wandel voor Prader Willi Fonds
Clair Yvette Dreierink Team

Ook dit jaar gaan wij weer deelnemen aan de Nijmeegse 4-daagse, 4x 40km voor het goede doel. Het goede doel waar wij voor gaan lopen is het Prader Willi Fonds en hiervoor zoeken wij sponsors. Wat is het Prader-Willi Syndroom? Het PWS is een zeldzame genetische aandoening op chromosoom 15. Elk jaar worden er ongeveer 10 kinderen met dit syndroom geboren. Het PWS wordt gekenmerkt door een zeer lage spierspanning en voedingsproblemen direct na de geboorte. Later verdwijnt deze lage spierspanning en de voedingsproblemen gaan indien kinderen niet worden behandeld juist over in een sterke interesse voor alles wat met eten te maken heeft. Er kan echte vraatzucht ontstaan. In geestelijk opzicht is er vaak sprake van een enigszins dwangmatig of dwingend gedrag. Daarnaast hebben kinderen met PWS een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en een grote kans op psychoses. Hun hormoonhuishouding is verstoord. Het is moeilijk kinderen met PWS op te voeden omdat ze altijd honger hebben en nooit het gevoel hebben voldaan te zijn. Met het PWS moet je leren leven, elke dag opnieuw. Kennis over het syndroom is schaars en versnipperd. Daar willen wij wat aan doen! Waarom het Prader-Willi Fonds? Omdat het PWS in onze familie voorkomt en omdat het PWF geheel afhankelijk is van de vrijgevigheid van particulieren en bedrijven. Wij willen hier graag een steentje aan bijdragen en hopen dat u ons daarbij wilt helpen.
Verzameld bedrag
 2.624,65
Trudy en Hennie Westendorp: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Trudy en Hennie Westendorp Team

Vergeet mij niet !! Wij, de Zussies, Hennie en Trudy uit Deventer, doen hieraan mee omdat bij mijn partner Vasculaire dementie is geconstateerd en bij mijn zus haar schoonvader hieraan is overleden. Hennie werkt in een verpleeghuis en komt dagelijks met dementerende mensen in aanraking. Zelf collecteer ik jaarlijks voor de stichting Alzheimer. Onze motivatie is dat er meer onderzoeken naar dementie zullen kunnen gaan plaatsvinden.
Verzameld bedrag
 2.525,95
Suze Pietjouw: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Suze Pietjouw Team

40 km is 10 km meer dan dat ik hoef te lopen voor mijn leeftijd. Daarom heb ik besloten om met mijn deelname aan de vierdaagse een goed doel te hangen VILLA PARDOES dus. Ik heb hiervoor gekozen omdat kinderen ernstig ziek kunnen zijn waardoor ze geen \"normale\" jeugd kunnen hebben. Bij villa pardoes kunnen ze dat even vergeten en samen met hun gezin een leuke tijd hebben!! Dit is erg belangrijk voor kinderen die ernstig ziek zijn! En daar draag ik graag mijn steentje aan bij. DUS STEUN MIJ EN DONEER!!
Verzameld bedrag
 2.525,55
Simone en Hetty Bosch: Ik wandel voor Stichting DOG
Ik wandel voor Stichting DOG
Simone en Hetty Bosch Team

Stichting DOG Curacao is een kleine stichting, opgericht op 16 september 2014. Het doel van Stichting DOG Curacao is het verzorgen van kansarme honden op Curacao. In huize DOG mogen hondjes, die weinig of geen kans hebben om nog geadopteerd te worden, heerlijk samen zijn. Er is een schrijnend te kort aan opvang voor honden op Curacao dus waar we kunnen helpen doen we dat graag. Elke hond wordt gesteriliseerd. De kosten voor de verzorging worden volledig betaald van donaties die gedaan worden aan Stichting DOG Curacao. De Stichting is blij met elke gift, elke euro gaat naar de honden en er is dus geen strijkstok waar iets aan blijft hangen. Stichting DOG is ANBI gecertificeerd, dus uw gift is in Nederland aftrekbaar bij de belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de Stichting op : https://stichtingdog.org
Verzameld bedrag
 2.515,00
Eduard DISCH: Ik wandel voor STICHTING NEPAL GEEFT
Ik wandel voor STICHTING NEPAL GEEFT
Eduard DISCH Team

Stichting NEPAL GEEFT ... perspectief aan blinde en anders gehandicapte kinderen in het armste deel van Nepal. Jij als sponsor en ik als loper -SAMEN- helpen wij deze stichting helpen. Simpel en doeltreffend!
Verzameld bedrag
 2.500,25
Iwan en Annuska Hendriks Jeroen en Angela Spanbroek : Ik wandel voor De Liedjesfabriek
Ik wandel voor De Liedjesfabriek
Iwan en Annuska Hendriks Jeroen en Angela Spanbroek Team

Een onbezorgde jeugd hebben wij alle 4 gekend. Lekker buiten spelen,sporten en met vriendjes op avontuur...zo vrij als een vogel. Maar wat als je vaak of misschien zelfs altijd ziek bent en het ziekenhuis van A tot Z kent? Als kind heb je dan veel serieuze ‘zaken’ aan je hoofd. De Liedjesfabriek zorgt ervoor dat deze kinderen even hun koppie leeg kunnen maken, zich even vrij als een vogel kunnen voelen. Samen met een muzikant schrijven en maken de kinderen hun eigen tekst en muziek. Tijdens de vierdaagse gaan wij ons vol enthousiasme en power inzetten voor deze mooie stichting, met als doel veel kinderen zich zo vrij als een vogel laten voelen. Vorig jaar hebben Jeroen en Angela 1300 euro voor de Liedjesfabriek opgehaald. Nu met versterking van Iwan en Annuska hopen wij minstens het dubbele op te halen....help ons en daarmee dus de kinderen!!!
Verzameld bedrag
 2.484,20
Aletty Scheffer: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Aletty Scheffer Team

Mijn trouwe vierdaagse supporter, mijn vader heeft helaas het geluk niet gehad van kanker te genezen, hij is 4,5 jaar geleden overleden.... ik sta op en wil lopen voor alle moedige mensen die strijden voor genezing van kanker en voor hen die het geluk van genezing ook niet hadden. Voor meer onderzoek voor behandeling en genezing van kanker is geld nodig, veel geld. Ik vind het fantastisch dit jaar weer voor het KWF te kunnen lopen. Het zou geweldig zijn als jullie mij voor dit goede doel willen sponsoren....❤️
Verzameld bedrag
 2.464,30
Antoinette Spierings: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Antoinette Spierings Team

Vorig jaar is op 16 juli, op de vooravond van de vierdaagse, mijn broer Hans overleden aan de verschrikkelijke ziekte ALS. Het was vreselijk te zien hoe snel deze ziekte hem in zijn greep kreeg en hem een gevangene maakte van zijn eigen lichaam. Op de dag van Hans overlijden heb ik mezelf beloofd om tijdens de volgende vierdaagse geld in te zamelen voor de Stichting ALS en zo bij te dragen aan onderzoek om deze fatale ziekte te doorgronden en slachtoffers van ALS een kans op genezing te bieden.
Verzameld bedrag
 2.444,65
Monique Francken: Ik wandel voor Make a Memory
Ik wandel voor Make a Memory
Monique Francken Team

Dit jaar heb ik gekozen voor stichting Make a Memory. Deze stichting fotografeert op verzoek van ouders en via zorgprofessionals bemiddeling ernstig zieke, terminale en gestorven kinderen tussen de 23 weken (zwangerschap ) en 17 jaar. Met een landelijk netwerk van 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De foto’s bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij het verwerken van het verlies. De fotografen werken belangeloos en hun werk onderscheidt zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto’s die ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken. Make a Memory is dag en nacht bereikbaar ze streven naar een 24– uurs inzetbaarheid van fotografen. Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen van de foto ’s van Make a Memory. Waarom deze stichting? Bij het verlies van mijn kleindochter Yfke, heeft mijn dochter door hen foto’s laten nemen. Een prachtige reportage heeft ze gekregen, die je zelf inderdaad niet kunt maken. Het helpt haar bij het verwerken van het verlies. De Vierdaagsesponsorloop is voor mij de juiste activiteit, om voor Make a Memory geld in te zamelen. Ze werken belangeloos en moeten het hebben van sponsors. Ik loop dus voor Make a Memory maar ook voor Yfke.
Verzameld bedrag
 2.415,00
René Ordeman: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
René Ordeman Team

Er zijn nog steeds mensen die aan kanker overlijden. Ondanks dat er al veel onderzoek plaats vindt is er nog meer nodig om deze verschrikkelijke ziekte te stoppen. Om bij te dragen aan dit onderzoek loop ik namens team Omnibus voor het KWF. Al het geld wat wij opbrengen wordt gebruikt voor het o zo nodige onderzoek.
Verzameld bedrag
 2.399,60
Peter van den Heuij: Ik wandel voor Stichting Dutch Assistance Dogs
Ik wandel voor Stichting Dutch Assistance Dogs
Peter van den Heuij Team

Voor clienten met een psychische problematiek zoals b.v. anorexia blijkt een hulphond een geweldige ondersteuning te zijn. Zij moeten zorgen voor hun hond, de leiding nemen en het is hun beste vriend. Een gecertificeerde hond ondersteunt hen ook bij moeilijke momenten. Zo durven zij ook weer eerder en intensiever deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De stichting maakt het met de opleidingsformule (een coach helpt de clienten bij het opleiden en certificeren van hun assistentie hond) mogelijk dat een traject betaalbaar is en een hulphond bereikbaar is voor een brede doelgroep. Kijk op de website naar de ervaringen van clienten en steun de Stichting bij dit belangrijke werk. Ik ben penningmeester van de Stichting.
Verzameld bedrag
 2.390,95
Wandelduo Gladiolig: Ik wandel voor Nierstichting
Ik wandel voor Nierstichting
Wandelduo Gladiolig Team

Van dichtbij heeft Suus gezien welke impact een nierziekte kan hebben op iemands leven. Zowel haar vader als haar zus hebben Cystenieren. Wij lopen de vierdaagse voor hen en voor alle andere nierpatienten (en hun familie). Laten we zoveel mogelijk geld ophalen om het onderzoek naar geneesmiddelen en behandelmethodes weer een paar stappen verder te brengen! Stappen maar! Op naar de Via Gladiola!
Verzameld bedrag
 2.355,25
Mike van de Ven: Ik wandel voor Proefdiervrij
Ik wandel voor Proefdiervrij
Mike van de Ven Team

Ik ben Mike en ben 12 jaar. Samen met mijn moeder loop ik voor de tweede keer de Vierdaagse omdat ik het gewoon leuk vind. Ik ben een enorme dierenvriend en daarom loop ik dit jaar voor de dieren. Ik wil geld ophalen voor het project longonderzoek zonder proefdieren van stichting Proefdiervrij. Die proeven kunnen ook wel anders gedaan worden. Ik vind het niet nodig dat de dieren hieronder hoeven te lijden want dat is gewoon zielig. Sponsor jij mij ook ?
Verzameld bedrag
 2.346,30
Nicole van Hegelsom: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Nicole van Hegelsom Team

Kanker.....een rotwoord voor een rotziekte. Het breekt je af stukje bij stukje. Soms snel soms langzaam. Helaas is dit jaar mijn lieve mama aan de beurt. Alvleesklierkanker. Een sluipmoordenaar en onbehandelbaar. Binnen 5 minuten werd ze afgeschreven en aan de kant gezet...Ik zie haar zo nog zitten bij de dokter toen ze het hoorde. Ik snap er niks van... was het eerste wat ze zei. En dan begint een moeilijke weg naar acceptatie en afscheid nemen..genieten, huilen en lachen, pijn hebben...een weg die ze dapper bewandelt samen met papa. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die haar voor zijn gegaan en ook nog velen volgen in de strijd tegen kanker. Ik hoop dat er ooit een moment komt waarop je een eerlijke kans hebt op herstel bij welke vorm van kanker dan ook♥️
Verzameld bedrag
 2.248,30
Grad van IJzendoorn: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Grad van IJzendoorn Team

Stamcelonderzoek is van levensbelang. Het kan toch niet zo zijn dat kinderen geen kans op leven hebben als er geen donor beschikbaar is.
Verzameld bedrag
 2.155,00
Angela Van Bokhorst: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Angela Van Bokhorst Team

Ik loop voor Ruby & Rose omdat ik geld wil inzamelen voor onderzoek naar deze vorm van kanker. Ik loop voor de eerste keer mee met de 4daagse een uitdaging op zich. Maar de uitdaging voor vrouwen die geconfronteerd worden met gynaecologische kanker is vele maken groter. Elke vrouw kan deze diagnose krijgen. Dit is voor mij een hele goede rede om te lopen voor dit goede doel.
Verzameld bedrag
 2.129,50
Marjoke van Stijn: Ik wandel voor Stichting Voor Sara
Ik wandel voor Stichting Voor Sara
Marjoke van Stijn Team

Ik loop dit jaar voor de 2e keer mee voor onze kleindochter Jane en haar 20 lotgenootjes die de zeer zeldzame ongeneeslijke spierziekte MDC1A hebben. Stichting Voor Sara zamelt geld in voor onderzoek naar deze zeldzame spierziekte zodat er over een paar jaar een behandeling zou kunnen zijn. Deze stichting is 2 jaar geleden opgericht door de ouders van Sara, een meisje van 3 jaar die geboren is met deze zeldzame ziekte. Deze spierziekte uit zich vooral in algehele spierslapte waardoor kinderen met deze spierziekte niet kunnen staan of lopen, hun levensverwachting niet hoog is en een simpel griepje voor hun levensbedreigend kan zijn. Het onderzoek is inmiddels gestart maar er is nog veel geld nodig om het onderzoek af te ronden. € 400.000 heeft de stichting binnen 2 jaar kunnen inzamelen maar om het onderzoek af te ronden is er € 500.000 nodig en met jou hulp is dat mogelijk!
Verzameld bedrag
 2.110,65
Marjolijn Venderbosch: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Marjolijn Venderbosch Team

Ik loop voor mijn papa, voor ons, voor Alzheimer Nederland. Het is nu al bijna 1,5 jaar sinds mijn pap niet meer thuis woont. Ruim 3 jaar geleden werd het echt duidelijk, het is de ziekte van Alzheimer. Wat is het moeilijk, je ouder zo langzaam kwijtraken. Daarom vraag ik aandacht voor dementie. Ik hoop dat onderzoek op korte termijn kan bijdragen aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.
Verzameld bedrag
 2.075,00
Harm van den Boogaard: Ik wandel voor KDC Aandachtslab
Ik wandel voor KDC Aandachtslab
Harm van den Boogaard Team

Stichting KDC AandachtsLab is kleinschalig en gespecialiseerde kinderdagcentrum voor Kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB). Mede door de bijdragen aan mijn vorige sponsorloop opende Aandachtslab begin 2019 haar deuren. Kinderen tot 18 jaar worden hier gestimuleerd in hun ontwikkelmogelijkheden. Het concept van KDC AandachtsLab is uniek en vooruitstrevend. Niet alleen door de focus op ontwikkeling en beweging, maar ook omdat er naar wordt gestreefd kinderen meer te laten participeren in de maatschappij. Zo zorgt het AandachtsLab dat zij méédoen in plaats van toeschouwer zijn. KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Met deze aanpak kan KDC AandachtsLab de intensieve inzet van één begeleider per twee kinderen realiseren. Met deze sponsorloop wil ik voor KDC AandachtsLab een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar bewegen voor het realiseren van een therapeutisch zwembad.
Verzameld bedrag
 2.059,65
Peter Aalbers: Ik wandel voor Mooiste Contact Fonds
Ik wandel voor Mooiste Contact Fonds
Peter Aalbers Team

Hoezeer we ook met elkaar verbonden zijn via social media, in de klas, op het werk of in het buurthuis, veel mensen leven in een sociaal isolement, zijn eenzaam. Het Mooiste Contactfonds brengt mensen die sociaal geïsoleerd zijn en eenzaam zijn, weer in verbinding: met elkaar, met hun omgeving, met anderen. Of dat nu via Klasse Contact is (zieke kinderen die niet naar school kunnen, virtueel in de klas laten deelnemen aan hunlessen en verbinding brengen met klasgenootjes die ze al lange tijd niet hebben gezien), via de Zilver Lijn (regelmatig telefonisch contact met oudere mensen die alleen zijn) of via de Mooiste Contact Fonds kerstdiners: door mensen op een hartverwarmende manier met elkaar te verbinden, ontstaat er een sprankje licht en hoop in hun leven, op weg naar hopelijk nog veel meer warmte en verbondenheid.
Verzameld bedrag
 2.044,95
Marianne Joosten: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Marianne Joosten Team

Alzheimer is een ziekte die steeds meer voor gaat komen omdat wij met zijn allen steeds ouder worden. Alzheimer is een ziekte die het leven van de getroffene en zijn of haar naasten erg beïnvloedt. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden. Zowel mijn moeder als mijn vader zijn getroffen door deze hersenaandoening. Er is veel geld nodig om onderzoek te doen naar deze ziekte die steeds meer mensen en hun omgeving treft.
Verzameld bedrag
 2.033,95
Klaas, Stèfan en Leon Bouw en Mike Sinnema: Ik wandel voor Make-A-Wish®Nederland
Ik wandel voor Make-A-Wish®Nederland
Klaas, Stèfan en Leon Bouw en Mike Sinnema Team

Stefan Bouw en Mike Sinnema gaan samen met Klaas en Leon Bouw deze uitdaging aan en lopen samen voor de Make-A-Wish foundation. Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.
Verzameld bedrag
 2.030,00
Marloes Graauwmans: Ik wandel voor Dream4Kids
Ik wandel voor Dream4Kids
Marloes Graauwmans Team

Altijd al het goede voornemen gehad om een goed doel te sponsoren? Laat dit je moment zijn om eenvoudig geld te doneren aan de stichting Dream4Kids! Dream4Kids is een stichting die een droomdag realiseert voor kinderen die een traumatische ervaring in hun jonge jaren hebben meegemaakt. Deze stichting streeft ernaar kinderen weer te laten geloven in de toekomst door hun grootste droom te verwezenlijken. Net als elk goed doel, is Dream4Kids ontzettend gebaat bij een donatie! Via deze site kun je doneren en het gehele bedrag wat je hier doneert komt bij Dream4Kids terecht.
Verzameld bedrag
 2.030,00
Maud Aarns: Ik wandel voor Water4Kids
Ik wandel voor Water4Kids
Maud Aarns Team

Toen ik acht jaar oud was zag ik een foto van een vrouw die twee glazen water vasthield. De één was helder en de ander was modder water. Mijn woorden waren toen: \"Dat is toch niet te drinken? Dat vieze water zou ik ook niet willen drinken. Hier ga ik iets aan doen.\" Nu, elf jaar later, ben ik niet van mening veranderd en ik gun iedereen op de wereld schoon drinkwater. De gedachte dat we elke dag nieuwe ontwikkelingen doormaken op het gebied van bijvoorbeeld technologie, maar dat er nog zoveel mensen zijn die niet kunnen voorzien in levensbehoeften zoals schoon drinkwater, raakt me enorm. De meeste ziektes in ontwikkelingslanden zijn water gerelateerd. Elke twintig seconden sterft een kind door het drinken van vervuild water. Ik sluit mijn ogen er niet voor en kijk niet de andere kant op. Wij, mensen, hebben zoveel kracht als we samen zouden werken. Mijn vraag aan jullie is daarom: willen jullie meehelpen aan een wereld waar er geen mensen meer overlijden door geïnfecteerd water? Met jullie hulp kunnen er diepwaterbronnen worden aangelegd waar een heel dorp gebruik kan maken van schoon water. Een diepwaterbron kan voor €7500 worden aangelegd en ongeveer 1000 mensen kunnen hier gebruik van maken. Elke bijdrage is welkom.
Verzameld bedrag
 2.000,30
Simone Moureaux: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Simone Moureaux Team

Al een aantal jaar loop ik met het idee in gedachten om een uitdaging aan te gaan voor een goed doel. Nu ik eindelijk de kans hiertoe heb, is mijn keuze gevallen op het inzamelen van geld voor het KWF Kankerfonds. De rede voor mijn keuze is dat iedereen vroeg of laat in bepaalde manier te maken krijgt met deze verschrikkelijke ziekte.... Zelf heb ik helaas ook reeds moeten ervaren hoe het is om iemand die mij dierbaar was te verliezen aan kanker...Ook om mij heen zie ik hoe veel mensen deze oneerlijke strijd moeten aangaan...en helaas ook velen die deze strijd nog steeds verliezen. Het kan je boos en verdrietig maken en je kunt dan ook alleen maar hopen dat door veel onderzoek deze ziekte ooit de wereld uit zal zijn....Dáárom zamel ik geld in. Tijdens de Vierdaagse zal ik de mensen in gedachten nemen die helaas deze strijd hebben verloren en zeker ook diegene die bezig zijn met deze strijd. Ze zullen niet vergeten zijn.
Verzameld bedrag
 1.987,65
Judith, Marloes, Jeanine en Jeske: Ik wandel voor Rode Kruis - Cycloon Idai en Kenneth
Ik wandel voor Rode Kruis - Cycloon Idai en Kenneth
Judith, Marloes, Jeanine en Jeske Team

Wij willen heel graag geld inzamelen om het Rode Kruis te steunen bij hun acties in Mozambique, nadat het land in korte tijd met niet 1, maar 2 natuurrampen te maken kreeg. Op vrijdagavond 15 maart kwam cycloon Idai aan land in Mozambique, in de havenstad Beira. Niet alleen Mozambique, maar ook buurlanden Zimbabwe en Malawi werden getroffen door de tropische storm. Iets minder dan 6 weken later raasde cycloon Kenneth over het noorden van Mozambique heen, vanaf de Comoren (een eilandengroep voor de kust), om verder te trekken naar het zuiden van Tanzania. Maar liefst 1,7 miljoen mensen zijn getroffen door deze cyclonen. Door de hevige regenval en harde wind is 90% van Beira beschadigd of verwoest. Inmiddels zijn er tot onze grote spijt al 602 dodelijke slachtoffers in Mozambique, 344 in Zimbabwe en 56 in Malawi. Na cycloon Idai brak cholera uit in Mozambique, met nu meer dan 6.500 gevallen. Ondertussen zijn er ook nog eens 64 gevallen van cholera gemeld in het gebied verwoest door cycloon Kenneth. Tevens zijn er al meer dan 22.000 meldingen van malaria binnengekomen. Allemaal verschrikkelijke cijfers. Lokale hulpverleners en correspondenten schetsen een afschuwelijk beeld: huizen die compleet onder water staan, wegen die door de enorme hoeveelheden regenval compleet zijn weggevaagd en vrachtwagens die omver zijn geblazen. Het Rode Kruis helpt door hulpteams in te zetten. Deze hulpteams delen waterzuiveringstabletten, voedsel en dekzeilen uit. Het Rode Kruis heeft 2 veldhospitalen richting Mozambique gestuurd, waarin zorg verleend kan worden aan 250.000 mensen. Ook zijn er meerdere opvangcentra geopend waar duizenden mensen slapen. Daarnaast probeert het Rode Kruis familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt weer met elkaar in contact te brengen. Hulp komt echter moeizaam op gang, omdat zelfs nu nog veel gebieden onbegaanbaar zijn en communicatie niet overal mogelijk is. Tevens is er nog veel geld nodig: eind april was er ruim 3 miljoen euro opgehaald, terwijl het Rode Kruis heeft ingeschat in totaal 27,5 miljoen euro nodig te hebben om alle hoognodige hulp te kunnen bieden. Voor de meesten van ons zijn zulke omstandigheden (gelukkig) onvoorstelbaar. Bent u echter net als wij (enorm) geraakt door deze rampen met catastrofale gevolgen, doneer dan voor het Rode Kruis in Mozambique! Alle kleine beetjes helpen! Om het even inzichtelijk te maken (staat ook op onderstaande site): €5,- voor zuiveringstabletten voor een maand schoon drinkwater €15,- voor een hygiënepakket voor vrouwen €15,- voor basisbenodigdheden voor een gezin van 5 personen (o.a. tandenborstels, zeep, toiletpapier) €60,- voor een pakket met spullen voor onderdak (onderzeil, dekzeil, bouwmateriaal en gereedschap) Voor meer informatie, zie de website van het Rode Kruis: https://www.rodekruis.nl/dossiers/cycloon-idai-mozambique/
Verzameld bedrag
 1.899,65
Ellen Francissen: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ellen Francissen Team

Mijn man heeft Parkinson en kan niet meelopen. Zo heb ik hem toch bij me en steun ik ook onderzoek in zijn en ons belang. Zelf werkt hij actief mee aan 2 lopende onderzoeken en heeft hij er ook profijt van. Zijn positieve inzet maakt dat wij in de beperkingen een prachtig leven hebben en we gunnen dit uiteraard ook aan anderen met deze ziekte
Verzameld bedrag
 1.885,25
chris khouri: Ik wandel voor Duchenne Parent Project!
Ik wandel voor Duchenne Parent Project!
chris khouri Team

We are walking to support the Duchenne Parent Project in the hope of contributing to the research that will delay the symptoms of the Duchenne Muscular Dystrophy, a rare genetic disorder that affects around 1 in 3,600–6,000 boys. Bas, a lovely 5-year old boy, has been diagnosed with Duchenne in January 2019, and we have seen how the life of his family has been turned upside down from one day to the other. Like the many children with Duchenne, Bas suffers progressive muscle deterioration and an ongoing decline in physical function. His muscle weakness has already become apparent, and he will most probably require a wheelchair by his early teenage years. Without our help, without the R&D, without the peer support group, parents of children with Duchenne would find it so much harder to cope. We owe it to Bas, and to his parents, my good friends Bas and Judith and to all the parents out there! So help us, and make a small contribution!
Verzameld bedrag
 1.854,65
René Backx: Ik wandel voor Kozie
Ik wandel voor Kozie
René Backx Team

Dementie/Alzheimer is een mensonterende ziekte waarbij herinneringen verdwijnen, persoonlijkheid verandert en kwaliteit van leven achteruit gaat voor zowel de patiënt als zijn/haar omgeving. Er wordt veel onderzoek gedaan om de ziekte beter te herkennen, genezen en (hopelijk ooit) te voorkomen. Daarnaast zijn er ook toepassingen die de kwaliteit van leven van huidige patiënten verbetert. Kozie is zo\'n product. KozieMe zorgt ervoor dat iemand zich weer thuis kan voelen. Het is een zacht kussen met ingebouwde speaker dat persoonlijke geluiden/muziek laat horen bij aanraking van het kussen. Het geeft aandacht via aanraking en fijne herkenbare geluiden. Een prettig gevoel. Een gevoel van thuis. Een essentieel gevoel voor personen met dementie/Alzheimer. Zeker als ze in een verzorgingshuis leven en niet in een herkenbare thuisomgeving zijn. KozieMe helpt in het creëren van een thuis. Helaas is mijn opa er niet meer en zag ik van dichtbij hoe Alzheimer zijn persoonlijkheid en geluk veranderde. Een gevoel van thuis was moeilijk te creëren in de verzorgingstehuizen waar hij zat. Dat heeft zijn situatie verslechterd. Ik weet zeker dat een product als KozieMe kon bijdragen aan zijn gevoel van thuis. Daarom maak ik me hard om zo veel mogelijk mensen met dementie een gevoel van thuis te geven. Juist in deze fase van iemands leven is dat enorm belangrijk. Daarnaast is KozieMe een innovatief product dat gemaakt wordt in een sociale werkplaats waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Mooi! Idee: Via deze sponsorloop probeer ik geld op te halen om zoveel mogelijk KozieMe’s aan te schaffen. Deze KozieMe’s doneer ik aan niet-commerciële verzorgingshuizen in Nederland zodat ze deze kunnen inzetten bij woongroepen voor mensen met dementie/Alzheimer. De producten worden dus eigendom van de verzorgingshuizen. Aangezien dit vernieuwende product een investering is voor de meeste patiënten, familieleden of instanties, heb ik deze sponsoractie opgezet zodat meerdere kleine donaties helpen tot aanschaf van nieuwe inzetbare KozieMe’s. Het volledige bedrag wordt direct gebruikt om zoveel mogelijk KozieMe’s aan te kopen en te vergeven. Win/Win: Ik zie een grote win/win/win/win/win/win-situatie: • Dementie/Alzheimerpatiënten: het goede doel! – zoveel mogelijk KozieMe’s inzetten en huidige Alzheimerpatiënten zich meer thuis laten voelen. • Verzorgingshuizen (niet-commercieel): doordat zij eigenaar worden van het product, kunnen ze zelf de Alzheimerpatiënten uitkiezen die het meest aan het product hebben en de KozieMe voor meerdere patiënten inzetten (via het verwisselen van een SD-kaartje kun je geluiden/muziek toevoegen specifiek voor een persoon). En mocht een patiënt komen te overlijden, dan kan het product direct doorgegeven worden aan een andere patiënt. Duurzaam gebruik is daarmee gegarandeerd. • Kozie: een social enterprise die werkt aan maximale maatschappelijke impact voor dementerende patiënten. Door deze wervingsactie kunnen ze meer KozieMe’s inzetten bij verzorgingshuizen. Doordat hun product gemaakt wordt met meerdere sociale werkplaatsen, worden ook werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen in het hebben van werk. • Alzheimer Stichting: het resterende donatiebedrag dat niet voldoende is om een extra KozieMe aan te schaffen, doneren we aan de Alzheimer stichting voor financiering van meer onderzoek naar deze mensonterende ziekte. • Jullie: met jouw donatie kan je direct bijdragen aan het verhogen van kwaliteit van leven van meerdere patiënten met dementie/Alzheimer. Daarnaast kun je suggesties geven van een verzorgingshuis dat interesse heeft in het krijgen van een KozieMe. Actie: 1. Doneer het geld dat je wil doneren via de knop “sponsor mij” 2. Deel deze actie op social media zodat we nog meer geld kunnen ophalen 3. Draag een niet-commercieel verzorgingshuis/instantie voor die zich inzet voor patiënten met dementie/Alzheimer en de KozieMe graag wil inzetten door een mail en motivatie te sturen naar rbackx.vierdaagsesponsorloop@gmail.com. En wie weet kan ik hen binnenkort blij maken met een eigen KozieMe. 4. Leef mee met mijn ervaringen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Of kom langs en doe mee! Heb je ideeën, suggesties of vragen, kun je me mailen op rbackx.vierdaagsesponsorloop@gmail.com. Alvast enorm bedankt!
Verzameld bedrag
 1.800,30
Ger Hoenders: Ik wandel voor Hope for Homeless
Ik wandel voor Hope for Homeless
Ger Hoenders Team

Hope for Homeless Cyprus is een non-profit organisatie die zwerfhonden opvangt en waarvan uit daar een liefdevol thuis wordt gezocht voor deze honden. Deze shelter is het levenswerk van Nandia en Marios Theodorou, twee gedreven mensen, die hun hele leven geven voor het redden van de honden, zodat ze een tweede kans hebben in hun leven. Al hun energie steken ze in de shelter en hun honden. Waarom een inzamelingsactie voor deze shelter? Wij hebben zelf een hondje geadopteerd uit deze shelter en zodoende ondervonden hoeveel inzet en werk er nodig is om de shelter te kunnen runnen. Ook hoe liefdevol Nandia en Marios met hun Angels omgaan en hoe zorgvuldig zij de honden in een nieuw warm huisje plaatsen. Er is héél veel geld nodig om de shelter draaiende te houden. Het geld is nodig voor het betalen van kosten, zoals voer, speciale puppymelk, dierenartskosten voor medische behandelingen en voor medicijnen, steralisaties en castraties. Ook voor de maandelijkse kosten van huur en elektriciteit. Hiervoor zijn Nandia en Marios volledig afhankelijk van giften en donaties. Ik draag de shelter en het team van Hope for Homeless een warm hart toe en wil vragen om samen met mij er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk honden een kans krijgen op een beter leven. Help je mee? Elke euro telt en elke hond is er 1!
Verzameld bedrag
 1.790,00
Maya Ligthart: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Maya Ligthart Team

Kanker is, naast vele andere ziekten, gewoon een enorme rotziekte die jaarlijks van veel mensen het leven eist. Onderzoek naar kanker is enorm lastig en kost hierdoor veel tijd en geld. Graag wil ik mij inzetten voor het KWF, omdat ik nu al te veel mensen aan kanker verloren ben en ik dit in mijn naaste omgeving ook veel te vaak hoor! Mensen die op een veel te jonge leeftijd uit het leven worden gerukt en een niet opnieuw te vullen gat achter laten bij hun dierbaren! Alle beetjes helpen!!
Verzameld bedrag
 1.744,60
Wilma Kooiman: Ik wandel voor Stichting Goeie Hoop
Ik wandel voor Stichting Goeie Hoop
Wilma Kooiman Team

Lopen is leuk. Lopen voor een goed doel is nog leuker. Voor de vierde keer hoop ik mee te doen en dit jaar wil ik de 4 x 40 km lopen voor Stichting Goeie Hoop in Zuid-Afrika om daarmee een steentje bij te dragen aan het welzijn van kinderen. Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit deze situaties, omdat het niet verantwoord is de kinderen er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor haar kind(eren). Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding tussen kinderen en biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een traumatische ervaring voor de kinderen. Het Nederlandse echtpaar Erwin en Ida Born en hun medewerkers, onder wie ook Nederlandse vrijwilligers, vangen deze kinderen op in het Kind- en Jeugdzorgcentrum in Gordonsbaai, Zuid-Afrika, in samenwerking met o.a. jeugdzorg en maatschappelijk werk. Men biedt hen daar voor korte of langere tijd een veilig thuis en de zorg die zij nodig hebben. Het motto van Goeie Hoop is: Impossible is not a word that holds any meaning in this house. We have the ability to make things happen. We have a can-do-attitude. Onmogelijk is een woord zonder betekenis in dit huis. We hebben de mogelijkheid dingen te laten gebeuren. We hebben een we-kunnen-het-doen-houding. Dit is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Mattheus 19 : 26 For with God all things are possible. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Want niks sal onmoontlik met God wees nie. Info: www.goeiehoop.nl Facebook: Goeie Hoop Op Facebook zal ik elke dag verslag doen van mijn belevenissen onderweg, leesbaar voor iedereen, ook als je mijn \\\'vriend\\\' niet bent op Facebook. Sponsoren is mogelijk tot eind augustus! Vragen? wilmakooiman@solcon.nl 06-48057208
Verzameld bedrag
 1.724,65
Team  Elleke Meitâh  voâh Petâh: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Team Elleke Meitâh voâh Petâh Team

Bedenk eens: 47.000 mensen mogen inschrijven voor de Vierdaagse... Bedenk eens: 47.000 overleden in 2017 aan kanker Meer hoeven we niet te zeggen toch? Onderzoek is hard nodig... nu, in de toekomst! En dank zij het onderzoek dat al gedaan is, kunnen wij deze Vierdaagse met z\'n drietjes lopen! Annechiena, Nienke en Gerdie
Verzameld bedrag
 1.699,65
Lia Olthof van Rhijn: Ik wandel voor Campagneteam Huntington
Ik wandel voor Campagneteam Huntington
Lia Olthof van Rhijn Team

Ik zie met eigen ogen wat Huntington met een jong meisje doet. Momenteel is het onderzoeksteam heel hard aan het werk om een medicijn te ontwikkelen om de ziekte te behandelen. Ze zijn al heel dichtbij en met uw gift komen ze nog een stukje dichterbij. Ik ga me inzetten voor alle anderen die, in de toekomst, geholpen kunnen worden. De tekst hieronder komt van Campagneteam Huntington. Ik kan het niet beter verwoorden, dus heb ik de tekst overgenomen. WAT IS HUNTINGTON? De ziekte van Huntington is een vreselijke en mensonterende ziekte welke qua symptomen een combinatie lijkt van Alzheimer, Parkinson en ALS. Huntington is een erfelijke ziekte die ontstaat door een DNA mutatie in het gen coderend voor het huntingtin eiwit. Door deze mutatie krijgt het eiwit een langere reeks van glutamine (Q) aminozuren (polyQ), wat het gevolg is van de verlengde reeks CAG repeats in het coderende gen. Wanneer de reeks de 36-38 Q’s overschrijft krijgt de gendrager de ziekte. Hoe langer de reeks, hoe eerder en heftiger de ziekte zich openbaart. Als gevolg van de lange polyQ reeks gaan de huntingtin eiwitten klonteren in hersencellen. Hierdoor functioneren de hersencellen niet meer goed, leidend tot achteruitgang in het geheugen en de motoriek of tot psychische problemen. Vanaf het moment van de eerste klachten leeft de patiënt gemiddeld nog 17 jaar. Fysieke klachten: Patiënten lijken vaak rusteloos en zenuwachtig. Deze subtiele bewegingen worden gevolgd door bewegingsonrust in het gezicht en de ledematen, kleine vrij snelle bewegingen of rukjes, een grimas, dronkenmansgang en vermindering van het evenwichtsgevoel. In een later stadium ziet men grove, doelloze en onwillekeurige bewegingen van de ledematen, het hoofd en daarna ook van de romp. Geestelijke klachten: Het spreken en slikken kan ernstige problemen opleveren. De lichamelijke symptomen bij de jeugdvorm zijn vaak verschillend van die van volwassenen. In plaats van de onwillekeurige bewegingen zoals bij de meeste volwassenen, kan bij de jeugdvorm spierstijfheid op de voorgrond staan. Overigens komt de ziekte relatief weinig bij jongeren voor. De jeugdvorm wordt nagenoeg altijd overgeërfd van de vader die meestal een mildere mutatie heeft en pas op latere leeftijd ziekte symptomen heeft gekregen. Terwijl de Parkinson en Alzheimer typische ouderdoms-ziektes zijn (voor 95% niet erfelijk, maar ‘spontaan’ ontstaan), is de Ziekte van Huntington voor 100% een familiaire aandoening die wordt overgedragen van ouder op kind. Het is een dominante overerving: als een van de ouders gendrager is heeft het kind 50% kans ook gendrager te worden (wat een verschil is met veel andere recessieve erfelijke ziektes zoals taaislijmziekte waar beide ouders gendrager moeten zijn en een kind dan 25% kans heeft ziek te worden). Vanwege het feit dat er voor deze vreselijke ziekte geen geneesmiddel is en psychische problemen vaak als eerst optreden, heerst er een taboe en schaamtegevoel bij veel families. Gendrager zijn heeft onder meer gevolgen voor je werk, relaties, hypotheek en verzekeringen. Door het verzwijgen van het voorkomen van de ziekte binnen een familie wordt de nieuwe generatie vaak soms verrast dat ze zelf het risico lopen gendrager te zijn. www.doodgezwegen.nl
Verzameld bedrag
 1.679,60
Janneke den Hartog: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Janneke den Hartog Team

Er kan voor dit belangrijke doel nooit genoeg geld opgehaald worden. Ik probeer hier dmv ervoor te lopen en mij te laten sponseren mijn steentje bij te dragen!
Verzameld bedrag
 1.676,65
Marjan van Maurik: Ik wandel voor Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
Ik wandel voor Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
Marjan van Maurik Team

Zelf heb ik al sinds ik me kan herinneren Neurofibromatose type 1 (NF1). Ben hier in het verleden ook al diverse keren aan geopereerd. Neurofibromatose is een complex en ingrijpend syndroom en vooral nog niet voldoende begrepen. U kunt doneren voor meer onderzoek. Meer kennis maakt het mogelijk om meer te doen. Al is het niet voor mij maar dan wel voor patiënten die na mij komen. Maak van mijn 25ste Vierdaagse een mooie Vierdaagse met een leuk bedrag voor Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)
Verzameld bedrag
 1.670,30
Kelly Kok: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Kelly Kok Team

Dit jaar loop ik voor de 6e keer de Nijmeegse Vierdaagse en voor de eerste keer voor een goed doel. De reden dat ik voor ALS Nederland heb gekozen is, omdat er aan het begin van dit jaar ALS is geconstateerd bij een hele lieve collega. Dit bericht heeft er bij mij en mijn collega\\\'s flink ingehakt. Op deze manier hoop ik een (klein) steentje bij te dragen aan onderzoek naar, of medicijnen tegen deze vreselijke ziekte. Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als deze ziekte ooit afgeremd of genezen kan worden.
Verzameld bedrag
 1.633,60
Bertha Reimink: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Bertha Reimink Team

Ik heb dit doel gekozen omdat ik binnen mijn gezin/ familie zie wat Parkinson met je doet. Helaas bestaat er nog geen genezing voor. De Parkinson Vereniging zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson en/of een parkinsonisme in Nederland. Dit doen zij door patiënten samen te brengen, mee te laten praten en beslissen, informatie te verstrekken en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren voor de patiënten van nu. Daarvoor is veel geld nodig. Ik hoop dan ook dat u mij wilt sponsoren, zodat we een mooi bedrag ophalen voor de Parkinson Vereniging. De Vierdaagse sponsorloop garandeert dat het gesponsorde bedrag 100% uitbetaald wordt aan de Parkinson Vereniging. Alvast bedankt voor je steun!
Verzameld bedrag
 1.609,60
Raymon Schröder: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Raymon Schröder Team

