Wandel ook voor Hersenstichting!

Start nu een actie en kies ons als jouw doel!
Hersenstichting

Hersenstichting

Waarom is het belangrijk dat je voor ons in actie komt?

Steeds meer enthousiaste mensen komen in actie om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Wij geloven dat een sponsoractie meer is, dan geld inzamelen alleen. Met een sponsoractie breng je het werk van de Hersenstichting op een uiterst positieve manier onder de aandacht van je familie en vrienden. Een sponsoractie in combinatie met het wandelen tijdens de Vierdaagse geeft het thema ˜Bewegen is goed voor de hersenen" een extra dimensie.

Wat doen wij met de opbrengst van jouw actie?

Hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden. De Hersenstichting is ervan overtuigd dat we in de toekomst hersenziekten kunnen genezen en voorkomen. Om dit te kunnen bereiken hebben we uw hulp nodig. Start daarom een sponsoractie..


 

Hoe helpen we jou?

De Hersenstichting heeft langs de route rustpunten en alle deelnemers krijgen een sponsorshirt. 
Op maandagmiddag organiseren we een ontmoeting met alle deelnemers die voor de Hersenstichting in actie komen.


Contactgegevens

Hersenstichting

E-mail: info@hersenstichting.nl
Website: https://www.hersenstichting.nlWij wandelen voor Hersenstichting

audrey Nieuwenhuis: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
audrey Nieuwenhuis

Een hersenaandoening heeft vaak een grote impact op degene die het overkomt en zijn of haar omgeving. Geld voor onderzoek naar behandeling is erg belangrijk.
Verzameld bedrag
  . 74,65
Anne-Lies Wegman: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Anne-Lies Wegman

Wij, Riet, Jeanne en Anne-Lies lopen dit jaar voor de HERSENSTICHTING. Omdat wij nog gezond zijn en goed kunnen lopen, terwijl we in de directe omgeving steeds meer mensen met hersenletsel meemaken. Wij lopen voor de 16, 17 en 39e keer mee en zijn 79, 76 en 71 jaar.
Verzameld bedrag
  . 45,00
audrey Nieuwenhuis: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
audrey Nieuwenhuis

Een hersenaandoening heeft vaak een grote impact op degene die het overkomt en zijn of haar omgeving. Onderzoek naar behandeling is erg belangrijk en daar is geld voor nodig.
Verzameld bedrag
  .  0,00
Francine Pieters: Ik wandel voor Hersenstichting
Ik wandel voor Hersenstichting
Francine Pieters

Graag wil ik extra geld inzamelen voor de Hersenstichting. Reden; mijn echtgenoot heeft al 30 jaar hersenproblematiek waardoor hij al jaren medische begeleiding nodig heeft én krijgt. Helaas heb ik in maart 2017 een ongeval gehad en daarbij hersenletsel opgelopen, waardoor ik óók behandelingen nodig had én kreeg. Daar zijn wij dankbaar voor. Inmiddels ben ik weer zover opgeknapt, dat ik zowel de sponsoring kan opstarten als de Vierdaagse kan lopen. Ik hoop dat vele hun steentje/eurootjes/ steun bij willen dragen, want begeleiding en onderzoeken zijn broodnodig. Iedereen die ons steunt, wel ik vast hartelijk danken. Lieve muzikale groetjes uit Oosterhesselen in het mooie Drenthe. Francine Pieters
Verzameld bedrag
  .  0,00