Wandel ook voor Water4Kids!

3 wandelaars steunen ons voor € 10.510,-
Water4Kids

Water4Kids

Waarom is het belangrijk dat je voor ons in actie komt?

Schoon Water voor Afrika wordt uitgevoerd in Zambia. Het is een totaal water en hygiëne programma.

Wat doen wij met de opbrengst van jouw actie?

Schoon Water voor Afrika wordt uitgevoerd in Zambia. Het is een totaal water en hygiëne programma.


Een blijvend resultaat is alleen te bereiken als er aandacht is voor het hele traject vanaf de bron van het water tot en met het gebruik ervan in huis. Het gaat dan onder andere over:


• De training en begeleiding van dorpen om open rioleringen te stoppen.


• De beoordeling van de kwaliteit van het water in rivieren en putten.


• De installatie van bio-zand water filters en de training van huishoudens in het gebruik ervan.


• De toegang tot voldoende veilig water door het graven van putten en de bescherming van met de hand gegraven putten.


• De training in het beheer en onderhoud van waterbronnen in dorpen.

Contactgegevens

Water4Kids

E-mail: info@desamaritaan.org
Website: https://www.desamaritaan.org