Omdat er nog zoveel mensen om me heen nog heel hard moeten werken om deze ziekte te overwinnen. Het percentage nog steeds 1 op 3 is en dat is best veel.
Verzameld bedrag
 1.609,30
Manon en Hans Wesseling: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Manon en Hans Wesseling Team

Wij zijn Manon en Hans en wandelen dit jaar weer voor het KWF. Dit is voor ons het 4de jaar samen. Wij hebben dit doel gekozen omdat wij om ons heen zien dat er nog dagelijks een strijd gevoerd wordt om de ziekte kanker te overwinnen. Helaas zijn er inmiddels al enkele familieleden en vrienden aan deze verschrikkelijke ziekte overleden. Wij hopen met onze actie een bijdrage te leveren aan onderzoek naar, en uiteindelijke genezing van kanker. Elke euro helpt !! Dus steun ons en help ons weer een mooi bedrag bij elkaar te wandelen.
Verzameld bedrag
 1.565,00
Eline Vijverstra: Ik wandel voor Stichting Namelok
Ik wandel voor Stichting Namelok
Eline Vijverstra Team

Stichting Namelok is in Oktober 2005 opgericht en heeft als doel de leefsituatie van diverse gemeenschappen in Kenia te verbeteren. Dit door het realiseren van waterputten. De plaatselijke bevolking leeft in grote armoede en kan niet beschikken over de meest elementaire levensbehoefte, water. Het brengen van geld naar dit gebied zou geen meerwaarde bieden. Wat ter plaatse nodig is zijn met name waterputten voor schoon drinkwater. Met de oprichting van Stichting Namelok wordt dit doel daadwerkelijk uitgevoerd. Wij lopen voor deze stichting omdat we met eigen ogen hebben kunnen zien wat het voor de Kenianen betekent wanneer deze stichting actief is geweest. In plaats van vele kilometers te moeten lopen voor water, is er nu op vele plaatsen een waterpunt veel dichter bij de gemeenschap. En we hopen door veel geld op te halen, nog veel meer gemeenschappen te kunnen helpen!
Verzameld bedrag
 1.559,95
Wim Hubers: Ik wandel voor Stichting Vlinderkind
Ik wandel voor Stichting Vlinderkind
Wim Hubers Team

EB (Epidermolysis bullosa) is nog vrij onbekend, maar ontzettend heftig. Bij mensen met deze ziekte sluiten de verschillende huidlagen niet goed op elkaar aan. Door de wrijving tussen de loszittende huidlagen ontstaan er blaren en andere beschadigingen op de huid en de slijmvliezen. Kinderen met deze ziekte worden ook wel vlinderkinderen genoemd, aangezien hun huid zo teer is als vlindervleugels. Het is toch vreselijk wanneer je je (klein) kind niet kunt vastpakken en knuffelen omdat de huid hierdoor direct beschadigd.
Verzameld bedrag
 1.502,00
leo van Werkhoven: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
leo van Werkhoven Team

Mijn echtgenote (Gerda) is eind oktober 2018 overleden en ik heb haar een belofte gedaan. In 2019 ga ik mij tijdens de 4-daagse van Nijmegen inzetten voor een goed doel. ik heb gekozen voor de Maag, Lever Darm Stichting zodat nog meer onderzoek kan worden gedaan naar de oorzaken van ziektes waaraan mensen helaas nog steeds overlijden..
Verzameld bedrag
 1.499,60
Dana Van der Kraan: Ik wandel voor Dierenambulance Nijmegen
Ik wandel voor Dierenambulance Nijmegen
Dana Van der Kraan Team

De Dierenambulance Nijmegen is niet weg te denken uit Nijmegen. De vrijwilligers die te allen tijde uitrukken om zieke en gewonde dieren op te halen en op te vangen. En nog veel meer, zie dit linkje voor meer informatie: https://www.dierenambulancenijmegen.nl/dan-activiteiten/ Momenteel is hard geld nodig om nieuwe vogelverblijven te kunnen maken. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen! Help je mee? Elke cent is welkom!
Verzameld bedrag
 1.499,60
Theo Meister: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Theo Meister Team

Voor de vierde keer op rij zal ik ook in 2019 de vierdaagse gaan lopen van 16 tot en met 19 juli. En ook dit jaar wil ik dat doen om geld in te zamelen voor het onderzoek naar een oplossing voor de dodelijke ziekte ALS. Helaas is er nog geen oorzaak van en oplossing voor deze progressieve ziekte gevonden, daarom is elke Euro van groot belang voor fundamenteel onderzoek en het verbeteren van de zorg. Mijn directe motivatie is het overlijden van mijn echtgenote Thea in december 2015 aan deze gevreesde ziekte.
Verzameld bedrag
 1.480,00
Robert Knabben: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Robert Knabben Team

Helaas heb ik familieleden in mijn directe omgeving verloren aan deze verschrikkelijke ziekte. Als familie kun je niet anders dan meegezogen worden in de achtbaan aan emoties die bij de strijd tegen kanker komen kijken. Door geld in te zamelen voor het KWF hoop ik dat genezing weer een stapje dichterbij komt, zodat anderen dit niet meer hoeven mee te maken.
Verzameld bedrag
 1.470,25
Ans Hoving: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ans Hoving Team

Dit jaar loop ik samen met Rieky voor de 10e keer de Nijmeegse Vierdaagse. En hoop ik weer veel geld op te halen voor de Parkinsonvereniging. Parkinson is een hersenziekte met vergaande gevolgen, ik maak dat zelf van dichtbij mee met mijn man die nu enkele jaren patient is. Daarom vind ik het zo belangrijk dat er geld wordt opgehaald zodat er onderzoek gedaan kan worden om deze verschrikkelijke ziekte te helpen voorkomen of hopelijk ooit te genezen. Wil je me helpen om mijn 10e Vierdaagse nog mooier te maken? Maak dan hier een bedrag over! Dank je wel!
Verzameld bedrag
 1.468,95
Daphne Meeuwesen: Ik wandel voor Make a Memory
Ik wandel voor Make a Memory
Daphne Meeuwesen Team

Dit jaar loop ik de vierdaagse voor Stichting Make a Memory. In Mei 2018 zijn onze zoontjes geboren na een zwangerschap van 24 weken. Vlak na hun geboorte zijn zij beide vrij snel overleden. Na het verlies van onze zoontjes Milo en Levi is Stichting Make a Memory foto\'s van hun komen maken in het ziekenhuis. Het zijn prachtige foto\'s geworden die ons nu een jaar later nog steeds ontzettend veel steun geven. Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar. Met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto\'s gemaakt. De fotografen werken belangeloos en hun werk onderscheidt zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto\'s die ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken.
Verzameld bedrag
 1.461,30
Marjan Bredewold: Ik wandel voor Stichting kLEEF
Ik wandel voor Stichting kLEEF
Marjan Bredewold Team

Dit jaar ga ik voor de tiende keer meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens de afgelopen jaren heb ik al vaker gedacht om een goed doel te sponsoren, maar ik wist niet precies hoe ik dit aan moest pakken. Onlangs ben ik in mijn gezin geconfronteerd met de vreselijke ziekte die kanker heet. Hierdoor ben ik met de stichting \'kLEEF in aanraking gekomen en merk ik wat voor een goed werk deze stichting doet voor mensen met kanker en hun naasten. Dit werk wordt gedaan door ruim 80 vrijwilligers. Zij staan dagelijks klaar voor vele kankerpatiënten, maar ook voor hun gezins- en familieleden. Ze hebben een luisterend oor, organiseren vele activiteiten zoals zingen, sporten, Yoga, schilderen, koken en diverse workshops. Dit is de reden dat ik deze stichting wil helpen om door te kunnen gaan met hun goede werk. Door de stichting \'kLEEF te steunen, helpen we met ons allen dus indirect om het leven van al die mensen met kanker een stukje draaglijker te maken. Wil je meer weten over deze prachtige stichting, kijk dan op https://www.stichtingkleef.nl/ of op de faceboekpagina https://www.facebook.com/stichtingkleef/
Verzameld bedrag
 1.459,30
Elvira Eggink: Ik wandel voor Nierstichting
Ik wandel voor Nierstichting
Elvira Eggink Team

Ik kom in actie voor de Nierstichting omdat; Genezing van nierziekten tot op de dag van vandaag niet mogelijk is. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Dialyseren is geen leven, maar overleven. Mensen gaan dood door (nog steeds) het tekort aan donornieren. Door mijn deelname aan de Vierdaagse hoop ik zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van nierziekten en om nierpatiënten hun leven terug te geven. Help je ook mee? Iedere bijdrage is welkom! Alvast hartelijk dank!
Verzameld bedrag
 1.443,60
Leo en Karin Kardienaal: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Leo en Karin Kardienaal Team

Leo\'s moeder heeft de ziekte van Alzheimer en woont nu 3 jaar op een gesloten afdeling in een verpleeghuis. Tijdens bezoeken en het vrijwilligerswerk dat hij in het verpleeghuis doet ziet hij om zich heen wat voor impact de ziekte heeft op de mensen die er wonen en ook op de familie van de zieke bewoners. Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Wij zetten ons daar graag voor in middels deze sponsoractie. Elke euro telt
Verzameld bedrag
 1.415,00
Simone Bos: Ik wandel voor Longfibrosepatiëntenvereniging
Ik wandel voor Longfibrosepatiëntenvereniging
Simone Bos Team

In de zomer van 2016 werd mijn vader ziek. Hij kwam zelfs aan de beademing te liggen. De artsen hadden geen idee wat hem mankeerde en op een punt moesten we zelfs afscheid komen nemen. Wonder boven wonder raakte hij uit zijn coma en begon hij met revalideren. Op dat punt wisten de artsen nog steeds niet wat hij had. Na 5 weken thuis te zijn kwamen ze dan toch met de diagnose: longfibrose. Achteraf hadden ze het in 2010 al kunnen zien bij een opname in het ziekenhuis, helaas herkenden ze de beelden toen niet als zijnde longfibrose. Hij heeft nog 2 jaar bij ons mogen zijn en is vorig jaar mei overleden. Nu nog vraag ik me af hoe het was gelopen als ze het in 2010 hadden herkend. Dit is mijn reden om te lopen. Voor mijn vader is het te laat, maar nog niet voor anderen! Juist omdat er zo weinig bekent is en artsen het niet direct herkennen, wil ik geld voor meer onderzoek en meer bekendheid inzamelen. Mijn gekozen doel, stichting longfibrose is voor patiënten met deze diagnose erg hulpzaam. Toen mijn vader uiteindelijk de diagnose kreeg, zijn we eigenlijk meteen gaan googelen wat het nou precies was. We hadden er nog nooit van gehoord en wisten niet wat het inhield. We kwamen direct op de website van longfibrose.nl Wat zo goed is aan hun stichting is dat ze op alle gebieden hulp bieden aan mensen met longfibrose. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook aan hun omgeving. Er staan handige tips en ze houden verschillende bijeenkomsten voor \"lotgenoten\". Op het moment dat je zo\'n zeldzame ziekte hebt, is het fijn om herkenning te vinden in situatie\'s waar je tegenaan loopt. Uit eigen ervaring weet ik dus hoe belangrijk hun werk is en wil ik hier heel graag aan bijdragen!
Verzameld bedrag
 1.404,30
Ruurd Van Rooijen: Ik wandel voor Stichting Smarter Hospital
Ik wandel voor Stichting Smarter Hospital
Ruurd Van Rooijen Team

Smarter Hospital ondersteunt het ziekenhuis City Garden Clinic in Makeni, Sierra Leone waar ik werkzaam ben. In het ziekenhuis laboratorium is behoefte aan apparatuur voor bio-chemische analyse, zodat ook onder andere lever en nier functies kunnen worden bepaald. Tot op heden is dat niet mogelijk.
Verzameld bedrag
 1.370,00
Katja Thevissen: Ik wandel voor Stichting Onbegrijpelijk Brein
Ik wandel voor Stichting Onbegrijpelijk Brein
Katja Thevissen Team

Stichting Onbegrijpelijk Brein is een kennis- en ervaringsplatform voor cliënten met MCDD, hun ouders en zorgprofessionals, opgericht door mijn lieve vrienden Esther en Remco. Hun prachtige zoon Kai overleed op 20-jarige leeftijd aan de gevolgen van deze destructieve psychiatrische ziekte. Via de stichting willen Esther en Remco meer bekendheid geven aan de ziekte om zo de zoektocht naar adequate hulp makkelijker en minder eenzaam te maken en het leven van de patiënten en hun naasten hopelijk iets draaglijker te maken. Voor meer informatie: https://onbegrijpelijkbrein.nl
Verzameld bedrag
 1.370,00
Andy Schep: Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Andy Schep Team

Ik loop voor de stichting Overwinnaars. Stichting Overwinnaars zet zich in voor mensen wiens lichaam hen in de steek heeft gelaten door een ziekte of een ongeluk en die een zetje in de rug nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen, door middel van specialistische zorg die niet door verzekeraars wordt vergoed.
Verzameld bedrag
 1.369,65
Jose Verheijen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Jose Verheijen Team

Iets kunnen doen tegen de ziekte die soms zo akelig dichtbij komt.
Verzameld bedrag
 1.367,65
Liz Wolting: Ik wandel voor Stichting Animals Faith
Ik wandel voor Stichting Animals Faith
Liz Wolting Team

Deze stichting helpt honden en katten die nergens anders meer een kans krijgen. Vaak zijn dit dieren met euthanasieadvies die in andere asiels niet meer opgenomen worden en die hun hele leven al verkeerd begrepen worden. Het opvangen en rehabiliteren van deze dieren kost veel geld. Maar zonder deze stichting zouden deze dieren ingeslapen worden en dat is natuurlijk geen optie. Stichting Animal\'s Faith krijgt geen subsidie en moet dagelijks elk dubbeltje omdraaien. Om het deze stichting wat makkelijker te maken en te kunnen helpen met het dragen van de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht, dierenartskosten, voeding, etc. loop ik de vierdaagse voor hen en vooral voor al hun dieren <3 Help je mee?
Verzameld bedrag
 1.364,00
Marco Jordens: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Marco Jordens Team

Samen trekken wij ten strijden tegen kanker! Ik ga geld ophalen voor kankeronderzoek in het Radboud ziekenhuis om bij te dragen aan een wereld zonder kanker. Dat is heel hard nodig, want nu krijgt een op de drie mensen kanker. Op mijn prille leeftijd ben ik ook al vaak in aanraking gekomen met ontroerende verhalen. Familie, kennissen en vrienden die de strijd helaas niet hebben mogen winnen. Maar wij kunnen die strijd doorzetten! Door jou als donateur en ik als wandelaar kunnen wij een mooi bedrag binnen halen wat kan bijdragen aan baanbrekend onderzoek. Ik draag mijn 4Daagse op aan mijn oom Rien. Inmiddels ruim 3 jaar geleden is hij gediagnosticeerd met prostaatkanker met uitzaaiingen. Met een aantal jaar te leven, geniet hij nog vol van het leven. Met hier en daar wat onderzoeken, bestralingen en chemo\\\'s is zijn strijd nog niet gestreden. Dagelijks maak ik deel uit van dit bijzonder en emotioneel verhaal. Jarenlang hebben mijn oom Rien en zijn man Simon voor mij klaargestaan. Zij hebben mij de wereld laten zien, geleerd een goed mens te zijn en het leven te waarderen en te bedanken. Het mooiste wat ik nu kan doen is voor hen mijn strijd laten zien tijdens de 4Daagse. Het maakt mij trots, blij en emotioneel als ik zie hoe blij Rien wordt van mijn deelname. Het maakt mij trots, blij en emotioneel als ik denk aan iedere dag die ik loop tijdens de vierdaagse en ik Rien langs de kant zie staan. Steun mij en doneer nu om een prachtig bedrag op te halen voor het KWF/Radboud Oncologiefonds voor kankeronderzoek! P.s. Klein bedrag, 5 euro doneren mag!;) Dankjewel voor jullie steun!
Verzameld bedrag
 1.354,30
Sanne & Nina : Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Sanne & Nina Team

Ik, Sanne heb bijna 5 jaar op de poli Verloskunde en Gynaecologie van het Radboudumc gewerkt en mijn loopvriendin Nina Lely werkt hier nog steeds. Wij zijn meerdere malen geconfronteerd met de ernstige gevolgen van gynaecologische kanker. Dit heeft ons zeer geraakt. Professor Massuger heeft ons verteld over de goede zaken die Ruby and Rose verricht. Wij zouden hier graag een bijdrage aanleveren d.m.v het lopen van de vierdaagse.
Verzameld bedrag
 1.353,00
Kimberly & Yadi | Elzakkers & Hagenaars: Ik wandel voor Stichting Haarwensen
Ik wandel voor Stichting Haarwensen
Kimberly & Yadi | Elzakkers & Hagenaars Team

Per jaar verliezen zo\'n 500 jonge kankerpatientjes hun haar door chemotherapie. Daarnaast krijgen tientallen kinderen te maken met haaruitval als gevolg van alopecia (kaalhoofdigheid) of een medische ingreep. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vol zelfverzekerdheid van hun jeugd kunnen genieten. Daarom steunen wij Haarwensen in het realiseren van prachtige haarwerken voor deze kanjers.
Verzameld bedrag
 1.323,95
Niels Fiddelaers: Ik wandel voor Stichting Intermobiel
Ik wandel voor Stichting Intermobiel
Niels Fiddelaers Team

Stichting Intermobiel is een non-profit organisatie, uitgevoerd en ondersteund door minder mobiele en huisgebonden jongeren met een klein team van vrijwilligers. Intermobiel ontvangt g&eacute;&eacute;n overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften, donaties, sponsoring en ludieke acties. Intermobiel zet zich in voor: 1. bevorderen van lotgenotencontact, 2. kennisuitwisseling en 3. belangenbehartiging. De site www.intermobiel.com ontwikkeld als digitale ontmoetingsplaats en kennisplatform. Mede dankzij Intermobiel heeft mijn vader een bed in de auto, door rugklachten is hij deels bedlegerig. Sindsdien is mijn vader vrijwilliger en bestuurder voor de stichting die veel goed werk verrichten voor anderen, die door een lichamelijke handicap en of chronische ziekte minder mobiel zijn. Daarvoor wil ik graag deze uitdaging aan gaan en hoop ik zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen!
Verzameld bedrag
 1.319,00
Rik Bouwman: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Rik Bouwman Team

Als je niet anoniem sponsort, en je zou het leuk vinden, kom ik graag met de door Wensink beschikbaar gestelde shirts bij je langs om je naam er op te schrijven. Zo zal ik met een volgeschreven shirt extra gemotiveerd zijn dit te volbrengen.
Verzameld bedrag
 1.310,00
Harma Terpstra: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Harma Terpstra Team

Borstkanker en lymfeklierkanker. In de familie staan we weer machteloos om een lieve, jonge moeder en vrouw en dochter en (schoon) zus die knokt tegen de gevolgen van borstkanker. We staan allemaal langs de zijlijn. Ik ben blij dat ik gezond kan lopen. Ik kan haar pijn niet wegnemen maar Ik hoop met deze sponsoring toch een ietsiepietsie te kunnen doen. Beleven. Meeleven. Doorleven.
Verzameld bedrag
 1.304,30
Peter Bos: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Peter Bos Team

De 4 daagse loop ik omdat het een super mooie week is en wil een aandeel geven in het oplossen of genezen van deze vreselijke oneerlijke ziekte.En ik loop hem zeker voor de mensen om mij heen die hier mee te maken hebben.Ga er voor vriendjes dan ga ik op een andere manier mijn best doen.
Verzameld bedrag
 1.285,00
Bert Kruisselbrink: Ik wandel voor Stichting Zorgerf Berkelland
Ik wandel voor Stichting Zorgerf Berkelland
Bert Kruisselbrink Team

Wanneer thuis wonen in verband met dementie niet langer gaat, zal uitgekeken moeten worden naar een passende woonomgeving met zorg. Zorgerf Berkelland wordt een alternatief voor het huidige aanbod en wil helpen om wachtlijsten te verkorten. Het stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen is een van de uitgangspunten. Zorgerf Berkelland wil aan deze doelgroep woonzorg met dagbesteding bieden, waarbij de bewoners centraal staan en de begeleiding geboden gaat worden welke daar voor nodig is. De reden dat ik mij hiervoor inzet is dat mijn vader alzheimer heeft en is opgenomen in een verpleeghuis, waar niet de mogelijkheden zijn welke een zorgerf biedt, alsmede niet persoonlijke zorg geboden kan worden welke nodig is. De missie en visie van Zorgerf Berkelland is juist deze doelgroep meer te kunnen bieden. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.zorgerfberkelland.nl. Alvast dank voor uw steun.
Verzameld bedrag
 1.284,95
Janneke Mooren: Ik wandel voor Stichting voor Sara
Ik wandel voor Stichting voor Sara
Janneke Mooren Team

Stichting voor Sara. Sara is een meisje van 3 jaar oud uit Dordrecht en lijdt aan de spierziekte MDC1a. Haar ouders hebben zo een 3 jaar geleden de stichting voor Sara opgericht om te strijden voor een behandeling voor deze spierziekte (MDC1a), maar ook andere zeldzame spierziekten. Stichting Voor Sara gelooft dat we samen talloze zeldzame spierziekten de wereld uit kunnen helpen door te investeren in onderzoek. Want Sara is niet alleen. Er zijn duizenden kinderen met een zeer zeldzame spierziekte. Waaronder ook mijn beste vriendin , haar naam is Ilse van Kemenade. Hallo allemaal, Mijn naam is Ilse van Kemenade, ben 29 jaar oud en lijdt aan de spierziekte MDC1a. Deze spierziekte zorgt ervoor dat ik in het dagelijkse leven gebruik moet maken van een elektrische rolstoel. Door de spierziekte zijn mijn spieren aangetast en verlies ik steeds meer spierkracht. Ik kan nu nog kleine stukjes lopen en mijn dagelijkse verzorging grote deels zelf verrichten. Maar wat nu als ik nog meer spierkracht verlies en dat allemaal niet meer kan? Dan zal ik (meer) afhankelijk zijn van hulpverleners. Maar ondanks mijn beperking geniet ik volop van het leven. Ik doe vrijwilligerswerk, ik speel elektrisch rolstoelhockey op hoog niveau en onderneem veel leuke en gezellige dingen. Ik hoop dat het onderzoek wat al in gang gezet is, mag eindigen met een mooi resultaat en er een behandeling komt voor mijn (en andere) spierziekten. Stichting voor Sara is bezig met onderzoek voor een behandeling tegen MDC1a en hebben hier 500.000,00 euro voor nodig. Laten we met elkaar strijden om dit geld bij elkaar te verzamelen om MDC1a (en overige zeldzame spierziekten) uit de wereld te helpen! Ik ga lopen voor dit goede doel omdat Ilse mijn beste vriendin is en ik heel graag wil helpen dat ze verder kunnen met het onderzoek. En haar ook steunen met alles waar ik maar kan.. vaak kan ik niks voor haar doen omdat ze te moe is om gezellig iets te gaan doen dus nu heb ik een kans om volop voor haar te strijden! Van de nodige 500.000 euro is al ruim 300.000 euro opgehaald voor de onderzoeken en behandeling! Ik loop ook daarom niet de 40 kilometer wat ik wel mag. Ik moet van mijzelf een grotere prestatie leveren en meer moeite doen dat het echt verdiend is! Daarom loop ik de 50 kilometer. Wie strijd er mee om deze zeldzame spierziekte uit de wereld te helpen met de WALK OF THE WORLD! Iedere euro is zeer welkom! Janneke mooren.
Verzameld bedrag
 1.275,30
Henk Rutten: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Henk Rutten Team

Een heel goede vriend van mij waar ik al jaren mee wandel, Pieterpad, Westerborkpad en nog veel meer heeft al enige tijd Parkinson. Ook een collega van me lijdt aan Parkinson. Deze slopende ziekte heeft zich bij hen geopenbaard al voor hun 60ste levensjaar, helemaal nog niet zo oud dus. Graag wil ik voor hen lopen en mijn steentje bijdragen aan het goede werk van de Parkinson Vereniging.
Verzameld bedrag
 1.274,65
Ans Hermeling: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Ans Hermeling Team

Mijn naam is Ans Hermeling. 5 jaar geleden liep ik met mijn kleindochter de 4 daagse Nijmegen haar wens was om voor Kika te lopen wat ik natuurlijk super van haar vond. Dit jaar loop ik voor de 4 de keer Kika. Omdat elke week 10 kinderen tussen de 0 en 18 jaar een vorm van kanker krijgen.Wie wil er nou niet dat deze ziekte bestreden wordt bij kinderen! Kika heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten en de bijwerking als gevolg van de behandeling te verminderen. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Met jullie eenmalige sponsoring en mijn inzet aan kilometers dragen wij samen steentje bij aan deze onderzoeken. Hartelijke dank namens mij en Kika.
Verzameld bedrag
 1.270,00
willem vogels: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
willem vogels Team

Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten. Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld rondom een grote centrale Picknickplek. Het gebouw heeft de vorm van een Slak op een Bloem. Kinderen kunnen er in een veilige en kleurrijke omgeving spelen. Ouders ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal vertellen en ervaringen delen. Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren. 20-20-20-20-20-20-20 jaar jubileum actie's voor Villa pardoes 20-20-20-20-20-20-20 zaterdag 6 april gaan we pizza bakken voor Villa Pardoes ,kinderkookclub( viert 20 jarig bestaan) woensdag 24 juni a.s. gaan we met de kinderkookclub en jongerenwerk weer koken in Villa Pardoes juli 2019 ga ik de vierdaagse lopen voor Villa Pardoes we hopen zo een mooi bedrag bijeen te krijgen voor Villa Pardoes.
Verzameld bedrag
 1.254,65
Jaap van Duuren: Ik wandel voor StichtingCHEF.nl  Childcare Education Foundation
Ik wandel voor StichtingCHEF.nl Childcare Education Foundation
Jaap van Duuren Team

Er zijn nog heel veel kinderen in Gambia die niet naar school kunnen. Wij proberen als stichting hier iets aan te doen, door scholen en waterputten te bouwen. Als u ons daarbij wilt helpen heel graag. Zie onze website: Stichtingchef.nl
Verzameld bedrag
 1.230,65
Wendy Rutten: Ik wandel voor Stichting Poezensnuitjes
Ik wandel voor Stichting Poezensnuitjes
Wendy Rutten Team

Elke donatie voor stichting Poezensnuitjes is welkom. Er worden hier een hoop kitten en katten mee geholpen waaronder castratie, sterilisatie of andere behandelingen waar de snuitjes van beter worden of geholpen worden.
Verzameld bedrag
 1.230,00
Johan Knol: Ik wandel voor Stichting Ambulance Wens (Drenthe)
Ik wandel voor Stichting Ambulance Wens (Drenthe)
Johan Knol Team

Hallo allemaal, Wij, Johan en Wouter Knol & Nienke Bosma gaan de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Voor deze mooie uitdaging waren we op zoek naar een goed doel om ons te laten sponseren. Hierbij kwamen we uit bij de Stichting Ambulance Wens ! Wat is Stichting Ambulance Wens ? Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. Sinds 3 augustus 2012 beschikt Stichting Ambulance Wens over een eigen vakantie huis, het Jan Bos Huis, in de bossen van Beekbergen. Voor meer informatie; http://www.ambulancewens.nl De stichting werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van giften en donaties. Op deze manier kunnen er veel mensen genieten van een laatste Wens die in vervulling kan gaan, samen met evt partner, kinderen en/of familie! U begrijpt al wel dat hiervoor geld nodig is ! Johan, Wouter & Nienke willen ons voor dit fantastische doel laten sponseren..... DOET U MEE ?? Vriendelijke groet, Johan, Nienke & Wouter.
Verzameld bedrag
 1.229,95
René van Remmen: Ik wandel voor Stichting VaarKracht
Ik wandel voor Stichting VaarKracht
René van Remmen Team

Kanker zet het leven van veel mensen op zijn kop. Stichting VaarKracht neemt kankerpatiënten en hun dierbaren mee het water op. Daar gaan hun zorgen -voor even- overboord. ‘Aan boord bestaat alleen het hier en nu.’
Verzameld bedrag
 1.225,00
Joshua Davies: Ik wandel voor Nederlandse Stichting Vrienden LaVang
Ik wandel voor Nederlandse Stichting Vrienden LaVang
Joshua Davies Team

Wil je jouw bijdrage liever rechtstreeks storten op de bankrekening van de NSVL? Dat kan natuurlijk ook. De NSVL heeft een ANBI status, dus dan is je bijdrage ook fiscaal aftrekbaar. Het bankrekeningnummer ten name van de Nederlandse Stichting Vrienden LaVang is NL11 ABNA 0520 9241 18. Graag onder vermelding van Vierdaagse 2019 Joshua Davies.
Verzameld bedrag
 1.219,65
Thea Van den Berg: Ik wandel voor Stichting Letje
Ik wandel voor Stichting Letje
Thea Van den Berg Team

Het is heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor de slopende ziekte ANORXIA NERVOSA. Er is nog veel te weinig bekend over deze ziekte. daarom wil ik geld inzamelen zodat hier meer onderzoek naar gedaan kan worden.
Verzameld bedrag
 1.205,00
Nelis van Binsbergen: Ik wandel voor de Fynn Foundation
Ik wandel voor de Fynn Foundation
Nelis van Binsbergen Team

Ik loop voor de zesde keer de Vierdaagse. Eerdere keren voor mijn eigen plezier, maar nu ook voor een heel goed doel: de Fynn Foundation. De Fynn Foundation is in de zomer van 2017 opgericht door de familie van Fynn. Fynn (4 jaar) is een vrolijk mannetje en hij verkleedt zich het liefst als Superman. Fynn is doof geboren en dankzij de ondersteuning vanuit het Radboud UMC, zoals de begeleiding met gebarentaal en het implanteren van CI voor gehoorondersteuning, kan Fynn wonderwel genoeg horen om te begrijpen wat zijn vader, moeder en vriendjes bedoelen. Hij zit op een reguliere basisschool en ontwikkelt zich heel goed. Dat hij doof is maakt hem alleen nog maar charmanter. Ik ken Fynn heel goed. Hij zit op de basisschool waar ik directeur was en ik weet dat de familie met toewijding zorgdraagt voor de Fynn Foundation. Dove kinderen in ontwikkelingslanden worden daarentegen juist verstopt voor de buitenwereld en gaan meestal niet naar school. Omdat Fynn\'s familie vindt dat zoveel mogelijk dove kinderen dezelfde hulp zouden moeten krijgen als Fynn, hebben ze de Fynn Foundation opgericht. De Fynn Foundation zet zich in om: (1) ouders van dove kinderen te helpen om gebarentaal te leren en (2) dove kinderen naar school te laten gaan. Om dit te bereiken werkt de Fynn Foundation samen met experts, ondermeer van Kentalis International en het Radboud UMC, en lokale partners in Rwanda en Zambia. Met uw hulp krijgen dove kinderen de kans op een toekomst zonder armoede. OP EIGEN KRACHT! Daar wil ik graag 4 dagen voor gaan. Per dag zet ik ongeveer 65.000 stappen. Elke stap met plezier en met de wetenschap dat ik daarmee dove kinderen aan een kansrijke toekomst help.
Verzameld bedrag
 1.205,00
Ingrid Bosman-Hendriks: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Ingrid Bosman-Hendriks Team

Stamceldonoren zijn van levensbelang......Voor sommige patienten is dit de enige behandeling met een kans om hun ziekte te overleven ! Ik zie dagelijks in mijn werk op de afdeling hematologie van het radboudumc Nijmegen patienten die strijden tegen hun ziekte en hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan meer stamceldonoren !!
Verzameld bedrag
 1.204,65
Mies Pieterse-Boonekamp: Ik wandel voor Stichting Wij stoppen MS voor
Ik wandel voor Stichting Wij stoppen MS voor
Mies Pieterse-Boonekamp Team

Mijn inzet voor: de stichting wij stoppen MS voor, is groot, omdat ik mij als tante van Ramon betrokken voel bij zijn crowdfunding. Ramon (31) is aan het vechten tegen de ernstige ziekte MS. Hij heeft de actieve vorm van RRMS waardoor hij steeds verder invalide raakt. Maar Ramon wil positief blijven en alles doen om deze rotziekte te stoppen. Ook wil hij samen met zijn dochter (1) en vrouw Karin (31) een toekomst zonder MS. Reguliere medicatie hier in Nederland heeft Ramon geprobeerd, maar helaas gaat de ziekte door. In 2 jaar tijd van fulltime werken naar fulltime ziek thuis. Medicatie hier in Nederland, die hem zou kunnen helpen, is er niet. Daarom wijkt hij als laatste redmiddel uit naar Moskou voor een HSCT-behandeling. Het grote probleem is, dat deze behandeling hier in Nederland niet vergoed wordt. Met deze actie &lsquo;Wij stoppen MS voor Ramon&rsquo; hopen we het geld voor de behandeling en de kosten van het intensieve voor- en na-traject op te halen. Kan en wil jij Ramon helpen? Doneer dan nu! Elke euro is welkom. Wil je meer weten, kijk dan ook op www.wijstoppenmsvoor.nl !
Verzameld bedrag
 1.201,00
Maxime Appeldoorn: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Maxime Appeldoorn Team

(Niet Aangeboren) Hersenletsel: vaak onzichtbaar, maar geloof mij de impact op je leven is enorm. Ik had m\'n pad tot in de puntjes uitgestippeld, maar moet hier nu het nodige aan bijschaven. En dat door één ongeluk. Het zit soms echt in een klein hoekje. Er is nog te weinig bekend over het herstellen en begeleiden van mensen met traumatisch hersenletsel. Om meer kennis op te doen, is onderzoek nodig. Daarom wil ik geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ik hoop van harte dat mensen die in de toekomst zeggen: \"Een ongeluk zit in een klein hoekje\", binnen afzienbare tijd hersteld zijn en hun leven weer opgepakt hebben.
Verzameld bedrag
 1.194,65
Johanna Denie: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Johanna Denie Team

Ik ben Johanna. 40 jaar Ik ben 5 jaar geleden getroffen door een hersenbloeding ( AVM) Dit is een aangeboren vaatafwijking. Hier ben ik aan geopereerd dmv een luikje in mijn schedel. Dit heeft mijn wereld op zijn kop gezet. Vandaar dat ik me in wil zetten voor de hersenstichting . Zodat door middel van onderzoek andere mensen dit bespaard blijft
Verzameld bedrag
 1.192,25
Barry Jacobs en Gerard van Dreven: Ik wandel voor Stichting Honden zonder toekomst
Ik wandel voor Stichting Honden zonder toekomst
Barry Jacobs en Gerard van Dreven Team

Honden zonder toekomst zet zich al meer dan 12 jaar in voor ten dode opgeschreven honden en geeft hen een kans op een beter leven. Samen met de Spaanse organisatie \'Perros sin fronteras\' hebben we al ruim 2.000 honden van de dood gered en een beter leven kunnen bieden. Wij zamelen geld in om de kosten van het opvangcentrum te kunnen betalen, zodat wij ook in de toekomst door kunnen gaan met dit geweldige project.
Verzameld bedrag
 1.190,00
Marciano Siwabessy: Ik wandel voor Tiga Batang Air
Ik wandel voor Tiga Batang Air
Marciano Siwabessy Team

Middels deze sponsorloop wil ik graag meer aandacht geven aan de stichting. De doelstelling van de Stichting: is een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk. Zo ondersteunt Stichting Tiga Batang Air bijvoorbeeld studenten op de Molukken die normaal gesproken een hele werkdag van boven op een berg naar beneden moeten lopen om naar school te kunnen gaan. Ik help Tiga Batang Air graag tijdens haar diverse (jaarlijkse) activiteiten. Mocht u meer informatie willen, neem dan een kijkje op www.tigabatangair.nl
Verzameld bedrag
 1.189,30
jan baas: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
jan baas Team

In naaste omgeving iemand met deze ziekte Moet alles aan gedaan worden om dit te stoppen.
Verzameld bedrag
 1.185,30
Cees Dortland: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Cees Dortland Team

In 2012 overleed een goede vriend van mij aan deze verschrikkelijke ziekte. Uit machteloosheid ben ik voor deze ziekte gaan lopen omdat ik nog steeds wel goed kan lopen en zo dus iets kan betekenen voor deze stichting en een sprankje hoop kan geven aan mensen die er nu aan lijden, door te laten zien dat we voor ze vechten en dat er met de financiële middelen snel een medicijn op de markt komt die deze verschrikkelijke ziekte kan overwinnen.
Verzameld bedrag
 1.183,00
Patrick de Lanoy: Ik wandel voor Sterilisatieprogramma hondjes en katjes Protectora Arca via Stichting SIS
Ik wandel voor Sterilisatieprogramma hondjes en katjes Protectora Arca via Stichting SIS
Patrick de Lanoy Team

Ik heb zelf een hond uit het Spaanse asiel Protectora Arca. Naast het adoptie programma van de dieren, is het even belangrijk om ze te steriliseren. Binnenkort wordt er weer een sterilisatieprogramma vanuit Nederland georganiseerd. Hiervoor hebben wij uw steun nodig als sponsor. Informatie over de castratieweek en Stichting SiS: http://stichting-sis.nl/wp2/?page_id=47
Verzameld bedrag
 1.175,00
Lena Dohmen: Ik wandel voor A Sisters Hope
Ik wandel voor A Sisters Hope
Lena Dohmen Team

Ik loop voor onderzoek naar borstkanker. Mijn moeder heeft een paar jaar geleden borstkanker gehad, maar gelukkig gaat het nu goed met haar. Ik ben nu 12 jaar en was toen peuter. Veel kan ik me er dus niet meer van herinneren. Ik wil dat alle dochters zo veel geluk hebben en dat iedereen geneest van borstkanker. Voor die onderzoeken is nog steeds veel geld nodig. Ik wandel daarom voor A Sister\'s Hope.
Verzameld bedrag
 1.174,90
Ilona Carelse: Ik wandel voor Viervoeters
Ik wandel voor Viervoeters
Ilona Carelse Team

Ik loop voor Stichting Viervoeters. Dit is een organisatie die verwaarloosde dieren redt en opvangt o.a. in Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika. De dieren die zij opvangen verdienen een beter leven want ze zijn er vaak heel slecht aan toe. Daarom hoop ik dat u mij helpt om deze dieren een beter leven te geven!
Verzameld bedrag
 1.165,00
Viviane Veger: Ik wandel voor Vereniging van Tietze Patiënten
Ik wandel voor Vereniging van Tietze Patiënten
Viviane Veger Team

Wij Laura, Patricia, Marieke en Viviane lopen dit jaar mee met de Nijmeegse Vierdaagse om geld op te halen voor de vereniging van Tietze en Costochondritis pati&euml;nten. Twee van ons hebben deze zeldzame aandoening dit jaar al 10 jaar en willen hiervoor meer bekendheid genereren onder een grote publiek en geld op halen om meer onderzoek te kunnen doen. In het kort gezegd is het syndroom van Tietze en Costochondritis een ontsteking aan de aanhechtingen van het borstbeen naar de ribben (het ribkraakbeen) en kan het ook uitzetten naar de ruggengraat. Aangenomen wordt dat er ongeveer 5000 Tietze en/of Costochondritis pati&euml;nten in Nederland zijn waarmee deze aandoening binnen de zeldzame aandoeningen valt. Hierdoor is weinig bekend over de oorzaak en behandel methodes. In 10 jaar leer je aardig met een aandoening leven, maar als er meer onderzoek gedaan kan worden en we opzoek kunnen gaan naar een werkende behandel methode hoeft deze aandoening misschien niet chronisch te worden. Een mooi streven waar we ons graag voor inzetten, want wat is er nou leuker dan een persoonlijk doel te koppelen aan een sponsoring voor alle Tietze en Costochondritis pati&euml;nten in Nederland? Daarom hopen we ook op uw steun en sponsoring, of u nou bekend bent met de aandoening of niet alle kleine beetjes helpen! Wij zijn u dankbaar voor uw gift en nodigen u ook graag uit deze sponsorloop te delen onder vrienden, familie en op social media. Zo kunnen we met elkaar een breed aantal mensen bekend maken met Tietze en Costochondritis. Wilt u meer lezen over deze aandoening dan kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.tietze.nl Tot ziens tijdens de 103e Nijmeegse Vierdaagse!
Verzameld bedrag
 1.154,25
John Heldens: Ik wandel voor Stichting Intermobiel
Ik wandel voor Stichting Intermobiel
John Heldens Team

Stichting Intermobiel is een vrijwilligersorganisatie voor en door jongeren met een lichamelijke handicap en of chronische ziekte. Deze jongeren zijn daardoor minder mobiel. Intermobiel zet zich met een positieve insteek in voor deze jongeren, waarbij hun website www.intermobiel.com dient als ontmoetingsplaats en kennisplatform. Ook belangenbehartiging is een belangrijk speerpunt. Ik zet me graag in voor deze jongeren. Mijn neef is door rugproblemen al jaren bedlegerig. Hij is als vrijwilliger zeer actief voor deze stichting en via hem ken ik de mensen achter Intermobiel en weet ik hoeveel zij betekenen voor hun doelgroep en de omgeving ervan. Intermobiel verricht goed werk, dat heb ik zelf meegemaakt tijdens een bijeenkomst. Ik wil de stichting graag steunen door \\\'ik loop voor Intermobiel\\\', steunen jullie de stichting ook door een gift?
Verzameld bedrag
 1.144,65
ANDREAS van der Heijden: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
ANDREAS van der Heijden Team

Ik loop voor KWF Kankerbestrijding, omdat mijn nicht en mijn oma aan kanker zijn gestorven en mijn moeder het heeft gehad. Ik vind het heel belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar kanker.
Verzameld bedrag
 1.137,30
Niek Noorlandt: Ik wandel voor De Gewonde Soldaat
Ik wandel voor De Gewonde Soldaat
Niek Noorlandt Team

Ik loop dit jaar ongetraind de Nijmeegse Vierdaagse voor Het goede doel de gewonde soldaat omdat: Ik ben zelf ex-militair en heb mijn laatste maanden bij defensie in het revalidatiecentrum in Doorn gezeten. Wat ik daar heb gezien heeft mijn ogen geopend. Gewonde militairen die hun leven oppakken zowel mentaal als fysiek. Ik zag daar veel collega's die een prothese hadden en hard aan het sporten waren ook het olympisch team zag ik daar druk bezig. Ik vind het erg knap dat deze mensen naar hun doel werken en ook behalen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor onder andere sportfaciliteiten, protheses,activiteiten zowel mentaal als Fysiek verdienen ze een beloning en goede zorg.
Verzameld bedrag
 1.130,65
Alien Enting: Ik wandel voor CHOG
Ik wandel voor CHOG
Alien Enting Team

CHOG is een hulpverleningsinstelling in Oost-Groningen die mensen begeleid en ondersteunt middels begeleid (beschermd) wonen, ambulante begeleiding, dagbesteding ,werkprojecten, coaching en training. CHOG ondersteunt en biedt hulp bij verslaving(en), psychosociale problemen en/of verstandelijke beperking.
Verzameld bedrag
 1.129,25
Davey Lourensen: Ik wandel voor Hartstichting
Ik wandel voor Hartstichting
Davey Lourensen Team

Ik ben Davey, 11 jaar. Ik ben geboren met een hypoplastisch rechterhart syndroom. Ondanks mijn afwijking en alle bijbehorende operaties, controles en beperkingen laat ik me niet snel uit het veld slaan. Ik kijk juist naar wat wel goed gaat en zoek daarin steeds mijn uitdagingen op, soms met teleurstellingen. Ik hou van sporten, en na de Zwemvierdaagse en Avondvierdaagse is nu de Nijmeegse Vierdaagse mijn uitdaging. Ik wil die nu, in het jaar dat ik twaalf word, samen lopen met mijn opa. Hij is mijn grote voorbeeld en een ervaren wandelaar. De cardiologen zijn elke keer blij om te zien dat het zo goed met mij gaat en geven ook tips en adviezen voor mijn wandelen. Omdat ik zo veel te danken heb aan de goede begeleiding, behandelingen en operaties, wil ik tijdens de Nijmeegse Vierdaagse geld ophalen voor de Hartstichting. Ik wil hier voor sponsors gaan zoeken. Mijn leus wordt: &quot;ik heb een half hart, maar loop met heel mijn hart&quot;.
Verzameld bedrag
 1.128,95
Nils van Nes: Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Nils van Nes Team

Ik loop voor de stichting Overwinnaars. De Stichting Overwinnaars zet zich in voor mensen wiens lichaam hen in de steek heeft gelaten door een ziekte of een ongeluk en die een zetje in de rug nodig hebben.
Verzameld bedrag
 1.127,65
Remco de Graaff: Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Remco de Graaff Team

Ik loop voor de stichting Overwinnaars. Stichting Overwinnaars zet zich in voor mensen wiens lichaam hen in de steek heeft gelaten door een ziekte of een ongeluk en die een zetje in de rug nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen, door middel van specialistische zorg die niet door verzekeraars wordt vergoed.
Verzameld bedrag
 1.125,30
Thijs Volkers: Ik wandel voor MARIKENHUIS
Ik wandel voor MARIKENHUIS
Thijs Volkers Team

Het Marikenhuis, inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker, is volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Ik draag Het Marikenhuis een warm hart toe!
Verzameld bedrag
 1.110,00
Evitha van der Plas: Ik wandel voor MPN Stichting
Ik wandel voor MPN Stichting
Evitha van der Plas Team

De MPN Stichting is er voor patiënten met essentiële trombocytemie (ET), polycythaemia vera (PV) en myelofibrose (MF). Bij al deze ziekten is er sprake van een woekering van cellen in het beenmerg. Het is vaak moeilijk om aan juiste en recente informatie te komen over deze zeldzame ziekten. De behoefte om met iemand te praten die dezelfde ziekte heeft en begrijpt wat je doormaakt is groot. Daarom is in 2003 de MPN Stichting opgericht. Naast patiënten kunnen ook hun familieleden en andere betrokkenen daar terecht. Willen jullie een steentje bijdragen in de vorm van een donatie, gebruik dan de link op deze pagina. Met iedere cent die wordt gedoneerd, zal ik een stukje harder lopen van blijdschap :))
Verzameld bedrag
 1.092,60
Adri Verhoeff: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Adri Verhoeff Team

Waarom dementie? Ik ben een vrouw van 51 en heb zelf nog niet veel met dementie te maken gehad in mijn leven. Maar campagnes op tv, gesprekken met vrienden, boeken en films zorgen er voor dat ik er de laatste tijd toch steeds meer mee bezig ben. Want wat als iemand uit mijn nabije omgeving niet meer voor zich zelf kan zorgen? Wat als ik een maatje kwijtraakt omdat hij of zij niet meer weet wie ik ben? En wat als ik zelf niet meer weet waar ik woon en niet begrijp wat er aan de hand is? Het is een ingrijpende ziekte, zowel voor de pati&euml;nt als voor zijn of haar nabije omgeving. De harde cijfers: 1 op de 5 mensen krijgt de ziekte. Waarom de Vierdaagse Sponsorloop? Een paar jaar geleden ben ik begonnen met wandelen en heb ik 2017 samen met een goede vriendin mijn eerste 4Daagse uitgelopen. Sindsdien staat de 4 keer 50 kilometer op de lijst. Vorig jaar is het helaas niet gelukt maar dit jaar ga ik het weer proberen. Tijdens de aanmelding van 2019 zag ik iets over de Vierdaagse Sponsorloop. Dus ik heb de stoute schoenen maar aangetrokken (ik zal er niet in lopen natuurlijk :)). Ik combineer mijn vierdaagse met een sponsoractie voor mensen met dementie en de mensen in hun directe omgeving. Ik loop voor Alzheimer Nederland! -Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor iedereen die hiermee te maken heeft. Het is onze missie om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.- Om dit allemaal te kunnen leveren is er uiteraard geld nodig. Ik kan niet garanderen dat ik het haal, maar ik zal er alles aan doen om 200 kilometer in 4 dagen te wandelen tijdens de Nijmeegse 4Daagse. Deze sponsoractie is zeker een extra stok achter de deur om door te lopen. En ik hoop van harte dat je ook je steentje wilt bijdragen en mijn actie sponsort! Iedere bijdrage, klein en groot, is welkom. Groetjes en misschien zie ik je tijdens de 4Daagse, Adri
Verzameld bedrag
 1.085,65
Rene Bugel: Ik wandel voor Stichting de click
Ik wandel voor Stichting de click
Rene Bugel Team

Omdat een vriendin van ons via hulphonden school de Click haar hulphond heeft getraind. En ik zie hoeveel plezier daar van heeft maar ook de veiligheid. En zo kan ik haar helpen om een iets wat zelfstandigheid terug te krijgen.
Verzameld bedrag
 1.084,65
Annemiek Kraak: Ik wandel voor Sarcoidose Belangenvereniging  Nederland
Ik wandel voor Sarcoidose Belangenvereniging Nederland
Annemiek Kraak Team

Als Sarcoidose pati&euml;nt weet ik als geen ander wat voor impact deze systeenziekte op je leven heeft. De SBN zet zich in om voor de belangen van de pati&euml;nten op te komen en zorgt voor informatie en stimuleert onderzoek. Er is nog veel onderzoek nodig want een afdoende behandeling en medicatie is er nog niet. Help u helpen zodat mijn kleinkinderen misschien genezen kunnen worden van deze invaliderende ziekte.
Verzameld bedrag
 1.079,60
Marty Baets: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Marty Baets Team

Zoals reeds gezegd loop ik dit jaar voor Alzheimer Nederland. Alzheimer is één van de vormen van dementie. Iedereen kent bijna wel iemand in zijn of haar omgeving die getroffen is door dementie. Dat heeft grote impact op de getroffen persoon, en zijn of haar dierbaren. Zelf heb ik vrienden en collega's die momenteel worden geconfronteerd met dementie in hun naaste omgeving. Voor hen, en voor alle anderen die direct of indirect getroffen zijn door dementie, wil ik middels deze actie geld bij elkaar lopen voor Alzheimer Nederland. Geld dat hard nodig is voor onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van deze vreselijke ziekte!
Verzameld bedrag
 1.074,65
Rafael van der Werff: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Rafael van der Werff Team

Wij lopen de vierdaagse voor alle dappere kinderen die moeten vechten tegen kanker in het bijzonder voor Eef ❤️. Op de basisschool waar mama werkt zijn drie kinderen die kanker hebben gehad. Er is nu een vierde kind die veel kracht en geluk nodig heeft. Er moet meer geld voor onderzoek komen. Voor een bijzonder meisje Eef waren er niet de juiste medicijnen voor haar kanker. De wereld moet Eef nu missen.
Verzameld bedrag
 1.059,65
Lenneke de Mon: Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Lenneke de Mon Team

Ik wil graag kinderen helpen die het minder goed hebben dan ik zodat ze net als ik leuke dingen kunnen doen en gelukkig zijn.
Verzameld bedrag
 1.055,00
Welmoed Siedsma: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Welmoed Siedsma Team

Waarom ik voor KWF loop behoeft denk ik geen toelichting. Voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is gewoon superveel geld nodig! In 2017 heb ik de Vierdaagse uitgelopen en toen waren er een boel lieve mensen die gesponsord hebben. Ik hoop heel erg dat dat dit jaar weer zo is! 0m te beginnen doneer ik alvast 40 cent per kilometer van de 4 x 40 die op het programma staan.
Verzameld bedrag
 1.052,65
Maureen, Esther en Carin: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Maureen, Esther en Carin Team

Vorig jaar, tijdens de Nijmeegse 4daagse, liepen wij voor het Goede doel Ruby and Rose. Vlak voor onze start werd onze lieve ski-vriendin gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. Dit jaar zijn we er weer klaar voor om 4 dagen te bikkelen en helaas óók dit jaar moet onze vriendin wederom de strijd aan gaan tegen baarmoederhalskanker. Reden temeer om ons weer in te zetten voor Ruby and Rose!
Verzameld bedrag
 1.050,00
Anita Matthijssen: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Anita Matthijssen Team

Eigenlijk ben ik jaloers op de mensen die de vierdaagse lopen. Al jaren wil ik meedoen en dit jaar heb ik me eindelijk ingeschreven ! Geen uitstel meer ! Mijn opluchting was dan ook groot dat ik ook gelijk voor de eerste keer in geloot ben . In 2002 kreeg ik de diagnose Parkinson , ik was toen 38 jaar . Mijn neuroloog adviseerde mij dat ik zoveel mogelijk moet bewegen , omdat dat een positieve werking heeft op het ziekte proces . Dat heb ik altijd onthouden . Het bewegen geeft mij energie en de doorzetter in mij zorgt er voor dat ik iedere keer probeer mijn grenzen te verleggen
Verzameld bedrag
 1.049,60
Lieke Poelakker: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Lieke Poelakker Team

Waarom Alzheimer Nederland? Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Het werken aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren wil ik heel erg graag mijn steentje aan bijdragen!
Verzameld bedrag
 1.049,25
Miranda van de Wijngaard Beekhuizen: Ik wandel voor Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Zorg Midden-Holland
Ik wandel voor Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Zorg Midden-Holland
Miranda van de Wijngaard Beekhuizen Team

Dit jaar loop ik mee voor Hospice Waddinxveen. Toen mijn lieve vader eind oktober 2018 werd opgenomen in de hospice werden wij ontzettend warm ontvangen en hadden de vrijwilligers een prachtige kamer klaar gemaakt. Tijdens zijn verblijf heeft mijn vader een zeer fijne en persoonlijke verzorging gehad. Voor de vrijwilligers was er niets te gek en naast dat zij enorm veel aandacht hadden voor mijn vader was er ook tijd en aandacht voor de gasten in de hospice. Hospice Waddinxveen draait op vrijwilligers die het een warm hart toedragen, en zijn volledig afhankelijk van giften en donaties van nabestaande en donateurs. Daarom ga ik vier dagen lopen als dank voor de liefdevolle verzorging die zij mijn vader hebben gegeven en hoop ik hen een mooie donatie te kunnen schenken om de hospice te kunnen ondersteunen en er voor te zorgen dat de vrijwilligers iedereen dezelfde liefdevolle zorg kunnen geven die zij ook aan mijn vader hebben gegeven.
Verzameld bedrag
 1.045,00
Dory Akkers-Lemmers: Ik wandel voor ADCA vereniging
Ik wandel voor ADCA vereniging
Dory Akkers-Lemmers Team

ADCA is een aandoening aan de kleine hersenen. Omdat mijn echtgenoot deze aandoening heeft en er geen medicijnen voor zijn, loop ik om geld in te zamelen zodat er meer onderzoek kan worden gedaan naar deze aandoening.
Verzameld bedrag
 1.040,00
Hans De Bont: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Hans De Bont Team

Ik heb naaste verloren en het kantje boord zien overleven. Dit heeft heel veel met mij gedaan in denken en doen. Ik weet hoe het voelt als naaste en weet ook wat het met de mensen doet die het ondergaan. Hun leven staat op de kop en als ze het geluk hebben dat ze het mogen overleven verandert hun leven dramatisch. Het zal nooit meer het oude worden. Voor vele anderen die hun naaste verliezen aan deze vreselijke ziekte is het gemis daar waar niemand iets aan kan veranderen. Daarom is er niets belangrijker dan welke vorm van kanker ook te kunnen genezen zodat niemand deze ellende hoeft mee te maken.
Verzameld bedrag
 1.039,95
Linda Gosselink: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Linda Gosselink Team

Door mijn werk als fysiotherapeut (met specialisatie geriatrie) kom ik in aanraking met parkinson pati&euml;nten. In 2019 ga ik een meerdaagse scholing volgen om mij aan te kunnen sluiten als zorgverlener bij ParkinsonNet. Een thema wat mij momenteel dus behoorlijk bezig houdt. Ik las in het tijdschrift van de Parkinson Vereniging dat ik mijn deelname aan de Vierdaagse kon koppelen aan sponsoring. E&eacute;n en &eacute;&eacute;n is twee dacht ik toen!
Verzameld bedrag
 1.029,95
Kees Hazen: Ik wandel voor Diyo Nepal
Ik wandel voor Diyo Nepal
Kees Hazen Team

Stichting Diyo Nepal is een vrijwilligersorganisatie en is opgericht in december 2007 ter ondersteuning van de veldwerkers in het district Dhading, in het midden-gebergte van Nepal. Het echtpaar Ilse en Shiva Sapkota vormt de kern van een aantal veldwerkers; zij co&ouml;rdineren de verschillende ontwikkelingsprojecten. De focus van het werk van Diyo Nepal ligt op: 1. vergroten van toegang tot scholing en educatie 2. verbeteren van de leefomstandigheden 3. versterken van de zelfredzaamheid. De projecten, gericht op deze drie pijlers, kenmerken zich door duurzaamheid: makkelijk herhaalbaar, gebruik van lokale hulpbronnen, respect voor cultuur en milieu in het werkgebied. In nauwe samenwerking met de dorpsbewoners in het Dhadingdistrict proberen de veldwerkers de levenstandaard in de dorpen te verhogen, met behoud van authenticiteit. Shiva en Ilse Sapkota en andere lokale veldwerkers doen hun werk vrijwillig tegen een onkosten vergoeding. Stichting Diyo Nepal ondersteunt de bewoners van circa 400 bergdorpjes in het Dhading district in Midden-Nepal. In dit moeilijk toegankelijke gebied is de levenstandaard vergelijkbaar met dat van het Nederlandse platteland rond 1850: grond en vee voor eigen gebruik, lage hygi&euml;nestandaard, veel analfabetisme. In nauwe samenwerking met de dorpsoudsten proberen ze in gepast tempo de levenstandaard te verhogen, zonder de cultuur van dit authentiek land aan te tasten. Veel van wat Diyo doet, vindt plaats in twee multifunctionele community houses in Dhading. Deze heeft Diyo dankzij speciale donaties kunnen bouwen. Ik Kees Hazen ben geraakt door de cultuur en de schoonheid van Nepal. Het werk van Diyo raakt aan de kernwaarden van het leven. Sinds 2017 ben ik vanuit Nederland betrokken bij de stichting. Graag draag ik mijn steentje bij middels het wandelen van de Vierdaagse!
Verzameld bedrag
 1.020,00
Sjoerd Postma: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Sjoerd Postma Team

Stamceldonaties zijn voor levensbelang voor patiënten met bijvoorbeeld leukemie. Het vinden van een geschikte stamceldonor ligt echter niet voor de hand. Matchis zet zich er daarvoor in om een zo veel mogelijk potentiële stamceldonoren te registreren, om zo de kans op genezing voor leukemiepatiënten te vergroten. Draag jij ook een steentje bij door een donatie of je (gratis!) te laten registreren als stamceldonor? Heel erg bedankt!
Verzameld bedrag
 1.014,65
Tessa, Chantal, Annika, Linda en  Nicole: Ik wandel voor Plastic soup foundation
Ik wandel voor Plastic soup foundation
Tessa, Chantal, Annika, Linda en Nicole Team

Met zijn vijven gaan we de vierdaagse lopen en hopen op veel wandelplezier. Waarom dan niet ook met deze prestatie geld inzamelen voor het goede doel. En dan iets wat de wereld een beetje beter maakt en een beetje schoner. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee. De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid en die van de dieren ernstig schaden. Plastic soup foundation zet zich hiervoor in en dan is het begin altijd bij jezelf!
Verzameld bedrag
 1.005,00
Nicole Brouwer: Ik wandel voor Samenloop voor Hoop West-Friesland / KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor Samenloop voor Hoop West-Friesland / KWF Kankerbestrijding
Nicole Brouwer Team

Dit jaar wandelen wij, Irene en Nicole, voor KWF Kankerbestrijding. In september lopen we mee met de Samenloop voor Hoop; een wandelestafette waarbij wij met het team Flying Animals geld inzamelen voor kankerbestrijding. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse laten wij ons sponsoren waarbij dit geld ten goede komt aan de Samenloop en daarmee aan KWF Kankerbestrijding. Steun ons een dag, of alle dagen, per kilometer, meter; alle aanmoediging in de vorm van een donatie is meer dan welkom! Namens de Flying Animals enorm bedankt!
Verzameld bedrag
  .999,65
Heddy Verwoerd: Ik wandel voor Open Doors
Ik wandel voor Open Doors
Heddy Verwoerd Team

\'Open Doors\' is een internationale organisatie die werkt in ongeveer 50 landen. Open Doors is een ANBI en CBF goed doel. \'Open Doors\' wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen. Hier is, praktisch gezien, (veel) geld voor nodig. Geld wat gebruikt wordt voor de verspreiding van bijbels, studiematerialen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening, bv aan gezinsleden van wie de kostwinnaar in de gevangenis terecht is gekomen. In bedreigde gebieden is het helaas een feit dat mensen alleen omdat zij Christen zijn in de gevangenis belanden. Ik realiseer mij dat dit feit bij veel mensen onder ons niet eens bekend is. En ik, ik fiets op zondag gewoon naar de kerk en word, waar ik dankbaar voor ben, geen strobreed in de weg gelegd. Ik loop de 4daagse dit jaar voor de 15e x, en dat is leuk!! Ik wil er graag een goed doel aan verbinden. Dat heb ik vaker gedaan. De vorige keer was 4 jaar geleden. Nu weer enkele jaren verder, vind ik dat het tijd is om weer een goed doel aan mijn wandelschoenen te verbinden. tenslotte vis ik wel elke keer in dezelfde vijver van vrienden, familie en collegae. Na 2x een dieren doel en 1x een zorg doel te hebben gekozen, kies ik nu om de stichting \'Open Doors\' te steunen. Ik hoop oprecht dat veel mensen mij willen steunen om een mooi bedrag voor dit goede doel op te halen.
Verzameld bedrag
  .999,60
Marga van Hoek: Ik wandel voor Stichting AAP
Ik wandel voor Stichting AAP
Marga van Hoek Team

Stichting AAP geeft apen en andere exotische zoogdieren weer een toekomst. Ze vangen dieren in nood op en pleiten voor betere wetten in heel Europa. De dieren die bij AAP binnen komen zijn vaak verwaarloosd qua verzorging als sociale omgeving. Bij AAP krijgen ze de professionele zorg die ze nodig hebben, zodat ze weer DIER kunnen zijn. Dit initiatief omarm ik met beide armen en wil er toe bijdragen dat ze hun zorg en goede werk kunnen voortzetten door middel van donaties.
Verzameld bedrag
  .979,65
Jo Mestrom: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Jo Mestrom Team

De laatste jaren zijn enkele bekenden en een oud collega overleden aan de ziekte ALS. Reeds 6 jaar doe ik mee aan de sponsoractie voor ALS. De eerste jaren om meer naamsbekendheid te krijgen maar nu om geld in te zamelen voor onderzoek naar medicijnen om deze ziekte te bestrijden.
Verzameld bedrag
  .975,00
Madelon Peelen: Ik wandel voor Duchenne Heroes - Stichting de Morrisbikers
Ik wandel voor Duchenne Heroes - Stichting de Morrisbikers
Madelon Peelen Team

De ziekte van Duchenne is een ziekte die ervoor zorgt dat het spierweefsel langzaam wordt afgebroken. Het is een lange en onzekere weg naar een effectieve behandeling. Nog steeds zullen Duchenne-patiëntjes rond de puberleeftijd al in een rolstoel belanden en is de levensverwachting nog steeds zeer beperkt is. Telkens weer een zeer pijnlijke gedachte, zeker als je dit van dichtbij meemaakt! Morris, de zoon van onze goede vrienden, heeft de ziekte van Duchenne en zien we inmiddels op 14 jarige leeftijd steeds minder mobiel worden. Lopen is voor hem al niet meer weggelegd, maar hij geniet nog met volle teugen van alles wat hij wel kan. Jaarlijks doen de Morrisbikers mee aan een terugkerend mountainbike evenement: Duchenne Heroes. Een fietstocht van zeven dagen over 700 kilometers van de zwaarste onverharde wegen van Frankrijk naar Nederland. De ruim 350 deelnemende fietsers laten zich door bedrijven en particulieren sponsoren om zo elk jaar ruim een miljoen euro aan het einde van deze barre tocht te kunnen overschrijven naar de rekening van de stichting Duchenne Parent Project. Het Morrisbikersteam zal in 2019 voor de 12e keer deelnemen aan de tocht. Om hieraan te kunnen deelnemen wordt alweer flink getraind en verzamelen we met allerlei acties het inschrijfgeld. Ik loop samen met mijn zonen Nils en Björn dit jaar mee aan de Nijmeegse vierdaagse en vorm daarmee de Morriswalkers! Als Morriswalkers hopen wij met onze wandelkilometers ook ons steentje bij te dragen aan de strijd tegen de ziekte van Duchenne.
Verzameld bedrag
  .960,00
Ludwina Veenendaal-Brinkhuis: Ik wandel voor Fynn Foundation
Ik wandel voor Fynn Foundation
Ludwina Veenendaal-Brinkhuis Team

De Fynn Foundation is in de zomer van 2017 opgericht door de familie van Fynn. Fynn (4 jaar) is een vrolijk mannetje en hij verkleedt zich het liefst elke dag—meestal als superheld. Dat hij doof is maakt hem alleen nog maar charmanter. Dove kinderen in ontwikkelingslanden worden daarentegen juist verstopt voor de buitenwereld en gaan meestal niet naar school. Omdat Fynn\'s familie vindt dat alle dove kinderen dezelfde hulp zouden moeten krijgen als Fynn, hebben ze de Fynn Foundation opgericht. De Fynn Foundation zet zich in om: (1) ouders van dove kinderen te helpen om gebarentaal te leren en (2) dove kinderen naar school te laten gaan. Om dit te bereiken werkt de Fynn Foundation samen met experts, ondermeer van Kentalis International en het Radboudumc, en lokale partners in Rwanda en Zambia. Met uw hulp krijgen dove kinderen de kans op een toekomst zonder armoede. OP EIGEN KRACHT! Dat spreekt mij aan als vierdaagsewandelaar!
Verzameld bedrag
  .957,00
Laura van der Hoek: Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Laura van der Hoek Team

Hallo ik ben Laura! Ik ben zelf een pleegkind. Ik ben 12 jaar en woon vanaf mijn 5e in een pleeggezin. Ik voel me daar heel erg fijn. Ik heb twee zusjes. En het gaat heel erg goed met mij! Ik wil daarom de vierdaagse lopen. Dan kan ik geld ophalen. En misschien dat een ander kind zich dan ook zo fijn kan voelen.
Verzameld bedrag
  .955,00
Rens van der Horst: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Rens van der Horst Team

Ik loop voor KiKa omdat elke stap vooruit er één is.
Verzameld bedrag
  .950,00
Dennis Smolders: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Dennis Smolders Team

Dit jaar loop ik de Nijmeegse vierdaagse en koppel dit gelijk aan een goed doel! Het goede doel waar ik voor gaat lopen is Kika. KiKa is het enige goede doel in Nederland dat onderzoek doet naar álle vormen van kinderkanker. Ik wil dat meer kinderen sneller genezen. Wat is er o.a. qua donaties nodig om hier voor te zorgen? Kinderkanker is anders dan kanker bij volwassenen. Het is daarom belangrijk dat er apart wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar specifieke genetische eigenschappen van kinderkanker. Hiervoor vraagt ik jullie steun. Mijn donatie zal worden besteedt aan wetenschappelijk onderzoek in Nederland en ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Dit is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. Hier werken de beste artsen, onderzoekers en andere specialisten samen om ervoor te zorgen dat kinderen met kanker de beste behandeling krijgen. Steun mijn sponsorloop en help mee in de strijd tegen kinderkanker! wil je meer weten over kika of wil je mij sponsoren? Iedereen wilt natuurlijk dat een kind gezond kan opgroeien. Helaas hebben nog te veel kinderen last van hun strijd tegen kanker. Ik wil daarbij helpen door te lopen voor Kika. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. Help mij door te doneren op deze pagina!
Verzameld bedrag
  .940,00
Janny van de Donk: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Janny van de Donk Team

Ik prijs me gelukkig en ik ben dankbaar. Ik ben gezond. Anders dan een aantal dierbaren. Zij hebben te dealen met Kanker. Hersentumor, alvleesklierkanker, lymfklierkanker, borstkanker, darmkanker. Ik ben ook een van de gelukkigen die is ingeloot om voor de eerste keer deel te nemen aan de 4 daagse. Ook anders dan anderen, die tot hun teleurstelling te horen hebben gekregen dat ze het volgend jaar nog maar eens moeten proberen. Zie hier mijn motivatie om er volop tegenaan te gaan. Om te genieten van de trainingen, om te genieten van de natuur, om te genieten van mijn mogelijkheden. En ja, ik koppel daar in volle overtuiging een goed doel aan. En ik wil dit voor iedereen doen die me dierbaar is. De grootste gemeenschappelijke factor is het KWF. Dus daar kies ik voor. Ik ga vier dagen 30 kilometer wandelen en ik vraag jullie om deze wandeling te sponsoren met 10 eurocent per kilometer. Twaalf euro vijftig dus. Een bedrag dat je vaak al kwijt bent tijdens een kort zitje op een zonnig terras. Uiteraard is het equivalent van een uitgebreide lunch ook heel welkom!! Omdat we dankbaar zijn, omdat we geluk hebben gehad en we dit geluk willen delen. Alvast kei-bedankt, Janny
Verzameld bedrag
  .937,65
Frits Jansen: Ik wandel voor Marikenhuis
Ik wandel voor Marikenhuis
Frits Jansen Team

Het Marikenhuis ondersteunt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van leven. Het biedt een plek om samen te komen, ervaringen te delen, informatie te vinden en activiteiten te ondernemen. Het Marikenhuis wordt gerund door vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften.
Verzameld bedrag
  .935,00
Riny van den Boogaard: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Riny van den Boogaard Team

Door kanker hebben we al van verschillende dierbare afscheid moeten nemen.
Verzameld bedrag
  .920,00
Renee Ramakers: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Renee Ramakers Team

Dit jaar wil ik voor de derde keer meelopen voor de stichting ALS. De vierdaagse lopen is best zwaar voor mij, maar het stelt niets voor als je het gaat vergelijken met de uitputtingsslag waar mensen met ALS mee te maken krijgen. Nog altijd loopt het slecht af... Als verpleegkundige ontmoet en verzorg ik geregeld mensen die lijden aan ALS. Geld voor onderzoek is dan ook hard nodig.
Verzameld bedrag
  .917,65
Geertje  en Lien: Ik wandel voor Stichting Kenya Child Care
Ik wandel voor Stichting Kenya Child Care
Geertje en Lien Team

Het rescue centre van Kenya Child Care is bedoeld voor kinderen in acute nood. Kinderen die te vondeling worden gelegd of letterlijk worden gedumpt als vuilnis. Soms zitten de ouders van de kinderen (tijdelijk) in de gevangenis. Er zijn kinderen die zijn mishandeld dan wel seksueel misbruikt. Kinderen worden ontvoerd en ingezet in de seksindustrie. Meisjes worden op extreem jonge leeftijd uitgehuwelijkt en raken ongewenst zwanger terwijl ze zelf nog een kind zijn. Schrijnende verhalen die helaas te vaak voorkomen. Stichting Kenya Child Care biedt deze kinderen hulp en opvang voor de duur van maximaal een jaar in het rescue centre.
Verzameld bedrag
  .913,00
Suzanne Verhaeren: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Suzanne Verhaeren Team

Alles begint bij gezonde hersenen. Zij zijn de aansturing van het lichaam. Door een erfelijke aandoening of een ziekte kunnen de hersenen beschadigen. Het gevolg voor de patiënt en zijn of haar omgeving zijn enorm. Wij ondervinden dit momenteel helaas zelf ook. Bij mijn vader is vorig jaar vasculaire dementie gediagnosticeerd. Omdat dit proces niet te stoppen is voel ik me behoorlijk machteloos. Daarom wil ik iets doen om in actie te komen en loop de 4-daagse voor de hersenstichting. Ik hoop daarbij op uw steun. Alvast super bedankt.
Verzameld bedrag
  .903,60
Hilde Tetelepta: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Hilde Tetelepta Team

Ik Doneer elke mnd al voor KWF. Dit jaar loop ik voor de 2e x de Nijmeegse 4daagse. In mijn directe omgeving waaronder Familie kampt met deze ziekte en daarom wil ik voor hen lopen en hun een ❤onder de riem steken dat ik begaan ben met hen die lijden en strijden om deze ziekte te overwinnen
Verzameld bedrag
  .899,95
Martien Raben: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Martien Raben Team

De reden is dat mijn 63-jarige vrouw Helmie 2 maanden geleden te horen heeft gekregen dat ze Parkinson heeft. Ze kan helaas niet meer werken. Ze doet heel veel aan beweging zoals wandelen, fietsen en tennis en dit blijft ze ook doen. De 4-daagse Nijmegen heeft ze 1 x gelopen. Overigens doneer ik al meerdere jaren een vast maandbedrag aan o.a. de hersenstichting en daar heb ik sinds maart jl de parkinson-vereniging aan toegevoegd.
Verzameld bedrag
  .899,65
Marianne en Alexandra: Ik wandel voor Stichting Dutch Cell Dogs
Ik wandel voor Stichting Dutch Cell Dogs
Marianne en Alexandra Team

Stichting Dutch Cell Dogs is een fantastisch goed doel die asielhonden een nieuwe kans geeft op een gouden mand door ze te trainen binnen diverse penitentiaire instellingen. Deze groep mensen weet als geen ander hoe het is om opgesloten te zitten en kunnen zich daardoor enorm goed inleven in de uitzichtloze situatie waar asielhonden mee te maken hebben. De vastberadenheid die ze dan ook hebben om deze honden te helpen door ze te trainen, zorgt ervoor dat de resultaten geweldig zijn, de honden weer enorm veel hebben geleerd en de plaatsingen hierdoor sneller en beter gaan. Een absolute win-win situatie dus. Toen Marianne en ik (Alexandra) ons hadden opgegeven voor de Nijmeegse Vierdaagse kwam al gauw het idee om dit voor het doel Dutch Cell Dogs te doen. Ik werk zelf voor de Stichting als instructeur en zie dan zelf ook dagelijks de bijzondere banden tussen mens en hond ontstaan en hoe zij elkaar verder kunnen helpen. Marianne is simpelweg stapelgek op honden en voelt zich altijd sterk betrokken bij het lot van honden die op zoek zijn naar een nieuw huisje. Wil jij ook graag honden helpen bij een mooi en nieuwe toekomst? Steun ons dan!
Verzameld bedrag
  .893,00
Ronaldo Wattimury: Ik wandel voor Stichting Tiga Batang Air
Ik wandel voor Stichting Tiga Batang Air
Ronaldo Wattimury Team

Ik mag voor de tweede keer aan dit grote avontuur meedoen en wil naast mijn deelname weer een bijdrage leveren aan de Stichting Tiga Batang Air. Deze stichting is in 2004 opgericht en heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk. Met uw bijdrage worden er vele projecten op gang gezet om bijvoorbeeld kinderen naar school te laten gaan. Net als dat onderwijs voor ons vanzelfsprekend is, ben ik van mening dat elk kind hiervoor de kans mag krijgen. Ik heb mijn donatie al ingezet, doet u mee?
Verzameld bedrag
  .889,65
Robert-Jan Kristel: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Robert-Jan Kristel Team

Helaas krijgen steeds meer mensen te maken met deze verschrikkelijke ziekte. Ook in mijn directe omgeving, waarbij ik in 2012 mijn vader hieraan ben verloren. Ook andere personen welke dicht bij mij staan hebben last gehad (of hebben nog steeds last) van deze ziekte, waarbij zij gelukkig meer succes hebben gehad in de behandeling en hier heel sterk in staan! Ik zet mij dan ook graag in voor KWF om geld in te zamelen, voor een nog betere bestrijding tegen kanker nu, en in de toekomst!
Verzameld bedrag
  .884,65
René van den Beemt: Ik wandel voor Vriendenclub Het Zwervertje/Hulp aan honden achter tralies
Ik wandel voor Vriendenclub Het Zwervertje/Hulp aan honden achter tralies
René van den Beemt Team

De oer-Rozenburgse dames Sjoukje de Bruin en Patty Lemson zijn altijd in aktie voor het welzijn van dieren die het slecht hebben. Hierbij moet je denken aan het genereren van financiele middelen waarmee zij voor de dieren noodzakelijke dingen aanschaffen. Zij hebben hier echt alles voor over en behalen hiermee uitstekende resultaten. Omdat ikzelf ook een dierenliefhebber ben sponsor ik Sjoukje en Patty van harte !
Verzameld bedrag
  .860,30
H.A. Roos: Ik wandel voor Stichting Poezensnuitjes
Ik wandel voor Stichting Poezensnuitjes
H.A. Roos Team

Net als het afgelopen jaar kies ik er voor om deze stichting te steunen. Als bezitter van 6 poezensnuitjes, waarvan er meerdere probleempjes hebben die voor andere mensen aanleiding zijn om afstand te doen, is voor mij de noodzaak wel duidelijk. Wat ook meespeelt is dat er niets aan de strijkstok blijft hangen maar dat alle euri\'s daar terechtkomen waar het nodig is! Steun de poezensnuitjes!
Verzameld bedrag
  .860,00
Tom Theloesen: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Tom Theloesen Team

Na een beroerte is het erg lastig om balans te vinden in je leven. Je wil nog erg veel, maar kan het niet meer. Iets wat erg frustrerend is. Nadat je terugkomt van vrijwilligerswerk, feestjes, visite of andere leuke dingen ben je bekaf en heb tijd nodig om bij te komen. Dit is niet één dag, maar het kan soms een week duren voordat je weer helemaal opgeknapt bent. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg praktische hulpmiddelen die het leven voor iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH) makkelijker maken. Zelf maak ik van dichtbij mee hoe het leven met NAH is. Daarom vind ik het belangrijk dat er meer geld naar onderzoek gaat!
Verzameld bedrag
  .859,65
Thuy Nguyen: Ik wandel voor Stichting Bouwstenen voor Zambia
Ik wandel voor Stichting Bouwstenen voor Zambia
Thuy Nguyen Team

Xavier Friesen, de oprichter van het goed doel Bouwstenen voor Zambia heeft heel veel indruk op me gemaakt. Hij is een normale jongen, inmiddels 17 jaar oud. Hij zit in de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Toen hij in groep 8 van de basisschool in Venray zat ging hij als een vrijwilliger naar Linda Blind Farm in Zambia om les te geven op een schooltje. Na vijf weken les gegeven liep het heel anders. Hij zag en hoorde de verhalen van het piepkleine schooltje waar kinderen staand hun lessen moesten volgen, besloot hij dat alleen een échte school en echt goed onderwijs deze hele kwetsbare kinderen zou helpen om aan een betere toekomst te bouwen. Hij maakte als 11 jarige een plan. Een plan om echt iets bij te dragen aan hele kwetsbare kinderen. Hij wilt hen helpen om te bouwen aan een betere toekomst voor henzelf, hun familie en voor hun gemeenschap. Deze kinderen wonen in de Linda Blind Farm. Xavier maakt vooral indruk op me omdat ik hem, jong als hij is, zo levenswijs en moedig vindt. Dit bericht gaat daarom over mij en De 4daagse maar veel meer over Xavier en zijn werk. Als jullie willen kunnen jullie mijn sponsorloop ondersteunen. En misschien willen jullie jullie wel aansluiten en lopen we samen de Vierdaagse voor een betere toekomst van de kinderen van de Linda Blind Farm School? Willen jullie meer informatie weten over wat Xavier heeft bereikt en over de plannen die hij nog heeft, kijk dan op zijn website: https://www.bouwstenen-zambia.nl/
Verzameld bedrag
  .857,00
Astrid Groot-Groenland: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Astrid Groot-Groenland Team

Ik loop voor Alzheimer Nederland omdat ik dit van zeer dichtbij heb meegemaakt. Mijn vader is overleden aan de gevolgen van dementie. Nu was hij "op leeftijd", maar dat maakt het niet minder verdrietig. Steeds meer in zijn eigen wereldje terug getrokken, mijn eigen moeder niet meer herkennen en ga zo maar door.... Het aller ergste blijft dat mijn ouders niet bij elkaar konden blijven en na 57 jaar apart moesten gaan wonen dit was hartverscheurend! Ik hoop met deze actie een stukje dichter bij een oplossing te komen om dit in de toekomst te voorkomen. Liefs Astrid.
Verzameld bedrag
  .841,95
Ton van Dorst: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ton van Dorst Team

Nog steeds komen velen van ons in aanraking met deze verschrikkelijke ziekte. En nog steeds kunnen we er in vele gevallen niets of te weinig aan verhelpen. Hier is geld voor nodig, veel geld, voor onderzoek, voor het ontwikkelen van medicatie enz. Dit voor ons allemaal en onze toekomstige generaties, DAAR loop ik voor
Verzameld bedrag
  .840,30
Marie-Louise Zwarthoed: Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Marie-Louise Zwarthoed Team

Ik loop de vierdaagse dit jaar voor stichting het vergeten omdat steeds meer kinderen in Nederland niet veilig thuis kunnen wonen bij hun eigen ouders. Ik heb dit zelf helaas ook mee moeten maken en daarom wil ik nu graag andere kinderen hiermee helpen.
Verzameld bedrag
  .839,60
Wilma Coppoolse-Janse: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Wilma Coppoolse-Janse Team

Ik vind het heel erg belangrijk dat er meer onderzoek komt naar Alzheimer, ik maak van dichtbij mee hoe erg deze ziekte is.
Verzameld bedrag
  .825,00
Ton van Brussel: Ik wandel voor Dierenambulance
Ik wandel voor Dierenambulance
Ton van Brussel Team

Sinds begin februari van dit jaar werk ik bij De Dierenambulance Zuid-Oost. De eerste weken werd ik meteen al geconfronteerd met veel dierenleed. Jonge kittens die in de sloot terecht waren gekomen, en waarvan de moeder was aangereden. Een konijn dat al vele dagen onder een net verstrikt zat. Een eend die met haar kuikens gevangen zat op een binnenplaats. Maar ook andere (misschien) minder ernstige zaken, zoals een hond of een kat die al dagen lang rondzwerft en wanhopig zoekt naar zijn eigenaar. Wat opviel was de enorme betrokkenheid en zorg van de vrijwilligers van de Dierenambulance, mijn directe collegas. Met grote toewijding en grote liefde ontfermen zij zich over de dieren, of het nu een valk is of een musje, een reiger, een egel of een muis. De vrijwilligers van de Dierenambulance staan dag en nacht klaar om dieren in nood te helpen.
Verzameld bedrag
  .823,95
Patty Strik: Ik wandel voor Stichting Brasilhoeve, Project Mama Pacifique
Ik wandel voor Stichting Brasilhoeve, Project Mama Pacifique
Patty Strik Team

Stichting Brasilhoeve (KvK 41058725), 28-12-1993 opgericht door Ben Strik ter ondersteuning van kleine projecten in het droge Noord-Oosten van Brazilie, werkt nu aan een bijzonder project ten behoeve van de Acao Social Santo Antonio, een opvang- en verzorgingshuis voor bejaarden en kinderen in Aracuai (MG), Brazilie en beveelt deze sponsoractie van harte aan. De Acao Social Santo Antonio, kortweg ASSA, is in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd door Zr. Maria Pacifique Degen (1921-2006), Franciscanes van Oirschot, met gelden vanuit Nederland (Memisa, MIVA, Cebemo, Vastenaktie, Mensen in Nood, de Wijchense Missieclub, e.d.). Zr. Pacifique heeft van 1966 tot 1984 als missiezuster in Aracuai gewerkt en schreef in deze 22 jaren brieven aan haar moeder. Kort voor haar overlijden heb ik (Patty Strik-Smoolenaars) haar de belofte gedaan deze brieven in boekvorm uit te geven. Die belofte is uitgegroeid tot een Kroniek van een Tijdsbeeld en zal binnen enkele maanden worden uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Boekenbent in Barneveld. Inmiddels is het boek onderdeel geworden van een groter project. Het bijzondere levensverhaal zal worden vertaald naar het Portugees en door de ASSA worden gebruikt bij diverse campagnes, geheel in lijn met het denken van Zr. Pacifique. Het Project Mama Pacifique omvat alleen de kosten voor de lay-out en voorbereiding op drukwerk en de kosten van de drukkerij. Zowel het schrijven als het vertalen geschieden op vrijwillige basis. De opbrengst van beide boeken (in NL en in BR) zal na aftrek van de gemaakte kosten ten goede komen aan de ASSA. Hoewel de Braziliaanse overheid inmiddels de kosten voor de dagelijkse gang van zaken heeft overgenomen van de Zusters Franciscanessen, is er altijd geld nodig b.v. voor onderhoud moestuin en levende have, gehandicapten zwembad, dagbesteding ouderen, kinderspeelplaats, voetbalveldje, eigen transportbusje, e.d.
Verzameld bedrag
  .811,00
Kitty Arends: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Kitty Arends Team

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ernstige ziekte van het zenuwstelsel waarbij spieren geleidelijk dunner en minder krachtig worden. Dit krachtverlies kan voorkomen in de armen en benen, maar ook in die spieren die gebruikt worden om te praten of te slikken. Hoe zit het met de symptomen en diagnose ? Symptomen De eerste symptomen zijn vaak nog niet zo duidelijk of ernstig. Pati&euml;nten komen doorgaans met vage klachten bij de huisarts, zoals onhandigheid, het minder goed articuleren of moeite krijgen met lopen. Ook kunnen pati&euml;nten merken dat ze vaker struikelen, zich verslikken of meer moeite krijgen met het dichtmaken van knoopjes. De meest voorkomende symptomen van ALS zijn: - zwakker wordende spieren met als gevolg het uitvallen van armen of benen; - stijfheid, spierkramp en vermindering van kracht; - moeite met opstaan, lopen en draaibewegingen; - vermindering van spraak en slikvermogen met longontsteking tot gevolg; - angst en somberheid; - hangen van het hoofd door verminderde werking van de nekspieren; moeilijk ademhalen. Voor ALS patiënten en hun omgeving komt de diagnose van deze genadeloze ziekte keihard aan. De onwetendheid over het verloop van deze ziekte is even ondraaglijk als de kennisneming daarvan. Daarom wil ik zelf iets doen. Jaren geleden zaten mijn zoons bij twee zusjes in de klas. Hun vader had ALS en wij hebben als dorp het hele proces meegemaakt. Dat maakt indruk. Hij bleef tot het laatst bij zijn volle verstand, strijdbaar, maar kon lichamelijk helemaal niets meer. In het verzorgingshuis heeft hij nog voor Wifi gezorgd, niet alleen voor hemzelf maar ook voor de andere bewoners. Tot zijn ademhaling stopte… na een ziekte die hem aftakelde in ongeveer 4 jaar. En je beseft ook dat, hoe gezond je ook leeft, veel sport of niet, je kan die ziekte gemakkelijk krijgen. En omdat de oorzaak niet bekend is, kan je niets doen om het te voorkomen. Ik voer deze actie om aandacht voor ALS te vragen en geld op te halen voor onder andere wetenschappelijk onderzoek. Aangezien zwemmen in de grachten niet mijn ding is maar wandelen wel, start ik deze actie terwijl ik mijn favoriete sport beoefen. Wil jij helpen om het onderzoek naar de oorzaak van ALS te steunen?
Verzameld bedrag
  .810,65
Team Ziekenhuis Rivierenland Tiel: Ik wandel voor Ziekenhuis Rivierenland Veraf
Ik wandel voor Ziekenhuis Rivierenland Veraf
Team Ziekenhuis Rivierenland Tiel Team

Team “Ziekenhuis Rivierenland Veraf” loopt dit jaar voor de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Wij, Cynthia, Pia, Eva, John, Lisa, Lieke, Marit, Marloes en Pieter doen dit om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. Onze ervaringen zijn heel verschillend, sommige van ons lopen voor de eerste keer de vierdaagse, Cynthia loopt dit jaar voor de achtste keer mee met de vierdaagse en Pieter hoopt dit jaar zijn Gouden Kruis te behalen! Wij laten ons dit jaar graag sponsoren om geld in te zamelen voor de start van therapie voor kinderen met ASS (autisme). Tijdens de vierdaagse zullen we ons beste beentje voor zetten in de hoop genoeg geld op te halen om de kinderen in Suriname te helpen! Bedankt dat u ons helpt!
Verzameld bedrag
  .809,65
Tonny en Cees Nieuwkerk: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Tonny en Cees Nieuwkerk Team

Wij gaan dit jaar voor de 7e keer als sponsorloper voor het KWF starten. Iedereen heeft wel iemand in zijn/haar familie, vrienden, kennissenkring, club of vereniging Die getroffen is door deze vreselijke ziekte, dat raakt je Meestal denken we dan, we kunnen niets doen.... Maar...dat kan wel! Wij gaan lopen voor het KWF en u bent/jullie zijn van harte uitgenodigd om ons te sponseren Samen de schouders eronder en wij zetten ons beste beentje voor Namens het KWF en alle patienten ...BEDANKT
Verzameld bedrag
  .808,00
Kalinka Staring: Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Kalinka Staring Team

Waarom het vergeten kind? Het vergeten kind strijdt ervoor dat in Nederland elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Stichting het vergeten kind zet zich in voor kinderen, zo dat zij leuke activiteiten kunnen ondernemen. Ze zijn er ook voor de ouders en het netwerk van het kind, zodat er een structurele verbetering kan plaatsvinden, voor de kwetsbare kinderen van Nederland. Mijn werk bij De Hoenderloo Groep / Smaragd, doe ik dagelijks met veel passie en liefde voor deze kinderen en jongeren. Daarom steun ik juist dit doel. Vorig jaar ben ik gesponsord door familie, vrienden, kennissen, collega’s, dankzij hen heb ik € 450 opgehaald. Dit jaar wil ik dit graag overtreffen en het leuke is, de jongeren van mijn groep De Smaragd, willen mij hierbij gaan helpen. Wij hebben samen armbanden gemaakt, om te verkopen voor het vergeten kind. Deze support van de jongeren, daar doe je het toch voor! Stippels & Rozen (winkel en lunchroom, uit Doesburg) heeft ook ontzettend veel armbanden gedoneerd voor het goede doel. Ontzettend bedankt hiervoor!
Verzameld bedrag
  .805,30
Yselle Westerveld: Ik wandel voor stichting DunCIdunC
Ik wandel voor stichting DunCIdunC
Yselle Westerveld Team

Dit jaar is het dan echt zover! Ik loop al een aantal jaren met het idee in mijn hoofd de vierdaagse te gaan lopen. Ondanks dat ik dit jaar al 2x een mail had gekregen dat ik niet mee kon doen, kon ik mij daarna voor de tweede herloting toch officieel inschrijven! Ontzettend leuk en spannend. Ik had mij al voorgenomen, dat als ik ingeloot zou worden, ik voor een goed doel wilde lopen. Bijna gelijk wist ik ook welk goede doel. In 2017 is mijn achterneefje Duncan aan een erg zeldzame vorm van kanker overleden. Hij was pas 11 toen ze er achter kwamen dat hij kanker had. Hij wist dat er een stichting voor hem opgericht zou worden en heeft zelf de naam bedacht: Stichting DunCIdunC moest het gaan heten, een slimme samenvoeging van zijn naam en zijn ziekte. De Stichting Duncidunc is opgericht om aandacht te vragen en geld te werven voor CIC kanker. De opbrengst wordt gebruikt ter donatie aan organisaties, die onderzoek doen naar het voorkomen en genezen van deze vorm van kanker en naar doelen welke onderzoek doen naar kinderkanker in het algemeen. Ook helpen ze ouders in het vinden van de weg in de wirwar van regelgeving en rechten. Ik vind het mooi om voor een goed doel te gaan lopen, wat mij persoonlijk geraakt heeft en waarbij ik weet dat het geld op een goede plek terecht zal komen. Steunen jullie mijn actie?
Verzameld bedrag
  .805,00
Ineke Van Wijngaarden: Ik wandel voor Stichting Acnes
Ik wandel voor Stichting Acnes
Ineke Van Wijngaarden Team

om meer bekendheid te geven aan deze nog vrij onbekende aandoening zodat mensen eerder gediagnosticeerd en geholpen worden. Acnes is een zenuwbeknelling in de buikwand wat ondraaglijke pijn ter weeg kan brengen. Nog vaak zijn artsen niet op de hoogte van het bestaan van Acnes en worden patiënten zonder resultaat behandeld alsof zij darmklachten zouden hebben. Medicatie tegen de pijn heeft weinig effect waardoor dagelijkse activiteiten zoals school, werk en huishouding niet meer mogelijk kunnen zijn. Mijn dochter Margo kreeg in 2015, op 13-jarige leeftijd onverklaarbare buikpijn. Hierdoor heeft ze 8 maand van haar school moeten missen. De kinderarts van het ziekenhuis dacht meteen aan een slecht werkend darmstelsel terwijl ons gevoel zei dat dat beslist niet het geval was. Ze schreef een laxeermiddel voor en toen dit niet hielp dacht ze dat het misschien iets psychisch was. Ook school had veel onbegrip en adviseerden om Margo wel naar school te laten gaan. De paar weken dat zij met goede wil het nog kon opbrengen ging het alleen maar slechter met haar. Ze lag met erge pijn continu in bed en ook mede doordat het niet duidelijk was wat zij mankeerde kwam er bijna niemand op bezoek. Wat heeft zij zich vreselijk, onbegrepen en eenzaam gevoelt! Nadat wij de kinderarts verzochten ons door te verwijzen naar het UMCG voor verder onderzoek kwam mijn man toevallig achter het bestaan van Acnes door de dochter van zijn baas. Zij kampte met dezelfde symptomen van buikpijn ook op een specifiek goed aan te wijzen plek. Zij was in behandeling bij chirurg dr Möllers in het ziekenhuis in Drachten. Misschien was het te verhelpen door injecties en anders operatief. We hebben meteen een afspraak gemaakt bij dr Möllers. Meteen al tijdens het eerste consult werd vrij gemakkelijk geconstateerd dat ze het inderdaad had. Wat waren wij opgelucht want er was eindelijk een diagnose! Na 3 injectiebehandelingen was ze pijnvrij en tot nu toe gaat het nog steeds goed met haar. Wat zijn wij ontzettend dankbaar dat wij er achter zijn gekomen wat ze had! Wilt u mijn actie ondersteunen? Alvast hartelijk dank! Het sponsorgeld zal ingezet worden als bijdrage aan nieuwe onderzoeken, meer bekendheid en het realiseren van lotgenotenbijeenkomsten. Stichting ACNES is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, voor en door Acnespatiënten. Info :www. stichtingacnes.nl
Verzameld bedrag
  .800,25
Caroline Dinnissen -Vernie: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Caroline Dinnissen -Vernie Team

Ik kom in actie voor de MDLS omdat het belangrijk is dat er meer onderzoek gedaan word naar deze nare vorm die vaak veel te laat wordt ondekt. Vier jaar geleden kreeg mijn vader de diagnose slokdarm kanker, het was een zeer actieve man samen met mijn vader liep ik elke zondag een lange wandeltocht en we hebben heel wat lange afstands tochten gelopen, waaronder ook 27 x samen de vierdaagse van Nijmegen. Bij elke wandeling denk ik aan hem, en mis ik hem nog steeds heel erg het was een gezamenlijke hobby van ons. Zijn foto zit altijd in mijn rugzak zo is hij er toch nog bij. Van het ene op het andere moment kreeg hij het vreselijke nieuws te horen en eigenlijk wist ik in mijn eigen dit is niet meer te genezen, hij zat al in een vergevorderd stadium, de behandeling was gericht op het leven nog zo lang mogelijk aangenaam te houden, echter heeft het amper 1 jaar geduurd, veel te jong is hij overleden 70 jaar was hij pas.
Verzameld bedrag
  .786,65
Beau van Leur: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Beau van Leur Team

Omdat ik nu mee loop aan de Vierdaagse dacht ik: Waarom niet gelijk een goed doel steunen? Een gezond kind heeft wel 100 wensen. Een ziek kind maar één... Jouw steun is hard nodig. Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 door ziekte. Deze steun maakt het mogelijk om kinderen met kanker beter te behandelen en te genezen. Door een donatie aan KiKa help je mee aan: • verhoging van de genezingskans van 75% naar 95% • verbetering van de kwaliteit van behandelingen • vermindering van bijwerkingen na behandelingen • ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. We winnen alleen als we het samen doen ♡
Verzameld bedrag
  .785,30
Bert van Strijen: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Bert van Strijen Team

Ik loop voor Alzheimer Nederland. Hier moet geld voor onderzoeken voor komen. We worden ouder en de kans om het te krijgen dus groter. Zelf in de directe omgeving meegemaakt, te triest voor woorden. Onderzoek is nodig, dus ook geld. Sponsor dus nu mij en Wolf, ik (72 jaar) loop de 4 daagse Nijmegen met mijn kleinzoon Wolf die hem voor de 1e maal loopt. Ik loop hem voor de 6e maal en mijn kleinzoon voor de eerste keer. Het is leuk, al zouden er voor mij iets minder mensen kunnen meelopen en zeker die mopperraars moeten maar stoppen. Maar mijn Advies: Blijft lachen ondanks je spierpijn en blaren DUS: Twee voor 1 prijs (bedrag). Dus Doen. Alvast bedankt namens de Alzheimer stichting.
Verzameld bedrag
  .784,65
Lisette Vloet-Gesthuizen: Ik wandel voor Stichting CAP
Ik wandel voor Stichting CAP
Lisette Vloet-Gesthuizen Team

Stichting CAP verzorgt aangepaste manege activiteiten en dierverzorging activiteiten voor mensen met een beperking. Stichting CAP ontvangt geen subsidie. Dankzij de gulle gaven en giften van donateurs en sponsoren kunnen zij het werk blijven doen. Ga gerust een keer langs om te kijken wat Stichting CAP doet.
Verzameld bedrag
  .779,65
Riek Hilgers: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Riek Hilgers Team

Inmiddels ervaar ik zelf hoe belangrijk deze Vereniging is voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson, niet alleen pati&euml;nten, maar ook mantelzorgers, kinderen van pati&euml;nten en professionals kunnen terecht bij de vereniging voor lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Daarnaast stimuleert de vereniging (wetenschappelijk) onderzoek.
Verzameld bedrag
  .779,65
Patricia Wietzes: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Patricia Wietzes Team

Helaas heb ik al van een aantal dierbaren veel te vroeg afscheid moeten nemen door kanker. Omdat nog steeds veel te veel mensen met deze ziekte te maken hebben of krijgen, is onderzoek van belang. Hoe mooi en simpel is het om door het lopen van de Vierdaagse kankeronderzoek meer bekendheid te geven en te kunnen sponsoren? Ik draag dit jaar graag mijn steentje bij. U ook?
Verzameld bedrag
  .774,65
Corina Willeijns-Friedl: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Corina Willeijns-Friedl Team

Kortgeleden afscheid moeten nemen van mijn lieve schoonzus Inge die de strijd heeft verloren. Ik hoop met mijn opbrengst weer dichterbij genezing van deze vreselijke ziekte komt.
Verzameld bedrag
  .769,00
Ria van Gerven: Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ria van Gerven Team

Ik werk in het onderwijs en de keuze voor het goede doel Het Vergeten Kind was snel gemaakt. Op school doen we alles wat we kunnen om het beste uit kinderen te halen, maar ik merk helaas dat nog lang niet ieder kind in een optimale omgeving opgroeit. Voor deze kinderen zet ik graag een stapje extra!
Verzameld bedrag
  .760,00
Lindi van Ingen: Ik wandel voor Stichting DreaMS
Ik wandel voor Stichting DreaMS
Lindi van Ingen Team

Dit jaar loop ik de Vierdaagse voor de eerste keer en meteen voor een doel wat dichtbij me staat, dit maakt de hele wandeltocht toch net iets anders dan normaal. Zo is het een fijn idee om te kunnen lopen om andere mensen en in het bijzonder kinderen met een ziekte, te kunnen helpen. Dit jaar gaat mijn opbrengst van de Vierdaagse naar Stichting DreaMS dat zich in zet voor Kinder MS. De stichting is opgericht nadat een jonge clubgenoot helaas te maken heeft gekregen met MS, een ziekte die je hele leven beïnvloed. Niet alles is meer vanzelfsprekend, zo is voetballen of sporten niet meer de wekelijkse bezigheid voor kinderen met deze ziekte. Stichting DreaMS durft te dromen van een wereld zonder MS en ik doe met deze stichting volkomen mee en daarom kom ik in actie. Zo sta ik aan de start van de 4X50 kilometer en wil ik iedereen bewust maken, bewust maken dat je dankbaar mag zijn voor wat je kunt doen. Ik durf te dromen van een wereld zonder MS, doet u mee? Dank!
Verzameld bedrag
  .756,60
Nellie van der Moolen: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Nellie van der Moolen Team

Vorige week is een vriendin van me overleden aan een vorm van vrouwenkanker. Ter nagedachtenis aan haar kom ik voor Ruby and Rose in actie. Dat heeft ze zelf in het verleden ook gedaan. Ik kan alleen maar hopen dat er mede door mijn bijdrage meer geld binnenkomt om het broodnodige onderzoek te doen.
Verzameld bedrag
  .745,00
Magda Krajnc: Ik wandel voor Nierstichting
Ik wandel voor Nierstichting
Magda Krajnc Team

Na jarenlang collectant en wijkhoofd te zijn geweest, ben ik nu (ook) collectecoördinator geworden van de Nierstichting (vrijwilligerswerk). Ik wil dit graag combineren met de Vierdaagse Nijmegen (vorig jaar 4 x 30 km gelopen; dit jaar ga ik voor 4 x 40 km). De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en echt blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. Door mijn deelname aan de Vierdaagse hoop ik zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van nierziekten en om nierpatiënten hun leven terug te geven. Sponsor je mij? Iedere bijdrage is welkom! Bij voorbaat hartelijk dank!!
Verzameld bedrag
  .745,00
Luka Bonekamp: Ik wandel voor Gorilla Stichting Nederland
Ik wandel voor Gorilla Stichting Nederland
Luka Bonekamp Team

Ik ben Luka, 11 jaar, en mag dit jaar voor het eerst meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Graag wil ik geld inzamelen voor de gorilla's, omdat ze mijn lievelingsdieren zijn en met uitsterven bedreigd worden. De Gorilla Stichting Nederland zet zich in voor: bescherming van de leefgebieden van gorilla's, opvang, bescherming tegen ziektes, Wildlife Law Enforcement, onderzoek en voorlichting in Nederland. Zie ook www.gorillastichting.nl. Super als je mij wilt helpen de gorilla's te helpen!
Verzameld bedrag
  .744,65
Wil Dijkmann: Ik wandel voor Hospice Zutphen
Ik wandel voor Hospice Zutphen
Wil Dijkmann Team

Ik ben vrijwilliger in deze hospice en vind het belangrijk dat iedereen ongeacht draagkracht in de hospice kan verblijven.
Verzameld bedrag
  .744,65
Marloes de Klein: Ik wandel voor Wanicare Foundation
Ik wandel voor Wanicare Foundation
Marloes de Klein Team

Wanicare is een Nederlandse ngo &quot;non-governmental organisation&quot; en sinds 2009 waken ze over geredde dieren in het Cikananga Wildlife Centre op Java, Indonesi&euml;, die afkomstig zijn uit de illegale handel in wilde dieren of hun leefgebied hebben verloren. Naast de 350 dieren in Cikananga runt Wanicare projecten om leefgebieden van Gibbon\\\'s te beschermen en bedreigde neushoornvogels, roofvogels en luipaarden te rehabiliteren en vrij te laten. Ik kom hiervoor in actie omdat ik er zelf in 2017 vrijwilligerswerk voor heb gedaan. Ik vind het erg belangrijk dat we onze prachtige natuurlijke wereld niet verloren mogen laten gaan. Daarbij vind ik het belangrijk dat onze bedreigde diersoorten beschermd worden tegen uitsterving. Ik vind het ook belangrijk dat we het behoud van onze natuur aan onze kinderen doorgeven. Wanicare doet ook erg veel aan educatie en laat de jeugd zien hoe je met bedreigde diersoorten kunt omgaan. Wil je meer weten over Wanicare: http://www.wanicare.com/about-wanicare/nederlands
Verzameld bedrag
  .741,30
Ay Ling Hwan: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Ay Ling Hwan Team

Opgroeien als kind moet leuk en onbezorgd zijn! Wanneer hier een ziekte als kanker een rol gaat spelen, dan komt daar een einde aan. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kan beter. KiKa\\\'s doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. En dit doel steun ik!
Verzameld bedrag
  .740,00
Jan Janssen: Ik wandel voor Longfonds
Ik wandel voor Longfonds
Jan Janssen Team

Ik loop voor het Longfonds omdat onze dochter ernstig allergisch astma heeft, en dat er geld vrijkomt aan onderzoek om voor deze mensen het leven wat dragelijker te maken.
Verzameld bedrag
  .740,00
Inge en Henk van Heeswijk: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Inge en Henk van Heeswijk Team

We hebben gekozen om onze deelname te koppelen aan Matchis. Matchis is de Nederlandse stamceldonorbank. Belangrijk werk, want stamceldonatie is vaak het laatste redmiddel voor mensen met een bloedziekte zoals leukemie. Wij zijn ontzettend blij dat we gezond zijn en de Vierdaagse kunnen lopen. We willen graag ons steentje bijdragen, zodat anderen een kans hebben om ook weer gezond te worden.
Verzameld bedrag
  .739,65
Teun Zwikker: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Teun Zwikker Team

Ik loop voor ALS, omdat ik wil dat er nog zo min mogelijk overlijden aan ALS.
Verzameld bedrag
  .739,65
Pieter van der Wal: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Pieter van der Wal Team

Bijna een op de vier Nederlanders kampt met maag-, darm- of leverproblemen. Verder onderzoek is hard nodig.
Verzameld bedrag
  .735,65
Greta Meutstege-klein Selle: Ik wandel voor Kinderfonds MAMAS
Ik wandel voor Kinderfonds MAMAS
Greta Meutstege-klein Selle Team

Dat vrouwen, de MAMAS, zich inzetten voor kinderen die niets of niemand meer hebben vind ik geweldig. Daar wil ik dit jaar graag geld voor bij elkaar lopen tijdens mijn 10e Nijmeegse Vierdaagse.
Verzameld bedrag
  .735,00
Fraukje en Loraine: Ik wandel voor Stichting Dierenambulance en Ambulancedienst e.o.
Ik wandel voor Stichting Dierenambulance en Ambulancedienst e.o.
Fraukje en Loraine Team

Omdat zij belangeloos dieren opvangen en helpen. Ik heb dit van dichtbij mogen zien en meemaken en dat heeft op mij zeer veel indruk gemaakt. Liefde, complete zorg, dierenarts, medicijnen, opvang en huisvesting is wat zij geven en dat 24 uur per dag.
Verzameld bedrag
  .734,30
Ruud van den Heuvel: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Ruud van den Heuvel Team

De afgelopen jaren ben ik steeds meer te weten gekomen over ALS en de impact die het heeft op de patienten en vrienden en familie daarvan. Omdat ik zelf geheel gezond ben en met veel plezier al verschillende keren de vierdaags heb uit kunnen lopen is het prettig om ook via deze 4-daagse voor dit goede doel wat extra aandacht en hopelijk ook inkomsten te kunnen genereren.
Verzameld bedrag
  .730,00
Ilonne Langedijk: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Ilonne Langedijk Team

Ik loop voor Ruby and Rose en hoop hierdoor mee te helpen om geld te verzamelen voor gynaecologisch onderzoek en zo strijd te leveren tegen vrouwenkanker.
Verzameld bedrag
  .724,65
Maria Hendriksen - Willemsen: Ik wandel voor Stichting Setter Rescue Netherlands
Ik wandel voor Stichting Setter Rescue Netherlands
Maria Hendriksen - Willemsen Team

Voor/van Alex Voncken: Opgegroeid als klein jongetje tussen de setters, was de liefde voor dit ras er al vroeg ingeslopen, dat dit ras nog een belangrijke rol in mijn leven zou gaan spelen, was wel duidelijk, de vraag was enkel; wanneer. 4 jaar geleden kwam de eerste herplaatste-setter in ons leven, gered uit de ellende in Griekenland, en onmisbaar in ons gezin vandaag de dag. 1 jaar geleden kwam er een herplaatste-setter bij, die weg moest bij een ander gezin, en dit was de aanleiding om te gaan kijken hoe we meer van deze setters zouden kunnen gaan helpen. Gestart met een facebookgroep met inmiddels 600 leden, waar wij regelmatig een inzamelingsactie houden voor setters in nood, een Setter dag organiseren voor het goede doel en met regelmaat een donatie doen voor mensen waarbij de dierenartskosten zo hoog oplopen dat ze zelf niet meer betalen kunnen. Aangezien dat de echte passie was, het helpen van mijn geliefd Setter ras in nood, de knoop dan uiteindelijk doorgehakt en samen met 2 andere vrijwilligers, die net als ik het hart op de goede plaats hebben zitten, de stichting opgestart, zodat we met onze goede naam, meer honden in nood kunnen gaan helpen. Mishandelde en verwaarloosde Setters welke gevonden worden door vrijwilligers van stichtingen, ondersteunen en bemiddelen voor adoptie naar Nederland.
Verzameld bedrag
  .720,00
Cynthia Van raavens: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Cynthia Van raavens Team

Het allerergste wat je kan overkomen is een ziekte van je kind of nog erger dat je kind dit niet zal overleven. In mijn werk als uitvaartverzorger zie ik dit verdriet van ouders en familie van heel dichtbij. Daarom steun ik zelf maandelijks kika en hoop dat andere dit ook doen door mij te sponsoren tijdens de Vierdaagse.
Verzameld bedrag
  .719,65
Miranda Huurman: Ik wandel voor Hospice Xenia
Ik wandel voor Hospice Xenia
Miranda Huurman Team

Op een bootreis van de Zonnebloem heb ik Martijn van Rees leren kennen. Hij is ambassadeur van Hospice Xenia in Leiden. Dit hospice is speciaal voor jongeren tussen de 16 en 40 jaar. Hier wordt goede intensieve, palliatieve zorg geboden. Het gaat om jongeren met bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte, een oncologische, neurologische aandoening of een spierziekte. Het is een mooi huis waar goede zorg wordt gegeven aan jongeren met name in hun laatste levensfase. Het hospice is voor grotendeel afhankelijk van financiele steun. Daarom wil ik voor dit doel gaan lopen, zodat samen met Uw donatie het hospice deze mooie zorg kan blijven bieden. Elke bijdrage is welkom. Alvast bedankt! Groetjes Miranda Huurman
Verzameld bedrag
  .718,95
Ilse van der Wal: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ilse van der Wal Team

Ik loop voor Alzheimer Nederland omdat ik het belangrijk vind dat er veel onderzoek naar dementie gedaan wordt om beter inzicht te krijgen in de oorzaken, behandeling en hopelijk ook preventie van alzheimer.
Verzameld bedrag
  .708,95
Wim Hamberg: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Wim Hamberg Team

Dit jaar loop ik voor de 5e keer de Vierdaagse in Nijmegen. Door deze tocht te lopen wil ik geld inzamelen voor de Hersenstichting. Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan dan zomaar voorbij zijn. Bijna iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. Wil jij mensen met een hersenaandoening helpen? Met jouw gift kan de Hersenstichting hersenaandoeningen bestrijden, zorg voor patienten verbeteren en hersenen gezond houden. Om dit te bereiken laat de Hersenstichting onderzoek doen en geven ze voorlichting. Wil jij mij en de Hersenstichting steunen tijdens de Vierdaagse, sponsor mij dan.
Verzameld bedrag
  .705,00
Jos Rosendaal: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Jos Rosendaal Team

Mijn vader is aan deze ziekte gestorven. Ondanks vele onderzoeken is er nog een hele weg te gaan om deze ziekte af te remmen of te stoppen
Verzameld bedrag
  .705,00
Liesbeth Haverkorn: Ik wandel voor VluchtelingenWerk Nederland
Ik wandel voor VluchtelingenWerk Nederland
Liesbeth Haverkorn Team

Het is hard nodig dat mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, een nieuwe toekomst krijgen.
Verzameld bedrag
  .705,00
Claudia Weeren: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Claudia Weeren Team

Dit jaar loop ik voor Ruby and Rose omdat het belangrijk is dat er voldoende onderzoek is naar gynaecologische kanker om de overlevingskans te vergroten
Verzameld bedrag
  .705,00
Lisette & David van der Harst: Ik wandel voor Plastic Soup Foundation
Ik wandel voor Plastic Soup Foundation
Lisette & David van der Harst Team

De plastic verontreiniging van zeewater bedreigt onze wereld! Wij willen graag wandelen voor een beter milieu voor mens en dier.
Verzameld bedrag
  .704,65
Annewil Nieuwenhuizen: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Annewil Nieuwenhuizen Team

Ik loop dit jaar voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse, maar ik wil dit niet doen zonder reden. Onze hersenen zijn het geen wat ons draaiende houdt en daarom dus van levensbelang. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat het allemaal even goed werkt. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe kwetsbaar je hersenen zijn, en hoe belangrijk het is dat er meer onderzoek komt. Juist voor deze mensen waarbij het niet altijd even makkelijk gaat loop ik voor de Hersenstichting.
Verzameld bedrag
  .700,65
Mark Clarissen: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Mark Clarissen Team

We hebben gekozen voor de Alzheimer stichting om dat ons dicht bij ons hart komt. Voor Rob omdat Alzheimer bij hem voorkomt in zijn familie en voor mij qua werk (stage) op dit moment. Leerling in een verpleeghuis op PG werkend met deze doelgroep. Ik zie daardoor de vernietigende werking van deze ziekte. En wat voor zorgen het met zich mee brengt voor de naaste familie. We (Rob en ik) zouden graag bijdragen om deze ziekte een halt toe te roepen, zodat een ieder waardig oud kan worden. En met het sponsor geld wat opgehaald word door iedereen die mee doet aan deze actie kunnen echt goede dingen gedaan worden. Voor zowel de cliënt naaste familie en betrokken mantelverzorgers.
Verzameld bedrag
  .690,00
Annemarie Gooiker: Ik wandel voor Stichting Kinderhulp Bosnie
Ik wandel voor Stichting Kinderhulp Bosnie
Annemarie Gooiker Team

Stichting Kinderhulp Bosnie organiseert vakanties voor arme Bosnische kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. De gastgezinnen in Nederland openen hun huis en hart voor deze kinderen om de vakantie van hun leven te hebben. Ze genieten enorm van de dingen, die wij in Nederland vanzelfsprekend vinden: lekker buiten spelen, eten en drinken, een goed matras om op te slapen. De kinderen kunnen even onbezorgd genieten en hun lach is onbetaalbaar. Een vakantie om nooit te vergeten! In onze familie hebben we dit jaar hele mooie weken gehad met 6 Bosnische kinderen. Onze eigen (klein)kinderen hebben hun speelgoed, slaapkamers en tijd gedeeld. Het verblijf van de Bosnische kinderen doet ook ons en onze (klein)kinderen veel. Kinderhulp Bosnie: gewoon een heel goed doel, waarvoor wij Vierdaagse lopen!
Verzameld bedrag
  .690,00
Diana Peters: Ik wandel voor Stichting  pulmonale hypertensie
Ik wandel voor Stichting pulmonale hypertensie
Diana Peters Team

Dit jaar loop ik voor de 10de keer de Nijmeegse vierdaagse. Echter dit jaar in het bijzonder voor de stichting Pulmonale Hypertensie. Afgelopen november heb ik te horen gekregen dat ik pulmonale hypertensie heb. Pulmonale hypertensie is een ongeneeslijke, progressieve, zeldzame dodelijke long-/hart aandoening. Dat houdt in dat de bloeddruk in de longslagader en in de kleine vaten verhoogd is. Hierdoor moet het hart harder werken om het bloed rond te pompen. Gevolg is dat de rechterhartkamer zo zwaar belast wordt, dat er uiteindelijk hartfalen ontstaan. Indien deze ziekte niet wordt behandeld, is er een levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Genezing is helaas nog steeds niet mogelijk. Er zijn in Nederland 800 tot 1000 mensen die deze aandoening hebben. Diagnosticeren is ook zeer lastig. Zelf heb ik 3 jaar met klachten gelopen voordat ik de diagnose kreeg. Omdat ik zelf ondervonden heb hoe moeizaam en frustrerend het is om van het kastje naar de muur gestuurd te worden, niet serieus genomen te worden en in onzekerheid te zitten, was de beslissing snel genomen om voor de stichting Pulmonale Hypertensie te lopen. Awarness is zo ontzettend belangrijk en geld voor onderzoek is hard nodig! Het zou geweldig zijn als jij wil bijdragen aan dit doel. Elke euro is welkom. Alvast heel hartelijk bedankt.
Verzameld bedrag
  .685,00
Irma en Ronald Weijermars: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Irma en Ronald Weijermars Team

Meedoen aan de vierdaagse is mooi maar mooier is nog om er een goed doel mee te steunen . De strijd voor ons is tot de finish maar de stijd tegen kanker gaat door. Iedereen kent wel mensen die getroffen worden door deze vreselijke ziekte . Onderzoek en steun is zo ontzettend nodig . Graag daarvoor uw hulp . Steun ons door KWF te steunen . Onze dank.
Verzameld bedrag
  .679,65
Hans Van Baren: Ik wandel voor Agus Lomy Stichting
Ik wandel voor Agus Lomy Stichting
Hans Van Baren Team

Wij zijn Team Vitalis en lopen voor de Agus Lomy Stichting. De oprichter van de Agus Lomy Stichting is geadopteerd vanuit Indonesie. Dankzij zijn ouders in Nederland heeft hij altijd contact gehouden met zijn familie in Indonesie. 7 jaar geleden werd de Agus Lomy Stichting opgericht. Met donaties vanuit een klein netwerk van gulle donateurs probeert deze stichting de familie in Indonesie (waar nodig) structureel te ondersteunen op belangrijke gebieden om zelfredzaamheid te stimuleren. Goed onderwijs, kosten voor gezondheidszorg en wonen. Anno 2019 gaan de 3 jongste familieleden allemaal naar school, de oudste van hen zelfs naar de universiteit. Dit was ondenkbaar zonder de support van deze stichting! Een geweldige stap voor de familie. Wij als Team Vitalis willen helpen om nog meer stappen te zetten naar die mooie en waardevolle toekomst. Bedankt voor jullie wandelsteun!
Verzameld bedrag
  .675,00
Riet van Grinsven-Wolfs: Ik wandel voor Stichting ParkinsonFonds
Ik wandel voor Stichting ParkinsonFonds
Riet van Grinsven-Wolfs Team

Verzameld bedrag
  .674,65
Sandra Zoetelief: Ik wandel voor Stichting Little Superheroes
Ik wandel voor Stichting Little Superheroes
Sandra Zoetelief Team

Ik kom samen met Sebastian van Lare in actie voor Stichting Little Superheroes, omdat ik vind dat ieder kind, waar dan ook ter wereld, moet kunnen opgroeien in gezondheid en veiligheid en de kans moet hebben om naar school te gaan. Stichting Little Superheroes steunt in samenwerking met partner organisaties kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika om de leefomstandigheden van kinderen en hun familie te verbeteren. Little Superheroes gaat vanaf 2019 een samenwerking aan met Stichting Vrienden Sengerema Hospital. In samenwerking met de stichting zal Little Superheroes werken aan projecten voor betere zorg gericht op moeders en kinderen. In het Sengerema Hospital zijn gemiddeld 11.000 bevallingen per jaar en een babysterfte van tien keer zo hoog als in Nederland. In 2015 werd een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in Sengerema geopend. De opening van de NICU heeft geleid tot een daling van de babysterfte in 2017 met maar liefst 40%. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 1300 kwetsbare baby’s opgenomen op de NICU. Het doel is om in samenwerking met Stichting Vrienden Sengerema Hospital de NICU uit te breiden zodat meer kinderen opgevangen kunnen worden en van de nodige medische zorg kunnen worden voorzien. Ik zal van 1 augustus t/m 1 oktober 2019 mijn laatste coschap lopen in het Sengerema Hospital. Met jouw hulp kunnen wij een zaadje planten voor een betere toekomst voor kinderen, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien en zo ook hun naasten kunnen inspireren.
Verzameld bedrag
  .674,65
Nathalie Kupers: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Nathalie Kupers Team

Het is belangrijk om meer onderzoek te kunnen doen naar mogelijkheden om het leven van 'buikpatiënten' makkelijker te maken en dat er meer behandelingen komen om mensen met levensbedreigende ziekten beter te kunnen genezen.
Verzameld bedrag
  .671,65
Ben Maurits: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Ben Maurits Team

Wederom koppel ik daar weer een goed doel aan vast. Voor mij is dat Ruby and Rose, de stichting waaraan ik vanaf de oprichting al aan verbonden ben. Ieder vrouw, of het nu je oma, moeder, dochter, partner, schoonzus of vriendin is kan, een van de gynaecologische kankersoorten krijgen. Ik heb het helaas van dichtbij mee moeten maken. Help ons mee in de strijd tegen de gynaecologische kanker. Steun Ruby and Rose door mij te sponsoren.
Verzameld bedrag
  .670,00
Annet Cheizoo-Lammers: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Annet Cheizoo-Lammers Team

Als acupuncturist kom ik helaas ook in contact met vrouwen die een vorm van gynaecologische kanker hebben. Dit zijn kankervormen zoals: eierstokkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker en vulvakanker. Dit kan alle vrouwen overkomen, meisjes in de bloei van hun leven, jonge vrouwen, moeders, dochters, zussen, tantes, vriendinnen, oma\\\'s. Ruby and Rose heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoeksprojecten. Dit zijn onderzoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkanker. Daarom wandel ik voor Ruby and Rose tijdens de Nijmeegse 4daagse.
Verzameld bedrag
  .669,65
Annemarie Schlingmann: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Annemarie Schlingmann Team

In mijn directe omgeving zie en ervaar ik dagelijks wat hersenziektes voor heftige consequenties hebben. Steeds meer mensen krijgen hier mee te maken. De afgelopen jaren ben ik meer gaan wandelen en ervaar dat dit mijn hoofd (hersenen) goed doet. Door het lopen van de Nijmeegse Vierdaagde te koppelen aan het goede doel de Hersenstichting, zorgt dat voor meer geld voor onderzoek om goed te doen voor het brein van iedereen.
Verzameld bedrag
  .662,55
Wilma van Kempen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Wilma van Kempen Team

Net als de afgelopen jaren loop ik voor Matchis. Je zal maar de pech hebben om leukemie te krijgen. Ik steun dit doel omdat er meer stamceldonoren nodig zijn en er geld nodig is voor onderzoek.
Verzameld bedrag
  .660,65
Wilfried Gradus: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Wilfried Gradus Team

De Vierdaagse van Nijmegen komt er weer aan van 16 tot en met 19 juli. Vorig jaar heb ik ook gelopen en dat is me heel goed bevallen. Dit jaar loop ik voor de Hersenstichting Nederland. Wist je dat 1 op de 4 personen een hersenaandoening heeft? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop en veroorzaakt heel veel onnodig leed. De Hersenstichting doet veel goed werk om hersenziekten zoals Parkinson, Lewy Body dementie, autisme, herseninfarcten, depressies of de ziekte van Huntington te begrijpen en te bestrijden. Hersenziekten omvatten een heel breed terrein en er wordt steeds meer bekend over de cruciale rol van onze hersenen. Hersenziekten staan qua omvang en belang op een zelfde positie als kanker en hart- en vaatziekten. Daarom kom ik in actie voor personen met een hersenaandoening en voor behoud van gezonde hersenen. Door de Vierdaagse van Nijmegen te lopen wil ik iedereen die met een hersenaandoening te maken heeft een hart onder de riem steken en de Hersenstichting helpen in hun strijd en onderzoek hierbij. Steun je mij hierbij?
Verzameld bedrag
  .660,00
Fabiënne Voncken: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Fabiënne Voncken Team

Niemand zou zijn/haar dierbare moeten verliezen aan kanker. Steunen jullie me om geld in te zamelen voor meer onderzoek? Mijn Vierdaagse wandeltocht draag ik op aan mijn moeder. Haar onuitputtelijke liefde zal ik voor de rest van mijn leven bij me dragen. \'\'Soms is \'t beater iets moeis te verleeze . Beater verleeze dan det ge \'t noeit het gehad.\'\'
Verzameld bedrag
  .659,65
Rianne Koskamp: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Rianne Koskamp Team

Ik ervaar van dichtbij wat de invloed van Alzheimer is op iemands leven en op dat van zijn/haar naasten. Bij mijn moeder is enkele jaren geleden de diagnose Alzheimer gesteld. De afgelopen jaren hebben we haar steeds verder achteruit zien gaan. Afgelopen november is ze verhuisd naar een verpleeghuis. Hoewel ze daar goede zorg krijgt, blijft het moeilijk, mn. voor mijn vader en moeder.
Verzameld bedrag
  .650,65
Linda en Andrea van de Wal: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Linda en Andrea van de Wal Team

Ik ben Linda en ben 13 jaar oud en ik heb voorgenomen om dit jaar de vierdaagse te gaan lopen. Deze ga ik onder begeleiding van mijn moeder Andrea lopen. We hebben nu al bijna 200 km gelopen [Mei] en zijn dus volop in training. Om voor een 4 daagse kruisje in aanmerking te komen moet ik 30 km per dag lopen. Het idee om te lopen voor KWF kankerbestrijding is eigenlijk door mij gekomen. Mijn doel is hierdoor beter in zicht gekomen omdat er nu of in de toekomst ook andere mensen er wat aan hebben. Ook wij zijn dierbare verloren aan deze ziekte. Door geld op te halen voor onderzoek hoop ik mensen te kunnen helpen.
Verzameld bedrag
  .649,65
Anita Broos: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Anita Broos Team

BeschrijvingVilla Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes beleven zij hier een week lang gratis een vakantie. Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen uit Nederland in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar oud. Mijn zus en haar man zijn vrijwilligers bij Villa Pardoes, mijn zoon sponsort vanuit zijn bedrijf. Door mijn actie tijdens de 4 daagse wil ik op mijn beurt een steuntje bijdragen om zieke kinderen met hun ouders en broertjes en zusjes even te laten ontspannen en genieten.
Verzameld bedrag
  .648,95
Willem Appeldoorn: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Willem Appeldoorn Team

De startdag van de vierdaagse moet de broer van mijn wandelmaatje een heftige operatie ondergaan nav kanker. Mijn maatje is hierdoor vroegtijdig komen uit te vallen. Ik wil hem en zijn familie graag meenemen in mijn 4 dagen. Familie Bosch, deze is voor jullie! &lt;3
Verzameld bedrag
  .648,60
Leon Pinter  En Martijn Pinter : Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Leon Pinter En Martijn Pinter Team

Hallo allemaal, Dit jaar is voor mij de 1e keer dat ik de vierdaagse ga lopen om persoonlijke redenen. Ik ga toch lopen dus ik wil mij graag laten sponsoren voor Kika. Ik ga hier geen zielig verhaal ophangen. In plaats daarvan leg ik u mijn motivatie uit. Onlangs tijdens een oefentocht werd ik aangesproken of ik iemand wilde sponsoren en dat heeft mij aan het denken gezet. Ik ken een dame die rondkomt van een bijstands uitkering en die zich fulltime inzet om donaties te werven voor stichting kika. Zij werft kleine prulletjes en give aways en daar maakt ze dan leuke pakketjes voor om vervolgens op de markt, in winkels of op de kerst of paasmarkt door te verkopen. Werkelijk waar haar hele huis staat vol met werkjes hiervoor en ze heeft het er altijd over. Ik repareer soms de auto van deze mevrouw en ik vraag daar niets voor. Af en toe geeft ze mij 1 van de pakketjes voor mijn kinderen en doneert dan het bedrag dat dat zou moeten kosten zelfs nog aan het goede doel. Voor u en mij een een klein bedrag, voor sommigen veel geld. Nogmaals lopen doe ik toch wel, door mij te laten sponsoren heb ik alleen maar een nieuwe motivatie om het uit te lopen. Dus kom op, zelfs een klein bedrag word gewaardeerd en kan iedereen best missen. Met vriendelijke groet Leon
Verzameld bedrag
  .644,65
Angeline Cooijmans: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Angeline Cooijmans Team

Ik heb al meerdere jaren de vierdaagse voor mijzelf gelopen, maar dit jaar wil ik het graag voor een goed doel doen. Daarom wil ik mij graag inzetten voor ALS. Vorig jaar heeft een kennis onverwachts deze diagnose gekregen, waardoor ik meer te weten kwam over deze verschrikkelijke ziekte. Door mijn sponsorloop hoop ik een bijdrage te kunnen geven aan dit goede doel, waardoor er meer onderzoek kan worden gedaan.
Verzameld bedrag
  .640,00
Eva Bruines: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Eva Bruines Team

Wat mij extra motiveert deze uitdaging aan te gaan is om me tijdens de 4 daagse in te zetten voor een goed doel, namelijk het KWF. Van dichtbij heb ik ervaring met deze vreselijke ziekte. Alle blaren en spierpijn zijn het zeker waard om een mooi bedrag in te zamelen, zodat belangrijke onderzoeken naar kanker gefinancierd kunnen worden. Alle bijdragen hieraan stel ik enorm op prijs! Bedankt alvast! Ik ga m’n best doen in juli.
Verzameld bedrag
  .639,65
Suus Berger: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Suus Berger Team

Het onderzoek dat Ruby and Rose doet naar vrouwenkanker is belangrijk, Omdat het elke vrouw kan overkomen, je moeder, je zus, je vriendin, je dochter, je tante, je oma, maar ook jijzelf.
Verzameld bedrag
  .630,00
Tilly Ammerlaan: Ik wandel voor Stichting de Click tussen mens en hulphond
Ik wandel voor Stichting de Click tussen mens en hulphond
Tilly Ammerlaan Team

Zelf ben ik opgegroeid met honden en toen ik het ouderlijk huis verliet kwamen er uiteraard ook honden en wel Labradors. Inmiddels fok ik ook af en toe een nestje en heb mogen meemaken dat er gezinnen kwamen die een kind hebben met een beperking. Deze gezinnen wilden graag speciaal voor dit kind een hond (uiteraard tot plezier van het hele gezin). Ook kwam er iemand die graag een hond wilde om tzt haar oude geleidehond te vervangen en de pup zelf op te leiden omdat ze slechtziend was. Honden kunnen zo ontzettend veel betekenen voor mensen met een beperking! Vorig jaar ben ik in contact gekomen met stichting de Click en daar worden de mensen begeleid in het zelf opleiden van hun hulphond, deze methode spreekt me dan ook enorm aan. In December 2018 is de documentaire BUDDY in première gegaan en hiervoor zijn opnames gemaakt van mijn pups maar ook een hond die is opgeleid in samenwerking met Stichting de Click. Zo komt alles bij elkaar en wil ik tijdens de vierdaagse graag lopen voor dit doel. Juist omdat ik gezond ben wil ik heel graag mijn steentje bijdragen en zo het leven van een medemens door een hulphond prettiger maken zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven.
Verzameld bedrag
  .625,00
Rob van de Ven: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Rob van de Ven Team

Omdat ik graag een steentje wil bijdrage om deze vorm van kanker de wereld uit te helpen.
Verzameld bedrag
  .624,30
Sjimme Conradi: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Sjimme Conradi Team

Ik vind het belangrijk om voor KiKa te lopen omdat kanker zo een heftige ziekte is. Ik hoop hierbij een bijdrage te kunnen leveren aan de kinderen die met deze lastige ziekte op zeer jonge leeftijd al te maken mee hebben.
Verzameld bedrag
  .620,30
Dorien Koelen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Dorien Koelen Team

De Nijmeegse Vierdaagse: een evenement waar jaarlijks 47.000 mensen vanuit de hele wereld aan meedoen. Een evenement waarvan ik al jaren zeg: 'Ik doe dit nooit meer' en ieder jaar sta ik toch weer aan de start. Een evenement waarbij ik elk jaar bloed, zweet en (heel veel) blaren loop. Maar vooral een evenement met duizenden toeschouwers en overal muziek, gastvrijheid en gezelligheid! Je kan het bijna een verslaving noemen om eraan mee te willen doen! En hoe kun je dit evenement nog mooier maken? Natuurlijk door te lopen voor een goed doel: het KWF Kankerfonds! En dat ga ik dit jaar doen. Ik loop mijn 8e Vierdaagse voor het KWF Kankerfonds!
Verzameld bedrag
  .620,00
Patricia Verbunt: Ik wandel voor Stichting Acnes Foundation
Ik wandel voor Stichting Acnes Foundation
Patricia Verbunt Team

Ik ben Patricia, zelfstandig onderneemster en moeder van 3 kinderen. Ik wil graag voor de ACNES foundation lopen. ACNES, wat is dat dan zult u zich afvragen. Tot juni vorig jaar had ik er ook nog niet van gehoord totdat het mijn dochter van 13 trof. Op vaderdag kreeg ze in de nacht ineens verschrikkelijke buikpijn. De artsen dachten eerst aan een blinde darm ontsteking. Maar na onderzoek bleek dat dit het niet was. In de dagen daarna meerdere ritjes naar het ziekenhuis gehad en werd aangegeven dat ze of een spiertje verrekt had, moest gaan menstrueren of last had van een prikkelbare darm. Dat was het en na 1,5 week pijn ontdekten ze dat ze ACNES had. ACNES is een buikwandpijnsyndroom waarbij er pijn ontstaat door een beknelde zenuw in de buikwand. Dit kan ook in de rug of zij zijn, maar dan heet het pocnes of lacnes. De pijn kan variëren van een milde vorm waarbij er af en toe klachten zijn tot een extreme onhoudbare pijn. Bij sommige (zoals mijn dochter) ontstaat het spontaan, maar het kan ook na een operatie of zwangerschap ontstaan. Het is een aandoening die jaarlijks 3.000 tot 4.000 mensen treft. In veel gevallen komen zij in een spiraal van radeloosheid en onbegrip terecht en kan het lang duren (maanden tot jaren) voordat de juiste diagnose is gesteld. Wij hadden mazzel dat het bij mijn dochter al na 1,5 week is gediagnosticeerd. We waren in het ziekenhuis die toevallig specialist is op dit gebied. De behandeling van ACNES start met injecties. Bij sommige volstaan 1 tot enkele injecties. Dit werkt voor ongeveer 1/3 van de patiënten. Bij mijn dochter werkte de eerste injectie 5 weken en de tweede injectie 3,5 week. Dit is relatief goed aangezien het bij vele maar enkele uren werkt. Helaas werd mijn dochter extreem ziek van de injecties, wat vrij uitzonderlijk is. Daardoor konden wij niet doorgaan met de injecties. Als de injecties niet helpen kan een operatie overwogen worden waarbij de zenuwuiteinden doorgesneden en weggehaald worden. Bij ongeveer 2/3 van de patiënten is deze operatie succesvol of in ieder geval naar voldoende tevredenheid. Mijn dochter is in oktober geopereerd aan 2 punten. Die punten zijn succesvol geopereerd. Helaas had ze in januari weer een nieuw punt waaraan ze afgelopen mei is geopereerd. De eerste signalen van deze 2e operatie zijn positief. Wij hebben in het afgelopen jaar veel steun gehad aan de besloten groep op Facebook: Steungroep ACNES NL/BE. Hierin zitten een paar honderd mensen die ACNES hebben dan wel succesvol behandeld zijn of ouder zijn van een kind met ACNES. Wij hebben zelf al ondervonden hoe groot de impact is van ACNES op iemands leven en haar omgeving. Maar binnen de steungroep werd dat nog duidelijker. Voor de kinderen houd dit vaak in dat ze niet of nauwelijks naar school kunnen waardoor ze blijven zitten of afstromen, dat ze moeten stoppen met sporten, dat ze in een sociaal isolement komen, geen uitjes kunnen doen. Voor volwassenen is die impact ook net zo groot. Een deel is niet meer in staat om te werken, een sociaal isolement, onbegrip vanuit de omgeving, soms voornamelijk alleen maar in staat om te liggen, niet de ouder te zijn voor je kinderen die je graag wilt zijn, etc. In steungroep vonden we veel begrip, steun, adviezen en zeker ook als ouder was het fijn om andere ouders te treffen. Ook heeft mijn dochter op deze manier contact gelegd met 2 lotgenoten. Dat is prettig om eens met iemand te kunnen praten die begrijpt wat je mee maakt. Het afgelopen jaar heeft ze 9x in het ziekenhuis gelegen, 5 maanden volledig niet naar school geweest, rest van het schooljaar maximaal 60%, een jaar lang pijn gehad (en nu nog van de operatie), moeten stoppen met turnen, uitjes zoals de Efteling af moeten zeggen. Ze heeft heel snel volwassen moeten worden. Dan is het fijn om ook anderen te treffen die dit snappen. Het allerliefste had ik gelopen voor de steungroep en zo een lotgenoten dag voor de kinderen/jongvolwassenen geregeld, maar dat is geen officiële stichting en dus niet mogelijk. Daarom loop ik voor de ACNES foundation. Deze heeft namelijk als doel om meer bekendheid te geven aan ACNES, oa door voorlichting aan artsen zodat het sneller herkend word. Ze brengen in kaart welke ziekenhuizen er mee bekend zijn zodat je weet waar je het beste terecht kunt. Tot slot zetten ze zich ook in voor meer algemene bekendheid over ACNES. Meer bekendheid bij de artsen zou betekenen snellere diagnoses, meer bekendheid bij arbo artsen of uwv artsen zou meer begrip betekenen en meer bekendheid bij het algemene publiek betekend meer begrip vanuit de omgeving en vanuit scholen. Daarom wil ik u vragen om mij te sponsoren voor de ACNES foundation en zo meer bekendheid te geven aan ACNES. Het is er niet mee verholpen maar wel sneller behandeld en meer begrip. Dat is ook heel veel waard. Ik zet mijn beste beentje voort, doet u mee?
Verzameld bedrag
  .610,30
Lisette Vloet-Gesthuizen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Lisette Vloet-Gesthuizen Team

Ik vind dit doel ontzettend belangrijk omdat een transplantatie van gezonde stamcellen vaak de enige kans is om deze nare bloedziekte te kunnen overleven. Dit jaar loop ik voor de 8e keer voor de Stichting Matchis.
Verzameld bedrag
  .604,00
Suzanne Luyten: Ik wandel voor Kanjer Wens
Ik wandel voor Kanjer Wens
Suzanne Luyten Team

Vorig jaar heb ik ook voor dit ontzettend goede doel gelopen, het was een hele ervaring en doe dit heel erg graag nog een keer! Wederom zal ik 4x50km lopen, trots dat ik voor deze kids loop, om een onbetaalbare lach op hun gezicht te kunnen toveren! Vorig jaar lieve kaartjes ontvangen om mij te bedanken, wat een mooi gebaar! Help mij mee om voor deze kinderen een onvergetelijke dag te creëren! Het is een sportieve prestatie voor mijzelf, maar wetende dat ik niet alleen voor mijzelf loop, is het halen van de finish gemakkelijker! Bedankt alvast!
Verzameld bedrag
  .600,00
Ronald Visser: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ronald Visser Team

Teveel mensen lijden hieraan en het is een denk ik onderschatte ziekte die niet alleen voor de betrokke zelf maar zeker ook voor zijn/haar naasten een lijdensweg is.
Verzameld bedrag
  .599,65
Leny Veltien: Ik wandel voor paxkinderhulp
Ik wandel voor paxkinderhulp
Leny Veltien Team

Kansarme kinderen ontspannen, krijgen een positievere kijk op het leven en hebben vertrouwen in hun toekomst. Zo bereiken we ons doel Aanbieden van vakanties met liefdevolle opvang bij vakantiegezinnen en meedraaien in het gezin naamsbekendheid om zo meer gezinnen te krijgen om kinderen op te nemen met de vakanties in hun gezin. kijk op www.paxkinderhulp.nl
Verzameld bedrag
  .595,00
René Derksen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
René Derksen Team

Ik ben René en 61 jaar en wat ben ik bevoorrecht dat ik dit jaar voor de 11 de keer de Nijmeegse Vierdaagse kan lopen. Dit jaar wil ik me graag inzetten voor het KWF. Onze vriend Damian van 19 jaar heeft afgelopen maanden te maken gehad met deze vreselijke ziekte. Wat is het moeilijk om hem zo ziek te zien, en het verdriet wat het met zich meebrengt voor alle mensen om hem heen! Gelukkig is er een behandeling die hem beter maakt! Maar er zijn heel veel mensen met deze ziekte die deze kans niet krijgen. Daarom is geld ophalen voor onderzoek zo belangrijk. Elke bijdrage groot of klein helpt mee om deze ziekte de wereld uit te krijgen!! Helpen jullie mee? Ik wil jullie alvast hartelijk bedanken!
Verzameld bedrag
  .595,00
Maarten & Rik Koster: Ik wandel voor Fundacion Zinnia
Ik wandel voor Fundacion Zinnia
Maarten & Rik Koster Team

Tijdens de Nijmeegse 4-daagse zullen wij 4 X 50 km gaan lopen voor de Fundacion Zinnia. Deze stichting zet zich in tegen rijden onder invloed op Aruba, wat wij in Nederland kennen als de BOB. Op Aruba vallen jaarlijks nog steeds vele slachtoffers in het verkeer doordat er veelvuldig een voertuig wordt bestuurd door iemand die onder invloed is. De oprichters van deze stichting zijn zelf hun dochter verloren op 12 jarige leeftijd doordat zij is aangereden door iemand die onder invloed was. Helaas heeft zij dit ongeval niet overleefd. Reden voor de ouders om hier actief wat aan te veranderen. Dit wordt onder andere gedaan door meer aandacht te schenken aan dit onderwerp en tijdens speciale gelegenheden enz. alcoholtesters voor de eigen stichting te verkopen en sleutelhangers uit te delen van AmigoDiDi. In Nederland bekend als BOB.
Verzameld bedrag
  .590,30
Eline en Melissa: Ik wandel voor Stichting Beat the Beast
Ik wandel voor Stichting Beat the Beast
Eline en Melissa Team

Clusterhoofdpijn is volgens doktoren de meest pijnlijke aandoening waar een mens aan kan lijden. De pijnen zijn zo heftig dat 1 op de 3 mensen met deze aandoening een poging tot zelfdoding doet of hierin slaagt. Bizarre cijfers voor iets wat vaak door mensen onderschat en vergeleken wordt met een hoofdpijntje waar je wel pijnstillers voor kunt slikken. Mensen die aan deze aandoening lijden zijn radeloos. De pijn is ondragelijk, er heerst veel onbegrip vanuit de omgeving van deze mensen en artsen weten tot op heden niet waardoor de pijn precies ontstaat. Dit maakt het vinden van een juiste behandeling lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Om tot een oplossing te komen moet er onderzoek gedaan worden en je raadt het misschien al....daar is geld voor nodig. Aangezien er in Nederland geen enkele organisatie was die zich voor dit doel inzette, besloot de toen 19-jarige Sterre ,die zelf aan deze aandoening lijdt, zelf actie te ondernemen. In oktober 2017 richtte ze dan ook Stichting Beat the Beast op. Met haar team organiseert Sterre momenteel diverse acties door het hele land. Dit alles om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar en bekendheid voor clusterhoofdpijn. Een van deze acties is Beat the Beast and Keep Walking tijdens de Nijmeegse vierdaagse, waaraan wij dus zullen deelnemen. Hiervoor zoeken wij sponsoren die ons willen steunen. Ieder bedrag is meer dan welkom! De opbrengsten gaan rechtstreeks naar Stichting Beat the Beast zodat Sterre en haar team kunnen blijven vechten tegen het beest. Wil je meer over de stichting weten? Facebook: https://www.facebook.com/StichtingBeattheBeast Website: www.beatthebeast.nl
Verzameld bedrag
  .588,95
Lucie van de Beek: Ik wandel voor Stichting DARA EUROPE
Ik wandel voor Stichting DARA EUROPE
Lucie van de Beek Team

Dit jaar wordt ik zestig en ik ga dit kroonjaar het wandelevenement “De Nijmeegse vierdaagse” lopen. Grenzen verleggen, uitdaging aangaan, ik heb er zin in. Vrienden van mij zetten zich al een aantal jaren vrijwillig in voor de stichting Dara Europe. http://www.dara-europe.nl Deze ondersteunt Stellar Child Care Organisation in Cambodja. De activiteiten van SCCO richten zich op de kinderen en hun families in het dorp Andong. Men wil deze kinderen laten opgroeien in fijne families en tot gezonde zelfstandige volwassenen met een kans op een goede toekomst. Zij doen dit door middel van; • een veilige woon- en leefomgeving te creëren; • goede gezondheidszorg te bieden, • onderwijs te faciliteren; • gevarieerd en gezond voedsel te geven; • zelfstandigheid te stimuleren. Om mijn steentje bij te dragen ga ik de wandelprestatietocht aan, om voor stichting Dara Europe http://www.dara-europe.nl te lopen. Hierdoor wil ik aan het einde van de vierdaagse 2019 een mooi bedrag aan hen overhandigen. Natuurlijk ben ik enorm gemotiveerd! Hoeveel blaren ik ook zal krijgen, hoe moe ik ook ben, het komt nooit in de buurt van het leed wat deze kinderen en hun families hebben. Met deze sponsorloop hoop ik dat u, jij, jullie mij gaan steunen. Bedankt alvast voor jullie steun! Hartelijke groet van Lucie.
Verzameld bedrag
  .586,00
kees&Lien Souverijn: Ik wandel voor omiVista mobii Willem v/d Bergh
Ik wandel voor omiVista mobii Willem v/d Bergh
kees&Lien Souverijn Team

Dit jaar lopen wij weer de 4 daagse, Kees voor de 5e keer en Jacqueline voor de 3e keer, maar nu voor kinderen en jongeren met een beperking. Onze dochter Leanne maakt gebruik van de deeltijdzorg op de Willem v/d Bergh stichting in Noordwijk. Dit zijn 3 groepen onder 1 dak die weekend logeren, vakantie logeren, vakantiedagopvang, naschoolse opvang en part time wonen aanbieden voor ongeveer 100 kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Leanne logeert daar 1 weekend in de maand, ze gaat er 3 dagen naartoe voor naschoolse opvang en in de vakantie gaat ze naar de vakantiedagopvang. Deze 3 groepen zijn aan het sparen voor een omiVista Mobii van rdg kompagne. De omiVista Mobii projecteert beelden op tafel, rolstoelblad of op de grond die reageren op elke beweging. Denk aan het wegvegen van bladeren of bloemen waaronder iets verstopt zit, het stuk of kapot slaan / trappen van ballonnen, fruit, sneeuwballen enz.... Instrumenten bespelen door er bijvoorbeeld met de rolstoel overheen te rijden, het inkleuren van kleurplaten doormiddel van vegen, het is teveel om op te noemen. Wat hun belangrijk vinden is dat het de kinderen motiveert tot beweging, spelen, ontspannen en vooral veel plezier hebben met elkaar. Ze hebben de omiVista Mobii al mogen uitproberen op de groep en wat was het leuk om te zien hoe blij en enthousiast de kinderen reageerde. Dit heeft hun en ons nog enthousiaster gemaakt om het doel te behalen. Wat heel praktisch is aan de omiVista Mobii is dat het een kastje op wielen staat en daardoor zeer makkelijk te verplaatsen is van de ene groep naar de andere. Er kunnen een aantal kinderen tegelijk mee spelen maar het is ook individueel te gebruiken. De omiVista Mobii kost &euro; 10.647,67, een flink bedrag dus alle hulp is welkom. Ze zijn zelf ook al actief aan het inzamelen, we hebben al donaties van kinderen, ouders, familie en collega`s. Helpen jullie mee? Alle donaties zijn welkom! Alvast bedankt!!
Verzameld bedrag
  .575,65
Tessa Witteveen: Ik wandel voor Sarcoidose Belangenvereniging Nederland
Ik wandel voor Sarcoidose Belangenvereniging Nederland
Tessa Witteveen Team

Sarcoidose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De ontstekingen kunnen vrijwel overal in het lichaam voorkomen. Er bestaat een acute en een chronische variant. Er bestaan nog geen geneesmiddelen om sarcoidose te genezen. Daarom is er geld nodig voor onderzoek! Zelf werd bij mij in de lente van 2018 de diagnose acute sarcoidose vastgesteld nadat ik met ontstoken enkels bij de reumatoloog terecht kwam. Met als prognose dat het herstel zomaar wel een jaar zou kunnen duren. Op dat moment wist ik nog niet zo goed wat deze ziekte inhield, en achteraf gezien heb ik het enorm onderschat. Deze ziekte betekende dat ik niet meer kon lopen en dus in een rolstoel terecht kwam. Ik had pijn in mijn voeten, knieen, ellebogen en vingers. Ik kon niet meer werken, sporten of typen. Ik was volledige afhankelijk geworden van mjn vriend, familie en vriendinnen. Hetgeen voor mij moeilijk te accepteren was. Daar lag ik dan als 27-jarige alleen maar in bed of op de bank omdat ik te moe was en te veel pijn had voor iets anders. Na een periode van enkele maanden waarin mij enkel pijnstillers werd aangeboden begon ik enig herstel te zien. Langzaamaan kon ik weer kleine stukjes lopen, en gingen andere activiteiten ook steeds beter. Het moment dat ik voor het eerst weer kon fietsen was euforisch! Uiteindelijk heeft het bij mij 4 maanden geduurd voordat ik volledig hersteld was. Nu een jaar later kijk ik terug op deze vreselijke periode in mijn leven en kan ik vieren dat ik weer kan lopen met het uitlopen van de Vierdaagse van Nijmegen. Dit zou ik graag eren door te lopen voor de Sarcoidose Belangenvereniging Nederland en zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en medicijnen. Help jij mij deze vreselijke ziekte te genezen?!
Verzameld bedrag
  .574,65
Paul Rothengatter: Ik wandel voor apneu vereniging
Ik wandel voor apneu vereniging
Paul Rothengatter Team

Stel je bent elke dag, elk moment moe, futloos, je kan je werk niet meer doen en je krijgt allerlei gezondheidsklachten. Je komt bij een arts terecht, wordt doorverwezen, onderzocht.....en nog maar eens onderzocht. Dan eens naar een andere arts. Hetzelfde liedje opnieuw. En dan na jaren wordt er pas vastgesteld dat je klachten komen van slecht slapen: je hebt apneu. Dagelijks hebben vele duizenden Nederlanders te kampen met de gevolgen van slaapapneu: een aandoening, waarbij de adem soms meer dan 30 keer per uur tijdens de slaap stokt. Een apneupatient is overdag vaak moe en extreem slaperig. De crux zit hem erin dat veel patienten niet door hebben dat hun klachten veroorzaakt worden door slaapapneu. Het zijn klachten zoals slechte concentratie, stemmingswisselingen en een hoge bloeddruk. Vaak worden die klachten wel behandeld, maar kijkt een arts niet naar de achterliggende oorzaak. De diagnose slaapapneu wordt soms pas jaren later gesteld. Onbehandelde slaapapneu verhoogt de kans op hart- en vaatziekten en op een herseninfarct. Dit zijn ernstige gezondheidsrisico\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s. Doordat er sprake kan zijn van concentratieverlies en vermoeidheid komt het vaak voor dat de patient zijn werk niet meer naar behoren kan doen en in een sociaal isolement terecht komt. De ApneuVereniging is een patientenvereniging. Zij willen de kennis over slaapapneu in Nederland verbeteren bij het publiek en bij professionals. Dit moet er voor zorgen dat de ziekte op tijd wordt gesignaleerd en dat iedereen de behandeling krijgt die daarvoor nodig is. De ApneuVereniging verricht jaarlijks grote onderzoeken m.b.t. patient tevredenheid en de dienstverlening van zorgverleners. De ziekte moet in een vroeger stadium worden gediagnosticeerd, het kan veel patienten heel veel gevolgen besparen. Gevolgen die wij dagelijks binnen ons gezin ervaren, mijn vrouw heeft apneu. Dat gunnen we niemand. Daarom loop ik deze vierdaagse voor de apneuvereniging.
Verzameld bedrag
  .569,30
Peter Janse: Ik wandel voor Stichting ARPA Nederland
Ik wandel voor Stichting ARPA Nederland
Peter Janse Team

ARPA Nederland is opgericht door Marianne Wolters, Claudia Cave en Marja Herfst-Kaan. De stichting ondersteunt A.R.P.A in Spanje. Zij doen dit door het sturen van hulpgoederen. .Voer, dekens, manden,hokken,matrasjes,medicijnen,vlooienmiddelen, nou ja eigenlijk alles wat een dier nodig heeft. ARPA Nederland steunt dit d.m.v.acties om de vaste lasten en dierenartskosten te kunnen betalen. ARPA staat voor: Asociation Ronda Protectora de Animals. Dit is een opvang voor zwerfhonden en katten in Spanje in Ronda en wijde omgeving. Irene Orozco Carreras red deze , vaak verwaarloosde en mishandelde dieren van de straat.Jaren geleden is zij dit begonnen samen met haar partner. Inmiddels staat zij er alleen voor en runt het asiel met gemiddeld 70/80 zwerfdieren in haar eentje. Heel erg zwaar en geen dag zonder zorgen. Van de gemeente Ronda hebben zij een locatie in een dal aangewezen gekregen om hun droom waar te maken. Er was nog helemaal niets , een kale vlakte. In de loop der jaren hebben zij een gebouw neergezet. Het is nog lang niet af maar gelukkig hebben de dieren verblijven waar ze heerlijk kunnen liggen zonder dat ze last hebben van de weersomstandigheden. De dieren leven in groepen en kunnen vrij rondlopen. Irene gaat met ze naar de dierenarts, laat ze enten, de honden en katten worden gecastreerd. De dierenartskosten zijn enorm en door haar niet op te brengen. Als de dieren tot rust zijn gekomen en het vertrouwen in de mens weer hebben terug gekregen worden ze via Sichting Hobodogs aan geboden ter adoptie. Inmiddels hebben al veel van deze schatten hun gouden mandje in Nederland staan. Facebookpagina van A.R.P.A. Spanje ARPA Simbiosis Irene Arpa Simbiosis Familia Arpa ( dit is een pagina waar iedereen die een ARPA hondje heeft iets op kan plaatsen )
Verzameld bedrag
  .565,00
bram beekmans: Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
bram beekmans Team

afgelopen jaar is een familievriend overleden aan de gevolgen van de spierziekte duchenne hij was pas 19. paar jaar terug is de vader van m\'n beste vriend overleden aan ALS. ik loop voor dit fonds zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar spierziektes en niemand te vroeg vaarwel moet zeggen tegen zijn vader of kind
Verzameld bedrag
  .564,65
Ludwina Baltus: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ludwina Baltus Team

Na het overlijden van mijn moeder vorig jaar door de ziekte alzheimer zet ik mij graag in om nog meer aandacht te krijgen voor deze ziekte. Hoop dat jullie ook meedoen
Verzameld bedrag
  .560,00
Kim Biezeman: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Kim Biezeman Team

Mijn oma en opa leden allebei aan deze ziekte. Vorig jaar is een week voor de start van de Vierdaagse mijn oma overleden. Mijn opa heeft tijdens deze Vierdaagse de 1e dag langs de route gezeten en mij en mijn vader gezien en gesproken. Op de laatste vrijdag van december 2018 is ook mijn opa aan deze ziekte overleden. Ik wil graag met mijn deelname geld inzamelen om verder onderzoek te doen zodat misschien in de toekomst deze ziekte goed te behandelen is en men hieraan niet snel overlijdt
Verzameld bedrag
  .555,00
Ronald Westerhuis: Ik wandel voor Stichting Hanna Dierentehuis De Achtste Hemel
Ik wandel voor Stichting Hanna Dierentehuis De Achtste Hemel
Ronald Westerhuis Team

Stichting Hanna is in het leven geroepen door Hanneke Mol. Het Dierentehuis van Dieren op die hun plaatsje in ons maatschappij zijn kwijtgeraakt. Deze dieren zijn terminaal hebben suiker ziekte of andere redenen waarom zij een rugzakje hebben. In plaats van een spuitje mogen de dieren hier hun leven vredig met vol liefde en de juiste medische zorg uit leven tot de laatste dag is aangebroken en de adem is uitgeademd.
Verzameld bedrag
  .555,00
Rensley Victoria: Ik wandel voor Stichting Tess
Ik wandel voor Stichting Tess
Rensley Victoria Team

Stichting Tess maakt het voor kinderen met een beperking mogelijk om dolfijntherapie te volgen in Curaçao. Met deze therapie waarbij het hele gezin van het kind centraal staat, maken kinderen stappen in hun ontwikkeling waardoor zijn beter kunnen mee doen in onze maatschappij.
Verzameld bedrag
  .552,00
Job Nijhoff: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Job Nijhoff Team

Ik kom in actie voor KWF omdat ik in 2015 mijn vader ben verloren aan kanker.
Verzameld bedrag
  .549,65
Denise Kuppen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Denise Kuppen Team

Meelopen met de vierdaagse zie ik als iets leuks, gezelligs en en toch ook weer een hele uitdaging. Dat ik hiermee ook nog voor een goed doel kan lopen, zie ik als een win-win situatie. Door mijn oom, die zelf ook loopt voor Matchis, werd ik ge&iuml;nspireerd en besloot daarom om ook voor dit goede doel te lopen.
Verzameld bedrag
  .545,95
Corine van der Meulen: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Corine van der Meulen Team

Eerst even voorstellen: Corine uit Harderwijk en dit jaar voor het eerst deelnemend aan De Vierdaagse! Een enorme persoonlijke uitdaging op zowel fysiek als mentaal vlak! Naast deze uitdaging wil ik ook graag de Vierdaagse opdragen aan een goed doel: Ruby and Rose. Ruby and Rose draag ik een warm hart toe omdat zij met zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers zich inzetten en aandacht vragen voor vrouwenkanker. Een vorm van kanker die we niet dagelijks in de spotlights tegenkomen. Toch vraagt deze vorm van kanker ook zeker om onderzoek en daarom is elke financiële bijdrage van harte welkom. Mijn Vierdaagse voelt compleet met Ruby and Rose! Hoe mooi zou het zijn als jullie mij willen aanmoedigen door middel van sponsoring in de vorm van een financiële bijdrage aan Ruby and Rose!
Verzameld bedrag
  .545,00
Sanne en Merel: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Sanne en Merel Team

Wist je dat: slechts 1 op de willekeurige 50.000 mensen een match is voor een patiënt die een stamceltransplantatie nodig heeft. Matchis zet zich in om zoveel mogelijk donoren en patiënten bij elkaar te brengen. Maar naar onze mening is 1 op de 50.000 nog veel te weinig, maar voor het werven van mensen is nu eenmaal geld nodig. Wij (Sanne en Merel) willen deze Nijmeegse Vierdaagse zoveel mogelijk geld inzamelen om de kans op een geschikte match te vergroten. Je helpt ons door ons te sponsoren, maar nog beter: Wordt zelf stamceldonor!
Verzameld bedrag
  .539,65
Rene Breeuwer: Ik wandel voor ALS Nederland
Ik wandel voor ALS Nederland
Rene Breeuwer Team

Mijn vrouw heeft inmiddels al bijna 20 jaar ALS en voor haar heb ik al meerdere malen meegedaan met de Tour du ALS. Dit jaar doe ik ook mee met de Vierdaagse, voor haar en alle andere patienten.
Verzameld bedrag
  .535,00
jannet den Dekker: Ik wandel voor Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK)
Ik wandel voor Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK)
jannet den Dekker Team

De diagnose kanker roept verschillende emoties en gevoelens op zoals verdriet, boosheid, angst of paniek. Het is vaak lastig de juiste weg te vinden bij ondersteuning. Stichting OOK helpt mensen met kanker en hun naasten om beter om te gaan met de gevolgen van kanker op het leven. Wij verbinden zorgverleners, specialisten, oncologische pati&euml;nten en naasten met elkaar op het gebied van niet-medische zorg en ondersteuning. Zo stimuleren wij het tot stand komen van een optimaal zorgnetwerk rondom mensen met kanker. Stichting OOK vindt dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning bij niet-medische vraagstukken te bieden. In mijn dagelijkse rol als ondersteuningsconsulent zie ik wat kanker met mensen doet. Strijd met zichzelf, strijd met hun lichaam, en continu aanpassen en grenzen verleggen. De Vierdaagse stond al jaren op mijn lijstje. Dit jaar heb ik de knoop doorgehakt om hem ook daadwerkelijk te lopen en loop ik graag voor dit mooie doel.
Verzameld bedrag
  .535,00
Kim van Gulik: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Kim van Gulik Team

Er zijn meerdere mensen in mijn omgeving die te maken hebben met deze ziekte. Helaas zie ik van dichtbij dat niet alleen de patient zelf maar ook de mensen om de patient heen het erg zwaar hebben. Over deze ziekte is nog zo weinig bekend dat ik mijn steentje bij wil dragen voor meer onderzoeken.
Verzameld bedrag
  .525,00
Maurice Lonsain: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Maurice Lonsain Team

Elke week krijgen 10 kinderen kanker waarbij 25% uiteindelijk komt te overlijden. Als vader van 2 zoons hoop je dat jouw eigen kinderen hier nooit mee te maken zullen krijgen en een onbezorgde toekomst zullen hebben. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen door deelname aan de 4-daagse en weer geld inzamelen voor KiKa nadat ik in 2016 al mee heb gedaan aan de Run for KiKa estafette. Het doel van het inzamelen van geld voor KiKa is om meerdere onderzoeken mogelijk te maken waardoor de genezingskans verhoogd kan worden van 75 naar 95% (en liefst hoger). Doneer en help samen met mij kinderkanker de wereld uit!
Verzameld bedrag
  .521,30
Felicia Hendriks: Ik wandel voor Stichting 12q
Ik wandel voor Stichting 12q
Felicia Hendriks Team

De oprichtster van Stichting 12q ken ik persoonlijk en woont ook in Bemmel. Vandaar dat het verhaal van Tygo dichtbij komt en ik me graag wil inzetten voor een goed onderzoek naar de afwijking op chromosoom 12. Stichting 12q zamelt geld in voor onderzoek naar deletie op chromosoom 12, aangezien er niet veel bekend is hierover. Tygo mist door de afwijking op.dit chromosoom 55 genen en de wetenschap is helaas nog niet zover dat ze kunnen aangeven wat zijn toekomstperspectief is. Hij heeft lichamelijke en verstandelijke beperkingen en er zijn maar een paar kinderen in Nederland die dit hebben. Daarom is er geld nodig voor onderzoek!
Verzameld bedrag
  .512,60
Mijke de Waal: Ik wandel voor Turtle Foundation
Ik wandel voor Turtle Foundation
Mijke de Waal Team

Dit jaar loop ik, net als vorig jaar, weer voor Turtle Foundation. Dit kon natuurlijk niet uitblijven nadat ik afgelopen jaar het bedrag zelf ben gaan overhandigen in Kaapverdie. Daar heb ik mogen zien wat alle rangers en vrijwilligers doen om de schildpaddenpopulatie te redden. Ze leven daar heel primitief op het strand, zonder enige luxe, slapen in tenten en lopen midden in de nacht patrouilles om de schildpadden in de gaten te houden en eieren te verplaatsen waar nodig. Hierdoor kan er aan de nesten geen schade worden toegebracht door toeristen, stropers, krabben en vogels. Schildpadden worden met uitsterven bedreigd. Dit komt door onder andere toerisme, stropers, visnetten en het bouwen van nieuwe gebouwen en hotels. Maar ook krabben en vogels hebben hier een groot aandeel in. Zij eten de jonkies van het strand en roven complete nesten leeg, waardoor maar 1 op de 1000 schildpadden echt volwassen kan worden. Dankzij Turtle Foundation halen veel meer kleintjes de zee, en hebben veel meer schildpadden een kans om op te groeien! Het was fantastisch om deel uit te maken van het team van vrijwilligers en om zo veel schildpadden te mogen redden! Vorig jaar heb ik met jullie hulp 960,- euro opgehaald, wat echt al fantastisch was! Laten we er dit jaar met zijn allen 1000,- euro van maken!
Verzameld bedrag
  .510,65
bart van der harst: Ik wandel voor stichting kans tegen kanker
Ik wandel voor stichting kans tegen kanker
bart van der harst Team

Stichting Kans Tegen Kanker is in 2012 opgericht door Han Heerkens. Onze kinderen voetbalden samen op de lokale club - cvv De Jodan Boys, Gouda. Als vaders deden wij samen veel vrijwilligerswerk voor de club. Toen liep Han tegen kanker aan (2011). Hij vocht er tegen, jarenlang, en alle scenario\\\'s kwamen voorbij. Ook het scenario waarbij behandeling in Duitsland nog mogelijk was, terwijl hij in Nederland officieel was uitbehandeld. De kosten moest hij het zelf betalen; omdat verzekeraars het niet konden/wilden vergoeden. Die situatie geldt voor veel andere mensen met kanker, ontdekte Han, maar niet iedereen kan het zelf betalen. Dat motiveerde hem tot de oprichting van Kans Tegen Kanker, met de missie: mensen met kanker financieel ondersteunen bij behandeling in het buitenland. KTK genereert inkomsten via donaties, giften en al dan niet individuele sponsoracties zoals onze deelname aan de Nijmeegse 4Daagse. Han had veel baat bij de behandelingen in Duitsland. Hij won er extra jaren mee, die hij met acceptabel kwaliteit van leven nog mocht delen met vrouw en kinderen. Daar heeft iedereen recht op, vond hij. Han overleed in mei 2016, zijn strijd gaat door via de stichting Kans Tegen Kanker. Daar dragen wij graag aan bij tijdens onze 4e 4Daagse. Genezing is nog een lange weg, maar stap voor stap zullen we de finish halen. Geeft u de stichting een duwtje in de rug?
Verzameld bedrag
  .510,00
Willie Spierenburg: Ik wandel voor Stichting Playing for Success Den Haag
Ik wandel voor Stichting Playing for Success Den Haag
Willie Spierenburg Team

Playing for Success is een grensverleggend concept voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De doelstelling van Playing for Success Den Haag is het vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van zowel meisjes als jongens, die bij het leren op school een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er wordt een speciaal ontwikkeld programma aangeboden in een motiverende en uitnodigende omgeving, waardoor hun zelfvertrouwen en motivatie toenemen. Daardoor kunnen de prestaties op het gebied van taal, rekenen en ICT op termijn sterk verbeteren, zoals in Engeland, met opmerkelijke resultaten, is aangetoond. Een leeromgeving met een zogenaamde “WOW-factor” speelt hierbij een sleutelrol. Playing for Success Den Haag is afhankelijk van subsidiegelden van de gemeente Den Haag. De subsidie dekt de basisuitgaven van Playing for Success. Voor de extra uitgaven zijn we afhankelijk van fondsen en sponsorgelden. Als ik door het wandelen hier een kleine bijdrage aan kan leveren dan doe ik dat uiteraard graag!
Verzameld bedrag
  .505,65
Paul Rodermans: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Paul Rodermans Team

Een kind moet kunnen spelen. Als ze kanker hebben kunnen ze dat niet. En maar 75% overleeft het. Daarom loop ik voor KiKa om geld in te zamelen zodat er betere behandelingen komen en meer kinderen behandeld kunnen worden.
Verzameld bedrag
  .505,00
Els Petit: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Els Petit Team

Nu kanker voor mij heel dichtbij in de familie is gekomen en ik zie wat een impact dit heeft op veel mensen in de directe omgeving en de persoon zelf, realiseer ik me hoe ontzettend belangrijk onderzoek is, met name onderzoek naar immuno therapie. Daarom wil ik mijn laatste vierdaagse voor dit fantastische doel gaan lopen en hopen dat ik samen met mijn sponsoren een steentje bij kan dragen waardoor kanker ooit niet meer dodelijk zal zijn maar een chronische ziekte wordt of beter nog dat iedereen hiervan kan genezen. Alle kleine beetjes helpen en ik dank u bij voorbaat al voor uw gulle gift. Liefs Els
Verzameld bedrag
  .502,30
Erwin Wigmans: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Erwin Wigmans Team

Omdat we allemaal wel iemand hebben gekend die deze ziekte had. We lopen toch; dus waarom dan niet ook sponsoren.
Verzameld bedrag
  .500,00
Lukas Bennink: Ik wandel voor Stichting Voedselbank Rivierenland
Ik wandel voor Stichting Voedselbank Rivierenland
Lukas Bennink Team

In Nederland leven meer dan 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. 1 op de 9 kinderen (dat zijn er al gauw 3 per klas!) gaat met honger naar school. Dit kan niet waar zijn in het oh, zo rijke Nederland. Jaarlijks probeer ik met verschillende acties een steentje bij te dragen om armoede in Nederland tegen te gaan. Dit jaar is dat het lopen van de (sponsor)loop van de Nijmeegse Vierdaagse. Stichting Voedselbank Rivierenland zet zich in voor de huishoudens die minder dan €60,- per week te besteden hebben (gezin van vier personen). Zij worden gesteund dankzij een aanvullingspakket van eten en drinken.
Verzameld bedrag
  .499,85
Vincent Roes: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Vincent Roes Team

Ik loop voor de 2e keer de 4Daagse en wilde daar meer betekenis aan geven. 1 op de 3 mensen krijgt de diagnose kanker. Kanker verandert het leven van patiënten, maar ook van de families en vrienden. Een koor is net een grote familie, en daarom loop ik dit jaar voor een zieke collega zanger.
Verzameld bedrag
  .499,65
Carla Vliek: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Carla Vliek Team

Vorig jaar april kregen we te horen dat onze dochter Nancy kanker had ,ik heb de vierdaagse toen af moeten zeggen. Na bestraling , chemo en een operatie is ze nu helende.Ze is pas 43 jaar en heeft drie kinderen waarvan er twee erg klein zijn. Ik was er dus voor haar, wetende wat voor inpakt dat voor een gezin heeft . Hopende dan ook dat het voor de toekomst nog beter behandelbaar zal zijn.
Verzameld bedrag
  .494,65
karin Bubeck: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
karin Bubeck Team

Ik vind het vreselijk wat de invloed van Alzheimer is op iemands leven en dat van zijn/haar dierbaren.
Verzameld bedrag
  .475,00
Martin Kievit: Ik wandel voor Vrienden van Flakkee
Ik wandel voor Vrienden van Flakkee
Martin Kievit Team

Volgend jaar doe ik mee aan de Roparun met team 145 Vrienden van Flakkee De Roparun is een estafetteloop van 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam, die als doel heeft het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, te veraangenamen. Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Een bijzonder mooi doel waar ik me graag voor wil inzetten. Om alvast te beginnen met het inzamelen van geld verbind ik nu alvast mijn naam aan Vrienden van Flakkee...Dus......steun je mij, dan steun je Vrienden van Flakkee en dus de Roparun en daarmee alle mensen die te maken hebben met die rot ziekte...
Verzameld bedrag
  .470,00
Petra Van Paassen: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Petra Van Paassen Team

Dit jaar wil ik mij graag inzetten voor alle mensen die Alzheimer hebben of iemand in de omgeving hebben die te maken heeft met deze ziekte. Lopen is mijn passie en ontspanning en ik probeer dit te delen door wandelingen te organiseren in de omgeving Den Haag die toegankelijk zijn voor iedereen die graag wandelt. Dit doe ik onder de naam Lopen met Petra. Doordat ik met het Haags sportinitiatief mee heb gedaan is mijn project van de grond gekomen en loop ik iedere week leuke afwisselende routes in groepsverband maar bijvoorbeeld ook individueel met onder andere ook mensen met Alzheimer. Hierdoor ben ik mij nog bewuster geworden van wat Alzheimer met iemand, maar ook met zijn/haar omgeving doet en hoe belangrijk het is dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar komt voor onderzoek. Ik loop dit jaar de 4x 40 km en hoop hiermee een mooi bedrag bij elkaar te kunnen lopen voor Alzheimer Nederland.
Verzameld bedrag
  .468,95
Loes en Renee Wijnhoven: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Loes en Renee Wijnhoven Team

Dit jaar willen we net als vorig jaar geld ophalen voor Ruby and Rose, zodat zij fondsen kunnen werven voor onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkanker. Vorig jaar liepen we voor Ruby and Rose in het bijzonder om onze nicht Lieke Wijnhoven een hart onder de riem te steken, dit jaar lopen we in haar nagedachtenis.
Verzameld bedrag
  .467,00
Carolien Mijs: Ik wandel voor Kanjer Wens
Ik wandel voor Kanjer Wens
Carolien Mijs Team

Ik kom in actie voor het goede doel Kanjer Wens. Dit doel vervult wensen van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar met een ernstige ziekte. Kinderen horen kinderen te zijn en verdienen een toekomst. Met dit goede doel hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan 1 of meerdere zieke kinderen. Genezen kunnen wij niet, maar met met jouw bijdrage kunnen we er wel voor zorgen dat zij een dag krijgen om nooit meer te vergeten. Met dat voor ogen wil ik die 160 kilometer gaan uitwandelen in vier dagen.
Verzameld bedrag
  .459,65
Albert Eckhardt: Ik wandel voor stichtingzwerfjongerenapeldoorn
Ik wandel voor stichtingzwerfjongerenapeldoorn
Albert Eckhardt Team

Als oud politieagent heb ik veel te maken gehad met jeugd en dak-en thuislozen. Van daaruit wil ik graag wat betekenen voor de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn (meer informatie op www.stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl )
Verzameld bedrag
  .459,65
José Dankers: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
José Dankers Team

Tijdens de 4daagse van dit jaar wandel ik voor de Hersenstichting. Mijn motivatie voor dit goede doel is het feit dat er zoveel mensen in mijn nabije omgeving in de afgelopen jaren geconfronteerd zijn geweest met diverse aandoeningen van het brein. Sommigen zijn hiervan hersteld, maar helaas is dat (nog) niet mogelijk voor iedereen. Als we hierin verder onderzoek kunnen doen naar de oorzaken en behandelmethodes kunnen we hopelijk in de toekomst ook voor deze doelgroep grote stappen zetten.
Verzameld bedrag
  .459,30
Fleur Verduin: Ik wandel voor Stichting Melief
Ik wandel voor Stichting Melief
Fleur Verduin Team

Stichting Melief heeft tot doel om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. Zo kunnen ze rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven. Er loopt een grote verscheidenheid aan dieren rond in de opvang. Honden, katten, konijnen, kippen, daarvan apart een groep hanen, eenden, ganzen, zwanen, geiten, schapen, runderen, hangbuikzwijnen en varkens, pony’s, ezels, volièrevogels en duiven. Allemaal met een eigen verhaal dat meestal niet zo leuk is. Vaak komen ze helemaal bij, maar het komt ook regelmatig voor dat ze in hun ‘vorige leven’ een achterstand opgelopen hebben die ze niet meer in kunnen halen. Zo kunnen inteelt en verwaarloosde ziektes een hoop schade aanrichten. Maar met persoonlijke aandacht en de noodzakelijke medische verzorging kom je vaak al een heel eind om het welzijn van het dier weer op peil te brengen.
Verzameld bedrag
  .455,00
Diede Loopik: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Diede Loopik Team

Als arts-onderzoeker bij de gynaecologie, doe ik onderzoek naar het voorkomen van baarmoederhalskanker. Vorig jaar heb ik voor de eerste keer de Vierdaagse gelopen en heb ik een mooi bedrag op kunnen halen voor Ruby and Rose. Dit jaar ga ik opnieuw de uitdaging aan door 4x50km te gaan lopen. Graag loop ik opnieuw voor Ruby and Rose en hopelijk willen jullie mij helpen om geld in te zamelen voor gynaecologisch onderzoek en zo strijd te leveren tegen vrouwenkanker.
Verzameld bedrag
  .455,00
Martin Kneepkens: Ik wandel voor Stichting Intermobiel
Ik wandel voor Stichting Intermobiel
Martin Kneepkens Team

Via mijn neef Johan Fiddelaers, die zelf door rugklachten deels bedlegerig is en als vrijwilliger voor deze stichting actief is, ken ik Intermobiel. Met een positieve insteek zetten zij zich in voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in Nederland. Deze jongeren zijn vaak ongezien door hun mobiliteitsbeperking. Op deze manier kan ik het lopen combineren met steun voor mijn favoriete goede doel. Zij verrichten veel goed werk, wat ik zelf ook heb gezien.
Verzameld bedrag
  .455,00
Carien Bekkernens: Ik wandel voor Stichting Dutch Assistance Dogs
Ik wandel voor Stichting Dutch Assistance Dogs
Carien Bekkernens Team

Stichting Dutch Assistance Dogs streeft er naar om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een hulphond, ook aan hen met een krappe beurs. Ze streven hiernaar door de tarieven zo laag mogelijk te houden, ten opzichte van de collega hulphondenscholen. Ze kunnen daarom alle financiële hulp goed gebruiken. De opleiding van een assistentiehond voor psychische problematiek wordt veelal nog niet (volledig) bekostigd. Stichting Dutch Assistance Dogs zet zich in voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar die kampen met langdurige, complexe en hardnekkige psycho-problematiek op één of meerdere van de volgende domeinen: ●Eetstoornis problematiek (anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder, eetstoornis nao, orthorexia nervosa) ●Autisme gerelateerde problematiek (autisme spectrum stoornis, klassiek autisme, syndroom van Asperger, pdd-nos) ●Trauma problematiek (post traumatische stressstoornis, complex posttraumatische stressstoornis, dissociatieve problematiek).
Verzameld bedrag
  .450,30
Kirsten Huijsmans: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Kirsten Huijsmans Team

Het is een verschrikkelijke ziekte dat steeds vaker in mijn dichte omgeving voorkomt. Aangezien mijn opa voor de derde keer kanker heeft kom ik nu graag in actie!
Verzameld bedrag
  .447,30
Jan Lauwers: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Jan Lauwers Team

Omdat er nog heel veel stamceldonoren nodig zijn, loop ik voor Matchis. Met deze actie hoop ik dat er veel nieuwe donoren geregistreerd kunnen worden.
Verzameld bedrag
  .445,00
Marloes van der Meulen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Marloes van der Meulen Team

Al jaren stond \'t hoog op m\'n bucketlist: het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. Waarom die vrijwillige zelfkastijding? Buiten zijn, in de natuur, mentale en fysieke grenzen verleggen en het meemaken van de sfeer. Als dat niet genoeg is? Nee, bleek toen in november bij mijn 60-jarige energieke en zorgzame papa de zeldzame weke delen kanker werd geconstateerd. Zware chemo-weekenden en weken aan bestralingen en een zware operatie heeft hij als een held doorstaan. Wat ben ik trots op hem. Hierdoor kwam die zogenaamde \'zelfkastijding\' wel in een totaal ander daglicht te staan... Het bracht me tot de wens me heel graag te willen laten sponsoren om voor KWF geld bij elkaar te lopen voor onderzoek naar weke delen kanker die helaas ook vaak bij jongeren voorkomt. Helpen jullie me die wens te realiseren? Meer dan een miljoen keer \'dank je wel\'!
Verzameld bedrag
  .444,65
Lomme van Dam: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Lomme van Dam Team

Ik steun Ruby and Rose bij hun actie tegen vrouwenkanker!
Verzameld bedrag
  .440,00
Saskia Stinissen: Ik wandel voor Kanjer Wens
Ik wandel voor Kanjer Wens
Saskia Stinissen Team

Ik wil lopen voor een goed doel en heb gekozen voor Stichting Kanjer Wens, deze stichting zet zich in om ernstig zieke kinderen de dag van hun leven te laten mee maken.
Verzameld bedrag
  .439,30
Erwin Verhart: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Erwin Verhart Team

Ik loop dit jaar de voor KWF Kankerbestrijding omdat veel mensen om mij heen deze vreselijke ziekte krijgen. Sommige hebben geluk, de meesten ......
Verzameld bedrag
  .435,00
Ans de Jeu: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Ans de Jeu Team

Gezondheid is zo ontzettend belangrijk, daar word ik iedere dag weer opnieuw mee geconfronteerd. Steeds weer ben ik me er van bewust hoe gelukkig ik ben zonder pijn, zonder ziekte en met 3 gezonde kinderen. Ik ben 2 jaar als vrijwillig sportmasseur met Giro di KiKa mee geweest en daar heb ik van dicht bij meegemaakt hoe het ook anders kan zijn. Jonge, sportieve kinderen die ineens geconfronteerd worden met een van de vele vormen van kinderkanker. Kinderen die ernstig ziek zijn, maar het positieve uit het leven halen, samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Mijn respect voor deze kinderen en de gezinnen is onbeschrijfelijk. Uit respect voor hen en de vele kinderen die met deze ziekte te maken hebben of krijgen heb ik in 2017 zelf meegefietst met Giro di KiKa in de Italiaanse Dolomieten. Dat jaar heb ik ruim 21.000 euro bij elkaar getrapt, zware en minder zware kilometers, met 1 doel voor ogen: samen met KiKa hun doel bereiken: het vergroten van de genezingskans naar 95%!! Nu, 2 jaar later, heb ik een nieuwe uitdaging: de Vierdaagse van Nijmegen lopen. 4 dagen, 40 kilometer per dag. Mijn eigen doel wil ik graag combineren met een goed doel! En hoe kan het dan anders? Ik loop voor KiKa!!
Verzameld bedrag
  .435,00
Evi ter Haar: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Evi ter Haar Team

Ieder kind moet kunnen genieten van wat ze graag doen,zonder ziek te zijn.. zoals ik van wandelen geniet...ik zet me in, voor kinderen die steeds weer naar een ziekenhuis moeten, moeten prikken,vechten en zich ellendig voelen door de medicijnen..leven in onzekerheid en pijn. Die 40 km die ik moet lopen is niet te vergelijken met wat deze kanjers moeten meemaken, ik ga samen (met mijn ouders) voor jullie kanjers! Xxx
Verzameld bedrag
  .419,95
Jos Van den Hoven: Ik wandel voor Stichting Amy and Friends
Ik wandel voor Stichting Amy and Friends
Jos Van den Hoven Team

Ik ga dit jaar voor de 5e keer lopen voor de Stichting Amy and Friends, die zich geheel vrijwillig inzet voor kinderen met de verwoestende verouderingsziekten “Cockayne Syndroom” en “Trichothiodystrofie” en voor hun families. Dit doet de stichting: - door het bieden van praktische, informatieve en emotionele ondersteuning aan de gezinnen - door het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten - door het vergroten van de bekendheid van deze verouderingsziekten - door het ondersteunen van onderzoek. Uw donatie zal een bijdrage leveren voor de lotgenotendag die jaarlijks georganiseerd wordt. Een bijzonder waardevolle dag waarbij ouders, kinderen en specialisten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Amy and Friends, ........making a big difference to little lives.
Verzameld bedrag
  .404,65
Bianca Curre-Eefting: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Bianca Curre-Eefting Team

helaas moeten we van dichtbij meemaken wat deze ziekte met iemand doet. Het is moeilijk als buitenstaander dit te moeten zien, je staat zo machteloos in de strijd die een dierbare moet leveren, met deze aktie heb ik toch het gevoel een steentje bij te kunnen dragen.
Verzameld bedrag
  .404,65
Otto van Franeker: Ik wandel voor Gangjong Rigzod school
Ik wandel voor Gangjong Rigzod school
Otto van Franeker Team

Doel van deze school is het aanbieden van gratis lessen aan kinderen en volwassene van alle nationaliteiten en geloven. De school wordt niet gesteund door de overheid of organisaties en de docenten zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen salaris. De Tibetaanse gemeenschap in Nederland betaald de huur van de klaslokalen en de lesboeken., maar heeft niet voldoende middelen om het voortbestaan van deze school te garanderen. The purpose of this school is to offer free lessons to children and adults of all nationalities and beliefs. The school gives people the opportunity to learn the Tibetan language, Buddhist thoughts and to learn the unique Tibetan values and traditions. The “Gangjong Rigzodschool” is not supported by a government or organization, the teachers are all volunteers and received no salary. The Tibetan Community in the Netherlands pays the costs of the classrooms and the books, they don’t have enough resources to guarantee the continuation of the school.
Verzameld bedrag
  .400,00
Heidi Willems: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Heidi Willems Team

2 jaar geleden bleek mijn moeder ernstig ziek te zijn. Stamceltransplantatie was haar enige hoop op genezing. Toen bleek dat er in de familie geen geschikte donor zat, werd de donorbank afgezocht. Dolblij waren we toen er een match gevonden werd. Om de kans op een goede match voor de mensen die een donor nodig hebben zo groot mogelijk te maken zijn veel donoren nodig. Maar om dat allemaal goed te kunnen registreren is er geld nodig. Daarom heb ik besloten om met mijn deelname aan de vierdaagse geld in te zamelen voor Matchis.
Verzameld bedrag
  .400,00
Marius De Koff: Ik wandel voor Stichting de Click
Ik wandel voor Stichting de Click
Marius De Koff Team

Dit jaar lopen wij met z’n vijven. Wederom willen we graag lopen voor Stichting de Click. Je zal maar een hulphond nodig hebben! Helaas wordt de subsidie steeds minder en kunnen ze sponsor geld goed gebruiken. Tevens vinden wij het leuk om voor dit doel te lopen. Immers we kennen elkaar via de hondenschool. Wij gaan er weer voor! De mannen lopen 4x50, de vrouwen 4x40 kilometer.
Verzameld bedrag
  .397,90
Thomas & Maren Gradussen: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Thomas & Maren Gradussen Team

Graag willen we ons inzetten voor het goede doel Ruby & Rose. Met het sponsorgeld kan onderzoek worden gedaan naar vrouwenkanker. We hopen dat er snel een manier wordt gevonden waardoor alle mensen genezen van kanker.
Verzameld bedrag
  .394,65
Pauline & Dianne Kok-Makelaar/Makelaar: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Pauline & Dianne Kok-Makelaar/Makelaar Team

In juli gaan wij samen, tweelingzussen en zusters (verpleegkundigen), meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse voor de Hersenstichting. Voor Pauline dit jaar de primeur en voor Dianne de tweede keer! Wij hebben wederom gekozen voor dit goede doel, omdat we in onze omgeving en bij ons werk veel met mensen te maken hebben die leven met de gevolgen van hersenletsel en wie wij zorg bieden. ~Sometimes the smallest step in the right direction might end up being the biggest step of your life~
Verzameld bedrag
  .390,00
Hans Vader: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Hans Vader Team

Onderzoek naar hersenen en functies zal in de toekomst ziektes wellicht kunnen voorkomen. Misschien wil iedere bezoeker van mijn actie € 0,50 per uitgelopen dag storten of in één keer het totaalbedrag.
Verzameld bedrag
  .389,30
manon rouwen: Ik wandel voor pink ribbon
Ik wandel voor pink ribbon
manon rouwen Team

Pink Ribbon is een stichting die zich inzet tegen borstkanker. Door geld te doneren word er ruimte gemaakt voor nog meer en beter onderzoek tegen borstkanker. Waarom lopen wij voor Pink Ribbon? Bij Stephanie is er voor 2 jaar geleden een knobbeltje ondekt. Na een aantal operaties en onderzoek bleek uit dat het gelukkig een goed aardige tumor was. Dit had heel anders af kunnen lopen, en voor een vrouw zijn borsten erg belangrijk om je vrouw te kunnen voelen. Stephanie heeft het geluk gehad maar er zijn ook genoeg vrouwen met een slechte uitslag, en voor die vrouwen lopen wij!
Verzameld bedrag
  .385,00
Philippine van Strien: Ik wandel voor Hospice Zutphen
Ik wandel voor Hospice Zutphen
Philippine van Strien Team

Mijn actie is voor het Hospice Zutphen, een prachtige instelling, waar zeker ook voor minder draagkrachtigen, een verblijf mogelijk moet zijn!
Verzameld bedrag
  .385,00
Willem Modderman: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Willem Modderman Team

Ik loop voor Matchis omdat ik mij wil inzetten voor een goed doel. Helaas worden we regelmatig in onze directe omgeving geconfronteerd met de gevolgen van ziektes zoals kanker. Het liefst zouden we deze ziektes helemaal de wereld uit willen helpen. Echter zover is het nog niet en kunnen we alleen het leed wat verzachten. Ik doe dit op deze wijze door een stukje bij te dragen aan dit goede doel. En prijs mij gelukkig dat mijn zoon zich hierbij aansluit en inmiddels ook geregistreerd staat als stamceldonor.
Verzameld bedrag
  .384,65
ton lunenburg: Ik wandel voor Epilepsiefonds
Ik wandel voor Epilepsiefonds
ton lunenburg Team

Mijn zus heeft een beperkt leven omdat ze te maken heeft met epilepsie en een goede vriendin heeft in haar jeugd te maken gehad met epilepsie. Als je van dichtbij meemaakt wat voor een impact dat heeft op iemand zijn leven besef je pas wat het geweldig zou zijn als dat ook zonder kan. Het Epilepsiefonds subsidi&euml;ren wetenschappelijk onderzoek, zij verstrekt heldere en betrouwbare informatie over epilepsie en zij bieden verschillende vormen van hulpverlening, zoals individuele subsidie, subsidie voor projecten, leenregeling alarmapparatuur.
Verzameld bedrag
  .381,00
Anja en Thea Dahmen: Ik wandel voor Stichting De Knoevel
Ik wandel voor Stichting De Knoevel
Anja en Thea Dahmen Team

Verzameld bedrag
  .380,65
Miranda Kijzerwaard: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Miranda Kijzerwaard Team

Migraine is veel meer dan een hoofdpijntje. Migraine is een hersenziekte, waarvan een van de symptomen allesoverheersende en invaliderende hoofdpijn is. Het beperkt mij en vele anderen dagelijks in ernstige mate. Er is nog veel te weinig bekend over deze ziekte. Om meer onderzoek mogelijk te maken zodat er hopelijk een oplossing komt voor deze ziekte zamel ik graag geld in voor de Hersenstichting. Steun je mij? En nu maar hopen dat ik geen migraineaanval krijg tijdens de Vierdaagse.. ;-)
Verzameld bedrag
  .380,00
Isabel Verwiel: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Isabel Verwiel Team

Wederom loop ik dit jaar mee aan de vierdaagse en koppel ik er graag een goed doel aan. Ruby and Rose is het gekozen doel om zo geld in te zamelen voor meer onderzoek naar vrouwenkanker.
Verzameld bedrag
  .379,65
Karin Roelofse-Zeijpveld: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Karin Roelofse-Zeijpveld Team

Mijn moeder heeft al een paar jaar de diagnose Alzheimer, ze is nu 71 jaar. Het is hartverscheurend om te zien hoe verwoestend deze ziekte te werk gaat en hoe ontredderd en onzeker de patient wordt. Er moet veel meer bekend worden en onderzoek gedaan (kunnen) worden om deze ziekte te stoppen. Daar zet ik me graag voor in.
Verzameld bedrag
  .379,30
Marjan de Jong: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Marjan de Jong Team

In mijn prive en werk leven heb ik ervaring met de gevolgen van verschillende vormen van hersenletsel. Daarom loop ik dit jaar mijn vierdaagse voor de Hersenstichting.
Verzameld bedrag
  .374,65
Annette Brinkman: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Annette Brinkman Team

Ieder jaar krijgen ongeveer 9000 mensen in Nederland de diagnose bloedkanker. Voor pati&euml;nten met een bloedziekte, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie vaak een laatste kans om te genezen of voor lange tijd ziektevrij te blijven. Dit is alleen mogelijk als anderen stamcellen willen doneren. Het is nog steeds niet mogelijk om voor elke pati&euml;nt op tijd een passende donor te vinden . Daarnaast kost het veel geld om nieuwe donoren te werven, registreren en typeren. Help ons, maak je sterk voor Matchis en draag een steentje bij om het doel te bereiken!
Verzameld bedrag
  .370,30
Chris en Lieke: Ik wandel voor Stichting Zorgeloos Kind
Ik wandel voor Stichting Zorgeloos Kind
Chris en Lieke Team

Stichting Zorgeloos Kind is een stichting dat zich richt op gezinnen waarin een kind ernstig ziek is. Het doel wilt graag deze gezinnen leuke en onbezorgde dagen bezorgen. Denk aan: bezoekdagen motorraces, voetbalwedstrijden en weekenden Efteling. Alles verzorgd zodat ze echt eens kunnen genieten en niet bezig hoeven te zijn met ziek zijn. Voor alle informatie rondom deze stichting zie: www.stichtingzorgelooskind.nl
Verzameld bedrag
  .369,65
Martin Coenraadts: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Martin Coenraadts Team

Ik loop dit jaar voor de 8e keer de vierdaagse. Dit jaar wil ik voor een goed doel lopen. Ik heb hierbij mijn keuze laten vallen op de KWF kankerbestrijding. Ik ga lopen voor diegene die moedig strijden tegen deze ziekte. En hoop met deze actie bij te kunnen dragen in minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Verzameld bedrag
  .369,65
Geert Vrieling: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Geert Vrieling Team

Zo\'n 4 jaar geleden overleed mijn jongste zus op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van Alzheimer. Wat kan een mens snel aftakelen en wat blijft er weinig van over. Triest. Er zijn veel goede doelen waar je geld voor kunt inzamelen. Ik kies voor Alzheimer Nederland, omdat de ziekte van nabij heb meegemaakt. Ik hoop dat er grondig onderzoek verricht wordt om een remedie te vinden tegen deze ziekte.
Verzameld bedrag
  .365,00
Robin De Haan: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Robin De Haan Team

Ik loop voor Villa Pardoes, omdat ik het mogelijk wil maken dat meer zieke kinderen en hun gezinnen leuke en nieuwe herinneringen gaan maken. Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis vakantie aan voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa\'s en oma\'s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten en genieten!
Verzameld bedrag
  .364,65
Joop van der Schoor: Ik wandel voor stichting Microkrediet voor Moeders
Ik wandel voor stichting Microkrediet voor Moeders
Joop van der Schoor Team

De stichting Microkrediet voor Moeders helpt vrouwen in Azie met het opzetten van een eigen bedrijfje via kleine leningen, spaarmogelijkheden, trainingen op gebied van ondernemen en leidinggeven. Zij vergroten zo hun economische zelfstandigheid en verbeteren daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun families. (citaat website). In veel gebieden zijn vrouwen nog steeds de drijvende kracht in de economie, dankzij de nieuwe ondernemingen die zij op microniveau starten. ik geloof in vrouwelijk ondernemerschap op het allerarmste niveau. de stichting Microkrediet voor Moeders helpt vrouwen in Azie die verder geen toegang hebben tot geldelijke middelen om te ondernemen en worden uitgesloten bij financiele instellingen. Het is om die redenen dat ik ook dit jaar voor de stichting geld bij elkaar wil lopen tijdens de Vierdaagse Nijmegen.
Verzameld bedrag
  .360,00
GBM (Harry) van den Berg: Ik wandel voor Stichting Leergeld De Stuwwal (actief in de gemeenten: Heumen, Mook en Middelaar, Gennep, Bergen)
Ik wandel voor Stichting Leergeld De Stuwwal (actief in de gemeenten: Heumen, Mook en Middelaar, Gennep, Bergen)
GBM (Harry) van den Berg Team

De Stichting Leergeld De Stuwwal heeft een praktisch doel: het voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen voor wie alle middelen en voorzieningen zijn uitgeput, aan de zijlijn komen te staan. Kinderen uit de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen zijn onze doelgroep. Inwoners uit die gemeenten kunnen een aanvraag indienen.
Verzameld bedrag
  .356,00
Henny Tempelman: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Henny Tempelman Team

Zoveel mensen hebben te maken met een vorm van een hersenaandoening; mijn zwager overleed aan een hersentumor; mijn zus en een goede kennis hebben Parkinson; mijn schoonzus lijdt aan migraineaanvallen, en er zijn teveel mensen, ook in mijn omgeving, die lijden aan depressie. Medicijnen helpen veel, maar zorgen niet altijd voor genezing. Daar is nog veel onderzoek, en dus geld, voor nodig. De Hersenstichting is ervan overtuigd dat we in de toekomst hersenziekten kunnen genezen en voorkomen; als ik daar een heel klein handje/voetje mee kan helpen, dan gebruik ik mijn voeten daar graag voor.
Verzameld bedrag
  .354,65
Janneke Aalbertsen: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Janneke Aalbertsen Team

Ik loop de vierdaagse mee voor Alzheimer Nederland omdat ik deze stichting van harte steun. Ik werk met mensen met deze ziekte en hoop van harte dat er een medicijn zal komen om deze ziekte te genezen. Daar is veel geld voor nodig, en ik hoop zo mijn steentje hieraan bij te kunnen dragen.
Verzameld bedrag
  .350,00
Hildegonde Mostert: Ik wandel voor Stichting Beertje
Ik wandel voor Stichting Beertje
Hildegonde Mostert Team

Stichting Beertje biedt een thuis aan zieke katten in de laatste levensfase. Met veel liefde en toewijding krijgen deze katten een heerlijk rustige omgeving om met kwaliteit van leven hun laatste levensdagen door te brengen. De kosten van medische zorg zijn uiteraard voor deze katten hoog en met deze actie wil ik graag een bijdrage doen, zodat de Stichting haar goede werk met de toegewijde vrijwilligers kan blijven doen en hopelijk uitbreiden.
Verzameld bedrag
  .350,00
Kitty Koehorst: Ik wandel voor Stichting Beschermde Wieg
Ik wandel voor Stichting Beschermde Wieg
Kitty Koehorst Team

Omdat de eerste 4 dagen in het leven van een baby heel belangrijk zijn, loop ik 4 dagen om de Beschermde Wieg te helpen
Verzameld bedrag
  .341,30
Rolf van Velthoven: Ik wandel voor Artsen zonder grenzen
Ik wandel voor Artsen zonder grenzen
Rolf van Velthoven Team

Deze vereniging is in 1971 opgericht door twee Franse artsen, omdat zij in het Biafra-conflict binnen het kader van het Rode Kruis geen medische hulp mochten bieden aan slachtoffers buiten het mandaat van het Rode Kruis. Dit uitgangspunt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid tekent deze organisatie: slachtoffers aan beide zijden van de conflictlijn worden medisch geholpen en wel zowel met acute hulp als met langer durende medische hulp in chronische conflictgebieden. De organisatie demonstreert hiermee, in haar gedrag, haar compromisloze betrokkenheid bij het verlenen van medische hulp aan slachtoffers. Alle reden, lijkt mij, om Artsen zonder grenzen bij haar lastige en soms ook gevaarlijke werk te steunen.
Verzameld bedrag
  .340,00
Maria Simons: Ik wandel voor STICHTINGDIERENNOOD
Ik wandel voor STICHTINGDIERENNOOD
Maria Simons Team

STICHTING DIERENNOOD, is een super goede diervriendelijke STICHTING.Is ook een erkende STICHTING.Deze STICHTING komt al sinds 2009 op voor zwerfdieren in ernstige nood buiten NEDERLAND.Bij hun gaat 100 % van je donatie naar de zwerfdieren. Zij ondersteunen locale zwerfdierprojecten. Maar ook op de toekomst gericht, het mogelijk maken van sterilisatie-projecten. Zij geven educatie over respect voor zwerfdieren op basischolen. Zij geven noodhulp op korte termijn. Om zwerfdieren locaal op te vangen, te verzorgen , te vaccineren en te steriliseren. Adopties worden geregeld en voor vrijwilligers zonder specifieke opleiding zijn meer dan 10 geselecteerde asielen, waar veel vrijwilligers aan de slag kunnen gaan.www.dierenvrijwilligers.nl Het werven van gelden..O.A. door donateurs en sponsoren te werven. Hebben een maandelijkse nieuwsbrief. Kijk op www.dierennood.nl
Verzameld bedrag
  .340,00
Tessa van Deenen: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Tessa van Deenen Team

Ik heb voor KiKa gekozen, omdat ik vind dat dit een goed doel is om voor te lopen. En ik hoop hiermee wat geld op te halen voor het onderzoek naar een behandeling.
Verzameld bedrag
  .340,00
Herman Oosterwijk: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Herman Oosterwijk Team

Getroffen door het bericht dat Jan Beeks, jongste zoon van Greetje Bloemert
Verzameld bedrag
  .340,00
Dolly Reijns: Ik wandel voor Syndroom van de Lach
Ik wandel voor Syndroom van de Lach
Dolly Reijns Team

Mijn kleindochter Puck heeft het syndroom van Down. Zij heeft door dolfijnondersteunede therapie grote stappen kunnen maken in haar ontwikkeling. Deze therapie is mogelijk gemaakt door de Stichting Syndroom van de Lach. ik steun met mijn 4daagse de Stichting Syndroom van de Lach. De Stichting Syndroom maakt dolfijnondersteunende therapieën mogelijk gemaakt van kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Hierdoor kunnen we deze kinderen laten meedoen aan dolfijnondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy; Research Center (CDTC) in Curaçao, en laten deelnemen aan andere ontwikkeling-bevorderende therapieën en activiteiten. Stichting Syndroom van de Lach is reeds sinds 2014 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op www.syndroomvandelach.nl.
Verzameld bedrag
  .338,95
Geja Pleket: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Geja Pleket Team

Dit jaar wil ik weer lopen voor een goed doel, Ruby and Rose. Het onderzoek naar gynaecologische kanker richt zich op alle vrouwen van alle leeftijden. Omdat het elke vrouw kan overkomen.
Verzameld bedrag
  .335,00
Sophie Raijmakers: Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Sophie Raijmakers Team

Mijn jongste broer heeft een aangeboren spierdystrofie. Hij ontwikkelde zich langzamer en moeilijker dan mijn andere broer en ik, waardoor mijn ouders de stap zetten om naar een cesartherapeute te gaan. Nadat bleek dat zij hem niet helemaal verder zou kunnen helpen en er vermoedelijk meer aan de hand was, zijn ze verder gegaan. Zo kwamen ze terecht in het onwijs lange traject van onderzoeken etc. Na een jaar of 4 (!) kwam er een diagnose, aangeboren spierdystrofie. Inmiddels is hij 18 jaar en kan hij gelukkig op veel vlakken mee met zijn leeftijdsgenoten. Hij is wat kleiner, smaller en minder gespierd dan zij maar doet vrijwel niet onder voor de rest! Ik loop mee met de Vierdaagse omdat het een evenement is wat mij al van kinds af aan heeft geraakt, geinspireerd en gefascineerd. Een evenement wat zoveel delen van de wereld bij elkaar brengt tot een gebroederlijk samenzijn, daar wil ik deel van uitmaken. En hoe mooi is het, dat ik daarnaast ook nog kan lopen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Om te zorgen dat het onderzoek in de toekomst nog beter wordt en er vooral veel eerder een diagnose kan worden gesteld, zodat er ook sneller een passend behandelplan kan worden opgesteld. Steunen jullie mij maar vooral het Prinses Beatrix Spierfonds? Alvast bedankt!!
Verzameld bedrag
  .330,00
Annemiek Jansen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Annemiek Jansen Team

Vanwege het enorme tekort aan stamceldonoren, wil ik mensen via deze weg bekend maken met deze stichting. Uiteraard hoop ik ook een mooi bedrag in te zamelen zodat ze verder kunnen met onderzoeken en het werven van donoren. En dat mensen zich aan gaan melden als donor, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste! Dit is mijn manier, omdat ik zelf niet meer mag doneren. Juist daarom wil ik mensen die nog wel zouden kunnen dit wel gaan doen! Dank aan iedereen!
Verzameld bedrag
  .329,65
Hetty Vroege: Ik wandel voor Support Casper
Ik wandel voor Support Casper
Hetty Vroege Team

De campagne Support Casper is onderdeel van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Iedere dag sterven er acht mensen aan alvleesklierkanker in Nederland. Vaak binnen een jaar. De Stichting wil met de campagne Support Casper de bewustwording rond alvleesklierkanker vergroten en tegelijkertijd structureel geld inzamelen om het broodnodige onderzoek naar nieuwe, innovatie behandelmethoden mogelijk te maken. Voor dit baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker is heel veel geld nodig! En daar kunt u bij helpen!!!! Dit jaar kunt u mijn trainingskilometers, de Nijmeegse Vierdaagse en in september 2019 de beklimming van de Mont Ventoux sponsoren voor Support Casper. Wilt u meer weten over de actie Support Casper? Kijkt u dan op: https://www.supportcasper.nl Wilt u meer weten over de beklimming in september 2019 van de Mont Ventoux? Kijkt u dan op: http://www.inspire2livemusic-classic.nl/ Stiekem hoop ik dat het sponsorbedrag van dit jaar hoger is dan dat van vorig jaar!! Ik ben benieuwd en reken op een bijdrage hoe groot of klein dan ook, elke bijdrage is welkom.
Verzameld bedrag
  .320,65
Roel Broer: Ik wandel voor Hersens uit de cel..
Ik wandel voor Hersens uit de cel..
Roel Broer Team

Om dit te doen ga ik wandelen voor Hersens uit de cel van Pauline Jongmans zodat mijn wandeling kan bijdragen aan de verbetering van haar leven. Pauline is mijn ex-vrouw en de moeder van mijn kinderen. Met deze sponsorloop wil ik bijdragen aan de reis naar haar herstel maar hoop ik ook van harte dat mijn kinderen weer een gezondere moeder krijgen die zij zo verdienen. Meer kunt u lezen op: https://brein.support/
Verzameld bedrag
  .320,00
Silke Walraven: Ik wandel voor Stichting Speelgoedbank Venray
Ik wandel voor Stichting Speelgoedbank Venray
Silke Walraven Team

Ieder kind heeft het recht om met speelgoed te spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van de motoriek en de cognitieve en sociale vaardigheden. En al lijkt het zo gewoon en vanzelfsprekend dat een kind speelgoed heeft, toch zijn er helaas ook gezinnen waar het geld ontbreekt om speelgoed te kopen. Er zijn ook gezinnen die speelgoed hebben dat niet meer gebruikt wordt maar nog heel geschikt is voor een tweede leven. Stichting Speelgoedbank Venray heeft daarom als doel het gratis beschikbaar stellen van gebruikt speelgoed aan gezinnen in Venray die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om dat zelf aan te schaffen voor hun kinderen. Door de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers wil Speelgoedbank Venray er aan meewerken dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving en dat door het inzamelen van gebruikt speelgoed een steentje wordt bijdragen aan verduurzaming van de maatschappij. Speelgoedbank Venray kan dit niet alleen. De organisatie is een geheel vrijwillig initiatief en de kans op het voortbestaan is geheel afhankelijk van sponsors en giften. Daarom hebben we uw hulp hard nodig! Door mij als sponsor te steunen, draagt u er aan bij dat Speelgoedbank Venray in staat blijft om kinderen van gezinnen die zelf niet in staat zijn speelgoed aan te schaffen toch te kunnen voorzien van mooi speelgoed. Met het ingezamelde geld kan Speelgoedbank Venray namelijk speelgoed aanschaffen waar veel vraag naar is maar wat weinig aangeleverd wordt en kunnen vaste, terugkerende kosten worden betaald. Kortom, met uw bijdrage zorgt u er indirect voor dat ook kinderen in een benarde economische situatie kunnen opgroeien met speelgoed.
Verzameld bedrag
  .319,00
Isabel van Els: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Isabel van Els Team

“Ik loop voor dit mooie doel omdat ik het geweldig vind dat gezinnen met ernstig zieke kinderen, waarin alles draait om het ziek zijn hier weer even kunnen genieten. Hier kunnen ze even bijtanken en alle zorgen vergeten. Een week waarin ze zich weer even een gezin kunnen voelen en waar ze in de watten gelegd worden. Ik heb een prachtige rondleiding gehad en met eigen ogen kunnen zien hoe fantastisch het hier is met alle hulp en de vele vrijwilligers. Door het lopen voor dit mooie doel hoop ik bij te kunnen dragen zodat er nog meer gezinnen kunnen gaan genieten en het ziek zijn even vergeten wordt.
Verzameld bedrag
  .315,00
Dianne & Pauline  Makelaar/Kok-Makelaar : Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Dianne & Pauline Makelaar/Kok-Makelaar Team

In juli gaan wij samen, tweelingzussen en zusters (verpleegkundigen), meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse voor de Hersenstichting. Voor Pauline dit jaar de primeur en voor Dianne de tweede keer! Wij hebben wederom gekozen voor dit goede doel, omdat we in onze omgeving en bij ons werk veel met mensen te maken hebben die leven met de gevolgen van hersenletsel en wie wij zorg bieden. Van afgelopen stage op de afdeling Neurologie, tot werk bij de Dilgt in Haren bij de ouderen met dementie en straks mijn werk als verpleegkundige op de afdeling Neurorevalidatie bij het Beatrixoord (UMCG). ~You have brains in your head and feet in your shoes, you can steer yourself in any direction you choose~ (Dr. Seuss)
Verzameld bedrag
  .315,00
Daphne Nekkers: Ik wandel voor Ronald McDonald
Ik wandel voor Ronald McDonald
Daphne Nekkers Team

Na zelf een verblijf te hebben gehad in het Ronald McDonald huis in Rotterdam wil ik op deze manier mijn waardering tonen aan de gastvrijheid en tomeloze inzet van o.a. de vrijwilligers. Deze mensen ontzorgen de ouders van kinderen die zich daardoor volledig op de zorg van hun kind kunnen richten. Onze Dylan heeft 5 dagen in het ziekenhuis gelegen voor een operatie en het heeft voor ons heel veel rust gegeven dat wij daar konden verblijven.
Verzameld bedrag
  .310,00
Berry Maanders: Ik wandel voor Lisette en Sunshine / Bultersmekke Assistancedogs
Ik wandel voor Lisette en Sunshine / Bultersmekke Assistancedogs
Berry Maanders Team

De 27-jarige Lisette Venhorst weet nog niet zo lang dat zij een autisme spectrum stoornis heeft. Met het krijgen van de diagnose vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Na jarenlang op school gepest te zijn, liep ze later ook nog eens vast op haar werk, waardoor Lisette in een isolement raakte. Tot Golden Retriever Sunshine in haar leven kwam. Eind goed, al goed zou je zeggen, maar helaas wordt nu opnieuw het geluk van Lisette op de proef gesteld. De twee zijn voor elkaar voorbestemd. De koppeling was geslaagd maar de specifieke opleiding, welke door Bultersmekke wordt verzorgd, van Sunshine tot assistentiehond kost euro 18.000,- Helaas wordt van dat bedrag niets door de gemeente of zorgverzekering vergoed. Na een jaar actie voeren door Anca en Gerard (de ouders van Lisette) zoals kunststof doppen sparen en laten recyclen, hulp van een paar bedrijven, familie, vrienden en kennissen, hebben ze al ongeveer euro 6.500,- bij elkaar gebracht. Er is dus nog een flink gat te dichten. En dus doen Lisette en Sunshine een oproep aan iedereen die financieel een steentje wil bijdragen. Gerard en Berry Maanders gaan door het lopen van de Vierdaagse van Nijmegen proberen een flink bedrag bij elkaar te sprokkelen. Ze kunnen echt alle steun gebruiken.
Verzameld bedrag
  .309,65
Christa van der Neut: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Christa van der Neut Team

Ik loop de Nijmeegse Vierdaagse voor de 2de x. DE sfeer die vier dagen is, is fantastische. Blaren en spierpijn hoort erbij. Ook net als vorig jaar heb ik besloten om voor de Alzheimer Nederland te lopen, omdat ik van dichtbij zie wat dementie doet bij mensen. Ik ken mensen in mijn omgeving die dit hebben. Vind het ook belangrijk dat er meer onderzoeken komen, zodat er in de toekomst beter inzicht te krijgen. Elke euro telt.
Verzameld bedrag
  .309,65
Harrie van Helvoort: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Harrie van Helvoort Team

Ik heb in mijn directe omgeving meegemaakt wat deze ziekte doet met de patiënt, maar vooral ook met naaste familieleden. Afscheid moeten nemen van iemand die niet op korte termijn gaat overlijden is zwaar. Ik hoop dat onderzoek op korte termijn iets kan bijdrage aan het genezen of in ieder geval vertragen van deze ziekte.
Verzameld bedrag
  .304,65
Esmeralda Schuurink: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Esmeralda Schuurink Team

Van dichtbij maak ik deze kut ziekte mee en zie hoe nodig dat de bestrijding nodig is.
Verzameld bedrag
  .300,00
Iwan Kok: Ik wandel voor Straatkinderen van Kathmandu
Ik wandel voor Straatkinderen van Kathmandu
Iwan Kok Team

Mijn juf is op bezoek geweest in dit kindertehuis. Toen zij dit verhaal vertelde wist ik het zeker. Ik moet iets doen om deze kinderen te helpen!
Verzameld bedrag
  .300,00
Jacintha Willems: Ik wandel voor Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland
Ik wandel voor Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland
Jacintha Willems Team

Brooke Hospital for Animals geeft gratis diergeneeskundige hulp aan werkdieren, met eigen klinieken en mobiele klinieken. Daarnaast leiden we mensen uit lokale gemeenschappen op tot veterinaire hulpverleners die eerstelijnshulp kunnen verlenen. Door het welzijn van werkdieren te verbeteren, helpen we ook de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun paard of ezel. Als fervent paarden- en dierenliefhebber denk ik dat de paardjes hier in Nederland maar boffen. In andere landen als Egypte, Pakistan en India zijn de ezels en paarden hard nodig als werkdieren voor de mensen. De omstandigheden voor deze dieren zijn niet altijd zoals dat hoort. Het werk van Brooke richt zich dan ook niet alleen tot de dieren maar ook tot de eigenaren. Zo zorgen de Brooke-dierenartsen en hun teams ervoor dat honderdduizenden dieren, en de mensen die van hun werkdier afhankelijk zijn, een gezonder en beter leven hebben. Prachtig dat zij dit doen en laten we hun een steuntje in de rug geven!
Verzameld bedrag
  .294,30
Merian Cruijsen: Ik wandel voor Stichting Sport en Transplantatie
Ik wandel voor Stichting Sport en Transplantatie
Merian Cruijsen Team

Stichting Sport en Transplantatie wil bijdragen aan een positieve beeldvorming over orgaantransplantatie door sport en daarmee donorregistratie bevorderen. Het laten zien dat (weer) sporten tot mogelijkheden behoort, laat zien wat donordonatie kan betekenen. Concreet doen ze onder meer: - organisatie van trainingen in 10 sportdisciplines - deelname aan lokale/regionale/landelijke evenementen - uitzending naar en deelname aan World Transplant Games - publicatie in de media over sport,orgaantransplantatie en persoonlijke verhalen. Sinds januari 2019 heeft de SET de voetbaltak opgericht. De doelstelling van deze tak van sport is, naast de bovengenoemde doelstellingen, deelname aan de WTG in augustus 2019. Deze \\\"Olympische spelen\\\" voor mensen met een orgaantransplantatie is belangrijk voor ze. Sport verbroederd en via deze weg wordt er veel aandacht geschonken aan donorregistratie en donorschap in het algemeen. In 2019 staat voor de 1e keer in de historie van WTG (sinds 1978 actief) voetbal op het programma. Het Nederlandse team dat hier ook aan gaat deelnemen, wil zo goed mogelijk voor de dag komen en laten zien dat ze trots zijn om het Nederlandse tricot te dragen! In 2020 zullen de 1e Wereldkampioenschappen georganiseerd worden...ook daar willen ze voor goud gaan. Om dit alles te bereiken hebben ze ook financiële donoren nodig. Daarvoor wil ik in actie komen!
Verzameld bedrag
  .293,00
Fletcher van de Weg: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Fletcher van de Weg Team

Helaas kent iedereen wel iemand die te maken heeft gehad of nog steeds geconfronteerd wordt met kanker. Er bestaat een groot verschil tussen kanker bij kinderen als bij volwassenen. Het soort kanker is anders, een kinderlichaam verschilt veel van- en reageert anders dan bij volwassenen, en de behandelingen en genezingskansen zijn ook anders. Realiseert u zich het volgende: IEDERE week krijgen 10 kinderen kanker. 25% van deze kinderen redt het niet! KiKa steunt daarom ook onderzoeken naar vermindering van bijwerkingen en effecten op latere leeftijd. Dankzij resultaten van afgerond onderzoek neemt de genezingskans voor kanker bij kinderen door een succesvolle behandeling toe. De strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen. Het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse 2019 winnen we eveneens alleen als we het samen doen! Een gezond mens heeft duizend wensen, een ziek mens maar één!
Verzameld bedrag
  .290,00
Rob Schrijver: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Rob Schrijver Team

Mijn oma overleed aan de gevolgen van Alzheimer. Dat trof me niet alleen als kleinzoon, maar ook als docent verpleegkunde. Ik leid dagelijks jonge mensen op die gaan werken in de directe zorg voor mensen met o.a. Alzheimer. Ik ken daardoor de vernietigende werking van deze ziekte en zou graag bijdragen om deze ziekte een halt toe te roepen, zodat een ieder waardig oud kan worden.
Verzameld bedrag
  .290,00
Dion Schuurbiers: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Dion Schuurbiers Team

Ik vind het belangrijk dat er veel geld beschikbaar is/komt voor onderzoeken en studies die te maken hebben met onze hersenen. Ik loop daarom graag de Vierdaagse voor de hersenstichting. Alle kleine beetjes kunnen helpen.
Verzameld bedrag
  .289,65
Suzanne Janssen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Suzanne Janssen Team

Van heel dichtbij meegemaakt hoe ontzettend hard het nodig is dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als stamceldonor. Door stamceldonor te worden kun je iemand met leukemie een tweede kans op leven geven. Dat wil jij toch ook? En, andersom..., als jij leukemie zou hebben, wil jij toch ook dat iemand voor jou doneert? Daarom zet ik me in voor Matchis, zodat zoveel mogelijk mensen zich registreren &egrave;n geholpen kunnen worden. Help jij mij ook?
Verzameld bedrag
  .288,95
Justice Tieltjes: Ik wandel voor Stichting vrienden van ambiq
Ik wandel voor Stichting vrienden van ambiq
Justice Tieltjes Team

Dankzij de donaties en giften van onze Vrienden kunnen ook af en toe iets ondernemen of aanschaffen waarvoor Ambiq geen budget ontvangt. Zoals het aanschaffen van sportartikelen of muziekinstrumenten, het organiseren van een vakantiekamp of het opzetten van een bibliotheek of videotheek. Kortom, dingen die het leven kleur geven. door deze stichting kan er meer aandacht worden besteed aan de cli&euml;nten zoals hierboven aangegeven waarmee. via deze stichting wordt bijvoorbeeld ook dingen zoals geld om kleding te halen en nog veel meer verzorgd zodat ik (en eventuele andere cli&euml;nten) de vierdaagse kan lopen. hierdoor heb ik besloten om voor hen in actie te komen.
Verzameld bedrag
  .285,00
Pamela Wijshake: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Pamela Wijshake Team

Stichting Matchis zorgt ervoor dat pati&euml;nten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Afgelopen januari kreeg mijn tweelingzus Jill (22 jaar) acute lymfatische leukemie met de Philadelphia mutatie. De Philadelphia mutatie is een agressieve vorm en komt niet vaak voor, vooral niet bij jongeren. Hierom moet mijn zus zeker weten een stamceltransplantatie krijgen. Maar helaas kon ik niet doneren omdat we een identieke tweeling zijn, ze willen een match van ongeveer 90% en niet van 100%. Ze willen dat ze een nieuw afweersysteem krijgt maar wel &eacute;&eacute;n die haar lichaam accepteert, aan hetzelfde afweersysteem zou ze niks hebben. Mijn broer was ook geen match. Dus hebben ze uit de donorbank 2 donors gevonden, dat is fijn want dan hebben ze een back-up voor als de eerste niet geaccepteerd word. Helaas bleek er 1 toch geen geschikte donor te zijn. Dus zijn we nu bezig met een haplodonor (50%) in de familie te vinden. Dankzij matchis hebben we een donor kunnen vinden uit de wereldwijde bank en heeft mijn zus een goeie kans op genezing, daarom loop ik dit jaar voor matchis en wil ik geld inzamelen voor hun. Aandacht werven voor nieuwe donors en mensen vragen om mij te sponsoren tijdens mijn loop.
Verzameld bedrag
  .280,00
Mariëtte Bodewes: Ik wandel voor FREE A GIRL
Ik wandel voor FREE A GIRL
Mariëtte Bodewes Team

It is every girl\'s right to pursue her dreams in life, however over 2 million girls do not have this freedom. I was fortunate enough to grow up in a family and environment whereby I was encouraged and able to go after my dreams. I am grateful for this every day. Let\'s make this possible for every girl in the world. Therefor sponsor me, during every kilometer and every blister, so all girls can walk outside with a smile on their face!
Verzameld bedrag
  .275,00
Dennis Theunissen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Dennis Theunissen Team

Ik loop voor de KWF zodat er meer onderzoek gedaan kan worden om deze verschrikkelijke ziekte tegen te gaan. Ik heb, net als vele anderen, deze ziekte van dichtbij meegemaakt en hoop dat mijn bijdrage, en van mijn sponsors, een verschil gaat maken.
Verzameld bedrag
  .274,65
Nienke Peters: Ik wandel voor Stichting Letje
Ik wandel voor Stichting Letje
Nienke Peters Team

Wij Piet Baars, Marcel Verstegen en Nienke Peters lopen voor de stichting letje, voor mensen en hun omgeving, met de ziekte Anorexia Nervosa. Opgericht door de voorzitter van onze badmintonclub Groesbeek, die ons gevraagd heeft voor deze stichting te gaan lopen. Een stichting met een bijzonder verhaal wat te lezen is op: https://www.stichtingletje.nl/
Verzameld bedrag
  .270,00
Marc van Dijk: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Marc van Dijk Team

Ieder jaar overlijden er veel mensen aan kanker. Het is belangrijk dat er goed onderzoek gedaan kan worden, zodat kunderen op jonge leeftijd geholpen kunnen worden!
Verzameld bedrag
  .265,00
Jos Wennmacker: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Jos Wennmacker Team

Alzheimer is verwoestend voor de laatste jaren van iemands leven, voor de patiënt zelf maar zeker ook voor de mensen in zijn omgeving. Met het voortschrijden van de ziekte wordt het werk van de mantelzorgers ook steeds zwaarder. In mijn familie zijn momenteel enkele personen die aan Alzheimer of een andere vorm van dementie lijden. Alzheimer Nederland steunt onderzoek naar de oorzaken en streeft naar een wereld vrij van dementie.
Verzameld bedrag
  .265,00
Ruben Tent: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Ruben Tent Team

Stamceldonaties zijn voor levensbelang voor patiënten met bijvoorbeeld leukemie. Het vinden van een geschikte stamceldonor ligt echter niet voor de hand. Matchis zet zich er daarvoor in om een zo veel mogelijk potentiële stamceldonoren te registreren, om zo de kans op genezing voor leukemiepatiënten te vergroten. Draag jij ook een steentje bij door een donatie of je (gratis!) te laten registreren als stamceldonor? Heel erg bedankt!
Verzameld bedrag
  .260,00
Ella en Linda van Dorst: Ik wandel voor Voedselbank Breda
Ik wandel voor Voedselbank Breda
Ella en Linda van Dorst Team

Voedselbank Breda bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Het is een club die van dinsdag t/m vrijdag met bijna onuitputtelijk enthousiasme aan de slag is, zodat de allerarmste stadsgenoten gratis voedsel kunnen komen ophalen. Jaarlijks helpen deze 60 vrijwilligers zo’n 1500 mensen. Daarbij moeten echter ook kosten worden gemaakt. Er zijn hulpmiddelen nodig voor het werven en vervoeren van voedsel, het registreren en (gekoeld) opslaan van voedsel, het verdelen en uitdelen van voedsel. Op het ogenblik is er in \"de winkel\" bijvoorbeeld behoefte aan een nieuwe weegschaal voor het afwegen van o.a. groente en fruit. Voor het dekken van deze kosten is de voedselbank geheel afhankelijk van financiële donaties. Daarom wil ik met de Vierdaagse Sponsorloop geld inzamelen voor hulpmiddelen voor de Voedselbank Breda.
Verzameld bedrag
  .259,65
Jasper Braat: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Jasper Braat Team

Dit jaar heb ik gekozen voor MATCHIS De reden hier voor is dat ik diverse keren geconfronteerd ben geweest met de ziekte kanker waaronder ook de vorm bloedkanker voor de meeste beter bekend als Leukemie en het nut en succes heb gezien van stamcel donatie, daarom heb ik mezelf als donor heb ingeschreven bij MATCHIS. Helaas is er nog steeds niet voor iedereen een geschikte donor en moet er nog steeds veel onderzoek naar worden gedaan om het allemaal nog beter te laten verlopen en de kansen op overleven door stamcel donatie te vergroten en dit kost geld. Daarom hoop ik weer zoveel mogelijk geld op te halen, dit wil ik bereiken door u te vragen mij te sponsoren. Dit kan via www.vierdaagsesponorloop.nl/wandelaars daar kunt u mijn naam opzoeken, zodra mijn naam inbeeld komt moet u hier nog een keer op klikken en staat daar Sponsor mij, als u hier op klikt kunt u uw naam invullen of het vinkje ik wil anoniem blijven aan klikken, uw e-mail adres invoeren evt. een korte aanmoediging schrijven en het bedrag kiezen wat u wilt sponsoren. Hierna wijst het van zelf. Kijk ook eens op www.matchis.nl voor meer informatie wat MATCHIS doet en hoe u zich kunt aanmelden als donor.
Verzameld bedrag
  .255,00
Etienne Suurs: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Etienne Suurs Team

Dit jaar ga ik sponseren voor de maag-lever-darmkanker omdat mijn wandelmaatje en tevens mijn zwager vorig jaar april te horen kreeg dat hij slokdarmkanker heeft. Hij is na de vierdaagse geopereerd en kan nu nog niet mee lopen omdat hij aan het herstellen is. Nu kreeg ik 2 weken geleden dat mijn andere zwager endeldarmkanker heeft,hier doe ik het ook voor en voor andere mensen die deze nare ziekte hebben of hebben gehad.
Verzameld bedrag
  .255,00
andre van es: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
andre van es Team

ik ben andre van es uit gorinchem.ben 55 jaar.Ik loop dit jaar de nijmeegse vierdaagse voor het kwf kankerbestrijding.In 2015 is onze oudste zoon aan een kwaadaardig hersentumor overleden.Daarom het heb ik ervoor gekozen om dit jaar voor het kwf te gaan lopen tijdens de nijmeegse vierdaagse.Alle donaties zijn welkom. alvast bedankt namens mij en het kwf .
Verzameld bedrag
  .255,00
Helene Koesen: Ik wandel voor Marikenhuis
Ik wandel voor Marikenhuis
Helene Koesen Team

Het Marikenhuis ondersteunt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van leven. Het biedt een plek om samen te komen, ervaringen te delen, informatie te vinden en activiteiten te ondernemen. Het Marikenhuis wordt gerund door vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften.
Verzameld bedrag
  .255,00
Inge Ekkel-Scheffel: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Inge Ekkel-Scheffel Team

Ieder jaar krijgen ±9000 mensen in Nederland de diagnose bloedkanker. Voor patiënten met een vorm van bloedkanker zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor vaak een laatste kans op leven. Jij kunt iemand die kans geven door je aan te melden als stamceldonor! Delen = lief
Verzameld bedrag
  .250,65
kimberly de wit: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
kimberly de wit Team

Iedereen wilt natuurlijk dat een kind gezond kan opgroeien. Helaas hebben nog te veel kinderen last van hun strijd tegen kanker. Ik wil daarbij helpen door te lopen voor Kika. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. Help mij door te doneren op deze pagina!
Verzameld bedrag
  .245,00
Danielle Donker: Ik wandel voor Stichting Beat the Beast
Ik wandel voor Stichting Beat the Beast
Danielle Donker Team

De Nijmeegse vierdaagse lopen, dat is niet niks. Het vergt veel training, doorzettingsvermogen en wilskracht. Kortom: Een hele uitdaging! Hoe mooi is het nou om zo een uitdaging niet alleen voor jezelf aan te gaan, maar ook voor een ander? Er zijn ten slotte zoveel mensen die zelf niet mee kunnen doen aan de vierdaagse, omdat hun gezondheid hen in de steek laat. Zo ook mijn een vriend van ons. Hij lijdt aan clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is volgens doktoren de meest pijnlijke aandoening waar een mens aan kan lijden. De pijnen zijn zo heftig dat 1 op de 3 mensen met deze aandoening een poging tot zelfdoding doet of hierin slaagt. Bizarre cijfers voor iets wat vaak door mensen onderschat en vergeleken wordt met een hoofdpijntje waar je wel pijnstillers voor kunt slikken. Mensen die aan deze aandoening lijden zijn radeloos. De pijn is ondragelijk, er heerst veel onbegrip vanuit de omgeving van deze mensen en artsen weten tot op heden niet waardoor de pijn precies ontstaat. Dit maakt het vinden van een juiste behandeling lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Om tot een oplossing te komen moet er onderzoek gedaan worden en je raadt het misschien al....daar is geld voor nodig. Aangezien er in Nederland geen enkele organisatie was die zich voor dit doel inzette, besloot de toen 19-jarige Sterre ,die zelf aan deze aandoening lijdt, zelf actie te ondernemen. In oktober 2017 richtte ze dan ook Stichting Beat the Beast op. Met haar team organiseert Sterre momenteel diverse acties door het hele land. Dit alles om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar en bekendheid voor clusterhoofdpijn. Een van deze acties is Beat the Beast and Keep Walking tijdens de Nijmeegse vierdaagse, waaraan wij dus zullen deelnemen. Ik zal de gehele vierdaagse een shirt van Stichting Beat the Beast dragen om aandacht te vragen voor de aandoening. Daarnaast zoek ik sponsoren, in alle soorten en maten, die ons willen steunen. Ieder bedrag is meer dan welkom! De opbrengsten gaan rechtstreeks naar Stichting Beat the Beast zodat Sterre en haar team kunnen blijven vechten tegen het beest. Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. Wil je meer over de stichting weten? Facebook: https://www.facebook.com/StichtingBeattheBeast Website: www.beatthebeast.nl
Verzameld bedrag
  .245,00
Johanna Westman: Ik wandel voor Hulp voor Helden - Stichting KPPR
Ik wandel voor Hulp voor Helden - Stichting KPPR
Johanna Westman Team

Mijn naam is Johanna Westman, graag wil ik tijdens de Nijmeegse geld inzamelen voor Veteranen die in verschillende Missies trauma\\\'s hebben opgelopen, en die veel baat hebben bij een getrainde en gecertificeerde PTss hond, een buddy en maatje 24 uur per dag , die ze wakker maakt bij angstige dromen bijvoorbeeld, ze kan afleiden bij bv een woede aanval, het thuisfront kan ondersteunen!! En zoveel meer! Draagt u net als ik de militairen en veteranen en het thuisfront een warm hart toe !! Sponsor mij dan, om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de Veteranenhond !! Ik en zij zijn U dankbaar !! Johanna Westman
Verzameld bedrag
  .244,65
iyan Nijenhuis: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
iyan Nijenhuis Team

Ik als 15 jarige jongen loop dit jaar voor de eerste keer de vierdaagse en wou graag lopen voor een goed doel. Zelf heb ik in mijn familie gelukkig niemand met leukemie, maar voor mensen die leukemie hebben of iemand kennen die dat wel heeft wil ik ze graag de nodige steun bieden, daarom kies ik voor dit goede doel.
Verzameld bedrag
  .240,00
Natasja Breij: Ik wandel voor FREE A GIRL
Ik wandel voor FREE A GIRL
Natasja Breij Team

Kinderprostitutie is één van de ergste dingen die er bestaat. En hoewel het seksueel misbruik al verschrikkelijk is, leven deze kinderen meestal in verschrikkelijke omstandigheden. Vier jaar geleden heb ik me 12 uur lang laten opsluiten voor Free a girl, lock me up, maar nu wil ik op deze manier geld inzamelen, zodat kinderen bevrijd kunnen worden en een beter leven tegemoet gaan!
Verzameld bedrag
  .240,00
Vroukje Haanstra: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Vroukje Haanstra Team

Ik heb jarenlang gewerkt bij mensen met de ziekte alzheimer en vind dit een van de meest onmenselijke ziekte dus daarom loop ik voor Alzheimer Nederland
Verzameld bedrag
  .240,00
Bert Peters: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Bert Peters Team

Na een paar jaar voor dit fantastische doel gelopen te hebben wilde ik dit jaar een keer overslaan. Niet omdat ik het doel niet meer wilde steunen, maar omdat ik het vragen om geld een beetje beu was. Natuurlijk weet ik hoe belangrijk het werk van Matchis is en natuurlijk hebben zij, door het blijven zoeken naar donoren, een belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat onze schoondochter Melissa nog in leven is en dat haar zoon en onze kleinzoon kan opgroeien met een vader én een moeder! Daar zijn we dankbaar voor. Nu hebben we in onze omgeving weer te maken met de gruwelijke ziekte Leukemie. Weliswaar iets verder weg, maar niettemin hartverscheurend. Laura, het 6 jarige dochtertje van een collega van Els, vecht inmiddels al 2 jaar tegen deze ziekte! Samen met haar vader, moeder, broertje en andere familieleden is ze dit gevecht aangegaan. Het verhaal greep me aan! En daarom besloot ik om me toch weer aan te melden als sponsorloper voor Matchis! Ik prijs mezelf gelukkig met 6 gezonde kleinkinderen waar ik enorm van geniet! Daarom is dit een voor mij symbolisch steuntje in de rug voor Laura en haar familie. Dat is toch het minste wat ik kan doen. Zoals Laura zijn er nog heel veel andere kinderen en volwassenen die getroffen zijn door deze ziekte! Hoe meer donoren, hoe meer kansen op genezing, hoe meer kansen op een leven zoals het hoort te zijn. Samen, als gezin, zoals Melissa, Bart en Stefan!
Verzameld bedrag
  .239,65
Marian Gerritsen-Koolhout: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Marian Gerritsen-Koolhout Team

In juli word ik 60 en loop dan 4x 30 km met de 4daagse en wil dan graag voor de maag lever darm stichting lopen omdat in onze familie de ziekte van crohn en colitis ulcerosa voorkomt en weet hoe belangrijk alle onderzoeken zijn zodat alle patienten een zo goed mogelijk leven hebben.
Verzameld bedrag
  .239,65
Kelly Overhand & Rachel Verheijen: Ik wandel voor Stichting Initiatives for Peace and Human Rights
Ik wandel voor Stichting Initiatives for Peace and Human Rights
Kelly Overhand & Rachel Verheijen Team

Wij lopen dit jaar de Nijmeegse vierdaagse voor Stichting Inititiatives for Peace and Human Rights (SIPHR). SIPHR is een stichting die lokale projecten in het Grote Merengebied in Afrika ondersteunt, die gericht zijn op het vergroten van de kennis over mensenrechten. Deze keer willen we geld ophalen voor de Rechtswinkel in Huye (Rwanda). De rechtswinkel biedt gratis rechtshulp aan mensen in het zuiden van Rwanda. Gewone rechtshulp is voor veel mensen in deze regio te duur. Met name kwetsbare groepen, zoals ouderen en alleenstaande moeders, kunnen zich vaak geen betaalde rechtshulp veroorloven. Het gevolg is dat zij amper mogelijkheden hebben om op te komen tegen schendingen van hun rechten. Bij de rechtswinkel kunnen deze mensen terecht voor gratis en onafhankelijk juridisch advies.
Verzameld bedrag
  .239,65
Antoinette Vrielink & Wietze Visscher: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Antoinette Vrielink & Wietze Visscher Team

1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Bij vrouwen is dit zelfs 1 op de 3. Dankzij jullie donatie kan er meer onderzoek worden gedaan en worden mensen met dementie en hun naasten ondersteund. Mijn moeder heeft twee vormen van dementie. Voor haar en alle anderen met dementie zetten wij ons in, in juli 2019 lopen Wietze en ik samen met nog 47.000 andere sportievelingen de Nijmeegse 4-daagse. Het is voor ons onmogelijk om persoonlijk bij iedereen die wij kennen langs te komen. Vandaar dat wij deze online actie hebben aangemaakt. Je kan de Alzheimer Stichting Nederland en ons ondersteunen tijdens de 4-daagse door een bijdrage te leveren, zodat ze zich nog meer kunnen inzetten voor; wetenschappelijk onderzoek, betere dementiezorg en een dementievriendelijke samenleving. Je bijdrage helpt!. Dank je wel.
Verzameld bedrag
  .234,65
Catherine/Sanne Mijnster: Ik wandel voor Alzheimer Café Venray
Ik wandel voor Alzheimer Café Venray
Catherine/Sanne Mijnster Team

Wij Sanne Vullings en ik Catherine Mijnster zijn beiden actief als vrijwilliger bij het Alzheimer Café Venray. Uiteraard doen we dit met meerdere vrijwilligers die ons een hart onder de riem steken, nu wij de 4 daagse gaan lopen! Wij dragen dit Alzheimer Café een warm hart toe, en iedere sponsoring maakt dat we weer iets extra’s voor de gasten die het Alzheimer Café bezoeken, kunnen organiseren en daarom lopen wij hiervoor!!
Verzameld bedrag
  .230,00
Anneke de Munnik: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Anneke de Munnik Team

Ik loop dit jaar voor mijn vriendin. Ze heeft een aantal jaren de 4daagse met mij gelopen en we hebben veel plezier gehad samen. Nu voert ze de strijd tegen kanker. Ik wil graag geld inzamelen voor onderzoek. Om deze ziekte een halt toe te roepen en mijn vriendin en vele anderen een hart onder de riem te steken. Never lose hope!
Verzameld bedrag
  .227,65
Patrick Schippers: Ik wandel voor Stichting de Click hulphondenschool
Ik wandel voor Stichting de Click hulphondenschool
Patrick Schippers Team

Het trainen van honden om mensen te helpen fascineert me heel erg
Verzameld bedrag
  .215,00
René Dekkers: Ik wandel voor Vogelrevalidatiecentrum
Ik wandel voor Vogelrevalidatiecentrum
René Dekkers Team

Het vogelrevalidatiecentrum is een stichting die zich inzet voor de verzorging van dieren, zowel vogels als zoogdieren, die dit nodig hebben om te overleven. Dit fantastische werk verdiend ondersteuning!
Verzameld bedrag
  .214,65
Veronique Elshout: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Veronique Elshout Team

Voor een toekomst zonder dementie. Steeds meer mensen lijden onder deze ziekte en niet alleen de patiënten zelf. Familieleden, kennissen en vrienden moeten met lede ogen toe zien hoe de ziekte verergert. Heel fijn dat er zoveel zorgzame mensen zijn en organisaties die hulp bieden. Ik hoop hiermee een steentje bij te dragen voor onderzoek en verbetering van goede zorg.
Verzameld bedrag
  .210,00
Albert Eckhardt: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Albert Eckhardt Team

In maart 2019 is bij mij invasieve blaaskanker geconstateerd. In juni worden blaas, prostaat en lymfe verwijderd. Wandelen en beloning 40 dit jaar niet haalbaar. Ik sta nog steeds ingeschreven als deelnemer Bij mijn 25ste keer haalde ik geld op voor het Rode Kruis (Mappa Mondo). Nu wil ik voor de 40ste beloning grote stappen maken voor KiKa! Dank u dat u mij wilt sponsoren ook al moet ik een pas op de plaats maken.
Verzameld bedrag
  .210,00
Geert Reinink: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Geert Reinink Team

Ik heb 5 jaar voor mijn dementerende echtgenote gezorgd en weet nu uit ervaring wat een onterende ziekte dit is. Daarom wil ik graag als sponsor lopen en geld inzamelen voor de bestrijding van deze ziekte .
Verzameld bedrag
  .209,65
Jan van Bruchem: Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Ik wandel voor Parkinson Vereniging
Jan van Bruchem Team

Mijn broer heeft Parkinson en om die reden wil ik dit doel steunen.
Verzameld bedrag
  .209,30
Vincent Verstappen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Vincent Verstappen Team

De pijn van een donatie staat in schril contrast van de hoop op een goede toekomst die je de ander geeft. Meld je daarom aan als stamceldonor en steun tevens het onderzoek naar de inzet van stamcellen. Mieke en ik hebben ons zelf al aangemeld, dit kost jou maar een paar minuutjes en wat wang slijm!
Verzameld bedrag
  .207,00
Chris Blij: Ik wandel voor Stichting Blij Groessen
Ik wandel voor Stichting Blij Groessen
Chris Blij Team

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt op weg te helpen, door groenten, aardappelen en fruit te verbouwen voor de voedselbank
Verzameld bedrag
  .205,00
Fransca Hooydonk: Ik wandel voor Stichting Poot
Ik wandel voor Stichting Poot
Fransca Hooydonk Team

Dit jaar ga ik de Vierdaagse van Nijmegen lopen voor een super goed DIERENDOEL!! Stichting Poot. Waarom deze Stichting? Ik ben een enorme dierenvriend. Na de opvang van buitenlandse honden heb ik daar zelf 2 honden aan over gehouden. Ook zijn er een aantal honden doorgeplaatst (naar andere opvang/forever home), nadat ze bij mij in de opvang hebben gezeten. In september 2016 een hondje via Stichting Poot in opvang gehad en samen hebben we haar naar haar forever home gebracht. Met sommige baasjes van al die hondjes heb ik nog contact. Ik heb gewerkt op de dierenambulance en tegenwoordig ben ik werkzaam op een kinderboerderij. Mijn hobbys zijn mijn kleinkinderen, lezen en uiteraard mijn grote liefde voor de dieren. Stichting Poot ondersteun ik met heel mijn hart.
Verzameld bedrag
  .205,00
lieke de Haan: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
lieke de Haan Team

Omdat er zo veel mensen, jong en oud, te maken krijgen met een bloedziekte waarvoor donoren noodzakelijk zijn..
Verzameld bedrag
  .200,00
Huibert Vroegh: Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Ik wandel voor Maag Lever Darm Stichting
Huibert Vroegh Team

Ik ben zelf getest maar gelukkig hoor je dan dat het allemaal goed is Maar je hoort ook heel veel van mensen dat het niet goed is dan is het belangrijk dat er veel onderzoek gedaan wordt om al deze mensen een kans te geven zodat er hoop is op verder leven.
Verzameld bedrag
  .199,65
Suzanne Nieborg: Ik wandel voor Jerome Damey Foundation
Ik wandel voor Jerome Damey Foundation
Suzanne Nieborg Team

Ik besefte me dat ik bevoorrecht ben om deze lange afstand te kunnen lopen voor mijn plezier en niet omdat ik moet, zoals zovele kinderen in Afrika. Vandaar dat ik de 40 kilometer per dag graag uit wil lopen voor de Jerome Damey Foundation (JDF). Dit is een vrijwilligersorganisatie die verschillende projecten heeft opgezet voor weeskinderen in Guinee, Zerekore. Zij hebben onder andere het project GEEF EEN KIND EEN TOEKOMST. De JDF heeft in Zerekore een eigen terrein, waar inmiddels een waterpomp voor vers en schoon water is geslagen, waar vele dorpsbewoners en mensen uit de wijde omgeving gebruik van maken. Ook is inmiddels de fundering gelegd voor een school met 2 verdiepingen, een gemeenschappelijke ruimte en een keuken. Op dit moment worden de eerst 4 klaslokalen gebouwd, de verdieping erboven volgt zo snel mogelijk. Op het terrein worden ook een aantal woonunits gebouwd waar de weeskinderen (waarvoor de school met gratis onderwijs voornamelijk voor wordt gebouwd) zullen wonen onder begeleiding van een inwonende begeleider. Voor de bouw en inrichting van de tweede laag klaslokalen, de woonunits en het onderwijs is nog veel geld nodig. Daarom mijn vraag; GEEF EEN KIND EEN TOEKOMST en sponsor mij voor het lopen van de Nijmeegse 4daagse, zodat ik dit geld met heel veel plezier en liefde kan overdragen aan de Jerome Damey Foundation. Mocht u meer willen weten over de Jerome Damey Foundation kijk op www.jeromedamey-foundation.nl of op hun Facebook pagina.
Verzameld bedrag
  .195,30
Sandra Korthouwer: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Sandra Korthouwer Team

Ik loop dit jaar voor de 7e keer mee met De Vierdaagse en voor de 5e keer voor Stichting Matchis. Het is nog steeds van groot belang dat er zich mensen aanmelden als donor, maar ook de ontwikkelingen hieromtrent zijn heel erg belangrijk. Dit alles kan niet gedaan worden zonder jouw hulp.. Dus lieve mensen: Wie sponsort mij?
Verzameld bedrag
  .195,00
Peter Bouwman: Ik wandel voor stichting dag van je leven
Ik wandel voor stichting dag van je leven
Peter Bouwman Team

Ik ben Peter en ik loop de 4 daagse dit jaar voor de 18e keer. Graag wil ik dit jaar voor een goed doel lopen, namelijk de stichting dag van je leven, deze stichting is 20 jaar geleden opgericht door Dirk Box en Ria Bouwman. de stichting organiseert 2 keer per jaar voor ons tweede thuis een groot evenement voor cliënten met een beperking. zo is er in juni een botendag en tijdens de Aalsmeerse feestweek een dag boordevol activiteiten en feestelijkheden. Door het jaar heen vervullen ze allerlei wensen van cliënten variërend van groepsuitjes naar bijvoorbeeld Volendam of dierenpark tot een verjaardag taart met eigen foto en autorijden in een simulator. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stichting: http://www.dagvanjeleven.org.
Verzameld bedrag
  .190,00
Janny de Joode: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Janny de Joode Team

Omdat ik met dementerende mensen werk,vind ik het belangrijk hier een bijdrage aan te leveren voor hun welzijn. Steun dit doel.
Verzameld bedrag
  .190,00
jean-paul hoeve: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
jean-paul hoeve Team

heb mijn schoonzusje nooit mogen kennen door deze ziekte en dat wil ik andere in de toekomst niet aandoen
Verzameld bedrag
  .185,00
Mieke Giesen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Mieke Giesen Team

Omdat donoren heel belangrijk zijn, en iedereen heeft recht op een donor!! En we hebben nog lang niet genoeg donoren!!
Verzameld bedrag
  .184,30
Els Hermans: Ik wandel voor FREE A GIRL
Ik wandel voor FREE A GIRL
Els Hermans Team

Zij bevrijden jonge meisjes die gedwongen worden tot prostitutie. Naast bevrijding wordt er keihard gewerkt aan preventie, aanpak daders en reïntegratie van deze meisjes. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen moeten worden beschermd tegen iedere vorm van commerciële seksuele exploitatie. Steun daarom mijn sponsorloop met een gul hart.
Verzameld bedrag
  .180,00
Gabrielle de Vries: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Gabrielle de Vries Team

Ik wil heel graag de vierdaagse lopen voor KWF Kankerbestrijding. Mijn vader is er aan overleden, en ik ga de vierdaagse lopen voor mijn vader en voor iedereen die tegen deze ziekte vecht, er aan is overleden of het hebben overleefd.
Verzameld bedrag
  .180,00
Wildri Dalsem: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Wildri Dalsem Team

Mijn motivatie dit jaar om weer te wandelen voor KWF is sterker dan ooit. Het rouwen om ons verlies van familie en/of vrienden te verwerken wordt niet minder maar het besef dat ik mee kan helpen om een medicijn te ontwikkelen tegen deze verschrikkelijke ziekte moedigt mij aan om me weer in te zetten voor de 4Daagse Sponsorloop. Het lijkt nog ver weg de start van de 4Daagse Nijmegen 2019 maar het trainen is al begonnen. Ik hoop dat er veel mensen met mij meelopen door mij te sponsoren. Met in mijn achterhoofd het afscheid door de dood van de vader van mijn kinderen, hij heeft de strijd tegen deze ziekte verloren, wandel ik voor het eerst als trotse Oma deze 4Daagse Sponsorloop. En daarnaast loop ik zoals al enkele jaren voor Rob. Alleen dit jaar is het anders, Rob heeft ook het gevecht tegen deze ziekte verloren en afscheid moeten nemen van mijn vriendin en hun twee zonen. Hij zal dus niet aan de finish staan maar hij is er zeker weer bij. Op mijn rugtasje van KWF blijft staan: ‘IK LOOP VOOR ROB’
Verzameld bedrag
  .175,00
John van Loenhout: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
John van Loenhout Team

Jaarlijks krijgen enkele duizenden kinderen en volwassenen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Voor sommige van hen zijn stamcellen van een gezonde donor de laatste kans op leven. Stichting Matchis zoekt in de wereldwijde donorbank naar een passende donor. Ondanks dat we 287.000 donoren hebben geregistreerd in Nederland, is er nog steeds een groot tekort aan stamceldonoren. Om één geschikte stamceldonor te vinden voor een patiënt hebben we een groot aantal potentiële donoren nodig. De kans dat twee willekeurige mensen met elkaar matchen is namelijk heel erg klein. Daarom is het belangrijk zat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als stamceldonor. Als wandelaar breng ik het stamceldonorschap onder uw aandacht en uw financiële steun maakt het mede mogelijk om meer potentiële levensredders te registreren. Voor iedere patiënt een match, dat is mijn droom. Door groei van het bestand komt deze droom dichterbij. deze tekst nog invullen door ondergetek
Verzameld bedrag
  .175,00
Linda Pittens: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Linda Pittens Team

Wij Loes en Linda zetten ons voor Matchis in omdat we het heel belangrijk vinden dat er genoeg stamceldonoren komen.
Verzameld bedrag
  .175,00
Harrie en Maarten Nieuwhuis: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Harrie en Maarten Nieuwhuis Team

De vierdaagse lopen is niet altijd makkelijk en niet iedereen haalt de eindstreep, iets wat helaas ook nog voor sommige kanker patienten geldt. Gelukkig worden de kansen ieder jaar beter, mede dankzij het vele onderzoek. Daarom is meer onderzoek nodig en willen wij jullie vragen om ons te sponsoren en geld te doneren aan KWF/Radboud ziekenhuis Nijmegen.
Verzameld bedrag
  .175,00
Lotte van den Berg: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Lotte van den Berg Team

Omdat ieder kind magische ervaringen moet kunnen hebben in een leven. Heel even kunnen verdwijnen in een fantasiewereld en samen met familie een herinnering kunnen maken die je laat stralen.
Verzameld bedrag
  .174,65
Dorie Tjepkema Evers: Ik wandel voor Hulphondenschool De Click
Ik wandel voor Hulphondenschool De Click
Dorie Tjepkema Evers Team

Hallo, mijn naam is Dorie Tjepkema - Evers en loop nu voor de 3de keer de 4Daagse. Ook deze keer wil ik voor een goed doel wandelen, daarom loop ik dit jaar weer voor Hulphondenschool De Click. Hulphondenschool De CLiCK is opgericht door Sanne Singer. Zij introduceerde in 1998 een unieke trainingsmethode in Nederland: teamtraining. In ons opleidingsprogramma leer je onder deskundige begeleiding van jouw instructeur hoe je zelf de hond kunt trainen. Je leert de hondentaal begrijpen, je leert de vaardigheden die je nodig hebt. Het voordeel van deze teamtrainingsmethode is dat jouw hond op maat met je samenwerkt, en je zelf nieuwe vaardigheden kunt aanleren mocht dit nodig zijn. Daarnaast geven onze deelnemers aan met deze methode een hechtere band met hun hond te hebben. Voor ons zijn respect, maatgericht, hondenwelzijn en mensenkennis belangrijke elementen. Wij werken landelijk. Tijdens de opleiding komt de instructeur wekelijks bij jou thuis trainen. Daarnaast volg je een 3-tal groepslessen Omdat er zoveel mensen zijn die wachten op een opleiding voor welke hulphond dan ook, wil ik ook dit jaar me inzetten voor dit geweldige doel, zodat er weer wat mensen blij gemaakt kunnen worden dat hun opleiding dichterbij komt. Ik draag deze hulphondenschool een zeer warm hart toe, dat verdienen ze als geen ander.
Verzameld bedrag
  .170,00
Thomas Dekkers: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Thomas Dekkers Team

Al het geld dat hierop ingezameld wordt doorgestuurd naar Missie Mont Ventoux - We laten niemand achter. Het project ‘Missie Mont Ventoux, we laten niemand achter’ is een initiatief van een aantal personeelsleden van de NLDA. Het doel is om met verschillende inzamelingsacties geld in te zamelen om zo veel mogelijk Defensie-gezinnen met een ernstig ziek kind, een weekje onbekommerd vakantie te laten genieten. De gezinnen zullen tegelijk in Villa Pardoes verblijven, waarschijnlijk in de tweede helft van 2019 of begin 2020. Onderdeel van het project is ook dat een team van NLDA-fietsers eind juni op één dag driemaal de beruchte Mont Ventoux gaat beklimmen onder het motto ‘we laten niemand achter’.
Verzameld bedrag
  .165,00
Peter van Veen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Peter van Veen Team

Het was februari dit jaar. Precies een dag na mijn inschrijving voor de Vierdaagse van Nijmegen werd er bij mij kanker geconstateerd. Ondanks dit ga ik er toch weer voor om de Vierdaagse te gaan lopen. De Vierdaagse betekend heel veel voor me weten de mensen die mij kennen. En zelfs kanker kan mij er niet van weerhouden! Ook daar wil ik de strijd mee aan gaan en ook verslaan. Ik zou het heel mooi vinden als jullie me voor mijn moed en lef daar voor willen belonen en aanmoedigen met een mooie donatie aan KWF Kankerbestrijding. We kennen allemaal wel iemand met deze vreselijk ziekte en daar ga ik in Nijmegen ook voor lopen, voor jou kennissen of familieleden of misschien wel voor je zelf. Helaas weet ik nu wat zij, die het hebben of ook gehad hebben moeten doorstaan of moesten doorstaan. Ik dacht ook altijd, heel naïef, dat overkomt mij niet. Het liep anders... Nu ben ik het, morgen kan jij de pineut zijn. Om de kanker de wereld uit te helpen is er geld nodig voor onderzoek. Heel veel geld. Doe me een plezier en doneer een bijdrage. Als jij doneer zal ik er voor gaan lopen. Bedankt alvast! Ook namens al die toekomstige patiënten.
Verzameld bedrag
  .160,00
Leny Pelkmans: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Leny Pelkmans Team

Ik loop al een paar jaar met de gedachte om voor het goede doel te gaan lopen. En dit jaar dacht ik, ik doe het gewoon! Mijn keuze van een goed doel was niet moeilijk, dit is het KWF Kankerfonds. De rede was ook niet moeilijk. Namelijk als je weet dat 1 op de 3 mensen kanker krijgt, kent iedereen wel iemand die er mee te maken heeft. Het is vaak een oneerlijke strijd, die nog teveel mensen helaas verliezen. Ook ik heb het van dichtbij meegemaakt en dierbare verloren. Ook heb ik in mijn werk regelmatig er mee te maken en ook dan sta je vaak machteloos. Door te lopen voor dit goede doel hoop ik geld binnen te halen, zodat er nog meer onderzoek gedaan kan worden en dat de ziekte uiteindelijk terug gedrongen kan worden.
Verzameld bedrag
  .155,00
Marjolijn van Beekum: Ik wandel voor Esther Vergeer Foundation
Ik wandel voor Esther Vergeer Foundation
Marjolijn van Beekum Team

Zodat kinderen met een beperking, fysiek geprikkeld worden, door veel lol en sport, en overal moeten kunnen sporten. Dus de toegankelijkheid vergroten door aanpassingen, en tijd en geld hiervoor te werven
Verzameld bedrag
  .155,00
robin & Miranda: Ik wandel voor Stichting Earlybirds
Ik wandel voor Stichting Earlybirds
robin & Miranda Team

Earlybirds is een prachtige stichting die ouders van premature kindjes in een hevige tijd een prachtig cadeau geeft. Stichting Earlybirds komt naar het ziekenhuis om ouders een unieke fotoreportage te schenken. De fotograaf legt met zorg, liefde en respect jullie kindje vast tijdens de dagelijkse routine. Een prachtige herinnering van een heftige tijd een lichtpuntje voor de ouders. De earlybird foto\\\'s van mijn dochter zijn een van mooiste en puurste momenten. En zijn mijn pracht en praal uit haar ziekenhuis periode
Verzameld bedrag
  .154,65
Jenny Beens: Ik wandel voor Stichting Dierennood
Ik wandel voor Stichting Dierennood
Jenny Beens Team

Stichting Dierennood komt al sinds 2009 op voor zwerfdieren in ernstige nood in Oost en Zuid Europa. De Stichting heeft regelmatig hulp projecten. Op dit moment zijn er 4 mensen aan het werk in Servië om het aantal zwerfdieren te verminderen. Het is een uniek grootschalig project waarbij zelfs de burgervader betrokken is. Op dit moment is het aantal geredde dieren gestegen tot 14.698 en het aantal voltooide sterilisaties is opgelopen tot 36.026. Deze aantallen blijven nog steeds stijgen. Stichting Dierennood heeft plm 25 dierenliefhebbers in dienst als vrijwilliger die hulp bieden aan de dieren in landen als Servië, Macedonië, Roemenië, Griekenland maar ook ver daar buiten. De situatie in de hondenasiels is zeer schrijnend en kans op een baasje is er vaak niet. In plaats daarvan wacht ze het dodingsstation. De mensen van Stichting Dierennood bieden hulp aan meest kleinschalige projecten. Ik sponsor Stichting Dierennood omdat 100% van de donaties ook daadwerkelijk terecht komt bij de dieren in zeer dringende nood. Voor deze Stichting zal ik de vonken er af lopen tijdens de 4Daagse in Nijmegen.
Verzameld bedrag
  .150,00
Marina Postuma: Ik wandel voor Stichting Vrienden van Gerechtigheid
Ik wandel voor Stichting Vrienden van Gerechtigheid
Marina Postuma Team

Waarom dan dit jaar daarnaast ook nog lopen voor een goed doel? Dat is om de volgende reden, de tekst die boven mijn sponsorpagina van de Muskathlon staat: -Dat gun je iedereen: dat je je waardevol mag voelen en dat je de kans krijgt om je dromen te kunnen volgen- Daarom loop ik dit jaar via de vrienden voor gerechtigheid voor Compassion en hoop ik volgend jaar april een vierdaagse Muskathlon te gaan lopen in Uganda. Ik wil daarvoor veel sponsorgeld bij elkaar halen d.m.v. acties en door het lopen van de Nijmeegse vierdaagse. Help je me mee om kinderen de kans te geven op een betere toekomst? Bedankt, ook namens hen! Voor meer informatie: bekijk gerust mij persoonlijke pagina: https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2792/marina-postuma.html
Verzameld bedrag
  .150,00
Saskia Gröninger: Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Ik wandel voor Het Vergeten Kind
Saskia Gröninger Team

Helaas is er een hele groep kinderen die vanwege omstandigheden zoals verwaarlozing, mishandeling of anders niet meer thuis kunnen wonen. We zien deze kinderen niet, horen ze niet maar als we niet in actie treden valt deze groep straks grotendeels buiten de samenleving. Laten we zorgen dat ze een kans krijgen en vol zelfvertrouwen een toekomst kunnen opbouwen. Ik wandel dit jaar voor de eerste keer de vierdaagse 4 x 40 km. Ik wil deze prestatie graag koppelen aan dit goede doel. Ik vraag daarom iedereen een kleine of grote bijdrage te doen om deze vergeten kinderen te ondersteunen en een kans op de toekomst te geven.
Verzameld bedrag
  .150,00
Angelique Dubelaar: Ik wandel voor Only Friends
Ik wandel voor Only Friends
Angelique Dubelaar Team

Door het stage lopen van onze dochter bij deze geweldige organisatie zijn wij hiermee bekend geworden. Dennis Gebbink is Only Friends gestart om zijn zoon Myron, die een motorische beperking heeft, een plek te geven waar hij kon sporten zonder dat iedereen hem vreemd aankeek of buitensloot. Dit is zo’n doorslaand succes geweest dat er nu na 20 jaar meerdere vestigingen in Nederland zijn. Only Friends draait alleen op vrijwilligers en stagiaires en krijgt helaas geen subsidie en is dus volkomen afhankelijk van sponsoren en giften. Er zijn maar 2 betaalde krachten. Alle inkomsten zijn dus bijna voor 100% voor de sporters en de faciliteiten.
Verzameld bedrag
  .145,00
Iris Katoen: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Iris Katoen Team

Ik liep al een tijdje rond met het idee om iets te gaan doen voor een goed doel. Toen ik vorig jaar de Nijmeegse Vierdaagse op tv zag wist ik dat, als ik dit jaar mee mocht lopen, ik deze zou gaan lopen voor Matchis. Matchis is een organisatie die ervoor zorgt dat o.a. mensen met leukemie die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor deze mensen noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor wordt gevonden, is de kans groot dat de patient zal overlijden. De kans dat er een goede match is tussen een niet-verwante donor en een ziek iemand is enorm klein. Daarom zou ik iedereen willen vragen om zich aan te melden, want wie weet ben jij wel die ene match waar een ziek iemand zo lang op wacht! Doneren mag natuurlijk ook! Alvast bedankt!
Verzameld bedrag
  .140,00
Marion Stal: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Marion Stal Team

Een kleine moeite voor het heel goed doel.
Verzameld bedrag
  .134,65
Patricia Driessen-Cator: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Patricia Driessen-Cator Team

Hallo Allemaal, Mijn is Patricia, ik loop voor het eerst de 4daagse van Nijmegen. Het stond al jaren op mijn bucket-list en ik wilde er altijd een goed doel eraan koppelen. Mijn goed doel is Matchis, het Nederlandse centrum voor stamceldonoren. Ik ben via social media in aanraking gekomen met Matchis. En omdat weinig mensen ervan af wisten en stamceldonor zijn. Terwijl het eigenlijk heel belangrijk is om donor te zijn omdat een match heel klein is. Met mijn actie hoop ik dat er meer mensen in mijn omgeving zich laten registreren als donor Zodat er meer mensen geholpen kunnen worden. Over Matchis zelf; Per jaar krijgen ongeveer duizenden mensen te horen dat ze leukemie of een bloedziekte hebben.Ze kunnen geholpen worden door stamcellen via een stamceldonor. Een stamceldonor via familie is 30% kans daarom is het zo belangrijk dat er niet-verwanten donors bestaan om te helpen. En daar bij kunnen jullie meehelpen om je als donor op te geven of mij te steunen via deze actie. Alle kleine beetjes helpen. Ik hoop via deze weg dat er mensen in mijn omgeving zich laten registeren als donor zodat er meer mensen geholpen kunnen worden. Zelf ben ik donor en de kans dat je een match bent is ook klein daarom steun deze actie en wordt donor alsjeblieft. Ik wil jullie allemaal bedanken van het lezen van mijn verhaal.
Verzameld bedrag
  .134,65
Marcel Hertog: Ik wandel voor Support Casper
Ik wandel voor Support Casper
Marcel Hertog Team

Al een tijdje liep ik na te denken welk doel ik zou steunen bij mijn tiende Vierdaagse. Support Casper kwam al snel in mij op. Ik had al van Casper van Eijck gehoord omdat hij clubarts is van Feyenoord. Alvleesklierkanker is naar mijn mening onderbelicht, maar komt vaak voor. Als een arts als Casper van Eijck samen met collega\'s probeert een remedie te vinden voor deze ziekte dan juich ik dit alleen maar toe. Nu eens geen grote stichting maar een groep echte artsen die deze verschrikkelijke ziekte aan willen pakken. Dit maakt het een stuk persoonlijker. Dit is de reden waarom ik bij mijn tiende Vierdaagse me wil laten sponsoren voor deze stichting.
Verzameld bedrag
  .130,00
Joost van de Ven: Ik wandel voor Verkaart Development Team
Ik wandel voor Verkaart Development Team
Joost van de Ven Team

Het sponsor geld gaat dit jaar weer naar Verkaart Development Team. Zij organiseren de het avontuur naar de top van de Kilimanjaro. Met dit avontuur van mijn leven hoop ik weesmeisjes in Kenia de kans van hun leven te geven. Wij willen dan ook zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar hiken voor een duurzame toekomst voor weesmeisjes in Kenia. Deze kinderen behoren tot de meest kansarmen. Familie ziet doorgaans - vanwege armoede - geen kans hen op te vangen. Zij worden jong uitgehuwelijkt, vaak misbruikt en altijd als ballast gezien. Deze meisjes krijgen &ndash;dankzij jouw financi&euml;le steun&ndash; van Stichting Verkaart Development Team weer een toekomst. Het VDT geeft hen een goede middelbare schoolopleiding en opvang in de veilige omgeving van onze internaten. Het team begeleidt, nu ruim 2000 meisjes, in de ontwikkeling naar zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouwen.
Verzameld bedrag
  .130,00
Ankie Dijkslag: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Ankie Dijkslag Team

Voor iedereen die Lijdt aan een Hersenziekte en hun omgeving doe ik dit.
Verzameld bedrag
  .129,65
Gerda Vercoutre: Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Gerda Vercoutre Team

Spierziekten de wereld uit!
Verzameld bedrag
  .120,00
Ellis Gielen-Janssen: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Ellis Gielen-Janssen Team

Kinderen kanker vrij daar gaan we voor. Want elk kind heeft veel wensen maar een ziek kind maar 1 en dat is genezen!
Verzameld bedrag
  .120,00
Paula Nijenmanting: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Paula Nijenmanting Team

Meerdere keren in mijn naaste omgeving meegemaakt dat er iemand aan de ziekte Alzheimer leed en uiteindelijk overleed. Vreselijk om mee te maken. Want je hersenen zijn je indentiteit, je verleden en je toekomst. Daarom loop ik voor dit goede doel om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar deze vreselijke ziekte.
Verzameld bedrag
  .119,65
Ankie Dijkslag: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ankie Dijkslag Team

Op dit moment heb ik een aantal mensen in mijn omgeving die aan kanker lijden. Daar moet toch iets aan te doen zijn
Verzameld bedrag
  .109,65
Christy Koops: Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Christy Koops Team

Ik loop samen met mijn vriend om geld op te halen voor onderzoek en ondersteuning bij spierziekten . Zelf ben ik moeder van twee lieve jongens met de zeldzame spierziekte Brody. Wij hopen dat jullie ons willen steunen met een bijdrage !
Verzameld bedrag
  .105,00
Nathalie Spee: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Nathalie Spee Team

Matchis zet zich in voor mensen die door middel van stamceldonor de kans hebben om van onder andere leukemie of een andere bloedziekte te kunnen genezen. Ik heb mijn beide ouders verloren aan kanker, niet leukemie. Kanker is een slopende ziekte. Ik heb gekozen voor Matchis omdat ik zelf ook stamceldonor ben. De kans is echter erg klein dat ik ooit opgeroepen wordt. Zo wil ik voor de mensen die afhankelijk zijn van stamceldonatie om te genezen, kunnen helpen door geld in te zamelen voor hen.
Verzameld bedrag
  .104,30
Alexandra Hagen: Ik wandel voor KNGF Geleidehonden
Ik wandel voor KNGF Geleidehonden
Alexandra Hagen Team

Om zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met een speciaal opgeleide hond.
Verzameld bedrag
  .102,00
Bennie Valckx: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Bennie Valckx Team

Lopen voor een goed doel dat is van elf sprekend
Verzameld bedrag
  .100,00
Sisca Van den Bergh: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Sisca Van den Bergh Team

Ik vind het belangrijk dat er meer bekendheid is over stamceldonors en stamcelonderzoek
Verzameld bedrag
  .100,00
Tatiana Noom: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Tatiana Noom Team

Matchis doet ontzettend goed werk!
Verzameld bedrag
  .100,00
Marlies van Dinter: Ik wandel voor Nierstichting
Ik wandel voor Nierstichting
Marlies van Dinter Team

Goede en gezonde nieren zijn belangrijk voor iedereen!
Verzameld bedrag
  .100,00
ria sneekes: Ik wandel voor Stichting
Ik wandel voor Stichting "Een Betere Start"
ria sneekes Team

Stichting \"Een Betere Start\" zet zich in om het ongeboren Afrikaanse kind een beter begin van zijn leven te geven met behulp van kraamklinieken te bouwen, inrichten en opstarten.
Verzameld bedrag
  . 95,00
Ad Wagemakers: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Ad Wagemakers Team

Elke stap, een stap dichterbij !!! Het zou fantastisch zijn als we ieder kind een gezond leven kunnen geven. Als leerkracht in het speciaal onderwijs vraag ik je, help mee, steun mijn stappen.
Verzameld bedrag
  . 89,65
Ellen Bakker: Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Ik wandel voor Stichting Overwinnaars
Ellen Bakker Team

Ik loop voor de stichting Overwinnaars. Stichting Overwinnaars zet zich in voor mensen wiens lichaam hen in de steek heeft gelaten door een ziekte of een ongeluk en die een zetje in de rug nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen, door middel van specialistische zorg die niet door verzekeraars wordt vergoed.&rsquo; Ik kan me hier goed in verplaatsen en vind het fijn om aan iets bij te dragen.
Verzameld bedrag
  . 89,65
Koen Schobbers: Ik wandel voor Fonds Gehandicaptensport
Ik wandel voor Fonds Gehandicaptensport
Koen Schobbers Team

Al vanaf jonge leeftijd heb ik me jarenlang ingezet tijdens enkele feestdagen voor de gehandicapten in regio Oss. Sinds vorig jaar ben ik ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport geworden om unieke sporters te helpen met een speciaal gaming traject. Dit traject is gefocust op de sociale component tussen unieke sporters. Gamen is een manier om, zelfs als het niet makkelijk is om uit huis te gaan, toch met elkaar in contact te blijven en met andere unieke sporters (online) wedstrijden te spelen. Daarnaast kan met behulp van een toekomstig platform ook gezorgd worden dat gamende unieke sporters in het zuiden goed in contact kunnen blijven met unieke sporters in het noorden. De combinatie van sociale interactie en het spelen van online wedstrijden om unieke sporters op sociale wijze te helpen is de motivatie voor deze actie. Er zullen ook veel unieke esporters/gamers zijn die we op deze manier kunnen helpen online contacten te maken en deze in de toekomst offline met elkaar in contact te brengen.
Verzameld bedrag
  . 85,00
Gerrit van Doorn: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Gerrit van Doorn Team

Belangrijk om geld in te zamelen voor dit goede doel, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar diverse hersenziekten.
Verzameld bedrag
  . 85,00
roland hagenbeek: Ik wandel voor STICHTING VETERANEN SEARCH TEAM
Ik wandel voor STICHTING VETERANEN SEARCH TEAM
roland hagenbeek Team

MISSION STATEMENT: De Stichting VST stelt zichzelf tot doel om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de overheidsdiensten bij een vermissing*. Wij bundelen hier de kracht en kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel. Onderscheidend vermogen ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang onder de vrijwilligers. Een klein deel van onze vrijwilligers is tijdens uitvoering van vredesmissies in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan inzet met de stichting geeft kracht en kameraadschap, wat herstel bevorderd. Daar waar mogelijk ondersteunt de stichting de vrijwilligers in het stellen van doelen en het behalen daarvan. *: Van een vermissing is voor de Politie sprake als een persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.
Verzameld bedrag
  . 75,00
Karin Kamans: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Karin Kamans Team

Mijn werk met dementerende motiveert mij om dit doel te steunen
Verzameld bedrag
  . 75,00
Ineke van Limburg: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ineke van Limburg Team

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die getroffen is door dementie. Dit heeft grote impact op de persoon en zijn of haar dierbaren. Voor alle die op een of andere manier getroffen worden door deze ziekte, wil ik met deze actie geld bij elkaar lopen voor ALZHEIMER NEDERLAND. Geld is hard nodig voor onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van deze ziekte.
Verzameld bedrag
  . 75,00
Martje Boer: Ik wandel voor Stichting Ambulancewens
Ik wandel voor Stichting Ambulancewens
Martje Boer Team

Stichting Ambulancewens Vorig jaar heb ik, tijdens de Vierdaagse, weer geholpen bij Het Rode Kruis. Dit jaar ga ik weer lopen. Dus wilde ik weer een goed doel kiezen. Dit is opnieuw Stichting Ambulancewens geworden. Ik zal vertellen waarom deze stichting. Het is inmiddels, op twee maanden na, vier jaar geleden dat mijn zwager is overleden aan ALS. Hij is toen hij nog een beetje goed was met de stichting mee geweest naar de Spido, Euromast, de Markthal en naar de buurt waar hij vroeger gewoond heeft. Dat werd toen allemaal verzorgd door de mensen van Stichting Ambulancewens. Hij, maar ook zijn kinderen en kleinkinderen, hebben zo van de dag genoten dat ik dacht: dit jaar ga ik weer voor deze stichting lopen. De stichting draait op allemaal vrijwilligers. Zij zetten zich volledig belangeloos in voor hun medemens. Al die laatste wensen van terminale mensen kost natuurlijk een hoop geld. Daarom wil ik dit jaar er voor zorgen dat er nog meer mensen hun laatste wens in vervulling zien gaan door middel van mijn sponsorloop voor: Stichting Ambulancewens.
Verzameld bedrag
  . 70,00
Cinderella Zwennes: Ik wandel voor Monika’s Cat Paradise
Ik wandel voor Monika’s Cat Paradise
Cinderella Zwennes Team

Monika zorgt al 15 jaar voor zieke, verwaarloosde en verlate katten en kittens op Skala Eressos in Lesbos Griekenland. Ze geeft ze voeding, (preventieve) medische zorg en vangt ze op. Het primaire doel is een katwaardig bestaan op het eiland, geen adoptie in het buitenland. Monika kan hulp gebruiken bij de kosten voor sterrillisatie, medische basiszorg (inenten) en voeding. Elke bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd! Ik zal die 4 dagen met een glimlach 40km wandelen!!
Verzameld bedrag
  . 65,00
Julia Kerbel: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Julia Kerbel Team

Met onze ingenieuze hersenen sturen wij onszelf aan en datgene waarmee wij onszelf omringen en visa versa. Hersenonderzoek heeft ons nog zoveel te bieden op het gebied van preventie en behandeling van hersenaandoeningen, herstel (\"brainpower\") na hersenletsel en psychische problemen met biologische oorzaken. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen.
Verzameld bedrag
  . 50,65
David Haussmann: Ik wandel voor Steun 22Q11
Ik wandel voor Steun 22Q11
David Haussmann Team

Ik doe mee met team Koraal PMS aan de Vierdaagse om het goede doel 22Q11 te steunen. Door mijn Collega wiens zoon 22Q11 heeft wil ik graag voor deze stichting gaan lopen. Het 22q11.2 deletiesyndroom is een genetische aandoening. Naar schatting worden per jaar in Nederland 1 op de 2000 kinderen met 22q11DS geboren. Het klinische beeld varieert enorm, zowel in het type symptomen (de een heeft een hartafwijking, de ander geen hartafwijking maar wel forse immuunproblemen) als ook in de ernst van de symptomen (de een heeft een hele milde hartafwijking die geen operatie behoeft, de ander moet direct na de geboorte een ingrijpende operatie ondergaan vanwege een levensbedreigende hartafwijking). Wil jij net zo graag als ik dat de projecten van 22Q11 voortgezet kunnen worden? Steun ons dan tijdens deze Vierdaagse!
Verzameld bedrag
  . 50,00
Iris Van Pamelen: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Iris Van Pamelen Team

Ik vind het belangrijk dat er onderzoek word gedaan voor kinderen met kanker
Verzameld bedrag
  . 50,00
Bart Riezeweide: Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Ik wandel voor Prinses Beatrix Spierfonds
Bart Riezeweide Team

Ik loop samen met mijn vriendin om geld op te halen voor onderzoek en ondersteuning bij spierziekten. Zelf heeft ze twee lieve jongens met een zeldzame spierziekte Brody. Zij kunnen niet lopen om geld op te halen, dus doen wij het! Steun ons met een kleine bijdrage!
Verzameld bedrag
  . 50,00
Anita van der Horst: Ik wandel voor Animals Faith
Ik wandel voor Animals Faith
Anita van der Horst Team

Hallo ik ben Anita, ik loop voor Stichting Animal\'s Faith. Ik vind het een goed initiatief om honden te trainen en zo te kunnen herplaatsen. Hier hebben we zelf ook actief aan meegewerkt en dit als erg leuk en goed ervaren. De stichting gaat er van uit dat elke hond te herplaatsen is als er maar genoeg met de hond getraind wordt!
Verzameld bedrag
  . 40,00
Patrick Tolenaar: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Patrick Tolenaar Team

Een kind staat aan het begin van zijn of haar leven, en moet nog heel het leven leven. Een kind hoort niet de helft van zijn leven in een ziekenhuis door te brengen. Daarom loop ik voor dot doel.
Verzameld bedrag
  . 34,65
Jeanieke Van Klaveren: Ik wandel voor Matchis
Ik wandel voor Matchis
Jeanieke Van Klaveren Team

Ik zelf weet als donor hoe belangrijk donoren zijn. En hoe simpel het doneren eigenlijk gaat.. Ik wil graag mensen stimuleren om zich inteschrijven.. En zet me graag in voor t goede doel
Verzameld bedrag
  . 30,00
Yvonne de Boer: Ik wandel voor Ruby and Rose
Ik wandel voor Ruby and Rose
Yvonne de Boer Team

Ik kom in actie omdat ik het belangrijk vind dat er onderzoek wordt gedaan, zodat er meer mensen sneller geholpen kunnen worden en weer gezond door het leven kunnen.
Verzameld bedrag
  . 30,00
Arjen Sijtsma: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Arjen Sijtsma Team

Wanneer je al meer dan 24 jaar als kinderoncologieverpleegkundige aan het werk bent dan weet je ondertussen wel hoe belangrijk onderzoek naar genezing van kinderkanker is! Als kinderoncologieverpleegkundige binnen het Prinses Máxima Centrum te Utrecht streven we er naar dat elk kind, die gediagnosticeerd is met welke vorm van kanker, zal genezen, zal overleven. Hier is nog veel onderzoek voor nodig. Kika zorgt er voor dat dit mogelijk is. Daarom loop ik dit jaar voor Kika!
Verzameld bedrag
  . 25,00
Rob van Zaalen: Ik wandel voor Kans tegen Kanker
Ik wandel voor Kans tegen Kanker
Rob van Zaalen Team

De stichting Kans Tegen Kanker is gestart in 2012. De initiatiefnemer Han Heerkens, overleed in 2016 aan de ziekte, na een jarenlange, dappere strijd tegen kanker. Hij stond niet alleen; natuurlijk zijn ook wij – partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen – betrokken; wij zetten de strijd tegen kanker voort via de stichting Kans Tegen Kanker. Onze stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI instelling. Buitenland De strijd tegen kanker bracht ons bij de behandelmogelijkheden in het buitenland. Met name in Duitsland blijken artsen vaak verder te (kunnen/willen) gaan, en ook eerder te willen werken met innovatieve therapieën, al dan niet in combinatie met bestaande behandelwijzen. Gewonnen tijd Mensen met kanker hebben vaak baat bij die benadering. Ook als de strijd tegen kanker uiteindelijk (nog) niet gewonnen wordt, ervaart de patiënt toch een heel belangrijke persoonlijke winst: tijdwinst! Want vaak levert die behandeling in het buitenland extra tijd op. Extra maanden, soms jaren, die voor de patiënt en zijn omgeving zeer waardevol is. En een enkele, de uitzondering, blijkt de ziekte teruggedrongen. Mensvriendelijk Die gewonnen leef-tijd, biedt de patiënt bovendien een menswaardige kwaliteit van leven, ook dankzij de mensvriendelijke behandeling. Behandeling in de dubbele betekenis van: zowel medisch handelen, als mensvriendelijk bejegenen. Met als uitgangspunt: als patiënt ben je geen dossier, maar een mens, een individu die te maken heeft met kanker. Kostendekking De ervaring is dat de kosten voor behandeling in het buitenland lang niet altijd gedekt worden door de Nederlandse Zorgverzekeraars; als patiënt moet je er zelf voor opdraaien, of zorgen dat je gesponsord wordt. Dat is de eerste van de twee kerndoelstellingen van Kans tegen Kanker: het bieden van financiële ondersteuning bij behandeling in het buitenland. (Denk aan reis- en verblijfkosten). Onze tweede doelstelling is het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek.
Verzameld bedrag
  . 25,00
Wilma van der Horst-Overmeer: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Wilma van der Horst-Overmeer Team

Een onbekommerde gezonde jeugd wens je toch ieder kind toe!
Verzameld bedrag
  . 25,00
Lisan Snoeks: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Lisan Snoeks Team

Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.
Verzameld bedrag
  . 16,00
Marlon Snoeks: Ik wandel voor Villa Pardoes
Ik wandel voor Villa Pardoes
Marlon Snoeks Team

Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.
Verzameld bedrag
  . 16,00
Merel Smits: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Merel Smits Team

Als iedereen een steentje bijdraagt. kunnen we veel bereiken. Veel kinderen in Nederland hebben kanker, door geld in te zamelen kan er meer onderzoek gedaan worden.
Verzameld bedrag
  . 15,00
Liesbeth Graaff: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Liesbeth Graaff Team

Goed werkende hersenen zijn essentieel voor een fijn leven. Wat je doet, hoe je beweegt, wat je zegt, wat je onthoudt, bij dit alles spelen de hersenen een grote rol. En dat kan zomaar worden verstoord, door een ongeluk of mankement. Na 2 tia\'s ben ik blij dat alles nog werkt. Maar er is veel geld nodig voor onderzoek om anderen ook een kans op herstel te geven.
Verzameld bedrag
  . 14,65
Jemima Rengers: Ik wandel voor Stichting Earlybirds
Ik wandel voor Stichting Earlybirds
Jemima Rengers Team

Stichting Earlybirds zet zich belangeloos in voor ouders met kindjes die te vroeg geboren zijn en daardoor enige tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen. De ouders hebben hierdoor een mooi aandenken aan de zware en moeilijke tijd in het ziekenhuis.
Verzameld bedrag
  . 10,00
Gerda van Wier: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Gerda van Wier Team

Ik loop voor KiKa, in het bijzonder voor team Ilse. Ilse de grote inspirator van dit team is er niet meer. Zij heeft de strijd niet kunnen winnen. Het is van groot belang dat er geld komt voor onderzoek om genezingskansen voor kinderen met kanker te vergroten tot 90% Wil jij mij sponsor worden? Alle kleine beetjes helpen
Verzameld bedrag
  .  0,00
Annemiek Heemskerk: Ik wandel voor Nationale Vereniging SjögrenPatiënten
Ik wandel voor Nationale Vereniging SjögrenPatiënten
Annemiek Heemskerk Team

Sjögren is een vorm van Reuma. De vocht-producerende klieren in je lichaam kunnen ontstoken zijn. De NVSP is een patiëntvereniging die zich inzet voor deze patiënten. We streven voor meer bekendheid voor de ziekte en erkenning voor de klachten die Sjögrenpatiënten ondervinden.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Dolf Houtman: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Dolf Houtman Team

Lopen voor een wereld met mensen die niet hoeven te vrezen voor kanker lijkt mij een mooie wereld.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Jana Stigter: Ik wandel voor Chocola voor de CA
Ik wandel voor Chocola voor de CA
Jana Stigter Team

Tijdens de Vierdaagse werken de CA-medewerkers altijd heel hard. Ik vind dat ze daarom af en toe een chocolade-break verdienen! Met name van Zwitserse militaire chocola worden ze erg blij.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Henk Bloemers: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Henk Bloemers Team

Als zorgverlener kom ik vaak cli&euml;nten tegen met Alzheimer. Alzheimer Nederland is op veel punten actief. Daarom steun ik dit goede doel.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Martijn Nijland: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Martijn Nijland Team

In mijn naaste omgeving ken ik veel mensen die tegen kanker hebben gestreden. Dit leek mij de ideale manier om mijn steentje bij te dragen voor de strijd tegen kanker.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Hilly Jonker: Ik wandel voor KiKa
Ik wandel voor KiKa
Hilly Jonker Team

Hoi! Ik loop dit jaar de Nijmeegse vierdaagse samen met mijn moeder, voor het goede doel KIKA. Elk kind moet namelijk goed en gezond kunnen opgroeien. Wij hopen met deze actie een mooi bedrag bij elkaar te lopen en hebben er in ieder geval erg veel zin in.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Bente Verstijnen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Bente Verstijnen Team

Ik vind dit doel belangrijk omdat ik dit zelf dichtbij meegemaakt heb en ik zo een steentje kan bijdragen
Verzameld bedrag
  .  0,00
Alvin van den Hoven: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Alvin van den Hoven Team

Omdat ik zelf psychiatrisch patient ben.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Robert Hendriks: Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Ik wandel voor Alzheimer Nederland
Robert Hendriks Team

Uit eigen ervaring weet ik hoe hulpeloos je bent als deze ziekte toeslaat. De stichting verdient ondersteuning om hulp te bieden aan een ieder die het overkomt en daarbij betrokken is. En dat onder het motto: You never walk alone
Verzameld bedrag
  .  0,00
Bianca Gijsen: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Bianca Gijsen Team

Omdat het nog steeds een veel voorkomende ziekte is die ik dichtbij of in mijn nabije omgeving mee maakt bij jong en oud
Verzameld bedrag
  .  0,00
patricia hardy: Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
Ik wandel voor KWF Kankerbestrijding
patricia hardy Team

veel mensen kennen wel iemand in de omgeving met kanker. ik heb verleden jaar ook voor dit doel gelopen voor mijn vader en voor Marinka in mijn gedachten. de vierde dag langs de bedden gelopen waar mensen met kanker in lagen. heeft veel indruk op mij gemaakt, ik heb toen tegen mezelf gezegd volgend jaar wil ik nog een keer voor dit goede doel lopen.
Verzameld bedrag
  .  0,00